Aşk Mutluluk ve Sağlık İçin Nefes

Sağlıklı Nefes Alıp Vermenin Ruhu
Doğumdan önceki yaşam ilk nefes için yapılan bir hazırlıktır. Doğumdan sonraki yaşam sevgi ve bilinçte büyümek için nefes alma sanatını öğrenmektir.
Ölümden sonraki yaşam sonsuz nefes içinde kaybolmaktır. Nefes hayat boyunca yavaş yavaş değişir. Nefes alıp vermenin dalgaları bizi gençliğimizin çılgın denizlerinden yaşlılığın sessiz sularına kadar tüm hayatımız boyunca bizi taşır.

Diyafram Nefesinin Önemi:
Eski Yunan’da ruhun bedenin ortasında, yaklaşık diyafram civarında bir yerde olduğu düşünülüyordu. Bu konuda aynı fikirde olmasak da en azından diyaframın en önemli nefes destekleyici kas grubu olduğunu kabul etmek zorundayız. O kadar ki diyafram bizim nefes almamız konusunda kilit öneme sahiptir ve tüm önemli yaşam destekleyici süreçler üzerinde fazlasıyla etki gös terir.

Diyafram göğüsle karnımızın buluştuğu noktada bedenimizin ortası boyunca uzanır. Göğüs kemiğinin alt kısmına, göğüs kafesinin altına, omurgaya bağlı, sırt ve karın kaslarına yakın olarak alt ve üst bedeni birbirinden ayırır. Sadece bir nefes organı olmakla kalmaz aynı zamanda karın ve göğüs etrafındaki iki dünyayı da fizyolojik, psikolojik ve enerjik olarak birbirine bağlar ve birleştirir.

Diyafram bedenimizin ortasında işlev gösterir;
Nefes verirken yukarı doğru hareket eder, nefes alırken ise aşaği iner. Gevşemiş bir durumda nefes alma ve verme iyi bir dengeye sahiptir. Diyafram ve diğer ilgili kasların düzgün, ritmik bir şekilde kasılıp gevşemesi ile nefes bedenimiz boyunca nazik bir dalga gibi hareket eder ve bize hayatın okyanusa benzer duygusunu verebilir.

İÇSEL MASAJ YOLUYLA SAĞLIK VE GENÇLEŞME

Diyaframın yükselip alçalmasıyla her nefes bedenin tüm alan ve organlarına masaj yapar. Bu masaj atık maddeleri ortadan kaldırır, kan akışını destekler, gerginlikleri gevşetir ve bizi açık ve enerji dolu bir hale getirir, böylece kan dolaşımını iyileştirir ve tüm vücut dokularında mikro dolaşım seviyesinde oksijen doygunluğu yaratır.

Çin tıbbında beden ya da organ gerginliklerinin genellikle çözümlenmemiş fiziksel ve psikolojik stresle ilişkili  olduğu  bilinmektedir.  Diyaframda  fiziksel ve psikolojik olanın biyolojik bir yapıda birleşmesi ilgi çekici bir konudur. O iki farklı kas sistemini birleştirir. Bunlardan birini nefesimizi aktif hale getirmek ve stresi serbest bırakmak için bilinçli olarak kullanabiliriz. Diğeri bilinçsiz bir şekilde ve otonom olarak çalışır, bu da onun biz: farkına varmadan nefes alıp verdiği ve stresi boşalttığı anlamına gelmektedir.

Psikolojik açıdan bakıldığında diyafram ve nefesimiz bilincimizle bilinçsiz tarafımızın bir buluşma noktasıdır. İşte bu yüzden: diyafram hareketi gibi bir masaj fizyolojik olduğu kadar psikolojik iyiliğimiz açısından destekleyici ve hastalık geliştirmemizi engelleyici bir şeydir.

Kalbe yaşam destekleyici nefesler:
Göğsümüzde diyaframın neden olduğu nefes dalgası hareketi akciğerlere, kalbe ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için büyük önem taşıyan timus bezine masaj· yapar. Aynı zamanda boyunda, kafa ve kollarda da titreşir. 

İşte bu yüzden sağlıklı bir nefes alma ve esnek bir beden yapısı özellikle kalp ve onunla ilişkili damar hastalıklarını engellemek açısından önemlidir. Nefes alıp vermenin yarattığı dalga kalbe yaşam destekleyici damarların bulunduğu dış taraftan yaklaşır ve onları açık, genç bir şekilde tutar. Bu da kanın kalp kasım beslemesini ve oraya enerji vermesini sağlar.

Kalp krizi ile ilgili önemli ve genellikle göz ardı edilen bir psikolojik risk faktörü gizli düşmanlıktır. Bu da bloke edilmiş duygular, özellikle de bastırılmış öfke anlamına gelir. Duyguları bloke etmek ancak nefes alma hareketimizin bloke edilmesi ile mümkün olur. Göğsümüzü kasar, karnımızı sıkıştırır ve nefesimizi tutarız. 

Nefes dalgası kalbe ve onun damarlarına derin ve temizleyici bir masaj yapacak şekilde açılamaz. Ve zaman içinde bu damarlar kapanarak hayatımızı tehdit eder bir hale gelebilir.

Diyaframın nefes masajının diğer organlar üzerindeki etkisi benzerdir; Örneğin nefes masajı güneş sinir ağını, yanı sinir sistemimizin güneşini gevşemiş ve “parlak” durumda tutar. Biz bunu bizi depresyonun karanlık gecesinden koruyan, fiziksel ve psikolojik bir sıcaklık duygusu olarak tecrübe ederiz. Güneş sinir ağını içsel bedenimizin evreninin içsel güneşi olarak hayal edin. Bu evrenin içinde yaşayan her şey onun sıcak ışınlarının etkisi altındadır! Nefesin dalgaları karında sindirim organlarını destekler. 

Derin nefeslerle desteklenen bağırsak hareketi sindirimimiz için iyidir!
İşte bu yüzden iyi bir yemekten sonra kısa bir yürüyüş yapmak sindirim sistemine büyük bir yardımda bulunabilir. Son olarak, aldığımız nefesler kalçalarımıza ulaşır ve üreme organlarımıza masaj yapar, onları temizler ve canlandırır. Bu yüzden de doğru şekilde nefes alıp vermenin cinsel sağlığımız açısından temel öneme sahip olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Bu içsel masajın niteliği nefesimizin gücüne ve ritmine bağlıdır;
Ne kadar iyi nefes alırsak masaj o kadar derin ve sağlığımız da o kadar iyi olur. Kısaca, hayat her nefesle bize masaj yapar! Hayat her nefesle hayat bedenimize dokunur, onu temizler ve gençleştirir. İyi bir dokunuş bedende sevgi gibi hissedilir ve her nefesle varoluş tarafından sevildiğimizi hissedebiliriz.

Her nefesle bu güzel hayatın bir parçası olduğumuzu hissedebiliriz;

Nefesin dalgaların bedeni, zihni, kalbi ve ruhu rahatlatır, onlara enerji verir ve birleştirir. Diyaframın merkezi işlevinin farkında olarak bedenin esnekliğinin, yanı onun stres yaratıcı etkilere tepki verme ve sağlıklı kalma yeteneğinin diyaframın esnekliğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Nefesle ve güçlü bir diyaframla çalışmak gerçekten bütünsel bir iyileştirici ve önleyici sağlık etkisine sahiptir.

Kurs Önizlemeleri

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın