Ateş, Toprak, Hava ve Su: Astrolojik Elementlerin Özellikleri ve Etkileri

Ateş, Toprak, Hava ve Su: Astrolojik Elementlerin Özellikleri ve Etkileri

Astroloji bir semboller dilidir.

34 kelimeden meydana gelir;
12 burç, 10 gezegen, 12 ev

GEZEGENLER; yaşam fonksiyonları

BURÇLAR; kimlik göstergeleri,

EVLER; yaşam alanları,

Gezegen       burç          ev

özne             yüklem      tümleç

Bu  araba  bu benzinle  bu asfalt yolda gider

( gezegen )      ( burç )             ( ev )

Oyuncu             rol              sahne

( gezegen )      ( burç )          ( ev )

Gezegenler NE sorusuna işaret eder.

Burçlar NASIL sorusuna, 
Evler NEREDE sorusuna yanıt veriyorlar.

ELEMENTLER: davranış biçimleri, arketipler

ATEŞ ELEMENTİ

TOPRAK ELEMENTİ

Toprak burçları:            Boğa     Başak     Oğlak

HAVA  ELEMENTİ

Hava Burçları:          İkizler  Terazi      Kova

SU  ELEMENTİ

Su Burçları :           Yengeç,      Akrep       Balık

ATEŞ ELEMENTİ: Doğada görünür olan diğer elementlerin aksine, insanın havanın bağrındaki şimşeklerin kıvılcımlarını, yani ateşi keşfetmesi gerekmiştir. Her defa yoktan var ettiğimiz ateş, tanrısal güçle özdeştirilir. Girişimcilikle, Yaratıcılıkla, Keşfetmeyle bağlantılıdır.

Ateş burçları: Koç, Aslan ve Yay’dır.

Karşı konulmaz bir çekim enerjileri vardır.

Ateş gibi bir gün söneceklerini bilir, her günü son günleri gibi yaşamak isterler.

Ateş insanları, dokundukları insanların hayatında mutlaka iz bırakırlar.
Onlara hükmedemezsiniz. Ancak ihtiyacınız olduğunda yanlarına sokulup ısınabilirsiniz.

Ateşin suya boyun eğmesi gibi, Koç, Aslan ve Yay yalnızca yumuşak başlılığa ve şefkate teslim olurlar. Yalın ve çıplaktır ateş insanları. Bazen tıpkı aşk gibi eritir, yakar, kavururlar. Ancak yoklukları karanlığa boğar, soğuktan dondurur…

Ateş elementi tutkuları, cesareti ve canlılığı simgeler. İnisiyatif kullanma becerisi, liderlik kabiliyeti ve şansa güvenerek alınan risklerdir. Haritasında ateş elementi yoğun olan kişiler, bireysel ve iddialı olmaya eğilim gösterirler.

Bahar ekinoksu ile ortaya çıkan Ateş Enerjisi, aksiyon içerir. Ateş burçları; pozitif ve eril (etken) yapıdadır. Baskın ve etkin yapıdadır.

Haritadaki gezegenlerin çoğu Koç, Aslan ve Yay burçlarında yoğunluk gösteriyorsa; Kontrolsüz davranışlardan bahsedilebilir. Yaşamı bitmeyen bir mücadele gibi görerek kendini bu mücadelede yalnız hisseder ve çoğu zaman haklı olduğunu düşünerek aslında kendini sabote ediyor olduğunun farkına varamaz. Aşırı gurur, şiddet eğilimi, düşünmeden alınan kararlar hayatı zorlaştırabilir.

ATEŞ ELEMENTİ BURÇLARI: Koç, Aslan ve Yay

 • Heyecanlı
 • Hareketli
 • Canlı
 • Cesur
 • Lider
 • Gözüpek – korkusuz
 • İlham veren
 • Kendine güvenen
 • Dürüst
 • Spontan, atak
 • Kendi kendine harekete geçebilen
 • Sabırsız
 • Yaratıcı
 • İnsanları etkileyen
 • İdealist
 • Dürtüsel
 • Çocuksu

Aşırı ateş enerjisini dengelemek için

 • Keyif alınan bir sporu hayatın bir parçası haline getirmek önerilir.
 • Yaşam alanında ve giysilerde mavi ve yeşil tonlarında renkler kullanmak.
 • Baharatlı yiyeceklerden uzak durmak ve alkol alımının azaltılması önerilebilir.

Ateş elementinin azlığında ise,

 • Fiziksel yorgunluk artar, metabolizma yavaşlar.
 • Kişi kendini motive etmekte zorlanır,
 • Kendine güveni azalır ve gelecek hakkında fazlasıyla endişelenebilir.
 • Hayatı fazla ciddiye alarak yaşar.

Haritada ateş elementi azsa ne yapmalı?

Eğlenceye daha çok vakit ayrılmalı,

 • Daha fazla sorumluluk alarak liderlik pozisyonları değerlendirilmeli ve kişi inandığı şey için mücadele etmekten kaçınmamalıdır.
 • Ortamda ya da giysilerde kırmızı, sarı ve turuncu renkler kullanılabilir.
 • Baharatlı yiyecekler tüketerek,
 • Yalnız başınıza seyahat ederek, tecrübe etmediği şeyleri denemeye çalışarak haritadaki ateş elementinin azlığı telafi edilebilir.

ATEŞ ELEMENTİ EKSİKLİĞİ:

 • Hayatta olmanın neşesi eksik,
 • Cesaret ve şevk eksik,
 • İnanç ve iyimserlikten uzak,
 • Hevesiz ve ümitsiz

FAZLALIĞI:

 • Aşırı gurur ve kibir,
 • Aşırı hareket,
 • Duyarsız ve kaba,
 • Kendini önemseme,
 • Baskıcı, saldırgan

TOPRAK ELEMENTİ

Toprak burçları: Boğa, Başak Ve Oğlak Burçları

Maddi dünyayla kurdukları temas yoğundur. Bu yetileri nedeniyle, pratik, sabırlı, dayanıklı ve disiplinli olmaya eğilim gösterirler.

Olayları, insanları ve şeyleri oldukları gibi görür ya da her şeyi göründükleri gibi kabul ederler. Yaşamın derin ve manevi yönünü sorgulamadan önce, temel ihtiyaçlarını nasıl elde edeceklerine, ekmeklerini nasıl kazanacaklarına odaklıdırlar.

Görme, duyma, tat, koku ve dokunma duyuları diğer insanlara göre daha gelişkin ve hassastır. Risk almak yerine, emin adımlarla ilerlemeyi tercih eden bu insanların en büyük korkusu ise düzenlerinin değişmesidir.

Toprak elementi doğa sevgisi, sadakat ve bağlılıkla da ilgilidir.

Toprak elementi baskınsa :

Kişinin cildi yağlı, renkli ve canlıdır. Sağlıklı bir görünüşü ve dayanıklı bir bünyesi vardır. Zira toprak, kişinin fiziksel bedeniyle kurduğu olumlu ilişkinin de simgesidir. Ancak metabolizma yavaş olduğu için kilo almaya istidatlı bir yapı oluşabilir.

Bir haritada toprak elementi azsa,

Kişi maddi düzlemde hayatını idame ettirebilmek için gerekli zorunlulukları uygulamakta ve sorumluluk almakta güçlük çekebilir.

Toprağın azlığı, kişinin hayatındaki her konuda istikrar sağlamasını, ayaklarının yere basmasını, garantici yatırımlar yapmasını zorlaştırır.

Bir yere ait olmadığını düşünen, kendisine bu dünyada bir yer yokmuş gibi köksüz, güvenden, destekten ve temelden yoksun hisseden kişilerde de toprak elementinin zayıflığına rastlanmaktadır.

Toprak noksanlığı, fiziksel bedenin ihtiyaçlarını da ihmal etmek anlamına gelebilir. Beslenme ve fiziksel aktivite gibi konularda da düzen ve istikrar sağlamakta başarısız olunabilir.

Haritada toprak elementi az olduğu halde, eğer Satürn’ün güçlü açıları varsa, bu eksiklik kısmen telafi edilebilir.

Daha çok kök sebzelerle beslenme, bahçe bakımı gibi toprakla temas edilen uğraşlarla ilgilenmek. Yaşam alanları ve giysilerde yeşil, koyu sarı, kahverengi gibi toprak renklerine ağırlık vermek de faydalı olabilir.

TOPRAK ELEMENTİKış soltisti (oğlak dönencesi) ile ilgilidir,

Toprak burçları negatif ve dişil (verimli, edilgen) burçlardır,

Kalıcılığı, dayanıklılığı, sürekliliği temsil eder,

Maddi dünya ile ilgilidir.

TOPRAK ELEMENTİ özellikleri:

 • Güvenliğini düşünen,
 • Ayakları yere basan
 • Gerçekçi,
 • Maddi,
 • Pratik,
 • Titiz,
 • Üretken,
 • Metodik,
 • Verimli
 • Uygulamacı,
 • Mükemmel,
 • Düzenli –tertipli,
 • Güvenilir,
 • Tutarlı
 • Müşkülpesent
 • Verimli,
 • Dayanıklı,
 • Sabırlı         

TOPRAK ELEMENTİ

EKSİKLİĞİ

 • Maddi dünyanın gerçeklerini anlamaz,
 • Köksüz, temelsiz hisseder,
 • Fiziksel ihtiyaçlarını önemsemez,
 • Para kazanmayı yatırım yapmayı bilmez,
 • Hayatı zor olarak algılar.

FAZLALIĞI

 • Aşırı realist
 • Vizyon eksikliği,
 • Hayal gücü yok,
 • Cimri,
 • Çok fazla içe dönük (ketum)
 • Donuk, depresif

İnsanın hamuru, Dünyanın tuzu; Toprak

Biçim verilebilen tek element toprak, yaradılış destanlarında insanın hamuru olarak anılır. Boğa, Başak ve Oğlaklar; Yürekleri adeta tohumların kök saldıkları yerler gibi yumuşaktır. Herkese hakları olan rızkı verirler. Kendilerine yapılan tüm haksızlıklara karşı sabırla bekler, kırgınlıklarını sinelerine çeker, yıkıcı güçlerini ruhlarının derinliklerinde saklarlar.

İradeleri bükülmezdir. Ruh halleri mevsimlere göre değişir. Baharın renklerini kuşandıklarında çiçekler ve meyveler gibi canlanır, sıcacık gülümsemeye başlarlar. Kış zamanı geldiğinde renkli görkemli kıyafetlerini soyunup, içlerine dönerler.

Gün olur eski toprak diye anılır en kadim dostlar. Ve en derin uykumuza daldığımızda yine çoğu Boğa, Başak ve Oğlak olan dostlar gelip örterler üstümüzü.

HAVA ELEMENTİ

Doğum haritamız, aldığımız ilk nefesle birlikte, evrenin kaynağıyla kurduğumuz bağdır.

Zihinsel süreçlere karşılık gelen hava elementinde şeffaflık, geçirgenlik, iletişim vardır. Gerçekçi yanımızı, akılcı düşünmeyi, düşünceler dünyasını, konuşma ve tartışmayı anlatır.

Hava Burçları: İkizler, Terazi ve Kova

Enerjilerinin çoğunu zihinsel faaliyetler için kullanır. Bu yüzden fiziksel enerji sarf ederken çabuk yorulabilir ve genelde fiziksel sağlığı konusunda özensiz davranabilir.

Sosyal olmak, insanlarla genelde iletişim halinde bulunmak ister. Bir konudan diğerine hızlı geçişler yapar ve haritasında sabit nitelikli burç baskın değilse, başladığı şeyleri tamamlamakta zorluk çeker.  

Genelde teoride yaşadıkları için, hayalcilikle suçlanabilirler. Düşüncelerine değer verilmemesinden ve akılsal becerilerinin küçümsenmesinden hoşlanmazlar. Nobel ödülü alan pek çok kişinin haritası hava ağırlıklıdır

HAVA ELEMENTİ:

 • Sonbahar ekinoksu ile ortaya çıkar,
 • İlişki kurma ve zihinsellikle ilgilidir,
 • Sosyal olmalarına rağmen, yakın ilişkilerde mesafe koyar,
 • Rüzgâr gibidir, çabuk gelip geçen, yüzeysel bir etki yaratır.

HAVA ELEMENTİ özellikleri:

 • Entelektüel,
 • Soru soran,
 • Meraklı,
 • Bilgi arayan, toplayan
 • Kararsız,
 • Gözlemci,
 • Rasyonel,
 • Mantıklı,
 • Rafine, ince, açık
 • Duygusal olmayan,
 • Mesafeli,
 • Yüzeysel,
 • Soyut,
 • Fikir alışverişini seven,
 • İş birliği yapmaya eğilimli

HAVA ELEMENTİ FAZLALIĞI

 • Alaycı,
 • Dalga geçen,
 • Herkese yukarıdan bakan,
 • Ukala
 • Çok konuşan,
 • Duyguları küçümseyen,
 • Devamlı eleştiren

EKSİKLİĞİ:

 • İfade zorluğu,
 • Zihinsel düzeyde eksiklik,
 • İlişkilerde ve iletişimde başarılı olamama,
 • Objektif olamama

Haritada hava elementinin çok yoğun bulunması:

Insomnia (uykusuzluk), sürmenaj, tikler gibi sinirsel hastalıklara yatkınlık demektir. Odaklanmak zor olsa da, meditasyon ve terapi almak sinirleri yatıştırabilir.

Uyumakta zorluk çekenler için yastığa damlatılacak birkaç damla lavanta yağının faydası dokunabilir. Kıyafetlerde ve yaşam ortamında toprak tonları ve mavi, yeşil, mor renklerini kullanmak rahatlatabilir.

Haritada Hava Elementi Az ise

Genel bir adaptasyon sorunundan bahsedilebilir. Kişi kendini izole etme eğilimi gösterebilir. Bu eğilim depresyon benzeri problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu kişiler davranış ve eğilimlerine uzaktan bakmakta ve kendilerini analiz etmekte zorlanabilirler. İnsanlarla uzlaşmaya ve iş birliği yapmaya gönüllü olmadıkları için de kendilerini doyumsuz ilişkilerin ortasında bulabilirler.

Sosyal olmak için daha çok efor gösterilmesi, kendini doğru ifade etmeyi öğrenmek gerekir. Dışarıda daha çok vakit geçirmesi, kıyafet ve yaşam ortamında parlak sarı, turuncu, turkuaz renklerini kullanmak önerilir.

SU ELEMENTİ    

Derin duygular, derin iç çekişler, derin sularda yüzmek, derin düşüncelere dalmak… Derinlikle ilgili her şey suyun doğasını tasvir eder.

Su Burçları: Yengeç, Akrep ve Balık

Onlar bir okyanus gibidir; İçlerine dalmadan ne kadar derin olduklarını, diplerinde ne kadar hayret verici mucizeler barındırdıklarını anlayamazsınız. Tanımlanamayan duygu ve düşüncelerin saklandığı bilinçaltı da okyanusun derinliklerine benzetilir. Su burçları yoğun duyguların insanlarıdır. Bu nedenle yaşam yolunda aldıkları yaralar zodyakın diğer üyelerine nazaran daha “derindir”.

SU ELEMENTİ: Işığın maksimum güç kazandığı yaz soltisti ile ortaya çıkar,

Su burçları negatif ve dişil burçlardır,

Koruyu, besleyici ve duygusaldır.

Su Burçları: Yengeç, Akrep ve Balık

Su burçlarından Yengeç suyun sıvı hali gibi akışkan ve arındırıcıdır. Akrebin katı hali dünyanın bütün çirkinliklerinden kendini korumak için oluşturduğu bir kalkandır. Gözyaşlarını daha çok içine doğru akıtır. Yaşam denen belirsizlikte yolunu bulmaya çalışan insanın inancı ve umududur Balık.

Su Elementi

Akışkan, şekilsiz, ele avuca sığmayan su burçları bulundukları her ortama, iletişimde oldukları her insana göre şekillenebilirler. Her koşula ayak uydururlar. Yatağının eğimleri boyunca hangi yöne akacağını bilen bir nehir gibi davranırlar.

Yüzme bilen ve kendilerine eşlik etmek isteyen herkesi sarıp sarmalar, yüklerini azaltırlar. İçinde bulundukları her şeyin şeklini ve rengini alabilseler de özlerini asla kaybetmezler.

Suyun en önemli özelliği çözücü olmasıdır. Su burçları evrenin sırlarına sezgilerini kullanarak ulaşırlar. Bilgiyi tıpkı bir kristalmişçesine yedi renkte yansıtabilir, sentezleyebilirler.

Su Burçları: Yengeç, Akrep ve Balık

Yengeç, Akrep ve Balık su gibi yön tarifine ihtiyaç duymadan dünyanın damarlarında akarken, sızdıkları her yürekte izlerini bırakırlar. Kimisini ferahlatır, kimisini boğar, kimisini aşındırırlar. Ama bir şekilde mutlaka izleri kalır…

Oysa suya iz bırakılmaz, ancak içine karışılır… Su insanları, temas ettikleri her şeyden bir şeyler taşıyarak yollarına devam ederler. O tuhaf, anlaşılmaz bilgeliklerinin sebebi budur.

Su Elementi

Su ışığı emerek içinde hapseden bir ayna gibidir. Bu yüzden su insanları karşılarındaki kişiye rahatlıkla ayna tutarlar. Sevgi görüyorlarsa sevgiyi, öfke görüyorlarsa öfkeyi yansıtırlar. Yüreklerinin ve zihinlerinin suları zaman zaman bulanır ama yeniden arınmayı bilirler.

Su, ateş gibi gösterişli bir biçimde göğe yükselmek yerine hep aşağıya doğru akar. Derler ki tevazuu yüzünden yaratıcı suya buharlaşıp gökyüzüne karışma şansı da vermiştir. Sufiler su için “yerde kirlenen, bulutta arınan” derler. Su burçlarının merhametleri engindir. Kendilerini bulandıran, kirleten kişileri eninde sonunda yine affederler. Dalgalanıp durulurlar. Ama insanın acılarına duyarlıdırlar, yumuşak ve şefkatli dostturlar.

SU ELEMENTİ FAZLALIĞI

 • Duygular ön plandandır
 • Empati yeteneği,
 • Derinlere iner, içe dönük
 • Sezgileri çok kuvvetlidir,
 • Metafizik ile ilgilidir,
 • Hayaller önemlidir,
 • Sevgi, şefkat, adanmışlık duyguları gelişmiştir,
 • Yardımcı olma arzusu kuvvetlidir,
 • Satır aralarını okur.

EKSİKLİĞİ

 • Duyguları ile temasa geçemez,
 • Duygular dünyasını anlamaz,
 • Sezgisel bilgiye güvenmezler,
 • Güvensizlik duygusu,
 • Empatiden yoksundurlar
 • Her şeyi rasyonel mantık çerçevesinde anlamaya çalışırlar.

Su elementi fazlaysa neler olabilir?

Bir kişinin haritasında su elementi fazlaysa o kişi aşırı duygusal, içe dönük olabilir. Bağımlılık geliştirebilir.  Duyguların yoğunluğu ile hayattan uzaklaşıp, içine kapanabilir. Takıntılıdır, hayal ve fantezi dünyası içerisinde savrulabilir.

Aşırı su elementi subjektiflik yanında endişe, vesvese ve kendi kendini tahrip eden zihinsel eğilimlerle ilişkilidir, aşırı hassasiyetler bedensel ve ruhsal alanda çürütebilir.

Su elementi fazlaysa ne yapmalı?

Ateşin hareketine, güvenine ve sıcaklığına da ihtiyaç var. Kendi merkezine dönmeye, yaratıcı enerjiyi ortaya koyarak hayata daha büyük bir heyecan ve keyifle bakmak gerekir. Suyun getirdiği pasifliği dengelemek için kişiliği, heyecanı ortaya çıkaracak hobiler edinmek faydalı olur. Yürümek ilkyardım gibidir.

Bir seyahat hayal edip planlamak, sadece zevk için bir şey yapmak ateşi yükseltir. Geceleri mum yakmak, şömine kenarında olmak veya yanan alevi izleyerek bedeni hareket ettirmek, dans etmek

Su elementinin eksikliği

Kişi kendisinin ve çevresindeki insanların duygularını anlamakta zorlanır. Su elementi az olan kişiler sezgisel bilgiye güvenmezler, duygularını önemsemezler, iç seslerine güvenleri azdır. Her şeyi mantığa indirgemeye çalışırlarken acıdan da korkarlar.

Su kenarlarında olmak hem fiziksel hem de duygusal olarak bu insanlara çok iyi gelir. Mavi tonları giymek veya etrafınızda bulundurmak, yüzmek iyi gelebilir. Hamama gitmek, duş almak, banyo yapmak, buhar odaları, spa kaçışları su elementini artırır. Yaşam alanlarında su çeşmeleri, akvaryum olumlu etki yapar.

Güneş bir radyasyon alanı. Ve bizim güneşimizde bir nur sistemi. Yani bizim haritamızda gördüğümüz güneş sembolizması aynı zamanda bizim ruhumuz. Nasıl güneşe çıplak göz ile bakamıyorsak kendi ruhumuzu ’da çıplak göz ile göremiyoruz lakin hayatımızdaki bütün gezegen kombinasyonları bu güneşin kendini gerçekleştirmesi için bir sürü çaba sarf ediyor.

Zodyak kuşağında dünyanın fiziksel hareketleri: öncelikle Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ve Güneş’in etrafında dönmesi. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü astrolojik evler sistemini oluşturuyor. Bu evler sisteminin, kaderin sistemin, hangi evlerinde olduğunu, gezegenlerin hangi evde olabileceği sistemini oluşturuyor.

Peki Dünya’nın Güneş’in etrafında dönüşü ne ola ki;

Bu da burçlar sembolizmini oluşturuyor. Yani dünya o an hangi güneş ile hangi burcun etrafındaysa o burç mesela koç o ay güneş koç burcunda ya da kovada, oğlakta.. Zaten buna kafa yormanıza ’da gerek yok. Artık teknolojide astroloji tarihlerini giriyorsunuz, o size otomatikman çıkartıyor bunu. Sadece bir masada sohbet ederken size böyle bir konu açıldığında bunun cevabını verebilirsiniz.

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin