Gökyüzü Dibi (IC): Dördüncü Ev

Sosyal medyada paylaş

Mısırlıların yeraltı dünyası Ortaçağ Hıristiyanlığındaki gibi ‘cehen­ nem’ değildi. Ölümü bir son olarak değil, bir arınma, dinlenme ve yeni lenme dönemi olarak gördüler. Eski felsefede ‘daha alt derinlikler Ruhsal Kaynakları ve ondan geldiğimiz ve sonunda yine ona döneceği miz Evrensel Ebeveyni temsil ederdi. 

Benzer şekilde dördüncü ev as­trolojik olarak ‘her şeyin başlangıcıyla ve sonuyla’, ‘ebeveynlerle’ ve ‘evle’ bağlantılıydı. Manilius onun her şeyin temelini kontrol ettiğini ve yeraltının en dip noktasını temsil ettiğini yazar. Burası her şeyin kaynağını, ait olunanı veya ‘dünyanın bağırsaklarında’ yerleşmiş olan her şeyi gösterir; dolayısıyla minerallerle, toprağın kömür, maden, yağ gibi doğal kaynaklarıyla ve bu kaynakların işletilmesiyle ilgilidir.

Dördüncü ev yerin altındaki gizli derinliklerin bir uzantısı olarak ast­rolojik anlamda mezarları, gömülü hazineleri ve saklı kaynaklardan edinilen zenginliği yöneten evdir; aynı zamanda boğulmayı ve derinlere gömülen herhangi bir şeyi simgelediği kadar, geçmişimizi ya da şimdi­nin gizli köklerini keşfettiğimiz yerdirde. 

Elbette zayıflıkla, ölümle, yaşlılık ve çok gençlik yıllarının bağlantılarıyla birlikte, yeraltı dünyasının ta kendisidir. Klasik zamanlarda ebeveynleri, Orta Çağ’daysa daha belirgin bir biçimde soy çizgisiyle bağlanılan babayı temsil ederdi. 

Genel olarak atalarla, büyükanne ve büyükbabalarla, aile özellikleriyle veya aile servetiyle, ataların mal varlığıyla ve ülkeyle ilişkilidir. Mısır sembolizminde olduğu gibi kaynağa dönüş, hayatın başlangıcı ve bitişi ve her­hangi bir konunun son kararı ya da nihai sonucudur ama aynı zamanda gelecekteki tüm potansiyelin de tohumudur.

Aşağıdaki liste evlerin klasik niteliklerinin ana hatlarını gösterir. Manilius’tan özel bir şekilde söz edildi,’ çünkü o, ev anlamları konusunda çok eski bir anlayışı temsil eder; ayrıca klasik dönemin sonunda yaşayan Firmicus da bu konuda daha rafine bir yaklaşımın temsilcisi olduğu için anılmıştır. Çoğu Neugebauer ve Van-Hoesen’in “Greek Horoscape” kitabın­ dan alman klasik dönem tarihli başka bağlantılar mevcuttur ve karşılaş­tırma yoluyla liste aynı zamanda El Birııni’nin (11. yüzyıl, Arap’, William Lilly’nin (17. yüzyıl, Avrupalı)temel bağlantılarını ve bazı daha yaygın modern bağlantıları da içerir.

Tarih Boyunca Dördüncü Ev Bağlantıları

Manilius: Her şeyin temeli; zenginlik, metal madenleri; saklı veya gömülü kaynaklardan kazanç. Babalar ve yaşlılığın sı­kıntıları. Satürn’ün tapınağı.

Diğerleri

(Klasikler): Ebeveynler; çocuklar, ruhlar; tapınakta yaşam, ün, say­gınlık, nam.

Firmicus: Ebeveynler, aile mülkü; zenginlik, sahip olunanlar; ev eşyaları, saklı ya da kazanılmamış servetle ilgili herhangi bir şey.  Köşe noktası.

El Biruni:       Ebeveynler, büyükanne-büyükbabalar; altsoy, torunlar, mülk, araziler; su rezervi. Ölümü takip eden şey ve ölüye olan şey.

Lilly:   Babalar; topraklar, evler; taşınmaz mallar, geçmişten ya da atalardan kalanlar; çiftçilik ve tarım, gizli hazineler; şeylerin hükme bağlanması veya bitmesi.

Modern: Hayatın başlangıcı ve sonu; ebeveynler, (bazılarının söylediğine göre) anne; yuva. Evler; toprak veya vatan.  Özel hayat. Gömülınüş duygular.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın