Ezoterik ilimler Ne Demek? – 1.Ders

  • Ezoterik ilimler var. Ezo, eski Yunanca’da iç, yani içsel demek.
  • Egzo – dış demek. Egzoterik ilimler; kimya, biyoloji, matematik.
  • Egzoterik ilimler; dış dünyanın, maddenin yapısıyla ilgili.
  • Ezoterik ilimler; insanın iç yapısıyla ilgili. İç sistemleriyle, ruha görünmeyen.
  • Egzoterik; görünen dış dünya ile ilgili. Egzoterik, görünmeyen iç dünya ile ilgili.
İlimlerin de ezoterik ve egzoterik kısımları var. Astroloji aslında normalde ezoterik ilim gibi geliyor.

Oysa içinde egzoterik, ezoterik astroloji olarak 2 kısmı var. Egzoterik astroloji, insanların daha çok dış dünyada görülen kişilik yapılarıyla ilgili. Gezegenlerin insan varlığına etkilerini çalışıyor. Ezoterik astroloji; insanların gezegenlere etkilerini inceliyor. İnsanın kişiliğinden ziyade içsel unsurlarıyla ilgili.

Uyanana kadar insanlar yıldızların etkisi altındadır. Uyanan insan yıldızların hakimidir – İbn-i Arabi.

Egzoterik – Farsça karşılığı zahiri /görünen/tezahür etme buradan geliyor.

Ezoterik – Batıni

Ezoterik ilimler içinde gizli ilimler vardır. Onlar Ledun ilimleri olarak adlandırılır. Sadece inisiyatik bilgiler olarak verilen, daha doğrusu bir ustadan verilen bilgiler. Sadece o yolun içinde olanlara verilen bilgilere, gizli bilgiler denir. Ledun, çoğu zaman halka açık değildir. Bu ilimlerde ketumiyet vardır. 

Öğretinin içindeki hiçbir şey dış dünyaya açılmaz. Çünkü varoluşla ilgili çok daha derin bilgilerdir. Açılmamasının nedeni; insanların anlamayacağından değil. Ledun ilmi gibi güçleri; doğanın, evrenin güçlerini bilmeyi sağlayan güçleri, kullanan ilimler. Açıkçası henüz saflaşmamış insanların eline geçtiğinde, onların egosal niyetleri üzerinden kullanılabilir. Dolayısıyla gizli olmasının pozitif nedeni bu. 

Evrenin güçlü hiyerarşisi, bir yargısı olmadığı için her şeye hizmet ediyor. Kötü kullanırsanız kötüye hizmet ediyor. Gizli ilimler içinde; pozitife de negatife de çalışan ilimler vardır. Masonluk, gizli öğreti. 

Ritüellerden hiç biri halka açılmaz. İllüminati de gizli örgüt. İllüminati aydınlanma anlamına geliyor. Siz ne niyetle yaptıklarını bilemezsiniz. Yöntemlerini bildiğinizden yargılıyorsunuz.

Ezoterik ilimlerde prensiplere bakarken, oluşum kökenine bakacağız. Varoluşun kökenleri. Bu ilimlerde ilerlemek için bazı hususları kabul etmek gerekiyor. Ana hususlar bütün ezoterik ilimlerde kabul edilir.

Ana Hususlar:

Mutlak olan her şeyin kökenidir. Kadir-i Mutlak’ın ismi yoktur. İsmi olmadığından mutlak. Her şeyin kökeni tek, o da Mutlak olan. Evrenin prensiplerinde; Her şey BİR’in projeksiyonudur. Orada BİR idi, burada Mutlak olan.

Mutlak olan dışındaki isimler Mutlakın içindedir. Bir varoluş kademesine isim koyuyorsanız bu Mutlak olanın içindedir, Allah da dahil. Mutlak, Allah, Rab, aynı değil, Mutlak’ın seviyeleri. İsim koyunca Mutlak olan dışına çıkıyorsunuz, çünkü o isimsizdir. Allah, Alemlerin Rabbidir, Mutlak içindedir. Rab bilinci, öğreten, tekamül ettiren mekanizmadır, daha alttadır. Bütün tekamül Rab bilinci içinden çıkar.

Mutlak olanın özü, insanın kaynağıdır. Kutsal kitaplarda ifade ediliyor; insan Yaradan’nın suretinde yaratıldı. Biz insana kendi ruhumuzdan üfledik. Burada var olan bütün insanların özü, mutlaktır. İnsanın özünde mutlak özelliği taşır.

Yukarıdaki aşağıdaki gibidir yasasıyla bağlantılı aslında.

Her varlıkta Mutlak var. Taşta, bitkide var. İnsandaki fark; insan mutlak olanın bütün seviyesini tamamıyla ifade edebilecek varlık. Taşın farklı versiyonları, Mutlakın farklı özelliğini taşır. Zümrüt, şafi özelliğini yerine getirebilir, başka taş muktedir özelliği yansımasıdır. Sadece insan tüm özelliklerini varlığında barındırıp ifade de edebilir.

Tüm tezahürün tek amacı var: Yoktan var etmek. Hiçlikten var etmek. Ki bu insanın tohumudur.

Var etmek için buradayız. Bunu tek insan yapabiliyor; yoktan var edebilir.

Şu anda bir şeyi var ederken; aşamalı var etme yöntemi kullanıyoruz. Dönüştürüp, karıştırıp, bir şey oluşturma yöntemi kullanıyoruz. Bina sadece imaj. Düşünüyoruz ayrıntıları, tasarlıyoruz. Yapmak için elementleri birleştiriyoruz. Binayı var kılıyoruz.

Nihai hedef; Yaradan gibi var etmek. Ölümsüz Üstatlar kitabında Emile, elinde ekmeği oluşturuyor. Normalde ekmek yapmak için buğday ekiyorsunuz, una su katıp pişiriyorsunuz.

İlahi mekanizmada; bu hiçlik alanında bu elementler zaten mevcut olduğu için, aşamalı var etmek zorunda değilsiniz. Hiçlikten ya da yoktan/hiçlik, hiçbir şeyin olmadığı yer değil. Burası boşluk, hava, siz boş mu zannediyorsunuz burayı. Burada bütün elementler var.

Hiçlik, bütün potansiyellerin aynı anda var olduğu yer. Bütün elementler çorbası. Siz dikkatinizi bir yere verdiğinizde, varlığına odaklanma gücü yüksek olunca, atomlar bir araya geliyor ekmek olmak için. Bu ileri aşama yaratma.

Çünkü biz bir şeyi var kıldığımızda biliyoruz. Şimdi simyanın başından bu yana ölümsüz varlıklarsınız diyorum. Bu ölmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ölmeyebilirsiniz, ama bu yaşamda ölmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. 

Ölümsüzlüğü düşünüp hala ölmeye devam edebilirsiniz. Ölümsüz olduğunuzu idrak ettiniz, yine belki ölebilirsiniz. Ama tüm hücreleriniz ölümsüzlüğü anladığında, bildiğinde, ölümsüz olduğunuzu anladığınızda Yaradan’ın ölümsüzlüğünü anlıyorsunuz. Yaradan sonsuzdur’u elle tutmak istiyoruz. Bir şeyi madde düzeyine indirmediğimizde, onun gerçekliğini belki algılayamıyoruz.

Deneyim ile bilmek arasında fark var. Simya’yı anlamak deneyimlemekten geçer.

Yaradan’ın her yerde olduğunu biliyoruz. Belki bizim de her yerde olacağımızı biliyoruz. Bir gün her yerde olduğumuzda, Yaradan’ın her yerde olmasının ne demek olduğunu anlayacağız. O zaman Yaradan’ın varlığının fiziki kanıtı oluyoruz.

Bildiğimiz bir şeyi var etmek için buradayız. Yaradan’ın amacı da bu. Allah, yaradan yada Kadiri Mutlak tek, hiçbir görüntüsü yok. İsmi, cismi yok, sonsuz. Görecek bir alan yok. Her yerdeyiz, ama bir değeri yok. Her şeyi yaratabilir, ancak bir örneği yok. Her şeyi yaratabilir, ancak bir örneği yok.

Bunu görmek ister, çünkü tek. Bunu görmek için kendinizi önce tek tek parçalara böler, sonra izlersiniz. Bütün varoluşun amacı; var kılmak.

Dünya ceza alanı değil. Çalışılacak yer, deneyim ve var etme alanı. Günahlarımız var, temizlemek için gelmiyoruz buraya. Arınmak ilk aşama, saflaşma. O zaman oyun başlıyor, saflaşınca uykudan uyanıyorsunuz.

Mutlak olandan başlayarak enerjilerin hiyerarşisi var:

HİÇLİK

  • Oluş – Hiçlikten çıkar, bilinci yaratır
  • Biliş – Tekamül ihtiyacı için yaşamı yaratıyor
  • Yaşam – Bir deneyim alanı olarak maddeyi yaratıyor

Madde

Bütün varoluşta madde böyle yaratılıyor.

1. Dersimiz burada son bulmuştur. Ezoterik tavır ne demek? Neden İlgi Duyulur? –2.Derse devam etmek için lütfen TIKLAYINIZ…

Melek Aybilge Öztürk
Remkod-Rehber Eğitim Merkezi

Kurs Önizlemeleri

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın