Rezonans Temelli İletişim

Rezonans Temelli iletişim-yaşam iletişim temellidir; 2 Yapı anlaşabiliyorsa iletişim yani bilgi alışverişi varsa buna Rezonans Temelli iletişim denir. Radyodan duyduğunuz sesi anlıyorsanız, konuştuğum zaman birisi