Günün Çakrası- 1 Numara: A-J- S- Ş

1 numara doğum tarihinizin toplamının sadeleşmiş halinden elde ediliyorsa (örneğin 27.05.2021= 2+7+5+2+2+1=19=1+9=1 gibi) ; 1-10-19-28 (doğum günü numarası) ise ve 1 numaranın ait olduğu başlıkta belirtilen harfler (A, J, S, Ş) herhangi bir is­minizde görünüyorsa, özellikleri sizin için geçerlidir.

2 Numara: Günün Çakrası-B K T yazısını tıklamak için TIKLAYINIZ….

Sembolü Güneş: Hayat veren günlerin, parlaklığın, yaratılışın, canlılığın, yeni başlangıçların temsilcisi güneş, insanı var edendir. Eril niteliklere sahip olan 1 numaranın doğası erkektir, rahmanı, babayı temsil eder.

1 varlık, sembolüne benzer bir şekilde merkezde durduğunda, yaşam da hikayesini başlatacak ve tezahür ettirecek, yeni başlangıçlarla, yeni koşullarla yeni yönde öncülüğü ifade eder.  1 numeroloji tanımında, tek haneli dokuz sayı arasında özel bir yere sahiptir. 1, diğer tüm sayıların ortaya çıktığı ilk kaynak olarak anıldığından, her şeyin başlangıcının birincil gücüdür. Birliği sembolize eden 1 ,
Yara­ dan ve evreni işaret eder. Tüm enerjinin, ilk kuvvetin ortaya çıktığı bu benzersiz, ilerici, özgün ve yaratıcı güç, orijinal kuvvet, hayat veren olarak in­san varlığını meydana getirmiştir.

1 rakamının sembolüne baktığımızda, Yaradan ve insan arasında­ki bağlantısını görürüz. Sayının ideal temsili, yukarıya uzanan göbek bağı ile rahmana bağlı, tek çizgisi ile de ayağı evrene basan, tohum sayısı olarak köklenmeyi başlatan, tohumun filizlenmesiyle de varoluşunu inşa eden olarak karşımıza çıkar.

1 sayısı, birliğin ve varoluşun etkisiyle, hayatta kalma gücünün yoğun enerjisini taşır. Dürtüselliğin
ya da içgüdülerin son derece güçlü oluşunu, sezgilere sıkı sıkıya bağlılığı getirir. Korkusuzluk doğal
armağanıdır. Kendi kendine yeten tekil sayı, yaşamsal temel ihtiyaç üçgeninde bulunan, uy­ku, beslenıne, hareket başlıklarını yerine getirir. Dayanıklı ve sağlamdır.

1 benlik sayısıdır, lider sayıdır. Bu yaşama birlikte geldiğiniz benliği­nizi keşfetmek, kim olduğunuzu öğrenmek, tanımak ve kabul etmektir.

Benliğinin gerçekten farkına varan kişinin kişisel yaratım ve bireyselliği­ni inşa etmesi, bireyselleşme yolculuğunda kendi ihtiyaç ve arzularını ön plana çıkarmasıdır. “Ben” tatmin edici bir hayat yolundaki kariyer ve iş ilişkileri için liderlik vasıflarımızı temsil eder. Tavsiyelere ihtiyacı olan başka­larına örnek olmayı ve yön vermeyi sever. Kendi yolunu ve yönünü takip eden lider sayısı olan 1, çevresine karşı üstlendiği yönetici rolüyle aynı zamanda kendi kendinin de patronu olur.

İrade, sağlamlık, cesaret ve hırs gibi doğal güçlerini liderlik edimin­de birleştirir. Cesaretle kucaklayan, öz iradesiyle kendi kararlarını veren, inisiyatif alan özgür iradenin harika bir örneğidir bu sayı. 1 numaralı kişi, kimseye benzemeyen özgün düşünce tarzıyla mucitlik sergileyerek, stan­dartların ötesine geçebilmeyi sağlayan güçtür. Hayat akışındaki bol fır­satları değerlendirir, ondaki yeni yetenekleri keşfeder ve tüm liderliğiy­le bunları üstlenir. Boşlukları, yeniliğe ihtiyaç duyulan alanları veya keşfe­dilmesi gereken fikirleri çok hızlı bir şekilde belirler. Girişimcilik yeteneği onu her türlü adımda olağanüstü bir lider yapar.

1 numara değişimdir. Her değişime ayak uydururken, dengesini de korur. Özgüvenle akıl yürüten öncünün yeteneklerini simgeler. Her gü­ne yeni fırsatlarla, yeni amaçlarla başlamaya dair öncü çabaları ifade eder.  Tüm sayı sisteminde, güçlü istek ve arzuları ile her şeyde ilk sırada, ön planda olma arzusu taşıyan, “1 numara” olma güdüsü için güçlü istekleri olan, öncü olarak adım atandır.
1 numarada yer alan saf yaratıcı yetenekler, yaşamda devam etmeyi sağlayan güçlü dürtüye sahiptir.
1, yaratma ve üretme enerjisidir. Bu yönüyle bir jeneratör etkisi gös­terir.

Sürekli ilerlemeyi temsil eden 1, ilerideki devamlı hareketinin doğası­dır. Eylemselliktir, eylem gerçekleştirendir.

1: Yaşam yolunda, seçtiğiniz bir hızda, arzu ve hedeflerinizin peşinde, engellerin üstesinden gelerek yürümenin sonucunda başarıya ulaşmanın ifadesidir. Hemen hemen her konuda, başarıya ulaşmak gerekirse dağları yerinden oynatacak olan o gerekli motivasyonu temsil eder. Kişinin amacına ulaşma iradesi ve sonucunda eriştiği kişisel tatmini gösterir. 1 numa­ranın başarısı herkese açık olduğundan genellikle ilgi odağıdır ki ilgiyi gör­mek en sevdiği hislerden biridir.

1, birinci tekil şahıs için temeldir, dolayısıyla 1’in güçlü titreşimi egoyu içerir. Dürüstlüğü teşvik eder, onurludur, şereflidir, açıksözlü ve dobradır. Aynı zamanda entelektüel, esprili ve çekicidir.
1 numarada yer alan saf yaratıcı yetenekler, yaşamda devam etmeyi sağlayan güçlü dürtüye sahiptir. 1, yaratma ve üretme enerjisidir. Bu yönüyle bir jeneratör etkisi gös­terir.

1 POZİTİF ÖZELLİKLER:
LİDER, ÖNCÜ, GİRİŞİMCİ, AKTİF, TİCARET, BAĞIMSIZ, PATRON, BİRİNCİ, REKABET, YARATICI, İNSİYATİF, HIRS, KÖKLENME, HAYATTA KALMA, CESARET, ÖNE ATILMA, KARARLI, İRADE, ÖZGÜN, YATIRIMCI, ESASLAR, İLKELER, BAŞKAN, YÖNETİCİ, İDARECİ, MÜDÜR, YENİ FİKİR, BAŞARI, ÖVGÜ, EN İYİ, İDDAALI, ENGELLERİ AŞMA, AZİM, RAHMAN, ARZU, ALT YAPI, TEMELLER, OTORİTE, BİREY, HAREKET, BAŞLANGIÇ, MUCİT, AKILDA NETLİK, SAHİP OLMAK, ALFA, İLKLER, TEK BAŞINA, ALMAK, İD, KENDİ KENDİNİ MOTİVE EDEN

1 NEGATİF ÖZELLİKLER:

AŞIRI BENCİL, ATALET, HİPERAKTİFLİK, NARSİZİM, TEMBEL, PASİF, İŞKOLİK, YOK OLMA KORKUSU, TIKANMIŞ, UYUŞUK, AGRESİF, FIRSATÇI, İLKEL, BENLİK SINIRINI BİLMEME, UYUMSUZ, TAKLİT, BİREYLEŞEMEMEK, BEN BİLİRİM, ÖVÜNME, SABİT FİKİR, ZITLAŞMA, BAĞIMLILIKLAR (ALKOL, SİGARA, YEMEK, CİNSELLİK)

1 RAKAMI İÇİN SAĞLIK:
Hayatın rakamı olan 1, kan ve kalp ile bağlantıdadır. Düşük tansiyon veya yüksek tansiyon yaşam boyu muhtemeldir ve dikkat edilmesi gere­ken en önemli sağlık başlığınızdır. Kalbinize iyi bakmalı, uyarıları dikka­te alarak ihmalkar davranmamalısınız. Kan sayımında düşüklük, demir eksikliği gibi durumlar yaşayabilirsiniz.

1 aynı zamanda temel ihtiyaçları temsil ettiğinden, iyi beslenmek ve uykunuzu almak son derece önemlidir.

1 iseniz enerjik, güçlü, dayanıklı ve sağlıklısınız. Bir rahatsızlık ya da hastalık baş gösterdiğinde çok çabuk iyileşir, hemen toparlarsınız. Öte yandan çalışma sınırlarını zorlama eğiliminde olduğunuzdan, çok fazla sorumluluk alıp yeterince dinlenmeyebilirsiniz. Bu yüzden sayınız çok güçlü, dayanıklı, dinamik kabul edilse de sağlığınızı ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. İlaç ve kimyasallardan ziyade, yeryüzünün sundu­ğu nimetler rahatsızlıklarınıza çaredir. Özellikle toprak elementinin bol olduğu yerler, temiz hava ve güneş sağlığınıza ve elbette bağışıklık sisteminize iyi gelir.

1 numaranın hiperaktif doğası fazla enerji barındırır. Bu enerjinin çıkışını sağlamak için rekabete yönelik spor dallarına yönelebilir; belirli  bir egzersiz programı dahilinde düzenli koşu ve yürüyüş yapabilirsiniz.  Düzenli egzersiz rutini sizin için çok önemlidir. Sağ gözde sıkıntılar baş gösterebilir. Ara sıra gözlerinizi test ettirmeyi aksatmamalısınız.

BİRYASASI

Yaradan “Bir’dir. Her şey onundur, evren ve yeryüzünde hareket eden her şey, hayat, hayvan, bitki, tüm hücrelerinizle siz, benliğiniz ve faaliyetleriniz dahi hepsi birdir. Kutupluluk, doğru ya da yanlış yoktur. Işık, aşk ve sevgi vardır. Hepsi birdir ve sonsuz yaratıcıya ait­ tir. “Bir’in yasası adeta, “Evren ve yaşam bilinçtir, birliğin farkındalığı ile huzur içinde ol” der.

İLAHİ SEVGİ ve BİRLİK YASASI

Bu yasa, Yaradan’ın yarattığı ruhlar olarak hepimizin yaratılış yoluy­la birbirimize bağlı olduğumuz ile ilgilidir. İçimizdeki hücremiz da­hi evrene bir şekilde bağlıdır. Cari Sagan’ın şu meşhur sözünü hatır­layalım: “Kanımızdaki demir, ciğerlerimize dolan oksijen, kemiklerimizdeki kalsiyum, hücrelerimizin moleküllerinde bulunan karbon, bunların hepsi uzun zaman önce yok olmuş yıldızlardan gelir.  Hepimiz yıldız tozuyuz.” Dolayısıyla birlik yasasının perspektifınden baktığımızda her bir eylemimiz, en ufak bir hareketimiz bile kollektifi etkiler. Büyük ya da küçük tüm eylemlerinizi gerçekleştirir­ken, bir dalgalanma halinde birliğe katkıyı ve etkiyi hatırlayın! Başkaları için dilediğin şey, kendin için niyette bulunduğun ile aynıdır.

EYLEM YASASI

Bu yasa, gerçekleştirmek istediğiniz her şey için eylemde bulunmakla ilgilidir.
“Her şey bir adımla başlar.” İdeallerinize ve vizyolarınıza ulaşmanız, yeteneklerinizle beraber düşüncelerinizi hayata geçirmenin tek yolu, fiziksel olarak eyleme geçmektir. Eylemin başlangıcı ise adım atmaktır. Evrene güvenin, size hangi adımları atmanız gerektiğine dair işaretler gönderecektir. Eyleme geçtiğiniz her durum ve yeni fikir, liderliği beraberinde getirir ve bununla beraber de başarıyı size ulaştırır. Eylemlerinizi herkesin yüksek hayrına adayabilir, manen yükselirsiniz ve etrafınıza da ilham veren olursunuz.

Başarılı bir şekilde çalışacağınız pozisyonlar:

Girişimci idareci is insanı yönetici, öncü, mucit, kurum veya işletme başkanı, CEO, personel direktörü, organizatör, analist, eleştirmen,  cerrah, büyükelçi, bakan, başbakan, üst düzey politikacı, dini lider, vali,  general, kaptan, avukat, aktivist, satış müdürü, dekan, eğit men, ordu su­  bayı, tüccar, müteahhit, mimar, tasarımcı, sporcu, atlet, psikiyatrist ,gazete ve dergi sahibi, yazar, araştırmacı, editör, TV yapımcısı, yönetmen, rad­yo veya TV istasyonu yöneticisi, film veya radyo direktörü ve yapımcısı,  reklam yönetmeni, reklamcı veya tanıtımcı, haber spikeri, sanatçı, aktör,  gösteri sanatları, aktüerya uzmanı, finansal yönetici, Iot uzmanı, yapay  zeka uzmanı, iklim mühendisi, sentetik biyoloji uzmanı, genetik uzmanı, iş geliştirme yöneticisi, 3D üretim mühendisliği, gerontoloji uzmanı, bilişim çalışmaları yöneticisi, finansal koç, yol denetleyicisi, genomik  portföy müdürü, kuantum makine öğrenimi uzmanı.

A HARFİ-1

Bu harfin frekans karşılığı bilinç açılımı olarak 1 sayısı ile ilgilidir. ilk olarak her şeyin ortaya çıktığı Rahman enerjiyi temsil eder.  Varoluştur, “atom” enerjidir, orijinal güçtür. “Allah” kelimesi dahi bu harfle başlar. Hayata dair süreçleri, hayatta kalmayı ve benliği temsil ettiği için içgüdülere vurgu yapar. Yaşama dair enerjisi ve azmi sayesinde ilk eyleme geçen, öncü olarak yeni bir şey başlatmayı seven, girişimle yaratımı ve başarıyı yakalayan, bu başarıyla takdire ulaşan ve saf gücünü iyiye kullanması gereken lider tipini simgeler.

A, hayatın ve ilk nefesin harfi olduğu için birincil görevi hayatta kalmaktır. Bu kendini yaşama bağlılık olarak gösterir. Başlatıcı enerjilerin tümü, üretkenlik ve yaratıcılık olarak karşımıza çıkar. Ancak isminizde harfin yokluğu -bu harfin yüksek enerjisinin kullanılmaması- kendini gerçekleştirememe halini, yaşamdan kopma ve ölüm korkusunu da beraberinde taşır. Bu yokluk negatif konumda
başl­ayan bitirememe, amaçsız olma ve her daim onaylanma ihtiyacı hissetmeye dahi sebep olur. Negatif kullanıldığında yada ad ve soyadınızda bu harf yer almadığında, bencil ve egoist davranışlar sergileyebilir, zaman  zaman agresif ve saldırgan davranışlarda bulunabilirsiniz .

Çok fazla bağımsızlığa sahip olma, liderlik ve tek başına olma halini simgeleyen bu harf, sosyalleşmenizi engelleyerek yalnızlaşmanıza vesile olabilir, bu konuya dikkat edebilirsiniz.

Tüm enerjinin giriş noktası ve ilk hareketin harfi olan A, etrafındaki diğer titreşimleri harekete geçiren bir katalizör görevi görür. Hemen eyleme geçme durumunu tetiklediği için bazı durumlarda
kendinize durup düşünmek için bir nefes vermelisiniz.

Benlik ve kişiliği inşa etmenin harfi olan A olarak kendinize çok güvenseniz, liderliğinizi odağın merkezinde ve başarılı şekilde gerçekleştirseniz de sezgiselliği göz ardı etmemeniz gerektiğini
hatırlatır. Duygularınızı geri plana itmemeye çalışın ve onları kibir ya da gurur gibi doğru olmayan şekillerde sunmayın.

J HARFİ-1

Hayatı simgeleyen 1 sayısı şimdiyi hatırlatır. Doğruluk ve zekayı temsil eden J de yüksek özgüvenle beraber doğal bir liderdir. Ancak bu olanakları negatif olarak kullandığında, sivri dili ve yüksek zekası yüzünden züppe bir kişilik olarak algılanabilir. J çalışkandır ama negatif bağlamında tembelliğe de meyilli olabilir. 1 sayısının taşıdığı hareketlilik hali­ni yine negatif karşılığında düşünürsek,
J’nin enerjisini ya da enerjilerini boşa harcadığını görürüz.

J’nin bir isimdeki yokluğu, geçmişe takılı kalarak yaşama eğilimini gösterir. Duygularını örtbas eden harf, gerçek benliğinden ziyade çoğunlukla yüzünde sahte kimliğe ait bir maske taşır. Geçmiş deneyimlerden olumlu bir şekilde etkilenmeyi ya da ders çıkarmayı, tamamlamayı tem­sil ettiği gibi J harfinin yokluğu ise geçmişe dair kurulan bağımlılığı, öz­lemleri, işleri yarım bırakmayı da beraberinde getirir. Bu harfe sahip ol­mayanlar, başladığı işleri tamamlamaya özen göstermelidir.

“Jeneratör” kelimesini aklımıza düşüren bu harfin yoğun arzu, çalışkanlık ve üretkenlikle birleştiğinde mutlak başarıyı temsil eder. Harfin yoğun olması ya da yok olma hali de asla vazgeçmeyen inatçı bir tavrın sebep olduğu başarısızlığı getirecektir.

S ve Ş HARFİ-1

S ve Ş, başarıya ulaşan varlığı simgeler. “Seksi” bir titreşim yayan harf, çekiciliğiyle dikkatleri toplar. Kıvrımlı S ve Ş harfleri akışa uyum sağ­lamayı öğütler. Harflerin yokluğunda ya da aşırı yoğunluğunda ise başa­rısızlığın, hareketsizliğin ve uyumsuz olma halinin kendini gösterdiğini görürüz. 

Yokluğunda kişinin kendini değersiz olarak betimlediğine şahit oluruz. Aklın önemini işaret ettiği için bu yokluk “şüphe” ile birlikte kendini gösterebilir, dikkatli olunması gerekebilir. 1’den aldığı enerjisiy­le açıklık ve netliği ortaya koyarken, harfin yokluğu bizi sinsi bir kimliğe karşı uyarır. 1’in etkenliğiyle dürtüsel olarak hareket eden S-Ş, olumsuz olarak da ilkel benliğine kulak vermeyen, işlevsiz bir varlığa karşı dikkat çeker. Zamanın akışındaki duyulara güvenmek, onlara kulak vermek gerektiğinin önemini vurgular.

Kaynak: Numeroloji Kitabı, Sayıların Gizemi

2 Numara: Günün Çakrası-B K T yazısını tıklamak için TIKLAYINIZ….

İlgili Kursa Ulaşmak İçin “ Temel Numeroloji 1. Modül (Temel Seviye)” Kursuna Tıklayarak tüm bilgilere ulaşabilir yepyeni bir yetkinlik kazanabilirsiniz. Ayrıca Bu kursu aldığınızda ve tamamladığınızda “Uluslararası Onaylı Islak İmzalı Sertifikanızda” Kargo ile Adresinize gönderilecektir. 

Kurs Önizlemeleri​

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın