Category: Human Design- İnsan Tasarımı

22.Gen Anahtarı Hologenetik Hafıza

8-12 Mart 22.Gen Anahtarı transitinde gözlem yapmanız gereken konular: 1.Duygularınız sizi nasıl yönettiğini fark ediniz.2. Sizi yöneten, duygusal fırtınalara sebep olan duyguları tanımaya çalışınız.3. Duygular ilişki dinamiğini yönettiği gözlemleyiniz.4. Duyguları tanıyıp onların sorumluğunu aldığınızda...

55 Gen Anahtarı Fırtına Gen Ailesi

Fırtına Gen Ailesinin mutasyon yeri ilişkilerdir;İlişkilerin hepsi kabile bilincine dayalıdır. Aile içindeki ilişkilerinize dikkatli baktığınızda görürsünüz. Özgürlüğün içinizde yatak yapması ve akması için önce duygularınızın sorumluluğunu almalısınız. Yaşamın içinde yaşadığınız dramların, duygusal fırtınaların hepsinin...

Ruhsal Atalarımız

Hepimizin hatta bizden önce dünyada yaşamış olanların da ruhsal olarak birbiriyle bağlantıda olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Bizim amacımız belirli bir ruhsal ata ile bağlantıya geçmektir. Kendi doğup büyüdüğünüz topraklar dışında başka bir yere başka...

13. Gen Anahtarı Transiti 3-8 Şubat 2022

DNA’mız evrim program talimatının taşıyıcısıdır. Alçak frekans boyutunun kayıtları eski beynimizdedir. Atalarımız tarafından bize aktarılan ve hayatta kalmayı öğreten kayıtları şahsımıza ait olmasa da kabul edip, çözüme ulaştırmadığımız sürece kurban bilincinde korkuyla yaşamaya devam...