Akıl Sıcaklığı ve Astroloji Sembolleri

Akıl Sıcaklığı ve Astroloji Sembolleri

Bölüm -3: (BÖLÜM -2: “İbni Arabi’ye göre Mistik Astroloji” adlı metne ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

Arabi derki “hayatın cisimlerdeki mührü sıcaklıktır.”

Ateş dediğimiz şey yaratma gücü ile çok bağlantılıdır. Astrolojinin sembollerinde de, bir şeyi boşaltan, yaratan, hızla harekete geçiren şey ateş prensibidir. İlimden nefs ortaya çıkar, nefstende soğukluk ortaya çıkıyor. Arabi bunu şöyle tanımlıyor;
“Bilgi gönülde karar kılınca, inancın serinliği ortaya çıkar.”

Bundan sonra irade ve kudrette devreye giriyor. İrade kendi mertebesindeki kuruluğu talep eder, kudret ise var etme ile ilgili olduğu için sıcaklık ve yaşlığı talep eder.

 

İlk olarak külliyen ortaya çıkıyor, ilk maddede her şey bir arada. Buradan itibaren ise Arabi; “Allah dürülmüş varlıkları parçalamaya yönelmiştir. Birbirinden ayırt etmek istemiştir. “Onlar dürülmüştü, biz onları ayrıştırdık buyurur” diye de bir atıfta bulunur.

ARŞIN altında yaratılan Atlas Feleği; yani yıldızlar feleği, yaradılışın artık elementlere ve burçlara ayrılması aşamasına geçiyoruz.

 

Ayrışmayı yaratan unsurlar ve onların kombinasyonları. Önce parçalıyor, sonra onları farklı birleşenler olarak farklı farklı suretler yaratmakta bir araya getirerek kullanıyor, kombinasyonlar yaratıyor.

Burçlar ise bu ayrışmaya mekân olmak gayesi ile ortaya çıkmışlar.

Sıcaklık soğukluk, kuruluk ve yaşlık şeklinde 4 unsurun ardından onların birbirleri ile etkileşime geçmeleri sonucunda 4 element ortaya çıkıyor.

Atlas Feleğide bu yeni oluşumlara mekan olmak üzere 12 eve bürünüyor.

Burada Arabi’nin çok detaylı bir şemasını görüyorsunuz; aşama aşama burada bütün bir yaratım ve buna eşlik eden her türlü gök hava toprak madde mineraller, melekler cinler, insan, insandan sonra insanı kamil geliyor.

12 burç var, yeryüzündeki insan karakteristiği 12 tanemi? Arabi derki insan tabiatlarını 12 burç üzerinden ifade edebiliriz. Ancak yaradılış sürekli olarak kendi içinde kombinasyonlara girerek ayrılıyor.

Arabi Fütuhatta bu aşamayı şöyle anlatmış;
Gök “yüksek duman” olarak meydana geldi, ardından gök ve yer arasında 2 bileşik unsur meydan ageldi. Birinci unsur, yeri takip eden bileşik sudur çünkü o soğuktur ve yaştır. Dolayısıyla onun yükselme gücü yoktur. Böylece yeryüzü üzerinde onu tutarak yeryüzü üzerinde kalmıştır.

Diğer unsur ise Ateş’tir. O da göğü takip eden esir küresidir çünkü o sıcak ve kurudur.
Ve yere inme doğası kalmamıştır dolayısıyla sıcaklığı nedeniyle göğe yakın kalmıştır. Onu burada kuraklık tutar.

Ateş ve su arasında ateşin sıcaklığından suyun yaşlılığından hava unsurunun meydana geldiğini söylüyor Arabi. Bunlar Arabi’nin misal alemine yaptığı yolculuklarda yaradılış şemasına dair edindiği, indirdiği bilgeler ve incelemeler üzerinden soyuttaki gerçekleşmeler.

Ve tabiatlar nasıl ortaya çıktı;

 

Sıcaklık ve kuruluktan ne ortaya çıkıyor? Yalın ve akledilir ateş ortaya çıkar. Bu akledilir kavramı “deneyimlenebilir” manasında da kullandığı kelimeler kavramlar arasında Arabi’nin. Akledilir derken tahayyül edilebilir. (imgelenebilir).

Bunlar ARŞIN içindeki 3 mekanda ortaya çıkıyorlar. Çünkü Arabi’ye göre burçlar mekanlardır, evlerdir. Günümüz astrolojisinde bu burçlar takım yıldızlar ile birlikte anılırlar. Ama Arabi öyle görmez onun için Atlas feleğinin içinde bu evler, burçlar dairesi vardır, sabit yıldızlar feleği ondan sonra gelir. Bunlara Koç, Arslan ve Yay denir. Bunların her birinde Melek bulunduğundan bahseder, her birinin bir ruhu, bir yöneticisi olduğundan bahseder.

Soğukluk ve kuruluğun bir araya gelmesinden de yalın ve akledilir toprak ortaya çıkar, onun belirlediği 3 Mekan dada Boğa, Başak ve Oğlak mekanları ortaya çıkmıştır.

Sıcaklık ve yaşlığın birleşiminde yalın ve akledilir Hava ortaya çıkar, onun mekanıda İkizler, terazi ve kovadır.

Soğukluk ve yaşlığın birleşiminde yalın ve akledilir “Su” ortaya çıkar, su elementinin ortaya çıktığı 3 mekanda Yengeç, Akrep ve Balık burçlarıdır.

Varoluşa daimi hareketi veren şey felekler ve onların yarattığı döngüsel devri daim. Dönen ilk felek Atlas Feleğidir. Felek dönmeye başlayınca unsurlar bu manevi birleşmede taşıdıkları şeyleri bırakıyorlar. Doğan şeylerde her unsurdan ve o unsurun hakikatinin gerektirdiği tarzda ortaya çıktı ve böylece alemin anaları zuhur etti diyor Arabi.

Arabi’ye göre Allah El Melik yani hükümdar diye isimlendirildiği için alemi adeta bir ülke gibi düzenlemiştir. Yukarıda ne varsa aşağıda o vardır. Dolayısıyla burası bir sembol ve bu sembolün ayrıntıları hakikatlere dair. Yukarıda da benzer şeyler olduğunu anlatmak isterken benzer kavramları kullanıyoruz.

Allah El Melik yani hükümdar ise diyor alemide tıpkı bir ülke gibi düzenlemiştir, kendisine kullarından seçkinler belirlemiştir. Ve bunlar alemin yöneticileridirler.
Allah diyor kerubim meleklerinden birini seçmiş yarattıklarına dair bilgisini vermiş bu Meleğin adı “Nun”. Ve Arabi’nin anlatımına göre NUN ilahi bir divanın başkanı gibi düşünün onu. Kalemide onun için yaratmış ve İdari mekanizmada Nun’a kâtip yapmıştır.

  • Kalem Suresi, 1. ayet:  Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.
  • Alak Suresi, 4. ayet: Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

Kalem kendisine lütfedilen bilgiyi levhaya yazar, levha kalemin yazdığı ilimler kadardır. Ve Arabi’ye göre bu ilimler 360 tanedir. Ve bu yüzden burçlar feleğide 360 derecedir. Unsurların bir araya gelmelerinden ortaya çıkan mekanlar burçları ve 12 adet.

Arabi’ye göre bu düzende her burcun bir valisi var, her vali levhadan kendi isim ve mertebelerinin bilgisini alır. Allah’ın kıyamet gününe kadar yaradılış aleminde onlar vasıtasıyla uygulayacağı şeyleri okurlar. Yaratımın bu ilk prensipleri değişmezler, başkalaşmazlar. İşte bütün bunlar gökyüzünün arketipleri, sabit değişmez ezeli ve ebedi prensiplerdir. Allah bu valilerin altına bir de elçiler koymuştur diye tarif ediyor Arabi. Bu elçilerde aradaki irtibatları sağlamaktan sorumlular. Bunlarda Ay menzillerini oluştururlar. Arabi’de 28 tane Ay menzili vardır. Ay menzilleri 28 aşama olarak devreye giriyor.

Aklı evvel ile başlıyor. 2.adım Levh-i Mahfuz. Yaradılış şemasındaki başlangıç turunu anlatıyor bize 28 ay menzili üzerinden.

3 Serilik olan İbn Arabi Astroloji ve Yaratılış Düzeni” yazımız BÖLÜM – 3 olan “Akıl Sıcaklığı ve Astroloji Sembolleri” adlı yazımız ile son bulmuştur. Ancak ek bonus bir Bölüm ekledik. Bu bölüm tüm bu bilgileri derleyen bütünsel bir bakış yapmanızı sağlayacak YILDIZSIZ FELEK GÖĞÜ (ZODYAK) adlı çalışmamızdır. EK Bilgiye ZODYAK metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ…

 

Astrosimya Eğitmeni

Melek Öztürk

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin