Çakralar ve Endokrin Sistem

Sosyal medyada paylaş

Çakralar, ki’yi (inanç sistemine bağlı olarak Chi veya Prana olarak da adlandırılır) fiziksel bedene dağıtarak enerjiyi bir seviyeden diğerine değiştirir. Her bir çakra ayrıca vücuttaki ana bezlerden birine karşılık gelir.

 • Kök çakra (Muladhara), böbrek üstü bezi ile ilişkilidir.
 • Sakral çakrası (Svadhistana) yumurtalıklar veya testislerle ilgilidir.
 • Solar pleksus çakrası (Manipura), pankreas ile ilgilidir.
 • Kalp çakrası (Anahata) timusa aittir.
 • Boğaz çakrası (Vishuddha) tiroid bezine karşılık gelir.
 • Üçüncü göz çakrasının (Ajna) hipofiz beziyle bağlantısı vardır.
 • Taç çakra (Sahasrara) genellikle epifiz bezine bağlıdır.
 • Fiziksel problemler, genellikle organların veya bezlerin düzgün çalışmamasına neden olan meridyen ve çakralardan oluşan sistemdeki enerji akışındaki bir tıkanmanın sonucudur.

Swadhisthana, Testisler ve Yumurtalıklar

Göbek deliği ile kasık kemiği arasındaki boşlukta, karnın alt kısmında bulunur.

Çakra kadınlar için yumurtalıklara ve erkekler için testislere doğru genişler. Lenfatik sistem ile ilişkilidir.

Yumurtalıklar ve testisler, birincil üreme organları olan gonadlar olarak bilinir. Yumurtalıklar, dişi üreme sisteminin sağlığını koruyan bir çift yumurta üreten organdır (yani yumurta hücresi üretirler).

Yumurtalıklar, yumurtaların üretimindeki rollerine ek olarak, normal üreme gelişimi ve doğurganlık için hayati önem taşıyan hormonları (başta östrojen ve progesteron) salgıladıkları için bir endokrin bezi olma özelliğini de taşır. Testisler, erkek üreme sisteminin sağlığını koruyan bir çift sperm üreten organdır. Erkek üreme sistemindeki rollerine ek olarak, testisler erkek fiziksel özelliklerinin normal gelişimi için hayati önem taşıyan bir hormon olan testosteronu salgıladıkları için endokrin bez olma özelliğini de taşır.

Swadhistana, bu yaşamdan ve önceki yaşamlardan karmamızı organize etmekten ve depolamaktan sorumludur.            
Maneviyatta, Swadhistana tarafından oluşturulan samskaralar, ruhsal büyüme ve gelişme için bir blok görevi görebilir. Bu nedenle, Swadhistana’nın uygun şekilde düzenlenmesi önemlidir. Swadhistana çakra, psikolojik olarak uyku, yemek yeme ve seks kalıplarımızı düzenler

Bu çakradaki bir dengesizlik, aşırı uyku veya uykusuzluğa, hiper veya hipo cinselliğe ve yeme bozukluklarına yol açabilir. Biyolojik düzeyde, Swadhistana çakrası, üreme sisteminin yanı sıra idrar yolunu da düzenler.

Kadınlarda LH’ın yükselmesi yumurtlamayı tetikler.

Erkeklerde, Leydig hücrelerinde testosteron üretimini uyarır. Folikül uyarıcı hormon (FSH) ile sinerjik etki gösterir.

Bebeğin gelişimi ve Swadhisthana çakra: Epifiz bezi gebe kaldıktan sonra 49. gün veya 7. haftada görünür hale gelir. Bu süre zarfında sadece cinsiyet farklılaşması ve cinsiyet belirlenir. Epifiz bezi, Folikül Uyarıcı Hormonun ve Luteinize edici Hormonun hipofiz bezlerinde salgılanmasını sağlar.

Bu dönemde Sakral Çakra (Svadhisthana Çakra) cinselliği geliştirmeye ve belirlemeye başlar. Bu çakra kasık kemiğinin üstünde bulunur – aşağıda göbek, cinsel organları ve hipogastrik pleksusu birleştirir 1.

Pankreasa bakarsak, vücudumuzun dışında bulunan enerjiyi alıp kendi düşüncelerimizi, arzularımızı ve hayallerimizi beslemek için dönüştürebileceğimiz daha küçük enerji parçalarına ayırdığını görebiliriz.

Bu enerjinin, tek bir yaşamda kullanabileceğimizden çok daha fazla, yaşam deneyimleri ve toplanan bilgiler biçiminde sürekli olarak bir akışını alıyoruz ve bu enerjiyi bizim için ayırmak ve yardım etmek Solar Pleksus Çakrasının işidir. Bu enerjiyi parçalara ayırırız, böylece onu anlamlandırabiliriz. Aynı zamanda, enerjinin ne kadarının bize ne zaman ve ne zaman salındığını düzenlemek de Solar Peksoy’un işidir bizi sürdürmek ve devam ettirmek için tam olarak doğru miktarı alabilmemizi sağlar.

Pankreas hem ekzokrin hem de endokrin bir organdır. Tüm pankreasın %85 ini ekzokrin pankreas, %2 sini endokrin pankreas oluşturur. Ekzokrin pankreas sindirim enzimlerini sentezlerken, endokrin pankreas hormon salgılar.

ANAHATA ÇAKRA VE TİMÜS:

Anahata çakra kalp çakrası olarak da geçer.  Kalp kanı pompalayan ve vücuda gönderen organdır, bizi hayatta tutan                organdır. Nefese bağlı ve yaşamı tanımlayan iki işlevdir. 

Yogada kalp merkezi;
Anahata veya 4. çakra göğsümüzün ortasında yer alır. Bu, kalbin organına karşılık geliyor mu?

Kalp biraz sola doğru olduğu için kısmen evet. Göğüs kafesinin ortasında ve sternumun yüksek kısmının arkasında bulunan organ timüstür.

Timus, lenfatik sistemin bağışıklıktan sorumlu en önemli bezlerinden biridir;
T hücreleri, organizmayı herhangi bir yabancı patojenden korumak için timusta olgunlaşır (adaptif immün yanıt). Ve bu işlev yaşla birlikte azalmasına rağmen (ergenlik döneminde en yüksek aktivite), timus aynı zamanda, kandaki hormonal salınımdan sorumlu, büyüme ve olgunlaşmayı teşvik eden ve merkezi sinir de dahil olmak üzere diğer organları ve sistemleri uyaran önemli bir endokrin sistem bezidir.

Yunanca’da timüs timostan kök alır.
Timus, ruhun yuvası, tutku (duygular), öfke, ruh anlamına gelir.
Tıpta; ruh halindeki dalgalanmaları, distimi kötü ruh halini ve ötimiyi iyi ruh halini ifade eder.

Bu bez bizim duygumuzla yakından ilgilidir ve üzerinde çalışmak, onu “açmak” sevgi, şefkat ve başkalarına karşı duyarlılık gibi coşkulu durumları tetikler. Aynı zamanda gereksiz düşünceleri ve duygusal savunuculuğu bırakmaya yardımcı olur, böylece şimdiki zamanda daha fazla olabilir ve duygularınızı daha net  deneyimleyebilirsiniz.

Timüs Bezi Aktif Edildiğinde Gerçekleşenler:

1-Salgıladığı hormonlar kişide mutluluk duygusu yaratır.  2-Negatif enerjiyi nötralize eder.

3-Bağışıklık sistemini güçlendirir.  4-Yaşlanmayı geciktirir.

5-Yaşam enerjisini yükseltir.

VİSHUDDHA ÇAKRA VE TİROİD BEZİ:

Beşinci Çakra, en yaygın olarak boğaz çakrası olarak bilinir.

Vishuddha, boğazımıza ve onun konuşmamızı ve yaratıcı ifademizi yönetme yeteneğine atıfta bulunarak, saflaştırma veya saflık merkezi anlamına gelir Sanskrit’te.  Vishuddha ya da saf enerji, iletişim merkezimizi yaşamlarımızda özgünlük ve gerçek olmaya çağırır. 

Kelime anlamı Visha = safsızlık, zehir Shuddhi = arınma; Kusursuz saflık demektir.

Tiroid bezi boğazda, gırtlak ve soluk borusu çevresinde bulunur ve tipik olarak dışarıdan görünmez.

Endokrin sistemdeki en büyük organ olarak, enerjiyi (kalori) ne kadar verimli yaktığınız konusunda merkezi bir rol oynar, bu da metabolizma ve kilo yönetimi için önemli olduğu anlamına gelir. Tüm vücuda bakıldığında, vücudun her işlevinin çoğunda rol oynar.

Tiroid, T4 (tiroksin) ve T3 (triiyodotironin) hormonlarını üretir. T3’ten çok daha fazla miktarda T4 üretir, ancak bu inaktif formdur ve daha az biyolojik olarak kullanılabilir.

Vücudumuz T4’ü biyolojik olarak mevcut T3’e dönüştürür, ancak süreç karmaşık ve hassastır. Hipotiroidizm düşük T4 ve T3 seviyeleri ile ilişkilendirilirken, gerçekten kullandığımız ve ihtiyaç duyduğumuz aktif hormon olan T3, genellikle en düşük olanıdır. Tiroid ayrıca kalsiyum seviyelerini ve kemik metabolizmasını düzenleyen Kalsitonin salgılar.

Tiroid hormonu hemen her organı etkilemektedir;

 • Zekâ fonksiyonlarının gelişimi sağlar,
 • Kalbin kasılma gücü ve sayısını arttırır
 • Oksijen tüketimini düzenler,
 • Vücudun ısı üretimini sağlar, düzenler,
 • Kan yağları üzerine etkilidir.
 • Karbonhidrat metbolizması ve dengesini sağlar.


AJNA ÇAKRA VE HİPOFİZ BEZİ

 • İnsan vücudu her zaman sürekli bir değişim halindedir.  Kalp atış hızı, kan basıncı ve vücut ısısı yaptığımız şeye ve çevremize göre değişir. Vücudumuz, bunları ve diğer hayati fonksiyonları sürekli izleyen sistemlere sahiptir. Bu sistemler sadece değişiklikleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda değişikliklere yanıt vermeli ve vücudun dengeyi sağlamasına yardımcı olmalıdır.
 • Sistemlerden biri, diğer birçok endokrin bezinin işlevini kontrol ettiği için ana bez olarak bilinen hipofiz bezidir. Büyüme ve gelişme, cinsellik ve üreme işlevi, metabolizma, strese tepki ve genel yaşam kalitesi üzerinde çok çeşitli etkileri olan hormonları kan dolaşımına salgılarlar.  Bu nedenle, hipofiz bezi beynin, zihnin ve vücudun anatomik ve işlevsel kavşağındadır.
 • Ajna çakrası diğer tüm çakraları yönetir, bu nedenle dengesiz olduğunda diğer tüm çakralar mükemmel hizaya gelemez.
 • Anatomik bakış açısından, gözlerimizi kapatarak ve “içe bakarak” hipofiz bezine erişebilmemiz mantıklıdır, çünkü gözün iki büyük sinir lifi, hipofiz bezinin tam olarak bulunduğu bölgede kesişir bulunur. Farkındalığı ve enerjiyi üçüncü göz odaklayarak, hipofiz bezini ve faaliyetlerini yönetebilirsiniz.
 • Bilinç algısı Ajna çakra aracılığıyla gerçekleşir. Ajna çakranın oturduğu yer daha yüksek zihinsel güçler, entelektüel ayırt etme
  kapasitesi, hafızamız ve irademiz ile ilgilidir. Fiziksel düzlemde bu, merkezi sinir sistemi için en yüksek komuta merkezi gibi rol alır.3

SAHASRARA ÇAKRA VE EPİFİZ BEZİ

Sahasrara çakra aşkınlığı temsil eder; İlahi olanla bağlantımız ve aydınlanma kaynağımız, ruhsal bağlantımız ve kutsal olan her şeyi.

Farkındalığımızı ve varlığımızı yöneterek daha yüksek bilinç durumlarına ulaşmamızı sağlar. Bu çakrada ne ego ne de akıl vardır, sadece huzur ve neşe vardır. Taç çakra dengelendiğinde, kendimizi özgür, ilham almış ve enerji dolu hissederiz.

Epifiz bezi ışığa duyarlı bir organ olduğu için 3. Göz olarak düşünülebilir;
Işık sinyalleri Retina’dan Retinohipotalamik sisteme ve üst kiyazmatik çekirdekler (SCN) ve epifiz bezine ulaşır.

Sadece günün karanlık döneminde salgılanan ritmik melatonin üretimi, iç sirkadiyen saatin fazının bir göstergesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

İlgili Diğer Yazılar

5 thoughts on “Çakralar ve Endokrin Sistem

 1. Geri bildirim: Ayurveda Eğitim
 2. Geri bildirim: Refleksoloji Tarihçesi
 3. Geri bildirim: Duygularda Saflaşma
 4. Geri bildirim: Hormonlara Dair

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: