Eril ve Dişilin Tamlığını Yaşamak

Bugün dıştaki karanlığın, içteki yansıyan alanına 1 adım atalım. Korku duygusu gelebilir yada acı ve hüzün. 2’liği yani karanlık ile aydınlığı bir edemeyen direnç alanlarında sıkışan kalbin ritminin bozulduğunu hissedebiliriz. Kas yada eklem ağrıları, sinir sıkışmaları ile kendini ifade edebilir.  

Bu doğamıza ve doğaya uyumsuz frekans içinde kalınamadığını fark et. Kayıtlı olan duyguların içinde var olunamadığına dair anlayış ile kal.

Ve kalbe 1 adım atarak niyetini ve odağını bu dirençlerle dolu duyguların kayıtlı olduğu karanlık tarafına doğru genişletmeyi seç. Işık kalpten yayılır eminliği ile kendine doğru 1 adım olsun bu.

Hakiki bağlantı iletişim= Sevgi boyutu;
Karanlık ile aydınlık tarafın savaşı 2021’deki değişim dönüşüm sürecinde artık son bulduğuna iman ederek, karanlığa teşekkür edelim aydınlattığı için.
Yer gök Allahın orduları ise nihai olarak hepsi tek ve bir ise Vahdet-i vücut;
Nar gibi nur olan; Üst alt, rahman rahim, aydınlık karanlık, ruhsallık ya da dünyevilik, yang ya da yin ne varsa zıtlıkların birliğinde hikmetlerin hakikatine odaklanalım.
Ve bu hakikatlerin hikmetlerinin kalbe ilhamı için “rabbim katında rahmet, idrak, anlayış” ver dilek ve duası ile; Karanlık yani rahim tarafımız, alan yanımız. Veya alamayan yanımız.

Hakikatleri alamayan, dirençlerden dolayı kabule dönüşemediği için hediyeleri, hikmeti, ödülleri, sürecin keyfini alamadığımız yanlarımız ile barışarak, kabulün ödüllerini almanın irade gücünü yaşamayı seçelim. Benim cesaretim senin cesaretin olsun, benim adımım senin adımın olsun yaradanım diyerek kendimize 1 adım yaklaşalım her iki tarafımızı kucaklayarak

Bu dönem hava elementinin (düşüncelerimizin) yoğun olduğu bir süreç:
Hava elementi sinir ve kas ile bağlantılı. Bu yüzden hava elementinin fazlalığı bedenimizde kendini sırt, kas, baş ağrısı ile ifade edebilir. Sayılarda saklı yaşamanız kitabında Hava elementi sayıları 5 6, 11 olarak ifade edilir. 2021 de 5 rakamı ise bu sene aynı zamanda numerolojilerinde bu sayılar ön planda olanlar daha fazla tesir alanları yaşayabilirler.

Kendini okuma ilmi kapıyı açar, kalp ise bu ilmi canlandırır;
İçimizdeki simyacıyı keşfetme yolunda kendimizle hakiki bağlantıda sevgi iletişim demek ise;
Evrenle, dünya ile, insanlarla ve tüm varoluşu içimizde taşıyan kendimiz ile iletişimin idraki bu.

Rahim dinleyen ve dinlenen tarafımız;
İçteki karanlık alanın sesini duyabiliyor muyuz?
Nasıl bir dinleyiciyiz? Rahim dinleyen ise ne kadar rahim olabiliyoruz diğer yanımıza.
Bunun içinde kalıp, ne varsa onurlandırıp, teşekkür edip, ödülleri, liyakatları fark edebiliyor muyuz?

2021= 2 ve 1= 2’liği 1’lemek. İçimizdeki dişil rahim, dünya ile bağlantılı köklerimizin bulunduğu alanı kabul.

Dünyaya güven, insanlara güven, irademiz, cesaretimiz, özgüven, öz değer alanı,
Ya da Karanlık alanda kayıtlı korkular, güvensizlik, şüpheler, değersizlik, irade ve gücün teslim edildiği alan.

Hangisi? Cevap: Her ikisi de. Besmelenin içindeki rahman ve rahimin bir arada oluşu ile her yeni adım ve başlangıca nasıl besmele ile başlıyorsak, karanlık ve aydınlık yanımızda iç içe döngüler halinde her an değişmekte.

Kalbe alınan rahman ve rahim nefesleri ile 2’liği kalpte birleyerek davutun yıldız 6’gen olan Hz süleymanın mührü aktive olur ve akciğerler, iman tahtası, göğüs bölgemizdeki kalbimiz açılır.
Kalbin açılımı ve dirilişi bizi üst ve alt aleme bağlayan tüm zamanları birleyen bolluğa ve berekete yani gönlümüzdeki hazineye taşır. Esas zenginlik, değerlilik ve yeterlilik buradan taşar ve yayılır. Yaradan her ihtiyacımızı ya vehhab esması ile karşılar ve ihtiyacımız olan gelir eminliği ve niyeti ile yaşamımızda alır ve veririz. Merkezimizde kalmanın bereketi artarak çoğalır.
İçteki eril, rahman, veren yanımızın,
ya da içimizdeki dişil, rahim alan tarafımızın dışarıdaki projeksiyonunu yaşam içinde deneyimliyoruz. Ne ile karşılaşıyorsak dönüp içimizdeki hallerin tefekkürü veya meditasyonu ile bunu aşabiliriz. Teşekkür ve şükür, teslimiyet ve kabul ile kolaylaştırırız bunu.

2021 sayısal numerolojik olarak 5 rakamının frekansı ile dirençlerin ancak kabul ile değişim ve dönüşümün kolaylıkla, keyifle olmasını sağlayan bir bilinç boyutunu müjdeliyor.

Biz ne halde olduğumuz ile ne kadar bağlantıdayız?

Her 2 tarafıda eşit olarak onurlandırarak,
teşekkür ederek, bunun içindeki hediyeleri, hikmetleri alarak,
karanlık alana ulaşan aydınlık tarafımız ile ışığımızın birlik gücünü arttırıyoruz.

Kaçmak, korkmak, vazgeçmek, pes etmek yerine, kendi karanlığımızın içinde kalarak, dinleyerek bu alanı, içinde dinlenerek rahim olarak, kalbimizi bu alana doğru genişletip teşekkürlerimizi ileterek hediyelerimizi alabiliriz.

Bu içteki uyanış, ışığın karanlıktan aydınlığa, kökten zirveye yükselişinin ayak sesleri.

Varoluşun, doğanın özü yin ve yang;
Bedenimizde 14 meridyen ve bunlarla bağlantılı organların dahi yin ve yang özellikleri var. Ve her iki saate 1 aktif olan her bir meridyen ve bunlara bağlı organlar, halimiz, sözlerimiz, duygu ve düşünce kayıtlarına göre chi denilen yaşam gücünü bedene sağlama konusunda görevliler. Kendi doğamızın içinde ve dünyanın lay hatlarında, doğada dahi bu zıtlığın 2’liğin 1 arada nasılda iç içe döngüler halinde uyumlu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak bir tarafın fazlalığı ya da diğer tarafın azlığı merkezimizde olamamıza sebep oluyor.
İçerisi neyse dışarısı odur sloganı ile;
Merkezde kalamadığımızda bunun projeksiyonunu yaşamımızda deneyimliyoruz.
Başımıza ne geliyorsa bu merkezde kalamama, 2’liği birleyememe, olan ne varsa onurlandıramamak ve teşekkür ederek hediyeleri, hikmetleri alamamaktan kaynaklanıyor.

Adımız ve soyadımızdan gelen harflerin rakamsal karşılığındaki titreşim, frekans ve bilinç boyutu ya da doğum tarihimiz ile gelen sayılardaki ana yaşam amacımızda;
Ne haldeyiz diye bunları incelerken;
yin ve yang, rahim ve rahman, aydınlık ve karanlık;
her iki yönüde inceliyoruz?

Peki hal bu iken, kendi doğamızda, doğada tüm bunlara uyumlu olarak, bu 2 tarafa doğru ne kadar kalbimizi genişleterek dirençleri kabule dönüştürebiliyoruz?
Her halden memnuniyet hali ile, tarafsız, yargısız, merkezde kalarak,
2021 de dönüşüm ve değişimi kalpte tek ve 1 olarak geçirebiliriz.

Kalbe gelen ilhamları dinleyerek ve ışık olarak, kuşatan, kapsayan, rahman ve rahim tarafımızı besmelenin hikmetleri ile şimdi, bu an yeni bir adım atalım.
Yeni başlangıçların hediyelerini alarak niyet ve odağımızı belirleyelim;
Kıblemiz Kalbimiz1 tüy kadar hafif merkezimiz;
Ve 2’liğin 1’lendiği alanın frekansını en kuvvetli yayan evimiz yüreğimiz yaradanın boş atölyesi. Gönül alan ve gönül veren hakiki insanların ışığını yaydığı 2021’de tek ve 1 yürek olalım
Türk ışığı taşıyan demekse, ışık olan deniz fenerleri olarak karanlık ve aydınlığı kalpten kuşatarak kapsama alanımızı rahmet ve bereket ile genişletelim sonsuzluğa doğru…
Bu yazının kaynağı kalpteki ışığı karanlık ve aydınlık hiç ayırt etmeden 4 yöne doğru genişleyerek yayanlar. Teşekkürler ilham olduğunuz, 2’liği birlediğiniz için. Selam olsun.

Melek Öztürk
Simyacı & Numerolog


Ücretsiz Kurs Merkezi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

Ücretsiz Kurs Merkezi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et