Yolun Keyfini Çıkarmak: 4 Rakamı ve Teslimiyetin Güzelliği

Yolun Keyfini Çıkarmak: 4 Rakamı ve Teslimiyetin Güzelliği

Daha önceki yazılarımızda Numeroloji için 3 sayısını incelemiştik. Üç 3 Rakamı Simyada Sayı İlmi yazısını görmek için Tıklayınız..

Anahtar Kelimeleri: Sabır, süreç, düzen, teslimiyet, eminlik, kendini adama, güven

İlgili Çakra: Kalp Çakra (eminlik), Solar Pleksus (güven, değer)

Yaradan’dan Uzak Haller: Dar görüşlü, sabit fikirli, kaba, eli sıkı, dogmacı, sınırlayan

Yaradan’dan Daha Uzak Haller: Şiddet, nefret etme, insanlık dışı davranışlar

Tavsiyeler

  • Teslim çalışması
  • Zikir, tespih çalışmaları
  • Kalp Odaklı Nefes
  • Kalp çakra çalışmaları
  • Teslimiyet ve sabırda demlenecekleri işler, uğraşlar
  • İlahi yasalar

Yeni Çağdaki Görevleri

Yolun keyfini çıkarmanın ve teslimiyetin güzelliğini, eminliğin güzelliğini bildirenler. Eminliği anlatan bilgeler oluyorlar yükseldiklerinde.

Kritik Noktaysa

Düzeni, sürecin keyfini çıkarmayı gösteren bilinç

Yolun keyfini çıkarmayı öğren

(Kritik nokta nedir? Doğum tarihinizde 3 rakamı yoksa ve Adınız ve soyadınızda “C Ç, L, U Ü” harfleri mevcut değilse Numerolojide bu durumu kritik nokta olarak değerlendiririz.)

Sıklıkla 4 Görüyorsak

  • Yolun, süreçlerin keyfini çıkar.
  • Teslim ol, biz yanındayız.

Dörtler en yüksek haldeyken, bu Dünyada İlahi Sistemin en iyi anlatıcılarıdır.

4’lerin bilinçlerinde sabır konusunun anlamını değiştirmeleri gerekiyor. Sabrı; katlanmak, beklemek gibi algılıyoruz. Sürecin sıkıntılarına katlanmak gibi algılıyoruz. Ama sabır yolun keyfini çıkarmak ve eminlik demek. Yani sabır şöyle; diyelim ki benim bir arzum var Yaradan’dan: bu güzel hikmetlerin tüm Dünya’ya yayılmasını arzuluyorum. Böyle bir arzuya sahipsem emin olduğumda yapacağım şudur; yolun keyfini çıkarmak. Çünkü bu arzuyu kalbime koyan Yaradan’dır zaten. Ne zaman olacak, olacak mı vs. diye bir şeyim yok. Yolun keyfini çıkarıyorum. Keyfini çıkarmak süreci kısaltır her zaman.

Yolun keyfini çıkarmak yorulmadan yürümenizi sağlıyor. Kendiliğinden oluyor çünkü her şey. 4’ler sabrı yolun keyfini çıkarmak şekline dönüştürdüklerinde o zaman çok hızlı hareket ediyorlar. Basamaklar çok hızlı ilerliyor.

Anahtar kelimelerinden biri de teslimiyet. Teslimiyet, eminlik. Yolun keyfini çıkarmanız için emin olmanız gerekiyor. Ben arzu ettiğimin gerçekleşeceğine eminsem ne yaparım, zaten olacak, adım adım oraya doğru gidiyorum. O zaman her basamağın güzelliğine bakmam benim yolumdaki güzelliği sağlayacaktır. 4 hedefe değil yola odaklı demek.

Dört rakamı sadece sürecin keyfini çıkarmaktan öte, beşerlikten, dervişliğe ve ermişliğe giden yolda ateşin içinde dahi kalsan bu ateşi Nur’a ışığa çevirecek bir hakikata sahip kalp gözünün açıklığını temsil eder.

“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol, dedik.” (el-Enbiyâ 21/69) Teslimiyet hali, iman gücü eminlik ve razı olunan hal ile imtihana tabi tutulan irade sahibi varlıklar dışında, bütün kâinat ve içindeki bütün varlıklar Yüce Allah’ın emirleri doğrultusunda hareket etmektedirler. Kendi kendine bir oluş ve eylem söz konusu değildir. İrade sahibi olan insanlar da imtihan süresince isyan ederlerse sonucuna katlanırlar.

Evrende kendisine yaratılış amacı yüklenmeyen hiçbir varlık yoktur. “Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.” (el-Enbiyâ 21/16);
“Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkâr edenlerin hâline!” (es-Sâd 38/27); “Sonra da ona (insana) hem kötülüğü, hem takvayı/sakınmayı ilham etti.” (eş-Şems 91/8)

Tüm bu sureler dört rakamlarının hikmetlerini çok güzel açıklamaktadır. Kalplere ilham olsun…

4’ler düzen, süreç tarafında çok şeyler. Her şeyi düzenli isteyen, düzen takıntısı olan 4’ler var. Güven çok önemli, temel kelimelerinden biri. Yüksek titreşimde olduklarında, gerçek yaşamlarını gerçekleştirdiklerinde çok güvenebileceğiniz insanlar oluyorlar.

4’ler yeni dünyada İlahi Mekanizmayı çok iyi anlatan, süreçleri çok iyi ifade edenler oluyorlar. Sabrı, teslimiyeti çok iyi ifade eden, ne olduğunu çok iyi ifade eden insanlar oluyorlar. 4 yolun keyfini çıkarmanın ve teslimiyetin güzelliğini eminliğin güzelliğini bildirenler bilgeler oluyorlar yükseldiklerinde.

Organizasyonu çok iyi yaparlar. 4’ler çok pratikler. Ekonomi tarafında çok iyiler meslek olarak. 4’ler düzenli işlerde çok iyiler. Askerler çıkıyor onlardan. Sabah 09:00-18:00 arasındaki düzenli işlerde çalışmaktan da keyif alıyorlar.

Aynı zamanda adım adım ilerledikleri işleri yapanlar. 4’ler çok hızlı yükselmeyi değil de adım adım yolun keyfini çıkararak ilerledikleri işleri yapmayı çok seviyorlar. Hizmet tarafında da iyiler. İnsanlara hizmet ederken yolun keyfini çıkarmayı da öğreten işlerde çok iyiler. Tasavvuf, bilgelik olabilir, ruhsal yollar, yöntemler, rehberlik olabilir. Teslim tarafına yönelen konularda rehberlik.

Gölge taraflar;
Dar görüşlü olabiliyorlar köşeli olabildiklerinden. Kaba, çok maddeci, Dünya’ya dar bakan, sabit fikirli, çok küçük şeylere önem veren. Düzenin bozulmasından korku olabiliyor. Eli sıkı olabiliyor, cimrilik. Dogmacı olabiliyor, sadakati yanlış anlayıp katı bir şekilde öğretiye bağlanma. Hamlık olabiliyor. Kendini ve etrafındakileri kısıtlama.

Olumsuz özellikleri:
Yaradan’dan Daha Uzak Haller

Şiddet, nefret etme, insanlık dışı davranışlar olabiliyor.

4 Yaşam Amacı Tasarım Tablosunda Nerede?

Ruh güdüsü tarafındaysa; düzenden hoşlanır ve güven duyarlar. Evlerine ve vatanlarına aidiyetleri yüksektir. (Ad ve soyadında bulunan sesli harflerin toplamının sadeleşmesi ile elde edilen sayı bize ruh güdüsü sayısını verir)

İfade biçimi tarafındaysa; belli zaman aralıklarında çalışmayı gerektiren işleri severler. Aynı işyerinde uzun yıllar çalışabilirler. Sabırlı ebeveynlerdirler.
(Ad ve soyadında bulunan sesli + sessiz harflerin toplamının sadeleşmesi ile elde edilen sayı bize ifade biçimi sayısını verir)

Alt yaşam amacı; İlahi yasaların bilincine girerler. Teslimiyet, sabır, disiplin ve eminlik konularında Yaradan’a yakın hallerde yol alarak ana yaşam amaçlarına hazırlanırlar.
(Alt yaşam amacı doğum günü sayımızdan bulunur, iki rakamlı doğum günü sayıları kendi içinde toplnarak sadeleştirilir. Örnek ayın 27 ‘sinde doğduysanız 2+7=9 alt yaşam amacı 9’dur)

Ana yaşam amacındaysa; yolun keyfini çıkarmanın ve teslimiyetin güzelliğini, eminliğin güzelliğini bildirenler olurlar.
(Ana yaşam amacı doğum günü sayımızdan bulunur, iki rakamlı doğum günü sayıları kendi içinde toplanarak sadeleştirilir. Örnek 15.05.1967 tarihinde doğduysanız;
15+05+1967 = 6+5+5= 16= 7
(1+5) + 5 + (1+9+6+7)
6+5+(2+3) = 6+5+5=1+=1+6 = Ana yaşam amacı 7’dir.

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin