Sosyal medyada paylaş

DOĞUM GÜNÜ SAYISI 2, 11, 20, 29 TOPLAMINDAN SADELEŞEREK 2 OLAN İNSANLAR;
2 İNSANI

Barışçıl, adil, sevecen ve duyarlıdır; şiir, müzik ve sanata meraklı olur. Kadınları güzel ve çekicidir. Yapıları mukus yönetimindedir. Ay sol göz, sol burun deliği, ida Nadi, vücudun sol yarısı ve beynin sağ hemisferini yönetir. Ay insanlara değişken bir doğa kazandırır; onlara lez­zetleri, kokuları, suyu ve birbirlerine bakmayı sevdirir. İn­sanlarına varlık, saygınlık ve onur getirir (•Ay insanlarının ya doğum günü rakamları 2’dir, ya yükselen burçları Yengeç’te­ dir veya güneş burçları Yengeç’tir) ve onlara kişisel gizlili­ği sevdirir. İnsanları değişkendir, öksürük, soğuk algınlığı, cilt ve kalp hastalıklarına yatkındırlar. Ten renkleri ge­nellikle açık olur, yüzleri yuvarlak ve saçları kıvırcıktır.

Herhangi bir ayın 2, 11, 20 ya da 29’unda doğanların alt yaşam amacı 2’dir. Ayın 29’unda doğanlar en şanslı 2 insanları’ dır.

2 rakamının yöneticisi olan Ay insanlarına sevecenlik, sanatsal eğilimler ve romantik bir doğa verir. Bunlar barış­çıl ve ince insanlardır. Yaratıcı yapıları onlara belli beceriler kazandırır, ama kararlı olmadıklarından fikirlerini 1’ler gibi etkili bir biçimde uygulamaya koyamazlar. Düşüncele­rini gerçekleştirmek için onlara güven verecek ve yol gösterecek rehberlere gereksinim duyarlar.

Ay’ın sürekli güçlenip zayıflaması, 2 rakamlarını di­ğer bütün insanlardan daha fazla etkiler. Bu gruba giren kadınların duygusal iniş çıkışları erkeklerinkinden güçlü­dür. Bazen çok neşeli, bazen ümitsiz olurlar; duyarlı, değişken ve duygusaldırlar. Ay doğum haritalarında iyi bir yere geliyorsa, bu enerjiyi yaratıcı ve olumlu bir biçimde kullanabilirler. Yoksa kolayca değişen duygusal yapıları onlara zihinsel acı verir. Ayın 20’sinde doğanlar bu zihinsel acıyı şiddetle hissederler.  Ay doğum haritalarında iyi bir yerde değilse, yaşamda çeşitli güçlüklerle karşılaşırlar.  Ayın 29’unda doğanların yaşamı görece daha kolaydır.  Çünkü rahatlıkla yardım alabilirler.  29’unda doğan erkekler zihinsel açıdan çok güçlü, çalışkan ve şanslı olurlar.  11’inde doğanların ruhsal yapıları güçlüdür, ama kural ola­rak ince yapılı oldukları için bedensel güçleri fazla değildir.  Güçlü ve titiz yapıları arkadaş çevresi içinde onları
yalnızlığa iter. 2 rakamları yalnız yaşamayı severler, ayın 11’inde doğanlar işi kendilerini izole edecek kadar ileri gö­türebilirler.

Ay nasıl güneş ışığını yansıtıyorsa, 2’lerde içinde bulundukları ortamın etkisini dışarı öyle yansıtırlar.  Politikayla ilgilenenler toplumsal yapıyı değiştirmek için reformlar geliştirirlerken, yazarlar kitaplarında daha iyi ve barışçıl bir dünya yaratmanın yollarını tartışırlar.

Ay onlara güzel tatlar ve kokular verir. İyi bir estetik du­yarlığı olan rafine bir zevkleri vardır. Kadınlar parfüme düşkündür, özel kokulu baharatlar kullanarak tatlılar, kekler ve pastalar yaparlar. Kokulu banyo suyu kullanmayı da severler. Ruh rakamı (Doğduğu gün sayısı) 2 olan kadınlar ailelerine düşkün ve kocalarına karşı dürüst olmalarına karşın, romantik ve de­ğişkendirler. Yalnızca bir erkekle yetinmek istemeyebilirler.

2 insanları aşağılandıklarında ya da kırıldıklarında katı ve güçlü savaşçılar gibi davranırlar.  Kararlarına, sözlerine ya da inançlarına sıkı sıkıya sarılır ve istediklerini elde ede­ne kadar bütün tersliklere karşı savaşırlar. Kolayca cesaretlerini yitirmez ve teslim olmazlar.

Ay anne ilkesinin, hoşgörü, sabır, sevgi ve sevecenliğin simgesidir. Doğum günü 2 olan bireylerde sabır dışında bütün bu özellikler vardır. Bunlar iyi kalpli, kibar, yardımse­ver, sevecen ve görevlerine bağlı insanlardır. Dostlukları kutsal olarak kabul eder ve başkaları için sahip oldukları her şeyden vazgeçerler. Nasıl Ay ışık için Güneş’e bağım­lıysa, onlar da diğer rakamlara öyle bağımlıdırlar; bu
onla­rın toplumsal ilişkilerini güçlendirir ve herkesle kolayca dostluk kurmalarını sağlar. Değişken doğaları nedeniyle kafaları hızlı çalışır. Başkalarıyla duygusal bağlar kurar ve zorluklara göğüs gererler. Genelde insanlığın savunucula­rıdırlar, “yaşa ve yaşat” ilkesine dayanan barışçıl bir yaşam felsefeleri vardır.

Tartışmaktan hoşlanmadıkları için iyi arabulucu olurlar.  Anlaşmazlıkları öylesine büyük bir ustalıkla çözerler ki, her iki taraf da sonuçtan hoşnut kalır.

Bu insanlardan iyi diplomat olur, içgüdüsel ve sezgisel yeteneklerini kullanarak temsil ettikleri gruplar için yararlı olmaya çalışırlar.

Yolculuk yapmayı çok severler ve yabancı ülkelere yaptıkları ziyaretler onlara kozmopolit bir görünüm kazandırır.

Özgürlüğü sever ve başkalarının onların adına plan yapmalarından hoşlanmazlar.

Diğer bazı rakamların insanlarından daha cesaretsiz ve daha az hırslıdırlar.

Çekingen, hatta utangaç bir yapıları vardır, asla yalan söylemezler. Aptallıklarını kabul etmekten kaçınmazlar, ama zayıf yönlerini kullanarak onları sömürmek ya da şan­taj yapmak isteyenler olabilir.

Yaratıcı ve hayalperest yapıları nedeniyle sürekli endişe içinde yaşadıkları için bazen arkadaş ve akrabaları tarafın­dan sert bir dille eleştirilirler. Sabırsızdırlar ve bundan ender olarak pişmanlık duyarlar.

Hatalarını kolaylıkla kabul edip yaptıklarından suçluluk duysalar da davranışlarını hiçbir zaman değiştirmezler. Aynı hataları tekrar tekrar yapıp acı çekerler.

Mantık ve eleştiriden fazla hoşlanmazlar.

Doğum haritalarında Ay iyi bir yerde değilse, kuşkucu doğalarının ve yanılsamalarının kurbanı olurlar. Kendi kendine konuşan güvensiz ve endişeli insanlara dönüşür­ler. Onlara dalkavukluk yapan kişilere’de av olabilirler.

Doğum günü sayısı 2, 11, 20, 29 toplamından sadeleşerek 2 olan insanların sezgileri güçlüdür;
Doğum haritalarında Ay iyi bir yerdeyse, onlara dalkavukluk yapanların amacını anlarlar, ama dalkavukluktan hoşlanan ince insanlar oldukları için suskun kalarak aldatılmayı sürdürürler.

Aşk ve güzellik konularında ustadırlar.

Uyumlu titreşimleri olan bir grup insan içinde cesurca davranır ve fikirlerini alışılagelmemiş bir kararlılıkla yaşama geçirirler. Çalışkanlıklarının sayesinde narin bedenleri­ne karşın başarılı olurlar.

Ana yaşam amacı (gün+ay+Yıl) ile alt yaşam amacı (Doğum günü) rakamları birbiri ile uyumlu olduğunda, güçlenir ve özgüvenlerini kazanırlar. Buna ek olarak doğum haritalarında Ay’ın yeri uygun olursa, konuşma yete­nekleri gelişir ve iyi hatip olurlar. Zihinleri berraklaşır ve zekalarıyla sezgileri birlikte çalışmaya başlar. Doğum günü sayısı ile Ana yaşam amacını veren (gün+ay+yıl) doğum tarihlerinin toplamının sadeleşmiş hali karşılaştırışdığında;
Çıkan bu 2 rakam arasında bir uyumsuzluk olursa ya da Ay zayıflar veya kötü bir gezegenle birleşirse, doğum günü rakamı 2 olanlar kavgacı, kuşkucu ve sinirli olurlar.

Ruh rakamı (doğum günü) 2 olan bireyler genellikle başkalarının görüş ve önerilerini kabul etme eğilimindedirler, onlar için sorun yaratan insanlara hayır diyemezler. Bunlar çekici insanlardır ve başkalarını nasıl kendilerine çekmenin ve akıllarını çelmenin yollarını iyi bilirler.

Kolaylıkla doyum buldukları için daha az çalışır ve düş dünyasında yaşamak için daha fazla zaman bulurlar. Bu onların iş bitirici özelliklerini köreltir.

Doğum günü 2 olan erkekler kadın konusunda şanslıdır. Kadınlar onlara güvenirler. Kadınları kolaylıkla etkileyip yönlendirebilir ve sırlarını öğrenebilirler.

2 insanları, ana yaşam amacı 5 olan bireylerle herhangi bir proje üzerinde çalışmaktan kaçınmalıdırlar.

Özel Not

Alt yaşam amacı (Doğum günü) veya ana yaşam amacı (Gün+Ay+Yıl) rakamı 2 olanlar her şeyi en az iki kez yapmak zorunda kalırlar. Bir işi bir kerede yaptıkları çok enderdir. Bu onların az kazanç karşılığında daha fazla za­man ve enerji harcamalarına neden olur.

Herhangi Bir Ayın On Birinde Doğanlar İçin Özel Not

Birçok okült gelenekte özel bir rakam olarak kabul edilen 11’in gizemli olduğu düşünülür. Babillilerin yaratılış öykülerinde, destekleyici 11 kaos şeytanıyla birlikte, Tiamat’tan söz edilir. Hindu geleneğinde Yıkım Tanrısı Rudra’nın 11  enkarnasyon formu vardır.

Musa’nın ilk kitabında Yusuf, Güneş, Ay ve 11 yıldızın önünde eğildiğini görmüştür (Tekvin 37:9). Teolojik metinlerde 11 kötü şansın, günahkarların ve kefaretin rakamıdır.

Ancak Hindu geleneğinde 11 olumsuz bir işaret veya günah rakamı değil, uğurlu ve dinamik bir rakamdır. Numerologlar iki kez yinelenen 1 ‘i inatçı, yenilikçi ve otoriter bir karakter olarak görürler. Ayın 11 gününde doğan 2 in­sanlarının tepkileri hızlıdır, iyimserdirler ve kendileriyle başkalarını zor durumlardan kurtarma yetenekleri vardır. İyi bir rehberlik ve uygun geri tepkimeyle maddesel dünyada büyük bir başarıya ulaşabilirler. Bu rakam Ay ile bağlantı­lıdır ve herhangi bir ayın 11’inde doğanlar 2’lerin bütün özelliklerini taşırlar. Maymun iştahlılardır, belli aralarla eşlerinden ayrılmanın acısını yaşarlar ve duygusal iniş çıkışlar deneylerler. Ancak, yaşamlarının ileri yıllarında ünlü ve saygın insanlar olurlar.

Rakamlarının toplamı 2 etmekle birlikte numerolojide kendine özgü özel bir yer kazanan 11, yaşamda da özel ilgi görür. 11 insanlarının titreşimlere özel bir duyarlılığı vardır ve görünmeyenleri görürler. Bu onların hayalci doğalarının bir parçasıdır. Duygu üretmek ve dikkat çek­mek için her işi törensel bir biçimde yapmayı da severler.

2 Ruh Rakamlarının Dikkat Etmeleri Gerekenler

 • Ruh rakamı 2 olan insanlar özgüvenleriyle iradelerini güçlendirmeli ve daha kararlı olmalıdırlar.
 • Cesaretlerini hemen yitirmemeli ve çok çabuk aşık olmamalıdırlar.
 • Bağımsız olmalıdırlar. Başkalarının iyiliği için işlerini ertelememeli ya da bir başkasının işi bitirmesini bekleyerek enerjilerini boşa harcamamalıdırlar.
 • İlgilerini yitirdikleri için işlerini yarım bırakmamalıdırlar.
 • Aldıkları kararları uygulamalıdırlar.
 • Derin sularda yüzmekten veya tekne kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
 • İşlerini aceleye getirmemeli ve huzursuzluklarını yenmek için meditasyon ya da zihinsel kontrol çalışmaları yapmalıdırlar. Bu onların yalnızca sinirlerini yatıştırmakla kalmaz, aynı zamanda kuşkucu doğalarına şifa verir, çünkü kuş­kunun nedeni düşük kan şekeri ve bozuk vücut kimya­sıdır.
 • Dalkavuklarla dostluk kurmaktan kaçınmalıdırlar.
 • Mide ve kalplerine dokunacak besinlerden uzak durma­lıdırlar. Aşırı duygusallık mideye zarar verir ve kabızlığa neden olur. Bunun sonucunda oluşan gastrit ve gaz kalp için sorun yaratır. Ruh rakamı 2 olan insanlar mide ve kalp hastalıklarına eğilimlidirler. Fiziksel ve zihin iyilikleri için kabızlığa neden olan besinlerden uzak durmala­rı gerekir.
 • Karşı cinsin üyeleriyle arkadaşlık yaparken dikkatli olmalıdırlar. Her arkadaş “ayrı bir dünya” olduğundan çok fazla arkadaş edinmek sorun yaratabilir. Ruh rakamı 2 olanlar duygusal ve duyarlı insanlardır, enerjilerini duygusal bağ kurdukları kişiler için harcamaya eğilimlidirler.
 • Bağışıklık sistemleri zayıftır, bu nedenle bulaşıcı hastalıkları olan insanlardan uzak durmalılardır. Sabah yürüyüşleri ve masaj bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Sistemleri zayıf olduğu için fiziksel güçlerini arttıracak çalışmalar yapmaları gerekir.
 • Ay ile onun zayıf ve güçlü dönemleri hakkında bilgilenmeliler. Boğaz ve akciğer hastalıkları sırasında boyunlarıyla göğüslerini korumalılar.
 • Fiziksel olarak güçlü olmadıklarından, onlara yaşam ve vücut sıvılarını yakan öfkeden kaçınmalıdırlar. Bir öfke nöbeti onları histeriye ve bilinçsizliğe götürebilir.
 • 2 insanları onları açık havada tutacak spor ve uğraşlarla ilgilenmelidirler. Fiziksel yapılarını korumak için kendi­lerini egzersiz yapmaya zorlamalıdırlar.

Doğum sayısı- Hayat amacı-Ana yaşam amacı; Kader rakamı 2 olanlar;
Bu doğum günü, ay ve yılın kendi içinde tek tek toplanarak sadeleştirilmesi ile bulunur. (Örneğin 27.11.1970 doğum tarihi olan birinin ana yaşam amacı: 2+7+1+1+1+9+7+0=28=10=1’dir.)

 • 2 genelde kader rakamı olarak iyi değildir. Ancak kader ve ruh rakamı olarak etkisi çok güçlüdür: kader rakamı 2 zihinsel ve psikolojik büyümeye yardımcı olduğu için insanlarının özgüveni arttırır ve dünyada iz bırakmalarını sağ­lar. 2 hem kader hem de ruh rakamı olduğunda bir birey için en iyi 2 kombinasyonunu oluşturur.
 • Ruh, isim ve kader rakamlarının hepsi 2 olursa, Ay’ın etkisi baskınlaşır ve bu zihinsel dengesizlik, kararsızlık ve kuşkuculuğa yol açabilir. Ancak, Ay’ın yeri iyiyse ve dost gezegenler tarafından destekleniyorsa, bu kombinasyon çok güçlü olabilir. (isim sayısı ad ve soyada harflerine karşılık gelen rakamların tek tek toplanarak sadeleşmesinden elde edilir)
  (Ruh rakamı doğum gününden, kader rakamı ise gün, ay, yıl doğum tarihinin tek tek toplanarak sadeleşmesinden bulunur)
 • 2 kader insanları büyük iniş çıkışlar yaşarlar; tam başarıya ulaşmışken fırsatlar ellerinden kaçıp gider. Kendilerini beklenmedik değişikliklerin kurbanı gibi gördükleri için genellikle çaresizlik hissederler.
 • Kader rakamı 2 insanları evlerini ve ailelerini çok severler. Ailelerine ilişkin konularla yakından ilgilenirler ve güçlü aile bağları vardır.
 • 2, kader rakamı olarak erkeklerin kendilerini güvensiz hissetmelerine ve aşk ilişkilerinde yeterince başarılı olamamalarına yol açar. 2 kadınları ilişkilerde hep suçlanan taraf olur.
 • Kader rakamı 2 olan erkekler bilgilenmek ve anlayışlarını geliştirmek için çok çalışırlar.
 • Kader rakamı 2 olanlar kendilerine büyük bir saygı duyarlar ve bu onları çok dikkatli ve terbiyeli olmaya iter. “Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran” sözüne inanırlar. İyi dostlar, güçlü yandaşlar, olumlu koşullar ve açık bir anlayışın yardımıyla büyük bir özgüven kazanır ve kendilerinden kuşkuya düşmezler. Bu koşullarda, derinden ilgilendikleri her konuda mucizeler yaratabilirler.
 • Kader 2 insanları ırmakları, dereleri, çağlayanları, kaynakları ve gölleri çok severler.
 • Arkadaşlığa önem veren kader 2 insanları gruplar halinde yaşamaktan hoşlanırlar. Arkadaşlarının uğruna önemli işleri, randevuları ya da işlemleri erteleyebilir veya iptal edebilirler. Başkalarına olan bağımlılıkları ve uyumlu titre­şimlerle dostluğa verdikleri önem yüzünden işleri bozula­bilir. Bu insanların güçlü sezgisel yetenekleri vardır. Başkalarının zihinlerini okuyabilir ve onların kişiliklerine bürünüp derinliklerini ölçebilirler.
 • Kader rakamı 2 olan erkekler şanslıdır, eğitimli ve güzel kadınlarla evlenirler; erdemli anneleri ve sevecen kız kar­deşleriyle görümceleri vardır. Kendinden yaşlı ya da toplumda önemli yerleri olan kadınlar onlara yardım ederler. Bu erkeklerin evlilikleri genellikle kısa sürer.
 • Kader 2 kadınları duygusaldır ve kendilerini eşlerine adarlar. Bu çekici kadınlar güzel giyinir ve genç görünürler.
 • Kader 2 insanları otlara ve şifa bitkilerine ilgi duyarlar; bahçeyle uğraşmayı çok severler. Evlerinin dekorasyonunu sık sık değiştirmekten de hoşlanırlar.
 • Bu insanlardan iyi psikolog, düşünür, şair, yazar, danış­man, terapist, doktor, aktör ya da dansçı olur.
 • Ben merkezli olmadıkları için verdikleri hizmetin karşılığında takdir edilmeyi beklemezler. Sorunlu çiftler için danışmanlık yapabilirler.
 • Otuz beş yaşından sonra okült bilim, felsefe ve spiritüel yaşamla daha fazla ilgilenmeye başlarlar.

Özel Not
Kader ya da ruh rakamı 2 olan insanlar her şeyi en az iki kez denemek zorundadırlar. Bir işi bir kerede yaptıklarına ender rastlanır. Bu özellikleri onların daha az kazançla daha fazla para ve enerji harcamalarına neden olur.

iÇSEL VE DIŞSAL ORTAMLARIN DENGELENMESİ

 • Birey içsel ortamını oruç tutarak, belli baharat ve değerli taş tozlarını kullanarak, mantralar üzerinde meditasyon yaparak ve yantralardan yararlanarak dengeleyebilir. Dış­sal ortamın dengelenmesi, belli etkinlikler için doğru zamanların seçimi (yükselen ya da alçalan devrede), iyi arkadaş seçimi (uyumlu rakamların bulunması) ve yeni bir işe başlamak için doğru zamanın seçimiyle (güçlü ve zayıf dö­nemleri gözleyerek) mümkündür. Denge, bunu izleyen bölümlerde tanımlandığı gibi, var olan enerji akımı üzerinde çalışılarak kurulur.

Zayıf Dönemler

 • 2 insanları aralık, ocak ve şubat aylarında çeşitli fizyolojik ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya gelirler. Bu aylarda zorluklara katlanmaya hazır olmalılar.

Güçlü Dönemler

 • 20 Haziran ile 27 Temmuz arasındaki “Ay Evi” dönemi 2 insanları için en güzel dönemdir. Bu süre içinde enerjilerini işlerini geliştirmek için harcamaları gerekir. Bu, her tür hayırlı işin, yolculukların ve geleceğe ilişkin planların yapılması için uygun bir zamandır.

İyi Tarihler

 • 2 insanları için bütün ayların 2, 11, 20 ve 29. günleri ile 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 ve 25. günleri iyidir. İkinci grupta­ ki tarihler pazartesine rastlarsa, daha şanslı olurlar.

İyi Günler

 • 2 insanlarının en iyi günü pazartesidir. Pazartesi herhangi bir ayın 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25 veya 29’una rastlarsa daha da iyi olur. Bu tarihlere rastlayan pazarlar da 2’ler için iyi günlerdir.

İyi Renkler

 • Ay’ın rengi olan beyaz 2’lerin en iyi rengidir. 2 insanlarına yanlarında beyaz bir mendil taşımaları önerilir. Kendi­lerini güçsüz ya da kötü hissettiklerinde ruhsal durumlarını değiştirmek için yüzleriyle ellerini bu beyaz mendille silmeliler. Açık yeşil, mavi, krem ve üzüm renkleri de yardımcıdır. Açık yeşil zihinsel gücü arttırır ve üzüm rengi si­nir sistemini yatıştırır.

Değerli Taşlar

 • Ay taşı olan inci, Ay tarafından yönetilen 2 insanlarının değerli taşıdır. Bu insanlar kristal, kuvars, aytaşı, yeşilimsi ya da beyaz akik veya yeşim de kullanabilirler.
 • İnci ya da onun yerine geçen taşın Ay’ın yükselme döngüsünde bir pazartesi günü satın alınması ve aynı gün kuyumcuya verilmesi gerekir.
 • Kadınlar inciyi kolye, bilezik veya taşın tenleriyle temas ettiği başka herhangi bir takıda kullanabilirler,

Meditasyon

 • 2 insanları Şiva üzerine meditasyon yapmalıdırlar. Bunu yapamıyorlarsa, güne inci, kristal, aytaşı veya kuvars üzerine meditasyon yaparak başlayabilirler.

Sağlık ve Hastalıklar

 • 2 rakamının insanlarının yapısı genellikle çok güçlü değildir ve bünyeleri zayıftır. Aşağıdaki sorunlara eğilimlidirler:
 • Stres ve gerginlik. Bu durum onların sinir sistemini yıpratabilir.
 • Kalp hastalıkları. 2 insanları duygusal ve duyarlıdır; ai­le yaşamım sever ve sıklıkla duygusal çatışmalara düşerler. Onlara bu çatışmalardan uzak durmaları önerilir. Gümüş bardaktan su içmeli ve meditasyon yapmalıdırlar. Bir do­lunay gecesini ve gününü konuşmadan ve uyumadan ya da yalnızca uyumadan geçirmek de yararlı olabilir.
 • Sindirim sistemi sorunları. 2’lerde sindirim bozukluğu, kabızlık, iştahsızlık, bağırsak ve gaz sorunlarına yatkınlık vardır.
 • Bağışıklık sistemi sorunları. Enfeksiyonlara ve mikrobik hastalıklara açık olurlar.
 • Kadınlarda: Rahim enfeksiyonları
 • (*Sayısal yantralar gezegensel enerjinin mistik diyagramlarıdır. Sihirli kareler kadar iyi bilinirler. Daha fazla bilgi için Harish Johari’nin The Healing Power of Gemstones adlı kitabına bakın (Destiny Boks, Rochester, VT, 1988)
 • Karaciğer bozuklukları. Bu bozukluklar tatlıya düşkünlüklerine ve düzensiz yeme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkar.
 • Soğuk algınlığı ve akciğer hastalıkları. Bu rahatsızlıklar vücutlarındaki mukusun baskınlığından kaynaklanır.

2 insanları düzenli olarak masaj yaptırmalıdır. Sabah uyanır uyanmaz taze öğütülmüş karabiber ve bal yemelilerdir.  Çorba ya da sebzelerle birlikte çemen tohumu yemelerin­ de yarar vardır. Yapabiliyorlarsa, bir taşın üzerinde veya blenderde ezilmiş badem ezmesi kullanmalıdırlar. Bademler bir gece önceden ıslatılmalı ve kabukları soyulmalıdır.  2 insanları kahve ve sigara, tütün bağımlılığı geliştirmemeli ve kabızlığa neden olan besinlerden uzak durmalıdırlar. Ayda bir yalnızca limonlu su içerek içsel temizlik yapmalıdırlar.  Ev yapımı ayran ve alt sindirim yollarını temizleyen diğer besinler onlar için sağlıklıdır.

Oruç

Pazartesileri oruç tutmalı ve günbatımından sonra tuz, baharat, tahıl, bakliyat ve diğer katı besinlerden uzak durmalıdırlar. Gerekirse nane, karahindiba ya da çemen tohumu gibi bitki çayları veya taze meyve sulan içebilirler (konser­ ve şişelenmiş meyve suyu tüketmemelidirler). Ayran ya da su (her bardağa yarım limon suyu sıkılmalıdır) ile de oruç tutabilirler. Yukarıda da belirtildiği gibi, dolunay günlerinde tutulan oruç ruhsal durumları için çok yararlıdır.

Arkadaşlık

2 insanları herhangi bir ayın 2, 11, 20 ve 29’unda ya da 4, 6, 8 ve 9. günlerinde doğan kadın ve erkeklerle iyi arkadaş olurlar.

Aşk

2 insanlarıyla 1, 2, 7, 8 ve 9’lar arasında doğal bir çekim vardır. 2’ler aşk ilişkileri için çok iyi değildir, ama 1 ve 9’lar idealdir. 2’lerin 7 ve 8 insanlarıyla ilişkileri de olum­lu sonuçlar verir, ancak bu rakamlar daha çok onların spi­ritüel gelişimi için yararlıdır. 4 ve 5’lerle aralarındaki bağlar onlara sorun çıkarmakla birlikte, gelişimlerine yardımcı olur.  20 Haziran ve 27 Temmuz arasında doğan 1, 2, 7 ve 9 insanları 2’ler için aşk ilişkilerinde ideal eşlerdir.

2 İNSANLARI VE iLiŞKiLER

Aşağıdaki bilgi 2’nin ruh rakamı olarak diğer ruh rakamla­rıyla kıyaslanmasına dayanılarak verilmiştir. Bu bilgiyi kader rakamı 2’yi diğer kader rakamlarıyla ve isim rakamı 2’yi diğer isim rakamlarıyla kıyaslamak için de kullanabi­lirsiniz.

2 ve 1

2 Ay’dır, 1 Güneş. Varlığını Güneş’in sayesinde sürdüren Ay, güneş enerjisini ay enerjisine dönüştürür. Güneş enerjisi yeryüzündeki yaşam için sağlıklı olmayan pozitif iyon doludur. Ay bunları yaşam veren negatif iyonlara dönüştü­rerek Dünya’daki varlığımızı sürdürmemize yardım eder.

Ay nasıl Güneş’in enerjisini değiştiriyorsa, bir 2 insanı da aynı şekilde 1’in kötü alışkanlıklarını değiştirir. 2’ler 1’lere hem arkadaş hem de danışman olur ve onların kusurlarını düzeltmelerine yardım ederler. 1 insanı çok baskın olduğundan, evlilik için iyi bir çift oluşturmazlar. Evlenirlerse, bundan kazançlı çıkan 1 olur. 1’ler 2’ler için iyi arkadaş ve koruyucu olurlar. 1’ler iş ortaklığında da iyidirler, ancak bu ilişkide 2’lerden her dediklerini kabul etmelerini beklerler.  Yasal olarak eşit haklara sahip olsalarda, uygulamada 2’ler onlarla eşit olamazlar. Bununla birlikte 1’ler iş yaşamında 2’lere hiçbir zaman zarar vermezler.

2 ve 2

Birbirlerini iterler. Bu iki insan uzun süre bir arada kalamaz. Aynı dalga boyutundadırlar, birbirlerine dostça davranırlar, ancak arkadaşlıkları kısa ömürlüdür. Her ikisi de sıklıkla fikir değiştirdiği için iş ortaklıkları başarısızlıkla sonuçlanır. 2’ler evlilik ilişkisini de yürütemez ve birbirlerini boşamak zorunda kalırlar. Bölgelerinin sınırlan iyi çizilirse ve birinin özgürlüğünün bittiği yerde diğerininki başlarsa, iş yaşamında iyi anlaşabilirler.

2 ve 3

3, disiplin, özdenetim, etkililik, dikkat ve konsantrasyonu seven bir öğretmen olarak tanımlanan Jüpiter tarafından yönetilir. Bunlar 2’nin yabancı olduğu özelliklerdir. Jüpiter Ay’ın dostu olmakla birlikte yansız bir yaklaşımı vardır. 3 insanları 2’lere sevgi duyabilir ve onlara öğüt verebilirler, ama iyi eş ya da iş ortağı olamazlar. Çünkü 2 değişim ra­kamıdır, oysa 3’ler değişmez rutini izlemeyi severler. Ancak spiritüel gelişime yatkın olan ve okült bilimlerle ilgilenen 2’ler, benzeri konulara ilgi duyan 3’lerin yardımına gereksinim duyarlar. Böyle durumlarda sabırlı olmayı öğrenebilirlerse, 3’lerden destek alabilirler. 3’ler bilimsel konularda 2’ler için iyi öğretmen olabilirler, 2’ler de iyi öğ­rencidirler. Ne var ki aralarında bir guru-öğrenci ilişkisi geliştirmeleri çok güçtür.

2 ve 4

2 insanları bu ilişkinin sonucunda büyüyen ve gelişen 4’leri çekici bulurlar. 4’ler koca ya da iş ortağı olmadığı sürece 2’ler sıkıntı ve zorluklarla yüzleşirler.  Bu ilişki 2’ler için kazançlıdır, her iki tarafa da huzur ve bolluk getirir.  4, 2’ler için iyi bir rakamdır. Ani değişimlerin rakamı olan 4, 2’nin değişken yapısından rahatsız olmaz.

2 erkeğiyle 4 kadınının evlilik ilişkisinin başlangıcı zor­dur, ancak zorluklar iyi sonuçlar doğurur. Yaşamı acı çekmeden sürdürürler; ev ve aileleriyle ilgili konulan ihmal etseler ve birbirlerine kızsalar bile, aile ve iş yaşamları iyi gider. Politika, eğitim, araştırma, felsefe ya da okült bilimlerle ilgilenen 2’ler, 4’lerin destek ve iş birliğiyle kendi alanlarında ilerlerler.

Kader rakamı 4 olan 2’ler geç evlenebilirler. Ancak yaşamlarının diğer alanları sorunsuzdur.

2 ve 5

5 rakamının yöneticisi Merkür Ay’ın dostu olmadığı için bu iki rakam birbiriyle fazla uyumlu değildir.

Ruh rakamı 2 ve kader rakamı 5 olanlar, aileleri ve çocuklarıyla ilgili sorunlarla karşı karşıya gelirler. Bunlar özeleştiri yapmayı seven insanlardır. 2 ruh rakamlarının 5 kader rakamlarıyla duygusal ilişkilere girmekten kaçınmaları önerilir. Evlenirlerse, birliktelikleri dört-beş yıldan uzun sürmez. Yaşam arkadaşı ya da iş ortağı olarak ilişkileri uyumlu değildir.

2 ve 6

6’nın yöneticisi Venüs evrensel bir dost olmasına karşın Ay’ın dostu değildir; onunla ilişkilerinde yansızdır. Bu ne­denle 2’lerle 6’lar iyi arkadaş olurlar, ama ideal eş ya da iş ortağı olamazlar. İlişkileri 6 insanlarına 2’lerden daha faz­la kazanç getirir; onlara popülerlik ve ün kazandırır. Venüs 2’lere 6’larla birlikte şans getiren yararlı bir gezegen­dir, ancak bu iki rakamın evliliği yürümez. Bu özellikle 2 erkekleri ile 6 kadınlarının evlilikleri için geçerlidir. 2’lerle 6’ların arkadaşlık ve iş ilişkilerinde her iki taraf karşılıklı yarar görür.

2ve 7

2’nin tam tersi ve düşmanı olan 7 güney düğümlerin evi (ketu) tarafından yönetilir. Ay (2) eliptik yolunda ilerlerken her zaman Güney Kutbu’ndan (7) geçmek zorundadır, bu nedenle 2’ler 7’lerden yararlanırlar. Ancak bunun tersi geçerli değildir. 7 insanları her zaman 2’lere rehberlik yapar ve onları doğru yola sokarlar, ama birbirlerine ideal eş olamazlar. 2 statik bir çift sayıdır, 7 de dinamik bir tek sayı olduğundan arkadaşlıkları 2’ler için olumlu sonuçlar doğurur.

2 ve 8

8, Ay ile yansız bir ilişkisi olan Satürn tarafından yönetilir. Her ikisi de çift sayı olduğundan aralarındaki ilişkiler statiktir. Arkadaşlık ya da iş ilişkileri adildir, ama onlara fazla bir şey kazandırmaz.
2 kadınlarına 8 erkekleriyle evlenmemeleri önerilir, ancak 8 kadınlarının 2 erkeklerine bir zararı yoktur. 2 insanlarının 8’lere herhangi bir yaran dokunmaz, ama birçok konuda onlardan yararlanabilirler.

2 ve 9

Ay’ın dostu ve koruyucusu Mars tarafından yönetilen 9’un hem kadını hem de erkeği 2 için ideal bir eş, arkadaş ve iş ortağı olur. Birbirlerine iyi enerji verirler ve aralarında sevgi dolu bir· ilişki geliştirirler. 2’lere eş olarak 9 insanlarını seçmeleri önerilir.

İlgili Diğer Yazılar

One thought on “Doğum Günü Sayısı

 1. ruh sayısı 22 olup kader sayısı 11 olanlar nasıl yorumlanmalıdır? teşekkürler 🙂

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: