Ayın Astrolojik Etkisi ve İnsan Bedeni

Ayın Astrolojik Etkisi ve İnsan Bedeni

Yönetici olduğu burcu biliyoruz. Literatürde yönetici kullanıldığı için söyledim. En ilişkili burç Yengeç. 4. Ev Yengeç, 4. Burç aynı zamanda, nadir yani. Ayın en yüksek düzeyde kendini ifade ettiği burç Boğa. Yüceldiği burç diyelim Boğa. “En zararlı olduğu burç”, özelliklerini en az göstermek istediği burç Oğlak. 

Yengecin karşı burcu oluyor bu arada. Ayın duyguları hiç göstermediği hali Akrep. Akrebin duyguları çok derindedir, hiç göstermez. Ay Akrepte iken duygular derindedir, Ayın özellikleri hiç açığa çıkmaz.

Zararlı dediğim şu; Oğlak bu Dünyaya zirveye çıkmak için geliyor. Zirveye çıkıp insanlığa, medeniyete hizmet etmek için. Oğlak duygularıyla çok haşır neşir olursa bunları yapamaz. Onlar biraz dursun yerinde ben medeniyeti kurmaya gidiyorum diyor. Oğlak için Ay çok da iyi bir konum değil. Zararlı anlamında değil daha çok Ay içinde Oğlak özelliklerini çok iyi göstermiyor.

Zaman olarak gece yarısı. Ay dönemi gece yarısı. Gün moonday pazartesi. Elementi su. Soğuk ve nemli. Ay duygusal bedenle alakalı, yani astral bedenle alakalı aynı zamanda. Ayın duygusal bedeni şifalandırdığını görüyoruz. Asıl temel özelliği; duygusal, astral bedeni şifalandırmak.

Tarotta Ay 2 numaralı kart. Başrahibe. Bu Thothun destesindeki kart.

Aleister Crowley kanal. Kadim bilgilere hakim bir kanaldır. Bu destede 2 numaralı kart. Başrahibe Kartı aslında İsis’i sembolize eden bir şey var. Bir yandan da Ay var. Tamamen feminen bir doğa, alıcı. Aynı zamanda bereketi sembolize eden bir sürü şey var burada. Ay bereketle de bağlantılı.

Ayı güçlendiren arketipler; Artemis, Ayın çok güçlü temsillerinden biridir. Ay Tanrıçası. Hekate, Ayın biraz karanlık yüzü gibi bakabiliriz. Lilith gibi mesela. Lilith de bu arada Ayın karanlık yüzüdür. Karanlık dediğim aslında hepimizin içindeki görünmeyen taraf. Dışardaki karanlık değil. Hindistan’da Çandıradevi. Ay ile çalışma yaparken. Kaldealılarda Nana. Romalılarda Ceres. Duruidlerde Ceridwen. Antik Yunanda Demeter. Aynı zamanda tarım da çok bağlantılı. Hıristiyanlıkta Meryem Ana, Mother Mary.

Güneş baba, Ay anne diyebiliriz. Marsa’a geçeceğiz bir dahaki çalışmada, oğul gibi. Prens gibi. Kral Kraliçe, Mars Prens gibi. Hükümdarlığı koruyan prens gibi. Venüsü de prenses gibi göreceğiz mesela. Aralarındaki ilişki böyle.

İnsanda Ayın Görüntüsü Nasıl?

Aya benzeyen insanları iki şekilde görebilirsiniz. Güneşi Yengeçte olanlar ya da Yükseleni yengeçte olanlar Ay etkisini çok daha güçlü gösteriyorlar. Beden türü olarak söylüyorum.

İki tür Ay bedeni var; Yeniay bedeni. Dolunay beden. Yeniay beden türü daha çok vataya benziyor. İnce, kilolu olmayan, narin, ince kemikler. Dolunay türleri tam tersine kapha. Kilo almaya meyilli. Sağlam, güçlü, topraklı, obeziteye yatkın.

Ay yuvarlak yüz hatları veriyor. Ay yüzlü. Dolunay türlerinin çoğu yuvarlak yüz hatlı. Yuvarlak beden hatları. Geniş, büyük gözler. Kalın kaşlar. Damla şekilli beden popoya doğru genişleyen. Sistemde suyu tutmaya, ödeme çok meyilliler. Özellikle Dolunay türleri.

Yengecin sembolüne bir bakın, göğüsleri sembolize ediyor. Ay besleyen olduğu için Dolunay türü bedenlerde çok belirgin, dışarı doğru çıkmış göğüsler görürsünüz. Ben sizi beslemeye hazırım, anne gibi. Özellikle dolunay türlerinde.

Aya Anatomik ve Fizyolojik Bakış

Güneşin birincil organı kalp ve kardiyovasküler sistemdi. Ayın birincil organı mide. Mide Ayın etkisi altında tamamen. En fazla orada işlev yapıyor. İkincisi mesane, bedenin sularını atıyor. Rahim, birincil organı mide sonra mesane sonra rahim. Kadın üreme sistemi diyebiliriz ama kadın üreme sistemi daha fazla Venüs ile bağlantılı. Ama Ay ile de ilişkisi var birazcık. Bir de beyin. Beyine dikkat edersek aslında, rengi Ay rengi gibi tam bir beyaz değil. Gümüşi bir renkte. İlişkili bir organı diyebiliriz beyine.

Beyin neden Ay ile bağlantılı? Duygusal iniş çıkışta olduğunuzda en fazla yorulan organ beyin. Sürekli o iniş çıkıştan beyniniz yorulabiliyor.

Bir de bütün beden sıvıları. Mesela mukoza sıvısı. Burun, sinüs akıntıları, gözyaşları, gözyaşı bezleri. Üreme sıvıları. Üriner sistem, solunum sistemi sıvıları, bütün bedenin sıvıları yani. Bu arada mukoza ne? Bedenin bütün organlarını koruyan bir yapı. Dıştan içten koruyor. Patojenlerin bedene girmesini engelliyor mukoza, etrafına bir şey yapıp. Organlar bunlar: önce mide, rahim, mesane, bir de bedenin bütün sıvıları.

Patoloji Bakışı

Ay bedende çok fazla ise ne olur? Nem fazlalaşır, artar. Bunun iki yönü var. Birincisi; damp stagnation, yani bedenin suyu çok fazla tutması. Nemli durgun doku durumu anlamına geliyor. Beden sıvıları ağır, durgun, sıvıları tutmaya meyilli. Kaphada çok görüyoruz bunu. Fazla Ay demek bu. Damp stagnation, ödem vs. görüyorsanız kişi duyguları tutuyordur.

Onun tersi de damp relaxation. Bu da beden sıvılarını özgürce dışarı atıyor demek oluyor. Sürekli burnunuz akıyor, geniz akıntısı, sürekli idrara çıkma. Nemli relaks doku hali- damp relaxation. Ay fazlalığından oluyor bu. İkisi de Ayın etkisinin çok fazla olmasından. Duyguların fazlalığından oluyor.

Duygular eksikse ne olur? Duygusal beden, Ay ile bağlantı azsa o zaman kuruyor beden. Beden neden kuru biliyor musunuz? Duygu eksikliğinden. Buna da dry atrophy diyoruz. Sıvıları çok fazla dışarı atma fazla Ay; dry atrophy dediğimiz kuru beden, bu da duygu eksiklikleri. Duygularla bağlantı kuramama. Kuruduğu için besinleri organlara aktaramıyor. Onun için de organlar beslenemiyor ve kurumaya başlıyor. Duygusuz beden kurur.

Yine fazla ise duygusal olarak ne oluyor? Anksiyete, endişe, depresyon, şizofreni. İllüzyonlar mesela, Ayın fazlalığından kaynaklanıyor. Aşırı Ay diyelim buna. Bipolar bozukluk nedir? Bir duygudan diğer duyguya çok hızlı bir şekilde geçiş. Bipolar bozukluk yine Ay fazlalığından kaynaklanıyor. Uyku sorunları, Ay fazlalığından. Aşırı hassaslık, aşırı duygusallık Ay fazlalığı.

Eksilikse eğer; donukluk. Yavaşlık, hissetmeme, besin hassasiyeti. Mide sorunları, reflü.

Eğer yine fazlaysa aşırı adet kanaması. Ağrılı, sancılı adet. Eksikliğinde de adet görememe gibi, yavaş akan adetler.

Bu arada süt bezleri de Ayla alakalı. Süt bezlerinin kuruması da duygularla ilgili ya da süt bezlerinin aşırı şişip ağrılı olması. Bu da yine aşırı duygularla bağlantılı. Bedende görüntüsü bunlar. Bu rahatsızlıkları gördüğünüzde hemen aklınıza suyun eksikliği, fazlalığı, Ay ile ilişki. Bu ilerdeki şeyin altyapısını kuruyoruz iksirleri yapmanın. İksirleri yaparken neyi nerede kullanacağımızı iyi bilmemizi sağlayacak bir yandan Astrosimya. O yüzden kişileri görme, tanımayı çok güçlendiriyor.

Ayın Duygusal Tarafı

Ayın pozitif tarafı duygusal stabilite. Ayı güçlü kullanan kişi duygusal stabilite yaşıyor. Duygusal akış, duyguları sevgiyle ifade ediyor, pozitif tarafa geçtiğinde. “Olumsuz” tarafa geçtiğinde de duyguların baskılanması, üzerinin örtülmesi. Duyguların baskılanması damp stagnation’a sebep oluyor. Suların da ağırlaşmasına neden oluyor.

Ay etkisi güçlü olan kişilerin genellikle pozitif ya da yüksek enerjili tarafları sakin, huzurlu. Yaptığı her şeye pozitif hislerini katandır, güzel, yüksek hislerini katan. Besleyici insanlar. Yengeç, Boğa olur. Özellikle Yengeçler zaten merkezinde o var. Besleyici insanlar. Empatik. İnsanların ihtiyaçlarını gören ve onları sevgiyle besleyen insanlar.

“Negatif” tarafa geçersek; duyguları baskılama, hissizlik ya da tersi olabilir, duygularını sürekli başkalarına sıçratma. Nefretini, öfkesini, huzursuzluğunu sürekli dile getirir, siz de ne oluyor dersiniz. İyi hissediyordunuz kendinizi, bir arkadaşınız geldi birden kendinizi çok iyi hissetmiyorsunuz. Duyguları sürekli dışarıya sıçratıyorsak o zamanda sürekli duygular dışarıya akıyor. Beden sıvıları da dışarı akıyor bazen. Bunun yanında çok hassas, aşırı duygusal, her şeye üzülen insanlar. Kendi ya da başkalarını sürekli yargılayan insanlar olabiliyorlar Ayı güçlü olanlar. Ürkek, utangaç, içe dönük olduğu için kapatan insanlar. Sürekli kuruntu, kuruntular çok güçlü. Tembel, tepkili.

Tekamülde Ayın Görevi

Ay dişil ve eril doğamızı onurlandırmak demek. Özellikle dişil yanımızı. Ayın tekamülde bize öğrettiği ikinci şey, dinleyebilmeyi öğretiyor. Rahim dinlemeyi öğrenme, almaya izin verme. Dinlediğimiz zaman almaya izin vermiş oluyoruz aynı zamanda.

Bilinçaltımızın farkında olmamız için var Ay orada. Onu şifalandırma yeteneğini sağlıyor. Bilinçaltını güzellikler yaratmak için kullanmak. Yaradan’dan uzak haller yerine Yaradan’a yakın halleri seçmek, yüksek halleri seçmek. Duyguların bizi tüketmesine izin vermek yerine enerjimizi tüketmesine, duyguların esaretinden kurtulup özgürleşmeyi öğretiyor duygulardan.

Duyguların bir güç olduğunu söylüyor Ay. Diyor ki; duygularınızın en büyük yaratıcı güçlerinizden biri.

Bilinçaltımızın doğasına girip onları bilip onları şifalandırma, atalarımızı şifalandırma, Ay geçmişle alakalı aynı zamanda. Geçmiş, atalar, anne, baba, aileyi şifalandırmak. Kökleri şifalandırmak, bilinçaltımızdaki geçmişi şifalandırmakla bağlantılı.

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin