Category: İletişim

Sufi Dönüşü

Çok derin, keyifli, öğrendikten sonra yapması kolay, hikmetleri kendinden âlâ bir çalışma. Dönüş nedir, dönüşün hikmetleri nelerdir? Mikro düzlemden makro düzleme kadar her şey bir dönüş içinde aslında. Atomlara baktığınız zaman çekirdeğin etrafında dönen...

Rezonans Temelli İletişim

Rezonans Temelli iletişim-yaşam iletişim temellidir; 2 Yapı anlaşabiliyorsa iletişim yani bilgi alışverişi varsa buna Rezonans Temelli iletişim denir. Radyodan duyduğunuz sesi anlıyorsanız, konuştuğum zaman birisi beni anlıyor, ben de onu anlıyorsam rezonans temelli iletişimdir....