Astrolojide Güneş, Ay, Mars, Venüs ve Merkür: Gezegenlerin İnsan Üzerindeki Etkileri

Astrolojide Güneş, Ay, Mars, Venüs ve Merkür: Gezegenlerin İnsan Üzerindeki Etkileri

Astrolojide Güneş karakterimizi, kimliğimizi belli ederken,
Ay duygularımızı, Merkür zekamızı, Venüs ilişkilerimizi,
Mars hayatta kalma mücadelemizi, Jüpiter yaşamdaki şanslarımızı,
Satürn kısıtlandığımız ve ders alacağımız alanları,
Uranüs karşılaşacağımız sürprizleri, Neptün nerede fedakârlık yapmak zorunda kalacağımızı, Plüton ise hangi konularda değişim dönüşüm temaları yaşayacağımızı temsil etmektedir. 

Astrolojiyi incelediğimizde, gezegenler ne, evler nerede, burçlar nasıl sorularının cevaplarını verir. Gezegen burcun kendisini nasıl ortaya koyacağını gösterir.

Astrolojide kullanılan 10 tane gezegen var. Dünyaya yakınlıklarına göre sıralayacak olursak; Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluton olarak her biri olumlu ve olumsuz özellikler içinde barındıran gezegenler bizim üzerimizde etkilidir.

Burçlarımız ise, evler içine yerleşmiş gezegenlerin özelliklerini ne şekilde ortaya koyacaklarını belirler.
Herhangi bir gezegen hangi burca geçerse onun özelliklerini de güçleri arasına katar ve yeryüzüne yansıtır.

GÜNEŞ:

Daire; sonsuzluk ifadesi, mükemmel şekil, bütünlük, sonsuz ruh (spirit)

Nokta; sonsuzluk içindeki yerimiz

Kimlik ve Hayattaki Hedefler

GÜNEŞ; Kişiliğin özü, yaşam enerjisi ve yaratıcı kapasite ile bilgi verir. Ego, bilinç, hayattaki niyet, amaç, ulaşılmak istenen hedeftir.  Hayatta gidilen yönü anlatır. Canlılığımızın sebebi, olmak için benimsediğimiz yol, güç ve tamamlanma duygusu veren kaynağı gösterir.

Ayrıca kahramanımızdır ve baba başta olmak üzere hayatımızdaki otorite figürleridir.

Kadın haritasında eşle ilgili bilgi verir. Eril prensiptir, vücutta kalbe karşılık gelir.

Mitolojide Apollo’dur. Astrolojik haritada Güneş’in bulunduğu burç, ev ve aldığı açılar kişinin öz güveni ve kendine duyduğu saygı ile ilgili önemli bilgiler verir.

Yönettiği Burç (ruler): ASLAN  

 Zararlı olduğu Burç (detriment): KOVA

Yüceldiği Burç (exalt): KOÇ

Düşük olduğu Burç (fall): TERAZİ

  YÖNETİCİ: ASLAN     KOÇ: YÜCELİR

MİTOLOJİDE GÜNEŞ

APOLLO 

 • Güneş tanrısı, yeryüzüne her gün güneşi indirir,
 • Altın bir lir çalar,
 • Okuyla tüm hedefleri vurur,
 • Geleceği haber verir,
 • Yalan söylemez,
 • İnsanlara şifa verir,
 • Erkek güzelliğinin sembolü,
 • Koruyucu
 • Güneşin temel fonksiyonu kendini ifade etmek ve bütünlemektir,
 • Bilinç, gündüz ve ışığı temsil eder,
 • Kahraman ..
 • Maskulen ve aktif enerji, değiştirir, geliştirir,
 • Yaşam kaynağımız,
 • Hayatımızın odak noktası, Ego .. Ben..Doğuştan gelen karakterimiz, yeteneklerimiz,
 • Hayatımızın temel amacını ve gelişim yönünü gösterir,
 • İrade, güç ve arzunun arketipi,
 • Otorite figürleri, baba, koca, yönetenler, hükümet…

Vücutta Temsil ettiği Bölgeler:

 • Kalp
 • Sırt
 • Dalak
 • Gözler
 • Dolaşım sistemi
 • Aort damarı

OLUMLU KULLANIMI

 • Ruhun ışın ve ısı yayması,
 • Yaratıcılık,
 • Sevgi,
 • Cömertlik,
 • Onur,
 • Saygınlık,
 • Kendine güven,
 • Liderlik,
 • Bağımsızlık,
 • Cesaret,
 • Organize etmek,
 • Yönetmek

OLUMSUZ KULLANIMI

 • Gurur,
 • Kibir,
 • Gösteriş,
 • Egoistlik,
 • Böbürlenmek,
 • Saldırganlık,
 • Baskı kurma,
 • Palavracılık,
 • Önemli olma arzusu,
 • Zorbalık,
 • Hükmetmek arzusu,
 • Güven eksikliği,
 • Dağılma

AY

SEMBOL

Hilal,

 • Sonsuz enerjiyi şekillendiren, limitleyen,
 • ortaya çıkması, oluşması için gerekli ortamı sağlayan çanak
 • Güneş ve Dünya arasında köprü,

AY:

Dünyanın ¼’ü kadar

 • 376bin km. Uzağında
 • Güneşten ışınları emiyor ama sadece %11’ini yansıtıyor
 • Günde yaklaşık 13 derece ilerliyor, 2.5 günde bir burç değiştiriyor.
 • Ay ruhani olanla maddi olan arasında bir geçiş noktası

Yönettiği Burç (ruler)                    : YENGEÇ

Zararlı olduğu Burç (detriment ) : OĞLAK

Yüceldiği Burç (exalt)       :  BOĞA

Düşük olduğu Burç (fall) :  AKREP

Mitolojide AY

ARTEMİS;

 • Zeus’un kızı Apollo’nun ikiz kardeşi,
 • Vahşi hayvanların ve avın tanrıçası,
 • Gümüş oklarla avlanıyor,
 • Çocukların ve hayvanların koruyucusu,
 • Bakire, erdemin simgesi,
 • Doğum yapan kadınlara yardım eder

Diana

Duygular ve hayattaki ihtiyaçlar

 • Pasif ve alıcı enerji,
 • Bilinçaltı, duygular, güdüsel tepkiler,
 • Bireyseliğin (individuality) kimliğimizle –
  karakter ile (personality) ifade edilişi,
 • Anne, annelik, ev, çocukluk dönemi, alışkanlıklar,
 • Hafıza bankası,
 • Nelerden rahatlık, mutluluk ve duygusal güven duyarız,
 • İlişki kurma yeteneği, başlarıyla ilgilenme, ilgi görme, sevilme ve sevme ihtiyacı,
 • Duygusal ihtiyaçlar ve arzular…

AY
Astrologlar, kişiliğimizi nasıl yansıttığımızı gösteren Güneş ve Ay ikilisine ‘ışıklar’ derler.

Kişinin ruh hali ve duygu dünyasıyla ilgili bilgiler verir. Korunma ve güven duygusunun kaynağı, ihtiyaçlar, alışkanlıklar, güdüsel davranışlar ve tepki gösterme tarzını anlatır. Ayrıca evdeki psikolojik atmosfer, yuva-ev-yerleşimle ilgili konular, bilinçaltı, geçmişten gelenler, anılar, aile kökleriyle ilgili bilgileri gösterir. Dişil enerji, kişinin yaşamındaki anne figürü ve ondan öğrenilen doğrulardır. Anneyle ilişkiler, bir kadının nasıl bir anne olduğu, kadın figürler, erkekler için eş hakkında bilgiler verir. Beslenme alışkanlıkları da Ay ile anlatılır. Ayrıca mitolojide Artemis’le anlatılır. Vücuttaki sıvılar, hormonlar, mide ve sindirim sistemi, kadında üreme organları ile doğurganlık kapasitesini anlatır. Ay’ın bulunduğu burç, ev ve açılar kişinin duygu dünyasıyla ilgili açıklayıcı bilgiler verir.

Vücutta temsil ettiği bölgeler:

 • Göğüsler,
 • Ter bezi
 • Kadınlardaki periyodlar
 • Mide
 • Lenf bezi

OLUMLU KULLANIMI

 • Mekanik olmaktan çıkarız,
 • Duyarlılık, mutluluk,
 • Akıcı ve olumlu benlik duygusu geliştirmek,
 • Sevgi, şefkat. Gönül huzuru,
 • Uyum sağlayan,
 • İyi anne, iyi eş. Kendi içinde dingin,
  Empati yeteneği

OLUMSUZ KULLANIMI

 • Duygusal rahatlığa düşkünlük,
 • Aşırı duygusallık,
 • Lunatik,
 • Güvensizlik,
 • Hayal dünyasında yaşamak,
 • Kuşkuculuk, Depresif, Tembel

MERKÜR

(O) Zihne hayat veren güç,

(+) Zihni harekete geçiren yeryüzü olayları

(( ) Hilal; ilhama, yeniliğe, bilgiye açıklığı sembolize ediyor.

MERKÜR:
Güneşe en yakın gezegen

 • Güneşten en fazla 28 derece uzakta olabiliyor
 • En hızlı gezegen, saniye’de 30 mil gidiyor.
 • Güneşin çevresini 88 günde dolaşıyor.
 • En küçük gezegen, güneşin 1/8.000.000’i kadar.
 • Nötr olma özelliği var (negatif veya pozitif değil)
 • Her gün 1 derece ilerliyor, 24 günde bir burç değiştiriyor.

MERKÜR: Nasıl düşünüyoruz, nasıl konuşuyoruz?

Fonksiyonel gereksinimi: İLETİŞİM

Odaklandığı: bilgi paylaşımı koordinasyon, yorumlama

 • İletişimi deneyimlerken:
 • Bilgi edinmek, soru sormak, algılamak
 • Analiz ve yorum yapmak
 • İnsanlarla birlikte olmak, sosyalleşmek,
 • Koordinasyon
 • Değişim ve farklılaşmak

Düşün…Çöz…Pratik yap…

Mitolojide Merkür, bilgi taşıyan bir elçiydi. Doğum haritasında ise fikirlerin beyninizden ne kadar hızlı (ya da yavaş) geçtiğini ve iç monologunuzun nasıl olduğunu gösterir.

Merkür ayrıca, nasıl konuşup yazdığımızı ve iletişimi ne kadar düzgün kurabildiğimizi de açıklar. Bu nedenle, doğum haritanızda Merkür olumsuz bir pozisyondaysa iletişim problemleri yaşayabilirsiniz.

Yönettiği Burç          : İKİZLER VE BAŞAK         

Zararlı olduğu Burç: YAY VE BALIK

Yüceldiği Burç           : BAŞAK VE KOVA

Düşük olduğu Burç  :    ASLAN VE BALIK

Anahtar kelimeler: Zekâ, dil, iletişim, hafıza, ifade, zihin

Key Words: Intelligence, language, communication, memory, expression, the mind

MERKÜR
Kişinin zihninin nasıl çalıştığını, iletişimi kurma şeklini, dili kullanma ve dil öğrenme becerisini anlatır. Bireyin algısının nasıl çalıştığını, bilgiyi alma, aldığı bilgiyi işleme şekli ve bunu başkalarına nasıl aktardığını gösterir. Zihinsel faaliyetler, eğitim hayatı, kardeşler Merkür’le gösterilir. Ayrıca kişinin ikna kabiliyeti ve pazarlık yeteneğini anlatır. Kısa yolculukları nereye nasıl neden yaptığını ve ticari faaliyetlerini gösterir. Merkür’ü mitolojide Hermes anlatır. Vücutta sinir sistemini, akciğerler ve bütün solunum sistemini, eller, kollar ve hatta kişiyi bir yerden bir yere götüren bacakları anlatır.  Merkür’ün bulunduğu burç, ev ve açıları zihnin çalışma prensibi, becerikli ve pratik olup olmadığı hakkında bilgiler verir.

Mitolojide MERKÜR

HERMES;

 • Tanrıların habercisi,
 • Topuklarında kanatları var, hızlı hareket eden uçan genç erkek.
 • Tüccarların, yolcuların, hatiplerin ve hırsızların tanrısı,
 • Tanrılarla tanrıların, tanrılar ile insanların arasında iletişimi sağlar,
 • Haberi verip gider, yüzeysel..
 • İnsanları ikna etme yeteneği var, aldatma yeteneği ..
 • Bilmenin verdiği huzursuzluk
 • Zihinsel faaliyetlerimiz,
 • Konuşma, yazma, algılama, iletişim
 • Öğrenme, öğretme
 • Beceriklilik, El becerisi
 • Kelimeler, görüşler, fikirler, duyumlar,
 • Kısa yolculuklar, kardeşler, komşular, genç insan, ulaşım, ticaret.

Vücutta temsil ettiği bölgeler:

 • Eller, dil, ses telleri,
 • Tiroid bezi
 • Görme, duyma organları
 • Nefes alma
 • Akciğerler
 • Refleksler

OLUMLU KULLANIMI

 • Aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı,
 • Mantık ve ayırt etme gücü,
 • Anlayış ve sözlü ifade ile anlaşmaya varabilme,
 • Yazılı, sözlü eğitimsel yetenek.

OLUMSUZ KULLANIMI

 • Aklın yanlış kullanımı,
 • Mantıklı görünmeye çalışan ahlaksızlık,
 • Dik kafalı, tek yönlü iletişim, hırçınlık
 • Kurnazlık, taklitçilik,
 • Yüzeysellik, çenesi düşük (geveze)
 • Samimiyetsizlik, tutarsızlık
 • Güneş’e (ego, otorite) hizmet etmek

VENÜS

Neyi seviyoruz, nasıl ilişki kuruyoruz?

Evrenin üstün güç olarak maddenin üstünde yer alması,

Erkek ve dişi güçlerin birleşerek sonuçlarının maddi dünyaya yansıması,

Dünyada hayat ve doğanın oluşması..

VENÜS: Güneşten en fazla 48 derece ayrılabilir.

Dünyanın ikizi gibi,

Güneşten bütün ışınları emer ama üstü tamamen bulutlarla kaplı, içerisi  yanıyor

Her gün yaklaşık 1,5 derece ilerler

Venüs döngüsü -en kısa tanımıyla- Venüs’le Güneş’in gökyüzünde her sekiz yılda bir aynı burçta kavuşum yapmasıdır. Döngü, Venüs’ün geri hareketinin ortalarındayken Güneş’le yaptığı kavuşumla başlar, düzenli bir seyir izleyerek 584 gün arayla beş kez daha, farklı burçlarda Güneş’le yeniden kavuşum yaptıktan sonra, ilk kavuşum noktasındaki burçta tekrar buluşmaları ile sona erer.

Doğum haritamızda Venüs kimi, neyi, nasıl sevdiğimizi; romantik mi yoksa pragmatik mi olduğumuzu gösterir.

Fonksiyonel gereksinimi: Değerlendirme yapmak

Odaklandığı: duygularını değerlendirmek, bağlılık içeren ilişki kurmak, cazibe

 • Yaşamı duygularıyla değerlendirip, deneyimler
 • Bunu yaparken:
 • Beğenmek ve beğenilmek ister,
 • Sosyalleşme ve bağlılık dolu ilişkilere girme
 • Cazibesiyle dikkat çekmek
 • Farklı görüşleri uzlaştırıp uyum yaratmak arzusu

VENÜS

 • Yönettiği Burç         :   BOĞA VE TERAZİ
 •  Zararlı olduğu Burç:   KOÇ VE AKREP
 • Yüceldiği Burç         : BALIK
 • Düşük olduğu Burç  : BAŞAK

Mitolojide VENÜS

AFRODİT

 • Güzelliğin, uyumun ve aşkın tanrıçasıdır,
 • Deniz köpükleri içinde istiridyenin içinde doğmuştur,
 • Kıbrıs yakınlarında kıyıya çıkarmış,
 • Geçtiği her yere bereket getiriyor,
 • Doğayı sakinleştiriyor, düzenliyor,
 • Herkesi kendine aşık eder, aşık olmayanları bulutları ile yakar..
 • Başkaları ile nasıl ilişki kurduğumuz, insanları cezbetme kapasitesi (O),
 • Varlıklarımızı nasıl koruyacağımız ve harcayacağımız (+), küçük şans, cepteki para..
 • Karşımızdakine duygularımızı nasıl ifade ettiğimiz,
 • Bir ilişkide ilişkiye olan katkılarımız,
 • Hayata keyif veren şeyler, beğenilerimiz
 • Nelere değer verdiğimiz,
 • Kadının haritasında kadının kendini
 • kadın olarak nasıl gördüğü,
 • Erkeğin haritasında, bir ilişkide kadında aradığı,
 • Arkadaşlık, sosyallik, harmoni, uyum, denge,
 • Maddi ve manevi değerler,
 • Sanat, güzellik, romantik aşk

Vücutta temsil ettiği bölgeler:

 • Saç, yüz güzelliği
 • Cilt türü
 • Böbrekler
 • Üreme sistemi
 • Küçük kan dolaşımı

OLUMLU KULLANIMI

 • Sosyal ve Paylaşımcı,
 • Uyumlu, Ruh cömertliği,
 • İlgi ve sevgi alış verişi,
 • Rafine, artistik ve estetik duygular

OLUMSUZ KULLANIMI

 • Keyfe aşırı düşkün olmak,
 • Duyguları kısıtlamak, Yüzeysel kibarlık,
 • Pasiflik, tembellik,
 • Zevk ve safahat düşkünlüğü,
 • Kibir, Açgözlülük

MARS

SEMBOL

 • (o) ucunda bir ok; kalkan ve mızrak, ereksiyon figürü, aktif, yaratıcı, eril güç..
 • Mars “Enerji” dir. Cesaret, hayatla başa çıkma yeteneğidir.
 • Kendimizi savunabiliyor muyuz?
 • Nelerden motive oluyoruz?
 • Cinsel tutumumuz nedir?
 • Rekabet alanlarımız nelerdir?
 • Mücadele alanlarımız nelerdir?
 • Hırsımız çok mu az mı?
 • Nasıl kavga ederiz, ya da eder miyiz?

Mars:
Tutkumuz ve hedeflere ulaşma şeklimiz

Fonksiyonel gereksinimi: hareket etmek

Odaklandığı: Efor, etkileşim, çaba göstermek

Hareketi kolaylaştırmak, hız, atılganlık,

Güçlü olmak

Rekabet, kendini motive etmek

Gayret

Cinsel istek ve heyecan

Dürtüsel olmak

 • Yönettiği Burç: KOÇ VE AKREP
 • Zararlı olduğu Burç: TERAZİ VE BOĞA
 • Yüceldiği Burç: OĞLAK
 • Düşük olduğu Burç: YENGEÇ

Mitolojide MARS

ARES;

 • Zeus ve Hera’nın oğlu,
 • Savaş tanrısı,
 • Tanrıların sevmediği, insanların korktuğu bir tanrı,
 • Roma’da Mars olarak bilinir ve saygı görür,
 • Remus ve Romulus’u büyütmüş

Mars’la Venüs’ün Dansı

Mars, insanın içindeki hayvansal güdüleri ve gücü temsil eder. İlişkiler konusunda da Venüs kadar önemlidir. Venüs bizi heyecanlandıran şeyi gösterirken, Mars bize neyin çekici veya itici geldiğini işaret eder.

 • İstediklerimize ulaşmak için kendini ortaya koyma,
 • Kendimizi koruma ve saldırma, Kalkan –kılıç,
 • Egemen olmak, öncülük etmek,
 • İradenin bilinçli olarak kullanılması,
 • Semboldeki ok, istek, amaç, motivasyon,
 • Fiziksel ve cinsel heyecan,
 • Haritada erkek prensibini temsil eder (kadın haritasında “nasıl bir erkek arıyorum?” sorusunun cevabıdır)

Vücutta temsil ettiği bölgeler:

 • Kan
 • Kas gücü
 • Ateş
 • Adrenalin
 • Cinsel güç
 • Üreme organları
 • Hareket
 • Hormonlar
 • Burun

OLUMLU KULLANIMI

 • Cesaret,
 • İnisiyatif,
 • İrade gücü,
 • Aktiflik,
 • Spontan olma,
 • Kararlılık,
 • Girişimcilik,
 • Öncülük,
 • Rekabetçilik,
 • Hırs

OLUMSUZ KULLANIMI

 • Saldırganlık,
 • Bildiğini okuma,
 • Zorlayıcı ve tehditkâr olma,
 • Kabalık,
 • Sadistlik, zalimlik,
 • Kavgacılık, işbirliği yapmama,
 • Düşüncesizlik,
 • Dayanıksızlık,
 • Kendini gösterememe,
 • İnisiyatifsizlik

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin