Simya’da dönüşümün hikmetleri

Nerede enerji kaçağımız var, elektrik kaçakları, nerede kaybediyoruz enerjimizi? Dünyadaki herkesi sevmek size hiç bir yorgunluk vermez, yükü olmaz. Gün içinde enerjiniz o kadar yükselir

Simya ’da Boyutlar ve Alemler

Simya, sözlük anlamı olarak metali (fiziksel bedeni) altına (ilahi bedene) dönüştürme sürecidir. Beden ilahi bir bedene dönüştüğünde dünya cennete dönüşür. Bolluk, huzur sonsuzdur. Şükür hali