Element-Meridyen Teorisi (Yasası)

Element Teorisi (Yasası):

Sistemde var olan her şeyi oluşturan enerjinin niteliğini ve dağılımını Çinliler “Beş İlke Yasası” ya da “ Beş Element  Teorisi” olarak sunmuşlardır.

Bu Beş Element ya da Beş İlke; Ağaç, Ateş, Toprak, Metal ve Sudur.

Beş Element yasasının, gerçekten bilinen bir kökeni yoktur.  Çok eski zamanlara uzanır ve iklimler, mevsimler, enerjiler, bitkiler, doğanın bütün döngülerinin derin bir biçimde gözlemlenmesiyle yavaş yavaş biçimlenmiştir. (Yoga felsefesinde dört elementin nasıl oluştuğu bilinmektedir.)

Her elemente sistemde ait olduğu özelliklere göre semboller dizisi bağlıdır.

Beş element yasası kendi içinde yapıcı ve tüketici (baskılayıcı, kontrol edici) döngülerle sürekli bir devinim halindedir.

Yapıcı döngü; üretici döngü olarak da bilinir ve bu döngüde “anne-çocuk” ilişkisi mevcuttur. Her element kendinden sonraki elementin üreticisi ve kollayanıdır.

Ağaç Ateşi oluşturur. Ateş de Toprağı, Toprak da Metali meydana getirir, Metal de Suyu, Su da Ağacı besler, Ağaçtan da yine Ateş çıkar.

Başka bir kaynakta şöyle anlatır: Toprak Metali yaratır, Metal Topraktan çıkar. Metal eridiğinde Suya hayat verir.  Su Ağacı besler ve onun içine çekilip onda dönüşür.

Meridyen Teorisi (Yasası):

Gökyüzü enerjisi Yang ve Yeryüzü enerjisi Yin, doğum süreciyle getirdiğimiz Çi (böbrekte) ve tüm enerjileri birbirine dönüştüren Çi (kalpte) bedenimizin için nasıl yol alır?

Meridyen kanalları sayesinde.

Yaşam enerjimizi taşıyan ana kanal ve o ana kanaldaki enerjimizi bütün bedene dağıtan, bedeni sulayan enerji ırmakları olan meridyenlerle iç organlarımıza, en küçük  hücre parçamıza kadar Çi taşınır.

Meridyenlerin geçiş hatları çok belirgin tarif edilmiştir ve üzerlerindeki aku noktalarıyla varlıkları görünür kılınmıştır.

Yin ve Yang özellikleri taşıyarak bedende birbirini tamamlayan ve çiftli organ sistemine ait olan 12 organik  meridyen kanalımız:

  • Dalak, Pankreas (Yin) – Mide (Yang)-Toprak
  • Akciğer (Yin) – Kalınbağırsak (Yang)-Metal
  • Böbrek (Yin) – Mesane (Yang)- Su
  • Karaciğer (Yin) – Safrakesesi ( Yang)-Ağaç
  • Kalp (Yin) – İncebağırsak (Yang)-Ateş
  • Perikard (Yin) – Üçlü Isıtıcı (Yang)-Ateş
  • Bunların dışında tüm Yin ve Yang meridyenleri besleyen ,  destekleyen elementleri olmayan iki ana meridyen:Merkez ve  Yönetici meridyenler.

Meridyenlerin taşıdıkları enerji içimizi dışımıza, zihnimizi bedenimize, duygularımızı iç organlarımıza bağlayarak sürekli bir iletişim kanalı görevi görürler. İçsel bağlantımızı meridyenlerle sağlarız. Bu dolaşım değişmez bir şekilde belli bir uzamsal ve zamansal döngüye göre olur.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın