Güneş, Ay ve Astrolojik Burçlar Arasındaki İlişki

Güneş, Ay ve Astrolojik Burçlar Arasındaki İlişki

Dünya’ nın var olduğu zamandan beri Dünya’ nın çevresinde dönen Ay, galaksinin en esrarengiz ve aynı zamanda en gizemli gücü olarak bilinmektedir. İnsan bedeninin organik yapısı Güneş ile fonksiyonel yapısı ise Ay ile bağlantılıdır. 

Güneş babanın ve aile çemberinin erkek bölümünün göstergesidir. Annenin ve aile çemberinin dişil göstergesi Ay’dır. Ayrıca Güneş organik rahatsızlıkları, Ay fonksiyonel bozuklukları gösterir. Bu sebeple var olan Güneş enerjik olmayı hareketliliği simgelerken, Ay ise kişinin çeşitli bölümlerine bu hareketliliği ulaştırmasını simgeler.

  • Astroloji biliminde Yengeç burcunun yöneticisi olarak Ay’ı göstermiştir. Güneş ise Aslan burcunun egemenliğinde Ay yöneticisidir.
  • Ay Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’ya yayar. Deniz yüzeyinde suların alçalıp yükselmesine neden olur. Ay sulak alanları, denizleri ve sıvıları temsil eder. 

İçinde bulunduğumuz Kasım ayının sonu olan 30 Kasım 2020 tarihinde Ay tutulması gerçekleşecektir. Ay’ın hava grubunda yer alan ikizler burcu, Güneş ise ateş grubunda bulunan yay burcunda olacaktır. 

Hava grubu burçlarında tam Ay tutulması, şiddetli rüzgarlara, sisli ve karanlık gökyüzüne, önemli insanların kaybına neden olur, ünlü birinin ölümünü gösterir. Tam ay tutulmaları hastalıklara, doğal afetlere, tarımda parazitlere neden olur. 

Ateş grubu burçlarında tam Ay Tutulması, savaşlara, yıkımlara, kazalara, patlamalara ve bulaşıcı hastalıklara neden olur.

Ay ikizler burcunda huzursuzdur. Gece uykudan uyanmak ve bazen de uyurgezerlik verir.

İkizler burcu bilgili, becerikli ve zekidir;
Fakat karar verme yeteneği yoktur. Bu nedenle de, sahip olduğu manevi değerlere, bilgi ve becerilerine sahip çıkamaz. 

Güneş, ikizlere karar verme yeteneğini güçlendirmesi için irade gücü enerjisi verir. Güneşten aldığı enerjilerle ikizler, manevi değerlerine sahip çıkar.

Ay tutulması nedir?
Dünya güneş ışıklarını alırken güneş ile ay arasındadır. Dünya yansıyan ışığı keser. Buna ay tutulması denir. 

Belki de bunu en iyi anlamanın yolu her ay Yeniay’da ve Dolunay’da üç cismin de aynı boylamda veya dik düzlemde bulunduklarını ama mutlaka aynı anda aynı yatay düzlemde bulunmadıklarını kavramaktır.  Herhangi bir tutulmanın olabilmesi için üç cismin aynı düzlemde olması olması gerekmektedir. 

Çünkü gayet aşikârdır ki eğer iki cisim aynı düzlemde bulunurlarsa, üçüncü cisim bu düzlemin ya üzerinde ya da altındadır, öyle ki öndeki cisimden çıkan ve ikincinin üstüne düşen bir ışınlar ilerleyen düz bir çizgi üzerinde hareket ederek devam ettirildiğinde üçüncü cismin üstüne düşmez. 

Güneş Uydusu

Güneş’in uydusu olan Dünya’nın Güneş’le karşılaştırıldığında çok küçük olduğunu da biliyoruz. Tüm işlemlerin sonucunda Dünya bulunduğu uzay konumundan uzayın Güneş’ten çok uzak bir bölümüne gölge şeklinde bir külah düşürür. Buna gölge konisi denir. 

Dolunay Hali, Ay

Dünya’ nın çevresinde bulunan Ay arka arkaya ilerlerken düşümlerden herhangi birine yaklaşarak Dolunay halini alır. Ay Dolunay halini aldığında bu Dolunay’ ın gölgesi Dünya’ nın gövdesine düşer. Bu gövdeye gölge konisi denmektedir. Ayın hali olan Dolunay düğüm adımını yakınlığı oranıyla Ay tutulması büyük olur.

Dünya’nın gölgesinin boyutunun ne olacağının Dünya’nın kendi yörüngesindeki yerine ve Güneş’ten uzaklığına bağlı olduğunu görürüz. Kışın gölge en büyük halindedir, çünkü o zaman Dünya Güneş’e çok yakındır. Yani kontrolü elinde bulunduran faktör Güneş’ in kendi yörüngesindeki konumunu, dolayısıyla Dünya’dan mesafesini belirleyen anomalisidir. 

Astrolojide İkizler, Yay, Başak ve Kova
(Bazılarına göre buna Terazi’yi de ekleyebiliriz)
insan burçlar olarak kabul edilirler. Hayvan burçlar olarak nitelendirilen Boğa, Aslan, Yay ve Koç burcunun ilk yarısı ile Oğlak’tır. Suda yaşayan burçlar ise Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Bu bilgiler bir astroloji bilimi öğrencisinin izlediği yorum yöntemi hakkında bir parça fikir verebilir.

Burçların elementsel doğaları nelerdir?

Zodyak burçları ayırt etme amacıyla dört üçlüye ve üç dörtlüye bölünürler.
3’lü olanlar maddenin dört halidir: Toprak, Su, Hava ve Ateş.
Bir üçlü grupta bulunan burçlar birbirlerinden 120 veya dört burç uzakta yer alırlar.

Dolayısıyla;

  • Koç, Aslan ve Yay ateş;
  • Boğa, Başak ve Oğlak toprak;
  • İkizler, Terazi ve Kova hava;
  • Yengeç, Akrep ve Balık su burçlarıdırlar. 

Değişik burçların yapısal doğaları;
Buna burçların elementsel doğaları denir. Dörtlüler ise Öncü, Sabit ve Değişkendir. Bunların sınıflandırılması şöyledir:

  • Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak öncü;
  • Boğa, aslan, akrep ve kova sabit;
  • İkizler, Başak, Yay ve Balık ise değişken burçlardır. 

Bunlardan değişik burçların yapısal doğaları olarak söz edilir. Dolayısıyla bunlar dört elementin yapılarıdır.

4 sabit burca odaklandığımızda;
Güneş, Ay ve gezegenlerin çoğu bu sabit burçlarda toplandığında veya
gezegenler bu tutulma noktasında transit yaptıklarında, tutulmalar bu burçlarda olduğunda; Dünyanın bu fenomenlere şahit olan bölgelerinde şiddetli depremlerin olduğu söylenmektedir. Ve son zamanlardaki gözlemlere göre doğal sismik düzensizliklere kömür madenlerindeki patlamaları ve büyük dalgalara neden olan denizaltındaki depremlerinide eklememiz gerekir. Çünkü temel burçlar olarak bilinen Akrep Burcu, Aslan, Boğa, Kova burçları Dünyanın varsayılan temelleri tehdit altına girmiştir. . 

Kozmik Tapınak

Çok eski zamanlarda Kozmik Tapınağın temel taşları veya köşe direkleri olarak 4 özel burç kabul edilirdi. Bu burçlar bütün milletlerin kutsal anıtlarında bulunurlardı. 

Bu burçlar Aslan, Kova, Aslan ve Boğa ile gösterilen, Aslan, Yılan, Boğa ve İnsanla temsil edilen dört sabit burçtur. Birinci, ikinci ve dördüncü fazla değişmeden kalmıştır, ama üçüncü, Akrep, sırasıyla Ejderha, Yılan ve Kartal ile ilişkilendirilmiştir. Burçlar ile ilgili bazı mitlerden söz edilirse bu durum açıklanabilir.

Aslan Burcu

Eski Çin’ de 1 yılın 4 çeyreğini kabul etmişlerdi ve bunları güneş batarken dorukta bulunan takımyıldızı ile karakterize ederlerdi. Bu durumlar Aslan burcu için Kırmızı Kuş; Akrep burcu içinse Mavi Ejderha’ dır. Ayrıca Kova Burcuna kara savaşçı, Boğa burcu içinde Beyaz Kaplan burdu denilmektedir. 

Burada İnsanın doğrudan Kova burcuyla, Ejderhanın ise Akrep’le özdeşleştirildiklerini görüyoruz. Hindularda Boğa burcu Vişnu’nun savaş arabasıdır. Bu gelenek bize St. George ve Ejderha efsanesi ile ulaşmıştır. Orada St. George Boğa burcu, Ejderha ise Akrep’tir. Boğa burcu aslında tarım hayvanıdır. Ayrıca Boğa burcu toprak işçisi olarak anılmakla birlikte George çifti adını almaktadır. (George: Geo-urgon dan, yeryüzü-işçisinden gelir. Boğayı tarlalarda, harman yerinde ve arabayı çekerken görürüz. Doğuda hala gücü ve dayanıklılığı nedeniyle tarım alanında yaygın olarak kullanılmaktadır ve eti için kesilmediği yerlerde tarımsal açıdan attan daha değerli kabul edilmektedir. 

Boğa Burcu

Güneş’ in Boğa burcuna girişi Hindular ve Mısırlılar tarafından Maya bayramı olarak kutlanırdı, bizim 1 Mayıs işçi bayramımız da (May Day festivalimiz) oradan gelmektedir. Bu bayramlarda eskiler Beyaz Boğayı süslerler ve boynuzlarının arasına Boğa burcundaki Güneş’i simgeleyen bir altın disk yerleştirirlerdi. Boğayı yılın bu mevsiminde Doğanın verimliliğinin yeni yaşam olarak ortaya çıkışının simgesi olan bakirelerin geçit töreni izlerdi.

Yahudi, Hristiyan ve İslam

İnsanın başını, Kartalın kanatlarını, Boğanın ön ayaklarını ve Aslan’ın arka ayaklarını taşıyan Asur Boğasının yapısında da Sabit burçların 4 sembolünü görürüz. Bu yapıyla Sfenkste ve kerubi figüründe tekrar karşılaşırız. (Kerubi: Yahudi, Hristiyan ve İslam geleneklerinde insan, hayvan yada kuş özelliklerini taşıyan kanatlı göksel yaratık ve arşın taşıyıcısı)

Ancak bir tutulmanın genel anlamı için onun içinde yer aldığı burcun doğasına öncelik vermemiz, o burcun öncü, sabit veya değişken olup olmadığına bakmamız ve hangi elementle ilişkili olduğunu saptamamız gerekir. 

Öncü burçlar politik konularla, hükümet veya yönetim değişiklikleriyle, devlet işlerindeki değişiklerle ve insanlar arasındaki devrimlerle ilişkilidirler.
Sabit burçlar sismik sarsıntılarla, yeryüzünün durumuyla ve onun ürünleriyle, madenlerle ve yerkabuğunun içindekilerle bağlantılıdırlar. 

Değişken burçlar ise insanların durumu ve ticaret ile ilişkilendirilirler. Benzer şekilde, insan burçlar insanlarla, hayvan burçlar hayvanların durumuyla ve su burçları Dünyanın suları ve onun ürünleriyle ilgilidirler. Dolayısıyla politik olaylarla toplumsal olayları veya yeryüzünün koşullarını ayırt etmek mümkündür. Ayrıca tutulmaların insan, hayvan ve su âlemlerine etkilerinden de söz edebiliriz. Ve bu 2 yöntemle bir Güneş ve Ay tutulmasının özel önemini oldukça açık şekilde tarifleyebiliriz. 

Aslan 5. Evin Burcu

Aslan 5.Evin burcudur ve Güneş tarafından yönetilir. Dolayısıyla, Aslan burcunda bir güneş tutulması yetişen neslin incineceğini ve ülkenin gençlerinin öleceğini gösterir. Ayrıca otorite konumundaki kişilerin doğal sembolü olduğu için kralların ve yöneticilerin de acı çekeceğini gösterir. (Ay insanların, halkın sembolüdür.)

Özellikle ulusların yöneticileriyle, krallarla, başkanlarla ve bütün düzenlerin yöneticileri; Güneş tutulmaları ile bağlantılıdırlar. Ay tutulmaları ise insanların durumları ve onlarla ilgili olaylarla bağlantılıdırlar. 

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin