Astroloji ve Zodyak: Güneş, Ay ve Burçların İlişkisi

Astroloji ve Zodyak: Güneş, Ay ve Burçların İlişkisi

Çok eski zamanlardan beri Ay, evrendeki en esrarengiz ve en gizemli güç olarak bilinir. İnsan bedeninin organik yapısı Güneş ile, fonksiyonel yapısı ise Ay ile bağlantılıdır. Güneş babanın ve aile çemberinin erkek bölümünün göstergesidir. Annenin ve aile çemberinin dişil göstergesi Ay’dır. Ayrıca Güneş organik rahatsızlıkları, Ay fonksiyonel bozuklukları gösterir. 

Bu nedenle Güneş canlılığı simgelerken, Ay organizmanın çeşitli bölümlerine bu canlılığın ulaştırılmasını simgeler.

  • Astrolojide Ay, Yengeç burcunun yöneticisi, Güneş ise Aslan burcunun yöneticisidir.
  • Ay Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’ya yayar. Deniz yüzeyinde suların alçalıp yükselmesine neden olur. Ay sulak alanları, denizleri ve sıvıları temsil eder.

30 Kasım 2020’de Ay tutulması var; bu tarihte Ay hava grubu olan ikizler de, Güneş ise ateş grubu olan yay burcunda.

Hava grubu burçlarında tam Ay tutulması, şiddetli rüzgarlara, sisli ve karanlık gökyüzüne, önemli insanların kaybına neden olur, ünlü birinin ölümünü gösterir. Tam ay tutulmaları hastalıklara, doğal afetlere, tarımda parazitlere neden olur.

Ateş grubu burçlarında tam Ay Tutulması, savaşlara, yıkımlara, kazalara, patlamalara ve bulaşıcı hastalıklara neden olur.

AY Takviminde İkizler Burcu

Ay ikizler burcunda huzursuzdur. Gece uykudan uyanmak ve bazen de uyurgezerlik verir.

İkizler burcunda olan kişiler gene olarak bilgili, becerikli ve aynı zamanda zekidir. Ancak karar verme yeteneği yoktur. Bu nedenlede, sahip olduğu manevi değerlere, bilgi ve becerilerine sahip çıkamaz.

Güneş, ikizlere karar verme yeteneğini güçlendirmesi için irade gücü enerjisi verir. Güneşten aldığı enerjilerle ikizler, manevi değerlerine sahip çıkar.

Dünya Güneş Işıkları

Dünya güneş ışıklarını alırken güneş ile ay arasındadır. Dünya yansıyan ışığı keser. Buna ay tutulması denir.

Belki de bunu en iyi anlamanın yolu her ay Yeniay’da ve Dolunayda üç cismin de aynı boylamda veya dik düzlemde bulunduklarını, ama mutlaka aynı anda aynı yatay düzlemde bulunmadıklarını kavramaktır. Bir tutulma ancak üç cisim de aynı düzlemde, aynı anda aynı yatay ve dikey düzlemde sıralandıklarında gerçekleşir.

Çünkü gayet aşikardır ki eğer iki cisim aynı düzlemde bulunurlarsa, üçüncü cisim bu düzlemin ya üzerinde ya da altındadır, öyle ki öndeki cisimden çıkan ve ikincinin üstüne düşen bir ışın veya düz bir çizgi, eğer devam ettirilirse, üçüncünün üstüne düşmez.

Güneşin Uydusu Dünya

Güneş’in uydusu olan Dünya’nın Güneş’le karşılaştırıldığında çok küçük olduğunu da biliyoruz. Bunun sonucunda Dünya uzayın Güneş’ten uzak bölümüne doğru bir gölge külahı atar. Buna gölge konisi denir.

Ay Dünya’nın etrafında gezinirken arka arkaya devirlerinde, düğümlerden herhangi birine yaklaşır ve sonunda Dolunay haline gelir. Bu noktada Dünya’ nın gölgesine denk gelir veya Dünya gölge konisine girer. Dolunay Düğüme ne kadar yakınsa Ay tutulması da o kadar büyük olur.

Dünya’nın gölgesinin boyutunun ne olacağının Dünya’nın kendi yörüngesindeki yerine ve Güneş’ten uzaklığına bağlı olduğunu görürüz. Kışın gölge en büyük halindedir, çünkü o zaman Dünya Güneş’e çok yakındır. Yaz soltistinde (gündönümü) gölge en küçük boyutundadır, çünkü Dünya Güneşten uzaktır ve ekinokslarda (gün-gece eşitliği) gölge ortalama boyutundadır. 

Yani kontrolü elinde bulunduran faktör Güneş’ in kendi yörüngesindeki konumunu, dolayısıyla Dünya’dan mesafesini belirleyen anomalisidir. Tabii Güneş’ten sanki hareket eden bir cisim gibi bahsediyoruz, çünkü o Dünya’dan hareket ediyor gibi görünüyor ve biz tutulmaları incelerken görünüşlerle uğraşıyoruz.

Astroloji’ de Burçlar

Astrolojide İkizler, Yay, Başak ve Kova (bazılarına göre buna Terazi’yi de ekleyebiliriz) insan burçlar olarak kabul edilirler. Hayvan burçlar Koç, BoğaAslan, Yay’ın ilk yarısı ve Oğlak’tır. Suda yaşayan burçlar ise Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Bu bilgiler bir astroloji bilimi öğrencisinin izlediği yorum yöntemi hakkında bir parça fikir verebilir.

Zodyak burçları ayırt etme amacıyla dört üçlüye ve üç dörtlüye bölünürler. 3’lü olanlar maddenin dört halidir: Toprak, Su, Hava ve Ateş. Bir üçlü grupta bulunan burçlar birbirlerinden 120 veya dört burç uzakta yer alırlar. Dolayısıyla Koç, Aslan ve Yay ateş; Boğa, Başak ve Oğlak toprak; İkizler, Terazi ve Kova hava; Yengeç, Akrep ve Balık su burçlarıdırlar. Buna burçların elementsel doğaları denir. Dörtlüler ise Öncü, Sabit ve Değişkendir. Bunların sınıflandırılması şöyledir: Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak öncü; Boğa, aslan, akrep ve kova sabit; İkizler, Başak, Yay ve Balık ise değişken burçlardır. Bunlardan değişik burçların yapısal doğaları olarak söz edilir. Dolayısıyla bunlar dört elementin yapılarıdır.

4 sabit burca odaklandığımızda;
Güneş, Ay ve gezegenlerin çoğu bu sabit burçlarda toplandığında veya
gezegenler bu tutulma noktasında transit yaptıklarında, tutulmalar bu burçlarda olduğunda; Dünyanın bu fenomenlere şahit olan bölgelerinde şiddetli depremlerin olduğu söylenmektedir. 

Ve son zamanlardaki gözlemlere göre doğal sismik düzensizliklere kömür madenlerindeki patlamaları ve büyük dalgalara neden olan denizaltındaki depremleri de eklememiz gerekir. Çünkü temel burçlar olan Kova, Akrep, Boğa, Aslan ile temsil edilen Dünyanın temelleri tehdit altındadır.

Tarihte Astroloji

Çok eski zamanlarda Kozmik Tapınağın temel taşları veya köşe direkleri olarak 4 özel burç kabul edilirdi. Bu burçlar bütün milletlerin kutsal anıtlarında bulunurlardı. Bunlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova ile gösterilen, Boğa, Aslan, Yılan ve İnsanla temsil edilen dört sabit burçtur. Birinci, ikinci ve dördüncü fazla değişmeden kalmıştır, ama üçüncü, Akrep, sırasıyla Ejderha, Yılan ve Kartalla ilişkilendirilmiştir. 

Bu burçlar hakkındaki bazı mitlerden bahsetmek bu geçişi açıklayabilir. 

Eski Çin’ de 1 yılın 4 çeyreğini kabul etmişlerdi ve bunları güneş batarken dorukta bulunan takımyıldızıyla karakterize ederlerdi. Bunlar Aslan burcuna denk gelen Kırmızı Kuş; Mavi Ejderha veya Akrep burcu, Kara Savaşçı veya Kova burcu ve Beyaz Kaplan veya Boğa burcudur. Burada İnsanın doğrudan Kova burcuyla, Ejderhanın ise Akrep’le özdeşleştirildiklerini görüyoruz.

Hindularda Boğa Burcu

Hindularda Boğa burcu Vişnu’nun savaş arabasıdır. Bu gelenek bize St. George ve Ejderha efsanesi ile ulaşmıştır. Orada St. George Boğa burcu, Ejderha ise Akrep’tir. Boğa kadim tarım hayvanıdır, toprak işçisidir ve George “çiftçi” demektir. (George: Geo-urgon dan, yeryüzü-işçisinden gelir. Boğayı tarlalarda, harman yerinde ve arabayı çekerken görürüz. Doğuda hala gücü ve dayanıklılığı nedeniyle tarım alanında yaygın olarak kullanılmaktadır ve eti için kesilmediği yerlerde tarımsal açıdan attan daha değerli kabul edilmektedir. 

Güneş’ in Boğa burcuna girişi Hindular ve Mısırlılar tarafından Maya bayramı olarak kutlanırdı, bizim 1 Mayıs işçi bayramımız da (May Day festivalimiz) oradan gelmektedir. Bu bayramlarda eskiler Beyaz Boğayı süslerler ve boynuzlarının arasına Boğa burcundaki Güneş’i simgeleyen bir altın disk yerleştirirlerdi. Boğayı yılın bu mevsiminde Doğanın verimliliğinin yeni yaşam olarak ortaya çıkışının simgesi olan bakirelerin geçit töreni izlerdi.

Astroloji ve Simgeler

İnsanın başını, Kartalın kanatlarını, Boğanın ön ayaklarını ve Aslan’ın arka ayaklarını taşıyan Asur Boğasının yapısında da Sabit burçların 4 sembolünü görürüz. Bu yapıyla Sfenkste ve kerubi figüründe tekrar karşılaşırız. (Kerubi: Yahudi, Hristiyan ve İslam geleneklerinde insan, hayvan ya da kuş özelliklerini taşıyan kanatlı göksel yaratık ve arşın taşıyıcısı)

Ancak bir tutulmanın genel anlamı için onun içinde yer aldığı burcun doğasına öncelik vermemiz, o burcun öncü, sabit veya değişken olup olmadığına bakmamız ve hangi elementle ilişkili olduğunu saptamamız gerekir.

Öncü Burçlar Politik Konularla

Öncü burçlar politik konularla, hükümet veya yönetim değişiklikleriyle, devlet işlerindeki değişiklerle ve insanlar arasındaki devrimlerle ilişkilidirler. Sabit burçlar sismik sarsıntılarla, yeryüzünün durumuyla ve onun ürünleriyle, madenlerle ve yerkabuğunun içindekilerle bağlantılıdırlar. 

Değişken burçlar ise insanların durumu ve ticaret ile ilişkilendirilirler. Benzer şekilde, insan burçlar insanlarla, hayvan burçlar hayvanların durumuyla ve su burçları Dünyanın suları ve onun ürünleriyle ilgilidirler. Dolayısıyla politik olaylarla toplumsal olayları veya yeryüzünün koşullarını ayırt etmek mümkündür. Ayrıca tutulmaların insan, hayvan ve su alemlerine etkilerinden de söz edebiliriz. Ve bu 2 yöntemle bir Güneş ve Ay tutulmasının özel önemini oldukça açık şekilde tarifleyebiliriz.

Astrolojide Aslan Burcu

Aslan 5.Evin burcudur ve Güneş tarafından yönetilir. Dolayısıyla, Aslan burcunda bir güneş tutulması yetişen neslin incineceğini ve ülkenin gençlerinin öleceğini gösterir. Ayrıca otorite konumundaki kişilerin doğal sembolü olduğu için kralların ve yöneticilerin de acı çekeceğini gösterir. (Ay insanların, halkın sembolüdür.)

Özellikle ulusların yöneticileriyle, krallarla, başkanlarla ve bütün düzenlerin yöneticileri; Güneş tutulmaları ile bağlantılıdırlar. Ay tutulmaları ise insanların durumları ve onlarla ilgili olaylarla bağlantılıdırlar.

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin