2022 Numerolojik Karşılığı Altı 6 Simyada Sayı İlmi

Sosyal medyada paylaş

5 yılından 6 yılına geçiyoruz. Bu yıl dönüştürmediğimiz her yanımızı “zorladı” sistem. Neyi dönüştürmediyseniz, neyin üzerinde durmadıysanız o konuda sıkıştırdı ve değişime izin vermeyi getirdi.

2022’de birinci temamız aile olacak. Gerçekten bir aile olarak, tek bir beden gibi çalışmak ve birleşmek. 2. si de, en önemli başlığımız da hizmet olacak. 

Aldık yükümüzü, aldık çantamıza bir sürü şeyi, haydi bunlarla hizmet et. Bu hizmet belki yazdığımız kitaplar olacak. Bu hizmet belki dokunduğumuz insanlar olacak. Bu hizmet belki eğitmenlerimizin açtığı bir grup olacak. Yani bu sene hizmet etmek senesi, ama aşkla hizmet tabii ki. Hizmet edeceğimiz düşüncesiyle hizmet değil ya da hizmet etme bilinciyle hizmet değil, aşkla hizmet. Hizmeti yapıyormuş gibi değil.

Çok şükür ki biz 2022’de hizmet edip hizmet ediyormuş gibi yapmayacağız. Gerçekten keyif aldığınız, kalbinizin coştuğu bir şeyi yapıyormuşçasına. İnsanların yükleriniz üzerinize almadan onlara hizmet etmeyi öğreneceğiz. Sevgiyle, aşkla hizmet. Sadece aşkta olarak hizmet etmek.

2022’de gerçekten yumuşak bir konumuz var 2021’e göre. Bu konunun içinde belki de aile karması da var. Fiziki aileniz ile karmanız açığa çıkacak, belki çözümledikleriniz belki çözümlemedikleriniz. Konular bunlar olacak; aile, aşkla ilgili tam anlaşılmamışlıklar ya da tam anladıklarımız. Gerçek ilahi aşkın formu nedir bunu anlamaya çalışacağız. Kalbimizde dillendirmek nasıldır bunun üzerine çok konular gelecek.

Anahtar Kelimeleri: Aşk, aile, yuva, şifa, hizmet, sorumluluk

İlgili Çakra: Kalp çakra

Yaradan’dan Uzak Haller: Kuruntu, gurur, telaş, sempati, isteksiz yardım, resmiyet

Yaradan’dan Daha Uzak Haller: Despot, hor gören, köleleştiren

Tavsiyeler

Geçmişten özgürleşme

Kalp çakra çalışmaları

Hizmet, sorumluluk, aile ve aşk ile ilgili duygularda saflaşmalar

Yeni Çağdaki Görevleri

Dünya’ya aşkı getiren, hizmet eden, şifa veren insanlar. İlahi aşkı Dünya’ya getirmek için buradalar. Aşkın kıymetini ifade ediyorlar. Ruhsal aileleri birleştiriyorlar.

Kritik Noktaysa

İlahi aşk yoluyla birliktelikler yarat, aile kur. Aşka hizmet et. Başkalarının özgür iradelerini dikkate al, tekamüllerini onurlandır ve yardım et.

Sıklıkla 6 Görüyorsak

Sorumluluk al. Empati kur. Şifanı aç, kanallık et. Aşka kıymet ver.

ALTI

Altıgen formunu; genellikle doğanın oluşum formlarında, özellikle kristal oluşum formunda görüyoruz. Bu sembol kalp çakrayla bağlantılı dolayısıyla 6 da. Hatırlarsak 4 de kalp çakra ile bağlantılı idi. Merkabah formu da 6; iki dünyayı bir eden yapı, yukarı dünya ile aşağı dünyayı bir eden yapı, 6’yı sembolize ediyor. Davut yıldızının çok fazla hikmeti var; Rahman ve Rahimin birleşmesi bunlardan biri. Yaradılışta 2 sayısında Rahman ve Rahim olarak ayrıldı, 6’da birleşti.

6’nın konularından biri ilahi aşk. Nedir? Eksiklik bilincinin ötesine geçmiş iki tamamlanmış insanın bir araya gelmesi. Sevme, sevilme, değer görme ihtiyaçlarını tamamen kaldırıp saf sevgiyle bir araya gelmesi. İlahi aşkta fiziki dünyada bir şeyi karşılamak için değil, ruhsal ilahi varlığı tam hisseden iki varlık bütünleşiyor. 6’nın aradığı aşk böyle.

Herkes ilahi aşkı deneyimlemeyi arzu eder. 6’lar dışında kimse yaşayamayacak diye bir şey yok. 6’lar ilahi aşkı sadece bilinç olarak değil bu dünyaya verdikleri hediye olarak kullanıyorlar. O yüzden eğer rehber olurlarsa insanları aşka ulaştıran rehberler oluyorlar. Özellikle ilişkileri gerçek aşka dönüştüren.

Başta aile kurmak, ilahi aşkı fiziki formda deneyimlemek için sıklıkla aşık olup çok da beklemeden evlenmek isteyebilirler. Aslında “Evlenelim, yaşamımızı birlikte sürdürelim’den çok ilahi aşkı fiziki formda deneyimlemek istiyorlar. Uyum var ancak 2’lerin ikili ilişkilerdeki uyumu değil bu. Aile içindeki uyum, aileyi egodan uzak bir arada tek bir varlık gibi ifade etmek var 6’da.

6 için ilişkiler ve aile kurmak çok önemli. Önce çekirdek aile içinde BİRliği sağlıyor.  Daha sonra Dünya’yı bir aile olarak görüp sarıyor sarmalıyor. Atatürk’ün yaşam amacı 6. Bu 6’yı Atatürk’te hangi tarafta görüyoruz? 23 Nisan’ı bütün Dünya çocukları için Çocuk Bayramı haline getiren bilinç. “Yurtta sulh cihanda sulh!” diyor. Atatürk bunu da 6 bilinciyle söylüyor. Sadece Türkiye’nin barışını düşünmüyor, Dünya’da barışı düşünüyor aslında.

Bununla birlikte; aileye odaklı yaşamın kişinin Dünya’ya yayacağı kalbinin ışığını daralttığı da görülebilir. 6 ailesindeki bireyleri seviyor ama onların yaşam sorumluluklarını üzerine aldığında bu kez Dünya’ya sevgisini ve aşkını yayamayabiliyor. Aile bireylerinin yüklerini almadan hizmet ettiğinde aşkı ve sevgisiyle ailesini şifalamanın yanı sıra bunu etrafına da yayıyor. Tavsiye; aile kurduğunuzda ailenin kalplerinin Dünya insanlarına açık olması.

Üst görevleri ruhsal aileleri bir araya getirmek. Biyolojik ailemiz dışında ruhsal ailelerimiz var. Ruhsal ailelerimizi bulduğumuzda onları biyolojik aile üyelerimizden daha yakın hissediyoruz. Ruhsal ailenizi bulmanız belki de yaşamınızda size en fazla güçlendireceklerden biri. 6’lar ruhsal aileleri buluşturup bir arada tutanlar Yeni Dünyanın aile birleştiricileri.

Ailenin, akrabaların tüm sorumluluklarını üzerlerine alan 6’lar olabilir. Tıpkı Atlas heykeli gibi tüm Dünya’nın yükünü sırtlarında taşırlar. En büyük çalışmaları ailede. Başlangıçta fiziki ailesi içinde çok fazla çalışma oluyor, sorunlar, ailenin yükünü üzerine alıyor. Korumacılık ve evcillik olduğu için, aileyi sürekli bir arada tutmaya çalışırlar, anne gibi. Bu nedenle geçmişten özgürleşme (bağ kesme) çalışması ana çalışmalarındandır.

Hizmet 6’nın en önemli çalışmalarından biri. Merkezlerinde kalarak hizmet etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü 6’lar kendilerini unutarak hizmet etmeye çok meyilliler. Sürekli eşinin, kardeşinin, ailedekilerin yüklerini üzerlerine aldıklarını görüyoruz hizmet etmek adına. Bunların “onlara hizmet etmek olmadığını” anladıklarında artık tükenmiş oluyorlar.

Buraya geldiğinizde hiçbir canlının sorumluluğu bir başkasına verilmiyor. Hiçbir kişinin yükü başkasına verilmiyor. Annenizin, babanızın, çocuğunuzun bile. Başkalarına Tanrıcılık yapmamıza gerek yok. Onlara yardımcı olan ilahi benlikleri, rehberleri, melekleri var. Onlara hizmet edebilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz ama duygularını, yaşam yüklerini üzerinize almayın. Onlar düşünsünler kendi yaşam sorumluluklarını.

Mesela; doktorlar gelen bütün insanlara üzülseydi ertesi gün işini yapamazdı. Onlara üzülmek onların yaşam sorumluluklarını üzerine almaktır. Çünkü bir kişi rahatsızlığın içindeyse onun sorumlusu dışarıdaki insanlar değillerdir; sizin yaşadıklarınızın sorumlularının dışarıda olmadığı gibi. Onların sorumluluklarını almadan onlara yardım etmek, rehberlik yapma ya da onları şifalandırmadır.

6’ların şifa güçleri yüksektir, kalpten verirler. 6’lar bu noktada bir kişiyi şifalandırmanın kendi sorumluluğu olmadığını bilmelidir. Siz şifanın gerçekleşmesine kanal olursunuz, onun bedenini şifalarsınız. Ama o kişi idrak etmediği, hediyeyi almadığı sürece başka bir rahatsızlık ile tekrar gelir. O kişinin idrak etmesi kendi sorumluluğundadır. Şifa almak için karşınıza kaşıkla da kepçeyle de kazanla da çıkabilir. Siz şifa için kanallık edersiniz, hasta kaşıkla alır. Hastalığın arka planındaki değiştirmesi gereken duygu ya da düşünceyi idrak etmesi onun sorumluluğunda. Siz söylersiniz ama o idrak etmeli yoksa açılım olmaz.

6’nın çakrası kalptir. Sürekli açık kalple gezmeli, kalp bölgesini sürekli aşkla doldurmalıdır.

Yaradan’dan Uzak Haller:

Resmiyet olabiliyor. 6’lar ailede güç odağı olma, kontrol etme, sözünü geçirme davranışlarından dolayı resmileşebiliyorlar.

Gurur yapabilirler.

Telaşlı olabiliyorlar.

Sempati içine girebiliyorlar. Yani bir duyguyu “diğer kişi” için yaşayabiliyorlar. Mesela yanınızda birinin başı ağrıyor, o gittiğinde başınız ağrımaya devam ediyor. Oysa ki empati başkalarının yaşadıklarını algılama, anlama; duyguyu üstüne almama, onun için yaşamama hali.

Talep edilmeden sundukları yardım zamanla görevleri haline gelebilir. Bu durumda da isteksiz sizce yardım etmek “zorunda” kalabilirler. Görev icabı yardım edebilirler. Hizmetini sevap kazanmak için bile yapıyorsa yardım değildir.

Çok kuruntulu, her işe karışan insanlar olabiliyorlar. Koruyacağım derken insanların işlerine sürekli karışabiliyorlar. Birleştirmek yerine ailenin tüm kontrolünü elinde tutmak arzusu olabiliyor. “Ailenin korumacısıyım, onların düşünmek zorundayım” gibi bir hal.

Yaradan’dan Daha Uzak Haller

Despotlukları olabiliyor. İnsanlara emirler yağdırıp onların hayatlarını kontrol etmeye çalışabilirler. “İlacını aldın mı, hep unutuyorsun?” Oysaki insanlar ilaç alma sorumluluklarını kabul ettiklerinde daha da güçlenebilirler. Bu belki 6’ların düşünceli olduğunu da gösterebilir bununla birlikte insanlar kendi sorumluluklarını alsınlar. 6’lar sürekli etraflarındaki insanları kontrol etmeye çalışan tarafta olabiliyorlar.

Sürekli hizmet edip sorumluluk alarak kendilerini ve etraflarındakileri köleleştirebiliyorlar. Aileyi korumak adına baskıcı bir yapıda olabiliyor.

Hizmet ettiği insanları hor görme olabiliyor. Hizmet etmenin kibri de var. “Veren el alan elden üstündür” kibri. İnsanlara yardım ederken bir yanda da acımak büyük kibir belirtisi. Hiç öyle görünmüyor değil mi? Merhametin arkasında büyük bir kibir var. Şefkat değil! Bu kavramlar pozitif kavramlar gibi görünüyor ama kibir belirtisi.

6 Yaşam Amacı Tasarım Tablosunda Nerede?

Ruh güdüsündeyse; evcimendir, ailesiyle birlikte olmaktan, onlara hizmet etmekten motive olur. Şifa konuları ilgisini çeker.

İfade biçimindeyse; Kendinizi onların yanında yuvada hissedersiniz. Anne gibi sarıp sarmalar, evcimendir. Hizmet ve tıp sektöründen meslekleri olabiliyor; doktor, hemşire, öğretmen gibi.

Alt yaşam amacındaysa; aşkla hizmeti, yük almadan sorumluluk sahibi olmayı öğrenerek ana yaşam amaçlarına geçerler. Ailede birlik yaratıp tüm Dünya’yı aile haline getirirler.

Ana yaşam amacındaysa; ilahi aşkın kıymetini göstermek, Dünya’yı aile haline getirip hizmet etmek, ruh ailelerini birleştirmek için buradalar.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın