Hava Elementi Özellikleri ve Etkileri: Simya ve Ayurveda Perspektifi

Hava Elementi Özellikleri ve Etkileri: Simya ve Ayurveda Perspektifi

Toprak ve su elementi dişil yönlü. İkisi de aşağı yönlü. Aşağı bakan üçgenler şeklinde sembolize ediliyor ve madde elementleri içindedir. Ledün İlmini hatırlayalım; madde elementleri ve aynı zamanda İlahi Kaynak’ın, Enerjinin elementleri. 

Maddenin ve yaşamın elementleri diye ikiye ayrılıyordu. Şimdi yaşamın elementlerine geçiyoruz. Yaşamın elementleri ateş ve hava.

Hava yukarı bakan üçgen ve üzerinde bir çizgisi var. Hava elementinin simyada sembolü bu.

Hava elementi maskülen, eril bir element. Yaşam elementleri eril; madde elementleri dişil elementler olarak geçiyor. Eril element olduğundan dolayı dinamik. Yayılan, dışarıya doğru, genişleyen bir enerji. Havaya baktığınız zaman genişliyor, her yere yayılıyor; hareketi dışarı ve yukarı doğru. Su ve toprak elementi hareketleri içe ve aşağı doğru. Yaşam elementlerinde baktığımızda hareketleri yukarı ve dışarı doğru. Dinamik, aktif element.

HAVA ELEMENTİ ÖZETİ

Yang, eril

 • SEMBOLÜ: Oktahedron
 • SİMYADA YAZILIŞI: Yukarı bakan üçgen, üstünde çizgi var yatay.
 • Yönü: Doğu
 • ELEMENTİ: Hidrojen
 • ZİRVEDE OLDUĞU ZAMAN: Sabaha geçiş, ikindiden akşama geçiş, ara alanlar.
 • SEZON: Mevsim geçişleri, baharlar
 • DOĞASI (YAPISI): Soğuk ve kuru
 • RENKLERİ: sarı ve gök mavisi
 • BİTKİLER: Sığır kuyruğu, kasıl otu, mine çiçeği, kahve, yaprak tarafına odaklanmış, ince, uzun, narin bitkiler.
 • ORGANLAR: Kalın bağırsak, akciğerler, sinir sistemi, beyin, eklemler.
 • ÇALIŞTIĞI ALEM: Mental, zihinsel alem
 • DUYUSU: Koklamak
 • BURÇLAR: ikizler, terazi ve kova
 • ALTARDAKİ TEMSİLCİLERİ: Kılıç, tüy, tütsü. Tavus kuşu tüyü
 • ELEMENTALLER ve USTALAR: Sylph
 • MELEK: Rafael
 • TANRISAL VARLIKLAR: Zeus, Hera, Hermes (İlahi Kaynak’tan gelen bilgeliğin sembolü, Merkür ile eşleştiriliyor. Antik Yunan’da) Thor (Nordik Tanrı), Thoth (Hermes ile aynı Mısır’da), İnanna, Marduk, Anubis (Mısır Tanrılarından)
 • ERK HAYVANLARI: En temel erk hayvanları kuşlar, bütün kuş türleri. Özellikle kuzgun, kartal, şahin, doğan, baykuş, karga, güvercin.
 • ALANLARI: Bilmek, iletişim
 • SİMYA ÇALIŞMALARI: Düşüncelerde saflaşma çalışmaları, kalp nefesi, kalp çakrası çalışmaları, boğaz çakrası (iletişimle ilgili) çalışmaları, DNA’dan bilgi çekme

Hava elementinin topraklanmaya ihtiyacı var. Çok fazla düşünce, zihin faaliyeti vs. havanın özelliği. O element eğer aşağıya, fiziki forma inmesi için en güzeli toprağa tohum, fide ekmektir. Hava elementinin topraklanması gerekiyor. Çok fazla zihin faaliyetiniz varsa düşüncenizdeki gelen bilgileri toprağa aktarıp, daha fiziki forma dönüştürebilirsiniz. Topraklan ki hava elementini daha güçlü bir düzeyde çalışabilsin. Tavus kuşu tüyü bulundurmanızı da tavsiye ederim, çok güçlü bir simge o yapısı, renkleri.

Teknik Özellikleri

Mevsim olarak bahara, ilkbahara denk geliyor. Aynı zamanda doğu yönünden çağırılıyor. Doğu yönü hava elementinin yönü. Hava elementleri genellikle mevsimler arası geçişlerde oluyor. Yani ilkbahar, kış ile yaz arasındaki geçişler. Sonbahar geçişi de aslında sonbahardan kışa geçiş de genellikle hava elementi.

Hava Elementi

Hava elementi ne zaman oluyor? Rüzgar ne zaman olur, mevsim değişimlerinde. Rüzgar ne demek? Bir yerdeki basınç seviyesinin ya da ısının birden düşmesi ya da başka bir yerdeki basınç seviyesinden yüksek basınçtan düşük basınca doğru havanın hareketi. Hızlı hava değişimlerinde böyle rüzgar olur genellikle. Rüzgar, hava elementinin temsili hava olaylarından biri.

Periyodik Cetvel

Periyodik cetvelde hidrojen, hava elementini temsil ediyor. Hidrojen bu arada yaşamın ilk elementi. Evrenin oluşumunda oluşan ilk element. Astronomi üzerine çalışan bilim insanları, ilk evren oluşmadan önce toz ve hidrojen bulutu derler. Her şey hidrojenden oluşuyor. Hidrojen dışında hiçbir şey yok. Hidrojenler kendi aralarında bağ kurarak helyum elementini oluşturuyorlar. 1 numaralı element hidrojen. 1 elektronu var. Madde elementlerini oluşturan karbondur. Dünyadaki evrenin yapısını oluşturan şey hidrojen temellidir. Evren hidrojen sayesinde genişliyor ve yayılıyor.

Hidrojen Yapısı

Hidrojen yapısında nötron, proton ve 1 elektron var. Elementler içinde en hafif olanı. Havanın burada diğer özellikleriyle nasıl bütünleştiğini de görüyoruz.

Platon şekillerinden oktahedron hava elementini temsil eden geometrik şekil. Oktahedron 8 yüzlü anlamına geliyor. İki tane kare piramit, biri aşağı doğru, diğeri aşağıdan yukarı doğru. Bu ikisini taban tabana birleştirdiğinizde bu şeklin ismi oktahedron.

İkili düzende yang tarafında. Eril element olduğundan dolayı.

Astroloji Bilimi

Astrolojide; ikizler, terazi ve kova. Bu 3 grup hava elementiyle yoğun çalışan gruplar. Ana burcunuzda ya da yükseleninizde bunlardan biri varsa hava elementiyle yoğun şekilde çalışıyorsunuz anlamına geliyor.

Bunların hepsi bilgi ile alakalı, hayatta en önem verdikleri şey bilgidir, bilgi kazanmaktır. Entelektüel bilgiye çok hayranlar. İkizler ve kovalar özellikle. İkizler sürekli bilgi açlığı vardır. Kova’nın entelekt tarafı. Hava elementini çok yoğun kullandıklarıyla bağlantılı.

Burçları Anlamak

Burçlarda kardinal olan öncü, değişken, sabit olan taraf var her grupta.

Tuz, civa, sülfür gibi. Sabit olan tuza denk geliyor simyada. Değişken tarafı civa, kardinal tarafı sülfürü ifade ediyor. Bu grubun içinde ikizlere baktığımızda değişken hava. İkizler özellikle entelektüel bilgi ile çok ilgileniyor. Çok değişik bilgi toplamayı seviyor. İkizler dönen rüzgarlar gibi, sürekli değişen. Yön değiştiren rüzgarlar vardır ya, ikizler öyle.

İkizler Burcu

Bir yerde oturursunuz sağdan eserken rüzgar sola döner. Genellikle ikizlerin zihinlerinin çok dağınık olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda iletişim konusunda çok güçlüler, zaten Merkür ile çok bağlantılı. Fiziki astrolojide gezegeni Merkür. Bilgi ve bilgelik ve iletişimler de çok bağlantılı. İkizlerin maymun zihinli olduğunu görebiliyoruz. Sürekli bir yerden diğerine atlayan zihinleri var. Bazen odaklanmaları çok zor olabilir. Çok bilgili, entelektüel tarafları çok güçlüdür, oturup konuşabileceğiniz insanlardır hepsi. Çok keskin zihinli olabilirler, pozitif tarafa geçebilirlerse eğer zihinleri çok keskin çalışabilir.

Bilgiyi toplayıp onları İlahi bir sisteme oturtmak istiyorlar. Asıl amaçları o. Aynı zamanda amaçları, İlahi Bilgiyi yaymak.

Terazi Burcu

Teraziye baktığımızda, kardinali bu grubun. Daha kişisel ilişkilere odaklı. Birbirine nefes vermeye odaklı. İkizler İlahi Nefesi burada bilgi halinde depolamakla bağlantılı. Terazi iletişim, birbirine nefes vermek. İnsanların konuşması, birbirine nefesini sunmaktır aynı zamanda. 

Terazi daha çok öncü burcu bu grubun. Analiz konusunda çok iyiler. Kişisel iletişim onların konuları. Hava burçları daha çok bireyselci, kendine odaklı. Su ve toprak burçları biraz daha topluma odaklı. Su beslemeyi seviyor. Yengeci bedende temsil eden yer göğüslerdir. 

Hava Burçları

Dünyayı beslemek ister yengeç. O yüzden daha toplumcu, dışarıya dönük, insanları besleyeyim, onları daha mutlu edeyim. Hava burçlarına baktığınızda daha içsel, daha kendine dönük, daha bireyselci. Toplumu düşünür ama mantıksal olarak, toplumu nasıl değiştirebilirimi daha genel olarak.

Teraziler hafif meltem gibidir ikizlere göre. Kova bildiğiniz sabit hava. Kovalar ilham, sezgisel tarafı çok güçlü. İnsancıllığı çok güçlü. Kültürler önemli, daha geniş kavramlar, daha derin ve topraklı kavramlar. 

Havanın oluşturduğu kültürler. İkizler daha çok entelekt ile ilgili ama topraklanmış hava, daha bilginin oluşturduğu kültür ile ilgilidir. Hava grubunun sabiti Kova, daha topraklanmış, dünya üzerindeki hali. 

Bilim İnsanı: Uranüs

Bilim insanı çok iyi oluyorlar. Uranüsle çalışıyorlar. Uranüs aynı zamanda sosyal, kültürel konular. Dogmaların içine girip onları daha özgürleştirmekle daha bağlantılılar. Paradigmaları değiştirmekle bağlantılı. Kendi bireyselliğini bulup bunu ifade ediyor. Kovalar da daha daha köklü esen rüzgarlar gibi, fırtına gibi. Havası daha topraklanmış, hafif hafif değil de köklü esen rüzgarlar. Sabit olduğu için maddesel alemde daha görünür oluyor.

Çevresel olarak baktığımızda doğa çevresi; açık alanlar, büyük ovalar, rüzgârı çok olan alanlar, boğazlar hava elementini temsil eden mekanlar. Dağların zirveleri, yine geniş alanlı çöller. Geniş, büyük araziler, uçsuz bucaksız geniş alanlar ve araziler. Mesela toprak elementi daha ormanın derinlikleri, gizli yerleri. Su elementi biraz daha su kenarları.

Yapısal olarak; ince ve narin yapıya sahip. Aynı zamanda kuru. Çok fazla hava elementi olduğunda beden kurumaya başlıyor. Ağız kuruluğu, tenin kuruması hava elementinin göstergeleri.

Duygular ve Düşünce

Carl Jung hava elementini düşünce alemi olarak ifade ediyor. Duygular su elementi ise hava elementi de düşünce alemimizle bağlantılı. Düşünce alemimize baktığımızda, su elementindeki duygu alemimizden daha hareketli olduğunu görüyoruz. 

Duygularımız o kadar hızlı hareket etmiyor. Bir duygudan diğerine o kadar hızlı geçmiyorsunuz ama bir düşünceden diğerine çok hızlı hareket edebiliyorsunuz. Mesela bir sembol görüyorsunuz, sizi bir yere götürüyor, oradan başka yere, sonra acaba buraya nereden geldim diyorsunuz. Düşünce böyle. Sürekli yer değiştiriyor. Düşünceyi yavaşlatmak ve durdurmak, duyguları serbest bırakmaktan biraz daha az kolay iş. Düşüncelerden saflaşma, dikkatimizi bir yerde toplama, düşünceyi göndermek ya da boşlukta oturmak bir saflaşma çalışması yapmaktan biraz daha meşakkatli, uzun mesai gerektiriyor.

Su Elementi

Su elementinin çalışmaları duygularda saflaşma, hava elementi çalışmaları odak çalışmaları daha çok. Negatif düşünceleri gönderebilme, odaklanma gibi. Düşünce alemiyle ilgili çalışmalar hava elementini temsil ediyor.

Doğu yönünün hava elementiyle bağlantılı olmasının nedeni; güneşin doğuşu ile bağlantılı. Hava elementi yukarı ve dışarı yönlü demiştim. Güneş doğduğunda ne oluyor, her şey uyanıyor. Ayağa kalkıyor, dışarı, yukarı doğru bir hareket var. Doğa uyanıyor yani. Güneşin doğuşu, tabiatın tekrar nefes almaya başlaması gibi. Nefes de hava elementini sembolize ediyor.

Hava Elementi; İnsan Varlığı

Hava elementini temsil eden insan varlığındaki en önemli eylem nefes almaktır. Düşüncelerde saflaşma çalışmalarının yanında nefes çalışmaları yapmak da hava elementini güçlendirir. Kalp odaklı nefes çalışması var. Dikkatinizi

çekmek istiyorum; ne kadar kalp odaklı nefes çalışması yaparsanız düşünceniz o kadar berraklaşıyor, deneyin. Bir süre kalp odaklı nefes yapın, direkt düşünce alemini etkiler. Eskiden kafanıza gelen kuruntular, negatif düşünceler azalmaya başlar. Çünkü nefes ve düşünce alemi, ikisi de hava elementi. Nefesin düşünceleri azaltıcı etkisi var.  Bu yüzden bütün meditasyonlar nefesle başlarlar. Çünkü önce düşüncelerin dağıtılması aynı zamanda onun berraklaşması, derin meditasyona daha iyi girebilmemiz sağlar.

Hava Elementi İlham

Hava elementi, Yaradan’ın ışığını ilham olarak sunuyor size. Yaradan’ın ışığını bilgi ve ilham olarak bilincinize akmasıdır. Hava elementi Yaradan’ın ışığının size akması için bir ortamdır. Önce ateşten, yukardan, ilahi ateş, Kaynak’ın Işığı, kendi ışığını hava elementi bilgi-ilham aracılığıyla sizin bilincinize aktarıyor. Hava, Yaradan’ın Işığını bilincinize aktarıldığı yer. 

İlham dediğimiz şey hava elementinin özelliklerinden. Hava elementi şimdi aynı zamanda bahar ayına baktığımızda kuşlar yavaş yavaş geri dönüyorlar. Ki kuşlar hava elementini temsil eden hayvanlar.

Yaratıcılık, vizyon, ilham, yüksek düzeyde düşünme, bilgi, bilgelikhava elementi ile bağlantılı. Analitik düşünme, analiz de alakalı. Antik Yunan’da hava elementi iyimserliği, optimizmi temsil ediyor. Pozitif düşünme.

Ayurveda ilminde elementler:

Ayurveda ilminde hava elementi Vata karakteriyle temsil ediliyor. 3 dosha var. Biri kapha, toprak ve su, toprak ağırlıklı. Pitta ateş ve su, ateş ağırlıklı. Vata da hava ve eter, hava ağırlıklı.

Ayurveda’da; Kapha, bedende geniş omuzlar, göğüsler, kalın kemikler, kilo almaya müsait beden. Kapha toprak ve su, ikisi de madde elementi.
Pitta, orta boylu, kırmızı yüz, kırmızı dil. Vatalar genellikle uzun boylu, yukarıya doğru hareket ediyor. Genellikle ince ve uzun boylu. Uzun olmasa da ince kemikli oluyorlar genellikle.

Ayurveda Hava Elementi
Vata ayurvedada hava elementi ile temsil ediliyor. İnce, narin, genellikle soğukluğu fazla. Vata soğuk ve kuru. Soğuk olduğu için genellikle çok üşürler, elleri ve ayakları soğuktur. Dengeli değilse, vatası çok ağırsa bedende kuruluk ve soğukluk buradan kaynaklanıyor. 

İnce burun, ince göz, ince kaşlar, ince kemikler, ince, uzun parmaklar, ince dil yapısı. Bunların hepsi vatanın özelliği. Yüz hatları ince, elmacık kemikleri çıkık. Mesela vatayı gördüğünüzde tanırsınız. Bazen uzun, ince kemikli, parmak ve eklemleri belirgin. Vata hava tarafı çok yüksektir.

Burayı temsil eden organlar, akciğerler ve sinir sistemi. Kalın bağırsak, beyin, eklemler. Kemikler toprak ve elementi. Eklemler bedenin en hareketli yerleri. Oynak yapılar, en hareketli taraflar, hava elementi ile bağlantılı. Eklem rahatsızlıkları hava elementiyle bağlantılı. Gazdan dolayı kalın bağırsak. Sinir sistemi etkili olduğundan dolayı buralarla ilgili rahatsızlıklar olduğunda hava elementine bakacağız. Hava elementi bitkilerini kullanıyoruz.

Çok fazla soğuk, yoğun taraf varsa hava elementinin bedende fazlalığından kaynaklanan vatada tarçın kullanılabilir. Tarçın ısıtıyor, kırmızı, ateş elementi tarafı yoğun, bedeni ısıtıyor. Vata tarafı yoğun bir kişinin çayına biraz tarçın katması vatayı dengelemesini, havanın o soğukluğunu dengelemesini sağlıyor.

Hava Elementi Etkisi

Vataların aklı da havada genellikle. Hava elementinde akıllar havada. İkizler sürekli zihin karışık. Onları ne topraklıyor? Daha çok topraklı bitkiler. Tarçın bir yandan da yapışkan, musilaj, yapışkansı yapı. Yapışkan bitkiler toprak elementinin temsili. Vataları en iyi toprak elementini temsil eden gıdalar aşağıya doğru indirirler. Çünkü vataların neye ihtiyacı var? Bilgiyi, eyleme, harekete geçirmeye ihtiyaçları var. Sürekli bilmeye. Hava elementini temsil edenlere bakın, sohbet masasında dünyayı kurtaran insanlardır. Sürekli konuşurlar ama bir şey yapmazlar.

Kovalar Entelekt Açısı

Kovalar entelekt açısından çok iyidirler. Oturursunuz içersiniz; Marx’tan Lenin’den bahseder, dünyanın düzeninden çok bahseder. Hayatında bu konuyla ilgili adım atmış diye bakarsınız, hiçbir şey yoktur. Sadece bilgi vardır. Biraz topraklamaya ihtiyaçları var. Bilgiyi topraklayamadıkları zaman bedende stres olarak sıkışıyor.

Bağırsaklardaki gaz vata, hava elementi. Vata sayesinde, hava elementi sayesinde bağırsaklardaki besinler dışarı atılıyor. Hava elementinin en temel rahatsızlıklarından biri kabızlık. Hava elementinin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Kabızlık bağırsak sistemindeki kuruluktan kaynaklanıyor.

Kuru olması neyi yaratır bedende? Sıvılar azalır, azaldığından organlar beslenemezler. Vataların çoğunda beslenme, vitamin, mineral eksikliği durumlar olur. Beden aldığı gıdayı organlara götürecek, suyu, sıvıyı bulamıyor. Buna tıpta dry atrophy deniyor. Organ büzüşmesi ya da eksilme anlamına geliyor. Kaslar zayıftır vatalarda. Doku küçülmesi oluyor su azlığından dolayı. Mukus zarları kuruyor. Kuru öksürük hava elementinin.

Hormonlar

Hormonları da hareket edemiyor. Bu konuda da endoktrin sistemde de sorunlar çıkıyor. Hava elementi çok yoğun olduğunda dil, ağız kuru oluyor. Nabız çok zayıftır. Ateş elementinde birinin nabzına bakın Dum dum diye atar. Çok net alırsınız. Vatada hafif pıt pıt. Nabzın gücü düşük.

Hava elementi sorunlarında sempatik ve parasempatik sinir sisteminde meydana gelen rahatsızlıklar; Sempatik sinir sistemi yoğunsa stres oluyor. Stres yoğun olduğunda kas ve sinir sorunları oluyor. Kaslar geriliyor. Sırt kaslarındaki gerilmeler, özellikle sırttaki kulunçlar hava elementi sorunudur. Kulunç orada hava birikmesi. Boynunuzu döndürdüğünüzde kıtır kıtır yapıyor, hava onların içindeki. Hava patlaması. Gerginlik hava elementiyle bağlantılı.

Hipertiroid, bu da hava elementi sorunu. Metabolizma çok hızlı çalışıyor, dolayısıyla besinler hızla atılıyor. Mineraller alınmıyor. Aşırı sinirsel aktivite oluyor. Savaş ya da kaç durumu oluyor. Kalp atışı yükseliyor.

Kramplar yine hava elementiyle bağlantılı.

Hava elementinin sorunlarında Wind Tension var. Wind hava, tension gerginlik. Toprak çok fazla olduğunda ağırlık oluyor. Hareket edememe, hiçbir şey yapmama isteği. Hava ise çok aktif zihin. Bu zihinden dolayı bedende, sırtta gerilim oluyor. Nabızda artma durumu oluyor.

Hava Elementi Sembol

Wind Tension durumunda hava elementiyle ilgili bitkilerin bir kısmı gevşetici bitkilerdir. Windtension’u nereden anlarsınız, havadaki gerilim? Windtension bir doku durumu. Bir kişi dili uzattığında dili titriyorsa bu durumdur. Kuru ve titrek dil, gerilimi sembolize ediyor. Gevşetici bitkiler kullanılıyor.

Bu tuz, simya’da beden tarafından baktığımızda havanın temsili görünüşü. Civa tarafından bakarsak; havalar çok bilgiyle bağlantılı oldukları için duygusal yönleriyle bağlantıları kopuk olabiliyor. Düşüncelerle çok fazla bağlantısı olduğu için duygularla bağlantısı kopuk. Daha çok indirgemeci, pragmatik, daha analitik bakabiliyorlar olaya. Duygular konusunda zayıf veya bastıran, yok sayan. Topraklanmak konusunda çok zorluk çekiyorlar. Zihin çok hareketli olduğundan anda kalmakta zorlanabiliyorlar.

Hava Elementini Anlamak

Kişinin konuşmasında hava elementini duyabilirsiniz. Vatanın konuşması nefesle beraber, aaa nasıl olmuş yaaa, havayı, nefesi konuşma içinde duyarsınız. Heee, aaa, haaa, daha ince, narin. Toprak elementi daha yoğun olduğunda daha net, topraklı konuşuyor. Vatalar havai, havayı duyarsınız. Nefesle beraber konuşuyor.

Simya’da Sülfür tarafından baktığımızda hava elementinin, bilgiyi nasıl kullanacağımızı öğretiyor, entelektüel bilgiyi. Zihnin bizi kullanmasını değil de bizim zihni araç olarak kullanmamızı öğretiyor. Kendimizle ilgili düşüncelerimizi nasıl dönüştürebiliriz? Bunu öğretiyor.

Hava açıklık, esneklik demek, her şeye, tüm gelen bilgiye açıklık, yargılamadan, bilincimizi nasıl netleştirebiliriz. Çünkü hava elementinin bir yönü de bulutlardır, bilincimizde sürekli gelip geçen bulutlar hava elementi. Bu bulutları nasıl çekip de arkasındaki güneşi görebiliriz? Bulutlu bir havayı nasıl berrak bir zihne dönüştürebiliriz?

Hava elementi bitkileri;

Bitkilerin bölümü olarak yapraklara denk geliyor. Kökü toprak elementi, sapı su, yaprakları hava. Yaprak tarafına odaklanmış, ince, uzun, narin bitkiler. Uzayan bitkiler. Yumuşak.

Tat olarak bakarsanız; acı tat, keskin tat.

Hangi tür etken bitkiler kullanılır? Sinirleri yatıştırıcı bitkiler, bunlara nurvin bitkisi denir. Nemlendirici bitkiler. Antispazmodik bitkiler. Bunlar gerilimi azaltıcı. Kas gevşetici bitkiler.

Sığır Kuyruğu

İlerde bitki simyasında kullanacağımız bitkilere bakarsak; sığır kuyruğu (mullein) başta geliyor. Latincesi verbascum thapsus. Mulleinin yaprakları ve çiçekleri kullanılıyor. Sarı çiçekleri var. Doğaya çıktığınız zaman bulabiliyorsunuz, aktarlarda da var. Tüylü tüylü yaprakları var. Soğutucu bir bitki. Nemlendirici. İçeriğinde yapışkan yapılar var. Tanenler var, büzücü yapılar. Ağızda kekremsi tat oluşturan yapı. Uçucu yağlar var.

Akciğerler

Akciğerlere çok etkili, direkt akciğerlere çalışıyor. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Çoğu hava elementi bitkilerinin üstünde tüysü yapı var, kuru ve tüylü. Yaprağı tüylü. Çoğu hava elementi bitkileri. Bu bitkiler tüysü dokularda etki ediyor. Akciğerleri tüysü doku. Burun, bağırsaklar. Bitkinin yapısından nereye etki ettiğini görebiliyorsunuz aslında iyi bakarsanız.

Hava elementinde ustalaşmak derken bunu izlemekten bahsediyorum. Doğaya çıktığınızda, bir insana baktığınızda bunu izlemek.

Çin Tıbbı

Akciğerler Çin Tıbbında kederi yani üzüntüyü temsil ediyor. Bir gün eğer bir yerde gezerken, dağların doğuya bakan taraflarına giderseniz mullein bulabilirsiniz. Mayıs-Haziran’da çiçekleri açıyor. Yanına gidip oturduğunuzda kalbinizde ağlama hissi yaratabiliyor. Çünkü sığır kuyruğu içinizdeki kederi temizliyor, kalpteki üzüntüyü arındırıyor. Sadece yanında durmanızla yapıyor bunu, bitkiyle enerjisel bağlantı kurduğunuzda kalbinizde bir şeylerin açıldığını görebilirsiniz.

Simyada bitkiyi, sadece içmek değil, yanında durup iletişim kurarak kullanmak da aynı zamanda etkili. Ruhsal olarak kalbi yumuşatan, açan bitki. Kalbi hem enerjetik hem ruhsal olarak açıyor. Keder, geçmişte takılı kalmak demek. Mullen geçmişe takılı kalmayı çözümlüyor. Ruhsal olarak kullanımda özellikle. Kendine kötü davranmayı. Yanınıza sığır kuyruğu alın ya da için, kendinizi hırpalamayı kestiğinizi göreceksiniz.

Taşlı, kuru yerlerde yetişiyor, çorak yerler. Bayağı uzun bitki.

Tansiyon, kızgınlık konusunda da çok iyi. Gerilim konusunda daha doğrusu. Yaprakları fibonacci serisinde göre dizilmiş. Birçok bitki var ama bunlar içerisinde Simyada en kıymetli hava elementin bitkisi, birinci sırada sığır kuyruğu var.

Travma yaşamış insanların yaşadığı travmayı şifalıyor. Birini kaybetmiş, kalpte kederi var. Bir kesede yanında bulundurabilir ya da içebilir. Bu bitkiler fiziksel değil enerjetik olarak da çalışıyor. Sığır kuyruğunu 1 ay yanınızda taşıyın bakalım ne olacak? Böyle deneyimlenir bitkiler. Önce yanınızda taşıyacaksınız, kalbinizde ne hissettiriyor bakacaksınız. Bitkilerle böyle çalışılır sadece görerek değil.

Tat olarak tuzlu, mineralli. Çayını içince belirgin aromasından ziyade hafif tuzlu, mineralli. İltihapları gideriyor bu arada. Antispazmodik yani gevşetiyor. Yaraları iyileştiriyor.

Akciğerlerin Temizlenmesi

Akciğerleri temizliyor. Eskiden şamanlar akciğerlerini temizlemek için hani şu pipolar var ya içine mullen koyup akciğeri temizlemek için içiyorlar. Sığır kuyruğu, akciğeri temizlemek için bildiğin içe çekiliyor tütsü olarak.

İkinci bitki kasık otu, fıtık otu diye de geçiyor. Koyun otu diye de geçiyor.

Agrimonia eupatoria diye geçiyor. Kasık otunun yine yaprakları ve yukarıya doğru uzayan tarafları kullanılıyor. Genellikle gerilimde kullanılıyor. Windtension demiştim ya. Sertleşme boyunda, sırtta, eklemde. Burada kasık otu çok iyi. Kasıklarınızda gerilim varsa çok işe yarıyor. Karaciğer gerilimlerinde yine. Sindirim sisteminde çok işe yarıyor.

Agrimoni, toplumsal maskeleri şifalıyor. Poker face, duygularını göstermeyen insanlar. Hava grubu bunu çok yapıyor, duygularıyla kopuk. Yüzlerinde maske vardır. Bu ot şifalıyor. Duyguları bastırmayı şifalıyor. Çantanızda bu bitkiyi de taşıyabilirsiniz. Yanınızda taşıdığınızda sihirli olarak dış dünyayı değiştiriyor.

Kekremsi Tadı

Kekremsi tadı var, nane ailesinden. Solar pleksusu şifalıyor özellikle. Düşünceyi solar pleksusa indiriyor. Bu da çok ilginç. Düşünceyi kalbe indiriyoruz, biraz daha aşağı indirebiliyoruz aynı zamanda. Hatta daha aşağıda indirebilirsiniz. Düşünceyi irade merkezine indirmek gibi bir durumu var.

Komplo Teorileri

Komplo teorileriyle uğraşanları çok iyi topraklıyor. Bu kişiler yargılıyor, dünya böyle, yok ediyorlar diyenler. Bunları çok iyi topraklıyor. Çok fazla astral alemde takılıp da geri dönemeyen insanlar var mesela. Ruhsal tarafta uçup da dünyaya inemeyen, onlarda da işe yarıyor. Uçurucu ilaçlar alanlar, dünyadan uzaklaşacak düzeyde. Onları da çok iyi topraklıyor. İçgüdülerimizi güçlendiriyor. Baş ağrılarını geçiriyor. Yaprakları kullanılıyor daha çok.

Bunun dışında mine çiçeği var. Verbena diye geçiyor. Aromatik aynı zamanda. Bence burada koyun otu ya da sığır kuyruğu deneyin. İkisinden birini yanınızda taşımayı arada belki içmeyi deneyebilirsiniz. Çay olarak. Bir deneyin, hava elementi size ne yapıyor?

Kahve hava elementi bitkisi, kafeinler. Uyarıyor. Uyandırıyor. Kalın bağırsağı harekete geçiriyor. Bakın hemen hava elementi olduğunu görebilirsiniz.

Hava elementinin zaman dilimi; sabahtan ziyade ikindi akşama doğru, öğleden sonrası. Öğlen ateş. Bu arada geceden sabaha geçiş de havadır, geçiş dönemleri. Gündüzden akşama geçişler, ikindi gibi. Kuşluk vakti gibi.

Gece toprak elementi, akşam su elementi. Gece genellikle yin ağırlıklı, toprak ve su. Gündüz yang, hava ve ateş elementi. Ateş genellikle öğlen civarı. Hava sabaha geçişte, ikindiden akşama geçiş, ara alanlar.

Soru: Hava elementini bedenimde daha fazla aktive etmek için ne yapabilirim?

Hava elementinin temsil ettiği ne varsa, bilgelik. Analitik bilgi toplamak değil   bilgiye kıymet vermek, bilgi konusunda kendini açmak. Kitap okumak hava elementini çok güçlendirir. Roman değil, duygularını çalıştıracak romanlardan ziyade mesela fizikçinin ruhsal alanla ilgili kitabı gibi. 

DeePak Chopra

DeePak Chopra’nın kitabı gibi. Ruhsal bir karakterden bahsediyoruz ama bir yandan da bilim insanı. Havanın negatif tarafı olarak sürekli analiz değil de daha bilgilenme tarafını geliştirebiliriz. 

Teknik taraftan kaçmamak lazım, orası insanlara daha rahat anlatabilmeni sağlayacak. Karşındaki insanlar her zaman ruhsal insanlar olmayacaklar. Bir doktor çıkacak mesela. 

Hava Elementi Düşüncesi

Hava elementini de çok iyi kullanıyorsan onların düşüncelerine bağlanıp onların bilinçlerinden konuşabileceksin. Bir yandan da onların lügatine ihtiyacın var. Lügat, ses, hava demek. Bunun için de belki biraz teknik tarafa girebiliriz. Buradan korkmayalım, varsa direncimizi kaldıralım.

Sonbaharda ve ilkbaharda çok fazla çalışma yap. Nefes çalışmaları yapabilirsiniz. Çok nefes çalışması. Düşüncelerde saflaşma çalışmaları yapabilirsiniz. Acı ve keskin, buruk tatlar sirke gibi hava elementini güçlendirir.

Ruhsal Tarafta Hava Elementi

 • Mental, zihinsel alemi temsil ediyor.
 • Renkleri sarı ve gök mavisi.
 • Duyusu koklamak.
 • Soğuk ve kuru
 • Bilmek ile alakalı.

Atlarımızda temsil eden havayı, birincisi kılıç var. Kılıç ateşle ilişkilendirilir, ateş asanızdır. Koca kılıcı koymanıza gerek yok. Mektup açacaklarını kullanabilirsiniz. Bunlara atame deniyor. Bir de tütsüler. Kuş tüyleri yine.

Kılıç Keskin Düşünce

Kılıç keskin düşünceyi, düşüncedeki berraklığı temsil eder. İki ucu keskin. Kılıçla bıçağın arasındaki fark; bıçağın tek ucu, kılıcın iki ucu keskindir. Bilincin iki yanı var; sağ, sol. Tam ortada corpus collosum. Bu ikisinin berrak çalışması gerekiyor. Kılıç, bilinçte berrak bakışı temsil ediyor. Savaş kılıcı anlamına gelmiyor. Mikail’in kılıcı da öyle. Kılıç, geçmişe tutunmayı bıraktırıyor orada aynı zamanda, kederi. Keskin bir bakış ancak saflaşmış bir bilinçten geçiyor. İsterseniz iki ucu keskin bıçak, kama deniyor galiba koyabilirsiniz altara.

Elemantal olarak hava perileri. Sylph de deniyor. Fairy.

Erk Hayvanları

Erk hayvanları: en temel erk hayvanları kuşlar, bütün kuş türleri. Özellikle kuzgun, kartal, şahin, doğan, baykuş, karga, güvercin. Güvercin içsel özgürleşme anlamına geliyor. Kuzgun, Simyayı sembolize ediyor. Kuzgun simsiyah, o yüzden kara sanatlar gibi Alchemi gibi adlandırılıyor ama öyle değil. Kuzgun orada simya, büyük dönüşümü ifade ediyor.

Baş Melek

Meleği Baş melek Rafael ya da İsrafil. Borusu var bir de düdüğü. Nefesli çalgıların hava elementi olduğunu görüyoruz mesela. Vurmalı çalgılar toprak elementi. Bakır ve nefesliler, ziller ateş elementi. Hava elementini güçlendirmek istiyorsunuz yaşamınızda, nefesli çalgılar çalın, dinleyin.

Tanrısal Karakterler

Tanrısal Karakterler: Zeus, Hera, Hermes (İlahi Kaynak’tan gelen bilgeliğin sembolü, Merkür ile eşleştiriliyor. Antik Yunan’da) Thor (Nordik Tanrı), Thoth (Hermes ile aynı Mısır’da), İnanna, Marduk, Anubis (Mısır Tanrılarından)

Hava elementini doğudan çağırıyoruz. Doğuya dönüyoruz.

Hava elementi çalışması olarak ne yapabiliriz? Zihninizi arındırmak istiyorsunuz. Çok aktif, hava elementini çağırıp zihninizi netleştirmek istiyorsunuz. O zaman şöyle diyoruz: Hava elementi, Yaradan’dan gelen gücünle seni buraya çağırıyorum, buraya gel ve zihnimi berraklaştır. Niyet, çağırma. İsterseniz orada zihninizi berraklaştıracak bir çalışma yapabilirsiniz. Kalp nefesi gibi. Nefesi, dikkati kalbe indirmek. Düşüncelerde saflaşma çalışmaları yapabilirsiniz. Bilginin ve bilgeliğinizin artması için yaptıklarınız hava elementini aktive eder.

İletişim Çalışmaları

İletişim çalışmaları. İnsanlarla iletişiminizi güçlendirmek istiyorsunuz. Ne için olabilir? Bildiklerinizi aktarabilmek için belki. Konuşabilmek, ifade edebilmek için. Çünkü bilmek ile bildiğini aktarmak, ikisi ayrı şeyler. İfade edecek kelimeleri bulamıyor olabilirsiniz.

Boğaz Çakra Çalışması

Boğaz çakra çalışabilirsiniz. Hava elementini çağırıp kalp çakra çalışabilirsiniz. Kalp çakra hava elementi. Boğaz çakra, sesle, iletişimle bağlantılı çalışma yapabilirsiniz.

Kalp Çakrası Çalışması

Mesela birinin kalp çakrasında sorun var, kalp çakrasını açıp kalbi genişletmek istiyorsunuz, birine çalışma yapacaksınız, iletişim konusunda sorunları var, hava elementini aktive edebilirsiniz.

Hakikati bilmekle, hakikati görmekle ilgili çalışma yapmak için yine hava elementini çağırabilirsiniz. Hakikati görmeyi sembolize eden bir erk hayvanı var, kartal. Kartal binlerce yıldır hakikati görmenin simgesidir. Selçuklu’da vardır, Amerika’nın bayrağında vardır, Osmanlı’dan önce Türkler’de vardır. Kartal hakikat demek. Neden kartal olarak seçilmiş? Kartal o kadar yüksekten uçuyor ki büyük resmi çok berrak bir şekilde görebiliyor. O resmin içindeki her ayrıntıyı fark ediyor. Kartal hakikati berrak ve net bir şekilde görmek anlamına geliyor. Hem büyük resmi görmek hem de hakikatin içindeki tüm ayrıntıları fark etmek. Kartalın öyle bir gözü vardır, bin metre öteden yılanı, küçük fareleri çok iyi görebilir.

Dil Öğrenme: Hava Elementi

Dil öğrenmekle ilgili, dilinizdeki tutukluğu bir türlü çözemiyorsunuz. Hava elementi ile ilgili uygulamalar yapabilirsiniz. Soyut düşünceyle ilgili konular. Sanatla mesela.

Sembollerin ilmini öğrenmek hava elementiyle alakalı. Bir sembolü anlamak istiyorsunuz, bilgisini almak istiyorsunuz. O zaman hava elementini çağırabilirsiniz. Hava elementi seni Yaradan’dan gelen gücünle buraya çağırıyorum. Buraya gel ve bu sembolün bilgisini varlığıma akıt.

DNA Bilgi Çekme

DNA’dan bilgi çekme çalışmasında da hava elementi çok işe yarar. Duygularla ilgili çalışma yaparken su elementini kullanıyorsunuz. Hava elementi; düşünce, mantık, iletişim, bilgelik, bilgilendirme, ilham, yaratıcılıkla ilgili çalışmalarda kullanabiliriz.

Rüzgarın Dönümü

Rüzgârın döndüğü, bulutların dağıldığı, rüzgarın merkezindeki sükûnetin olduğu yerden selam olsun. Hortumun bir gözü vardır bir ucu. Oranın en derininde o hortumun ucunun olduğu yerdeki hisle birleşseydiniz, sadece gördüğünüz sükûnet olurdu. Şu an dünyanızda da birçok şey oluyor. Birçok şey yıkılıyor belki, yıkılıyor görünüyor. 

Hastalıklar

Hastalıklar, insanların korkuları, kaygılar, düşünceler, bu fırtınanın ucunda, ortasında sükûnet içinde kalabilir misiniz? Sükûnet, barış, huzur, işte havanın güzelliği budur. Havanın güzelliği, fırtınanın o merkezindeki sesiz alanda durmaktır. Her yerde her şey dökülürken siz dimdik ayakta sükûnet içinde olursunuz. Hava zihninizin berraklığını taşır.

Varoluş Nefesi

Siz nefesinizden üflediğinizde, varoluşu dönüştürebilirsiniz. Varoluşa nefesinizi üfleyin. Ve de gerçekleşsin. Yaradan’ın ruhunu nefesinizle aktarın insanlara. Nefesinizi saklamayın insanlardan, varoluştan bitkiden hayvandan saklamayın nefesinizi. Verin dışarıya doğru.

Kendinizi hırpalamayın. Şu an varlığınızdan yayılan enerjinin nereye kadar dokunduğunu bilseydiniz siz de aynı şeyi düşünürdünüz. Sadece kendinizi takdir ederdiniz. Kendinizi onurlandırın. Şimdi derin bir nefes alın.

Hava aleminin böyle güzel, keyifli, huzurlu, dingin, sükunet içinde, muazzam bir enerjisi var. 

Kurs Önizlemeleri

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin