19. Kapı ve 60. Gen Anahtarı Merkez Kök Human Design

Bağımlılık, Kısıtlanma ve Psikoz alçak frekans boyutları; Gaia Gen Ailesini tanımamızı engeller. Bizi, kendi korkularımızın karanlığında, sadece hayatta kalmak için, hiçbir şey görmeden yaşamaya mecbur eder. 

Fakat bu durum, baskıdan kurtulma fırsatı ile küçük kuantum sıçramaları yaptırarak mutasyonu yaratır, yüksek frekansa sıçramak için alan açar.

Alçak frekansın içindeki gelişim tohumları bizi bağımlılık, kısıtlanma ve psikoz penceresinden dışarı bakmaya iter, gözlerimizin karanlığın içine süzülen ışığı görmesini sağlar. Bu da sadece kendi ihtiyaçlarınız dışında başkalarının ihtiyaçlarına ince hassasiyeti geliştirir. Fakat başkalarına hassas olmamız için bağımsızlığa adım atmamız gerekir. DNA’larımızın frekansı yükselmeye doğru hareketi başladığında bir üst boyut çalışmaya başlar.

19. Gen Anahtarı Frekansı

Hassasiyet (19. Gen Anahtarı) dokunmatik ve yüksek bir frekanstır. Fiziksel dokunmanın dışında bir şeydir, sadece insanlarla değil aynı zamanda hayvanlarla da iletişimdir. Hassasiyet frekans boyutunda kendi ihtiyaçlarımızın frekansını yükselttiğimizde, aniden çevremizin, her şeyin, herkesin ihtiyaçlarına uyanırız. Hassasiyet bizi çevrenin barometresi yapar. Çeşitli duygular arasındaki içsel iletişim becerisi, kokunun rengini ve renkleri algılama yeteneği kazandırır. Buna Yunanca “sinestezi” veya “birleşik duyu” denir.

Bağımlılık Bilinç ve Bilinçsizlik Durumu

Bağımlılık alçak frekansı, insanı maddi gıdaya bağımlı yaparsa, Hassasiyet onu sadece daha yüksek boyuta taşır. Hassasiyet Yüksek Frekansı, canlıların hepsini birleştiren bu biyoenerjiye hassasiyeti yükseltir. Kalbimizin ve varlığımızın tümü bu doğal enerji zenginliğine açıldığında, hayatımızda ilk kez duygusal bağımsızlığa ulaşırız. Aslında algımız hassaslaştıkça diğer boyutlar veya alemler arasında bilgi alışverişi yapma becerimizi geri kazanırız. Genel de hassasiyet bilinçli ve bilinçsizlik arasında bir kapıdır.  Aynı zamanda bu yüksek frekans boyutu insanlık dışındaki alemlerden bilgi alma yeteneği verir.

Alçak Boyut Frekansı

En yüksek frekans olan Fedakârlık Alçak Boyutuyla çok bağlantılıdır. Alçak frekanstaki bağımlılık ilişkilerinde eşler kendi kişiliklerinden fedakârlık yaparlar en yüksek frekansta da kendi bireyselliklerini kolektif bilince feda ederler. Burada mitlerdeki fedakarlığın anlamı ortaya çıkar ve dönüşüme yol açar.

Günümüzde Dünya gezegeni fiziksel boyuttan ruhsallığa kadar çeşitli mutasyon boyutlarını kapsayan geniş bir enerji alanıdır. Genetik biliminin tanımıyla mutasyon, genlerin kopyalanması sırasında yapılan yanlışlıktır. Gerçekte mutasyon bir boyuttan diğerine, genelde kendiliğin den olan, ani kuantum sıçramasıdır. Bu yanlışlık yeni beklenmedik kimyasal kombinasyonlara yol açar ve bunlarda tamamen yeni biçimlerin ortaya çıkmasını sağlar.

En yüksek frekans Fedakârlık

(19. Gen Anahtarı) gelecek biçimin habercisi ve yüksek bilincin taşıyıcısıdır.  Bizim şimdiki iletişimimiz sesle çalışır. Gelecek biçimler çevreyle iletişimi auralara dokunarak hislerle yapacaktır. Gaia’nın hakiki dili; birbirine örülmüş auralarıyla iletişim ağları kurma yeteneğini
ortaya çıkacaktır.

Yüksek frekans boyutu Realizm (60. Gen Anahtarı) gençlik ve bilgelik, yapı ve idealizm arasında denge kurma imkânı sunar. Realizm yeni bir şeyi hayata geçirmenin belli yasalara uyarak olabileceğini bilir. Maddi dünyada eylemin baş yasası yapıya dayanır. Tohumu koruyan sert kabuğudur, nehri yöneten kıyılarıdır. 

Realizm yüksek frekansı değişim enerjisinin verimli olması için çok güçlü kıyılar inşa
etmelidir. Realist olmak dünyada birçok engelin olduğunu bilmek ve bu engellerin kökleri üzerine yeni filiz aşılamaktır. Bu metaforda eski kök Realizmdir. Var olan yasalar ve geleneklerle sağduyulu yaşayarak, bu yasalara karşı gelmeden, onların sayesinde değişmektir. Mucize yaratmak için yapıya ve açık zihne ihtiyaç vardır.

Kaynak: Mirasımız Hologenetik Hafıza

Yazar: Billur Bahman Memmedli

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın