İçsel Simya-Çigong

Q İ G O N G

 • Chi Kung, Chi Gong, Chi Kung
 • Kelime Anlamı:
  • Qi – yaşam enerjisi
  • Kung/Gong – istikrarlı çalışma sonucunda ulaşılan beceri
 • Sağlık, ruhsallık, savaş sanatları
 • İçsel Simya – 3 Cevherin Dönüştürülmesi (Shen, Qi, Jing)
 • Hareketli Meditasyon, Enerji Dansı, Kadim Fizyoterapi
 • Zihinsel/Ruhsal Olgunluk için Güçlü ve Sağlıklı Beden
 • Sürdürülebilir Farkındalık

Q İ G O N G & BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Y E R & İ N S A N &  G Ö K

Çin evrenbiliminde insan, yer ve göğün buluştuğu bir oda olarak tanımlanır.

3 C E V H E R

 • Jing: Yaşam Özü/Miras (Yer)
 • Qi: Yaşam Enerjisi (İnsan)
 • Shen: Manevi/Ruhsal Enerji (Gök)

S A Ğ L I Ğ I N    3  T E M E L İ  ( 3 D O Ğ R U )

Doğru Postür:

 • Esnek & güçlü omurga
 • Sağlıklı taslak
 • Jing

Doğru Nefes:

 • Kaliteli ve yeterli nefes
 • Kaliteli ve yeterli besin
 • Qi

Doğru Zihin:

 • Erdemli zihin
 • Anda kalmak?
 • Shen

İ Ç S E L S İ M YA

3 Cevherin Birbirine Dönüştürülmesi

 • Uzun Ömür (Qi’den Jing’e, Shen’den Jing’e)
 • Yüksek Fiziksel Performans (Shen’den Qi’ye, Jing’den Qi’ye)
 • Hızlı Ruhsal Olgunlaşma (Qi’den Shen’e, Jing’den Shen’e)

Y İ N YA N G

 • Uyumlu Karşıt Enerjiler
 • Evrensel Örnekler (yin/yang): yeryüzü/gökyüzü, ay/güneş, karanlık/aydınlık, su/ateş, boşluk(uzay)/zaman, madde/enerji, hareketlilik/durağanlık, kadın/erkek…
 • Bedensel Örnekler (yin/yang): iç/dış, ön/arka, belden aşağı/belden yukarı, yapı/işlev, kan ve vücut sıvıları/Qi (enerji)

W U X İ N G (5   E L E M E N T)

W U X İ N G

 • GÇT ve Çin Kozmolojisi bazı konuları anlamlandırmak ve ilişkilendirmek adına 5 Element teorisini geliştirmiş ve hem yaşamda hem de insan bedenindeki bazı yapıları birer elementin özellikleriyle sembolize etmiştir.
 • Bu mekanizmadan yola çıkarak sürdürülebilir sağlık tavsiyeleri ve yöntemleri sunar.

B E S L E M E  D Ö N G Ü S Ü

 • Bu döngü yönünde, ilişkili organlar, duygular ve diğer özellikler birbirini besler, var eder, güçlendirir, sebep olur. Bu nedenle bir organın (özelliğin vs.) güçlenmesi istendiğinde bahsi geçen organ (özellik) ile birlikte onun destekleyicisi olan elementin üzerinde de çalışılmalıdır.
 • Ağaç ateşi,
 • Ateş toprağı,
 • Toprak metali,
 • Metal suyu,
 • Su ağacı besler.

K O N T R O L / K I S I T D Ö N G Ü S Ü

 • Bu döngü yönünde, ilişkili organlar, duygular ve diğer özellikler birbirini kısıtlar, kontrol eder, dizginler, baskılar. Bu nedenle bir organın (özelliğin vs.) dizginlenmesi istendiğinde bahsi geçen organ (özellik) ile birlikte onun kısıtlayıcısı olan elementin üzerinde de çalışılmalıdır.
 • Ağaç toprağı,
 • Toprak suyu,
 • Su ateşi,
 • Ateş metali,
 • Metal ağacı kontrol eder (kısıtlar/dizginler)

E L E M E N T L E R V E O R G A N L A R

 • Ağaç: Karaciğer & Safra Kesesi
 • Ateş: Kalp & İnce Bağırsak
 • Toprak: Dalak & Mide
 • Metal: Akciğerler & Kalın Bağırsak
 • Su: Böbrekler & Mesane

B E S L E M E      D Ö N G Ü S Ü  ( O R G A N L A R )

 • Bu döngü yönünde, ilişkili organlar, duygular ve diğer özellikler birbirini besler, var eder, güçlendirir, sebep olur. Bu nedenle bir organın (özelliğin vs.) güçlenmesi istendiğinde bahsi geçen organ (özellik) ile birlikte onun destekleyicisi olan elementin üzerinde de çalışılmalıdır.
 • Karaciğer kalbi,
 • Kalp dalağı,
 • Dalak akciğerleri,
 • Akciğerler böbrekleri,
 • Böbrekler karaciğeri besler.

K O N T R O L / K I S I T  D Ö N G Ü S Ü

 • Bu döngü yönünde, ilişkili organlar, duygular ve diğer özellikler birbirini kısıtlar, kontrol eder, dizginler, baskılar. Bu nedenle bir organın (özelliğin vs.) dizginlenmesi istendiğinde bahsi geçen organ (özellik) ile birlikte onun kısıtlayıcısı olan elementin üzerinde de çalışılmalıdır.
 • Karaciğer dalağı,
 • Dalak böbrekleri,
 • Böbrekler kalbi,
 • Kalp akciğerleri,
 • Akciğerler karaciğeri kısıtlar (dizginler).

Ateş elementiyle ilgili bir sorun gözlemlediysek;

Örn. Ateş eksikliği var; tansiyon düşük, hayattan tat alınmıyor, sindirim yavaşlığı/güçsüzlüğü var.

Böyle bir durumda öncelikle 3 hamle yapılır:

 • Ateş elementinin kendisini güçlendirmek (kardiyovasküler egzersizler, ısıtıcı gıdalar vb.)
 • Ağaç (ateşin destekleyici/besleyici) elementinin dengelenmesi (esneme egzersizleri, doğada zaman geçirmek vb.)
 • Su (ateşin dizginleyici/kısıtlayıcı) elementinin dengelenmesi (yeterli su tüketimi, doğru saatlerde kaliteli uyku, Qigong vb.)

Toprak elementiyle ilgili bir sorun gözlemlediysek;

Örn. Toprak pasifliği var; şişkinlik, ödem, sindirim yavaşlığı, kaygı bozuklukları, dengesiz duygu halleri.

Böyle bir durumda öncelikle 3 hamle yapılır:

 • Toprak elementinin kendisini güçlendirmek (dolaşımı destekleyici hafif egzersizler, hafif ama pişmiş beslenme, ‘hayır’ demeyi öğrenme vb.)
 • Ateş (toprağın destekleyici/besleyici) elementinin dengelenmesi (düşük yoğunluklu kardiyovasküler egzersizler, sosyalleşmek vb.)
 • Ağaç (toprağın dizginleyici/kısıtlayıcı) elementinin dengelenmesi (esneme egzersizleri, doğal şekerlerle beslenmek, doğada zaman geçirmek vb.)

DOĞU TIBBINDA-D U Y G U L A R / D A V R A N I Ş L A R;

 • Kişilik özelliği değil geçici durumlardır.
 • Ruhsal kötülük değil fizyolojik hastalıkların yüzeye çıkmasıdır.
 • Cezalandırılması değil iyileştirilmesi gereken ve mümkün olan yapılardır.
 • Duygular doğal ve gereklidir, ancak onların dürtüsüyle hareket etmek ve davranışa dönüştürmek tercihtir.

Anahtarlar: Farkındalık ve İrade

5 E L E M E N T  V E  D U Y G U   D Ö N Ü Ş Ü M Ü

 • Doğadaki birçok mekanizmada olduğu gibi, duygular da (uzun süreli) baskılanamaz veya yok edilemez. Zararlı ve tehlikeli olgular değil, yaşamın sürmesi adına gerekli ve faydalı olgulardır.
 • Zararlı veya tehlikeli olan miktar ve ifade yöntemi bakımından dengesini ve işlevini yitirmiş duygulardır.
 • Bu noktada yapılması gereken, bu dengesizlikleri yaşayan duygu veya duygu eşlerinin dönüştürülmesidir.
 • Çin Tıbbı ve Çin Kozmolojisinde bu dönüşümün belirli bir yönü vardır ve 5 Element Döngüleriyle sembolize edilir.

5 E L E M E N T  V E K İ Ş İ L İ K

 • Herkeste 5 Element ’in her biri aktif olsa da, genelde en az ikisi daha  baskındır.
 • Kişilerin beden yapısı, yüz yapısı, yaşam tercihler, beslenmesi gibi unsurlardan hangi elementlerin daha baskın olduğu tespit edilebilir.
 • Kişinin, baskın elementlerini bilmesi, davranışsal ve sağlık ilişkili eğilimlerini bilerek önlem ve tedavi süreçlerinde daha isabetli hareket etmesini sağlar.

E L E M E N T L E R V E    D U Y G U L A R

 • Ağaç: +Nezaket / -Öfke
 • Ateş: +Neşe /-Hayal Kırıklığı
 • Toprak: +Güven /-Endişe
 • Metal: +Cesaret /-Keder
 • Su: +Şefkat /-Korku

S A Ğ L A M K A F A  S A Ğ L A M  V Ü C U T T A  B U L U N U R

Her türlü zihinsel, duygusal ve ruhsal olgunlaşma, sürdürülebilir olmak için sağlık bir bedene muhtaçtır. Sağlıklı bir beden için beslenme ve genel yaşam tarzına ek olarak vücut sistemlerini uyaracak, düzenleyecek ve güçlendirecek egzersizler hayati öneme sahiptir.

Bu anlamda birçok faydası gözlemlenmiş ve kanıtlanmış Qigong/Tai Chi çalışmaları çok özel ve etkilidir.

Q İ G O N G ’ U N  B A Z I  FAY DA L A R I

 • Kasları gevşetir
 • Güç kazandırır
 • Organları güçlendirir
 • Solunumu yavaşlatır
 • Sinirleri güçlendirir
 • Kemik yoğunluğunu artırır
 • Eklem sakatlanmalarını önler
 • Bağ dokuları güçlendirir
 • Sakatlanmalarda iyileşmeyi hızlandırır
 • Stresi azaltır
 • Duyguları dengeler
 • Dolaşımı hızlandırır
 • Kas spazmlarını önler
 • Acıyı azaltır
 • Kalp atış hızını düşürür
 • Kan basıncını düşürür
 • Astımlı hastalara iyi gelir
 • Bronşitin iyileşme sürecini hızlandırır
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir
 • Migren ağrılarını azaltır
 • Kalp krizi ve felç ihtimallerini azaltır
 • Duruş bozukluklarını düzeltir
 • İyi ve sağlıklı bir duruş kazandırır
 • Esnekliği artırır
 • Dengeyi artırır
 • Hafızayı güçlendirir
 • Sindirime katkıda bulunur
 • Böbrek fonksiyonlarını destekler

Ana Kaynak: Huangdi Neijing / Sarı İmparatorun Tıp Klasiği (Inner Canon of the  Yellow Emperor)

Q İ G O N G

 • Chi Kung, Chi Gong, Chi Kung
 • Kelime Anlamı:
  • Qi – yaşam enerjisi
  • Kung/Gong – istikrarlı çalışma sonucunda ulaşılan beceri
 • Sağlık, ruhsallık, savaş sanatları
 • İçsel Simya – 3 Cevherin Dönüştürülmesi (Shen, Qi, Jing)
 • Hareketli Meditasyon, Enerji Dansı, Kadim Fizyoterapi
 • Zihinsel/Ruhsal Olgunluk için Güçlü ve Sağlıklı Beden
 • Sürdürülebilir Farkındalık

Q İ G O N G & BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Y E R & İ N S A N &  G Ö K

Çin evrenbiliminde insan, yer ve göğün buluştuğu bir oda olarak tanımlanır.

3 C E V H E R

 • Jing: Yaşam Özü/Miras (Yer)
 • Qi: Yaşam Enerjisi (İnsan)
 • Shen: Manevi/Ruhsal Enerji (Gök)

S A Ğ L I Ğ I N    3  T E M E L İ  ( 3 D O Ğ R U )

Doğru Postür:

 • Esnek & güçlü omurga
 • Sağlıklı taslak
 • Jing

Doğru Nefes:

 • Kaliteli ve yeterli nefes
 • Kaliteli ve yeterli besin
 • Qi

Doğru Zihin:

 • Erdemli zihin
 • Anda kalmak?
 • Shen

İ Ç S E L S İ M YA

3 Cevherin Birbirine Dönüştürülmesi

 • Uzun Ömür (Qi’den Jing’e, Shen’den Jing’e)
 • Yüksek Fiziksel Performans (Shen’den Qi’ye, Jing’den Qi’ye)
 • Hızlı Ruhsal Olgunlaşma (Qi’den Shen’e, Jing’den Shen’e)

Y İ N YA N G

 • Uyumlu Karşıt Enerjiler
 • Evrensel Örnekler (yin/yang): yeryüzü/gökyüzü, ay/güneş, karanlık/aydınlık, su/ateş, boşluk(uzay)/zaman, madde/enerji, hareketlilik/durağanlık, kadın/erkek…
 • Bedensel Örnekler (yin/yang): iç/dış, ön/arka, belden aşağı/belden yukarı, yapı/işlev, kan ve vücut sıvıları/Qi (enerji)

W U X İ N G (5   E L E M E N T)

W U X İ N G

 • GÇT ve Çin Kozmolojisi bazı konuları anlamlandırmak ve ilişkilendirmek adına 5 Element teorisini geliştirmiş ve hem yaşamda hem de insan bedenindeki bazı yapıları birer elementin özellikleriyle sembolize etmiştir.
 • Bu mekanizmadan yola çıkarak sürdürülebilir sağlık tavsiyeleri ve yöntemleri sunar.

B E S L E M E  D Ö N G Ü S Ü

 • Bu döngü yönünde, ilişkili organlar, duygular ve diğer özellikler birbirini besler, var eder, güçlendirir, sebep olur. Bu nedenle bir organın (özelliğin vs.) güçlenmesi istendiğinde bahsi geçen organ (özellik) ile birlikte onun destekleyicisi olan elementin üzerinde de çalışılmalıdır.
 • Ağaç ateşi,
 • Ateş toprağı,
 • Toprak metali,
 • Metal suyu,
 • Su ağacı besler.

K O N T R O L / K I S I T D Ö N G Ü S Ü

 • Bu döngü yönünde, ilişkili organlar, duygular ve diğer özellikler birbirini kısıtlar, kontrol eder, dizginler, baskılar. Bu nedenle bir organın (özelliğin vs.) dizginlenmesi istendiğinde bahsi geçen organ (özellik) ile birlikte onun kısıtlayıcısı olan elementin üzerinde de çalışılmalıdır.
 • Ağaç toprağı,
 • Toprak suyu,
 • Su ateşi,
 • Ateş metali,
 • Metal ağacı kontrol eder (kısıtlar/dizginler)

E L E M E N T L E R V E O R G A N L A R

 • Ağaç: Karaciğer & Safra Kesesi
 • Ateş: Kalp & İnce Bağırsak
 • Toprak: Dalak & Mide
 • Metal: Akciğerler & Kalın Bağırsak
 • Su: Böbrekler & Mesane

B E S L E M E      D Ö N G Ü S Ü  ( O R G A N L A R )

 • Bu döngü yönünde, ilişkili organlar, duygular ve diğer özellikler birbirini besler, var eder, güçlendirir, sebep olur. Bu nedenle bir organın (özelliğin vs.) güçlenmesi istendiğinde bahsi geçen organ (özellik) ile birlikte onun destekleyicisi olan elementin üzerinde de çalışılmalıdır.
 • Karaciğer kalbi,
 • Kalp dalağı,
 • Dalak akciğerleri,
 • Akciğerler böbrekleri,
 • Böbrekler karaciğeri besler.

K O N T R O L / K I S I T  D Ö N G Ü S Ü

 • Bu döngü yönünde, ilişkili organlar, duygular ve diğer özellikler birbirini kısıtlar, kontrol eder, dizginler, baskılar. Bu nedenle bir organın (özelliğin vs.) dizginlenmesi istendiğinde bahsi geçen organ (özellik) ile birlikte onun kısıtlayıcısı olan elementin üzerinde de çalışılmalıdır.
 • Karaciğer dalağı,
 • Dalak böbrekleri,
 • Böbrekler kalbi,
 • Kalp akciğerleri,
 • Akciğerler karaciğeri kısıtlar (dizginler).

Ateş elementiyle ilgili bir sorun gözlemlediysek;

Örn. Ateş eksikliği var; tansiyon düşük, hayattan tat alınmıyor, sindirim yavaşlığı/güçsüzlüğü var.

Böyle bir durumda öncelikle 3 hamle yapılır:

 • Ateş elementinin kendisini güçlendirmek (kardiyovasküler egzersizler, ısıtıcı gıdalar vb.)
 • Ağaç (ateşin destekleyici/besleyici) elementinin dengelenmesi (esneme egzersizleri, doğada zaman geçirmek vb.)
 • Su (ateşin dizginleyici/kısıtlayıcı) elementinin dengelenmesi (yeterli su tüketimi, doğru saatlerde kaliteli uyku, Qigong vb.)

Toprak elementiyle ilgili bir sorun gözlemlediysek;

Örn. Toprak pasifliği var; şişkinlik, ödem, sindirim yavaşlığı, kaygı bozuklukları, dengesiz duygu halleri.

Böyle bir durumda öncelikle 3 hamle yapılır:

 • Toprak elementinin kendisini güçlendirmek (dolaşımı destekleyici hafif egzersizler, hafif ama pişmiş beslenme, ‘hayır’ demeyi öğrenme vb.)
 • Ateş (toprağın destekleyici/besleyici) elementinin dengelenmesi (düşük yoğunluklu kardiyovasküler egzersizler, sosyalleşmek vb.)
 • Ağaç (toprağın dizginleyici/kısıtlayıcı) elementinin dengelenmesi (esneme egzersizleri, doğal şekerlerle beslenmek, doğada zaman geçirmek vb.)

DOĞU TIBBINDA-D U Y G U L A R / D A V R A N I Ş L A R;

 • Kişilik özelliği değil geçici durumlardır.
 • Ruhsal kötülük değil fizyolojik hastalıkların yüzeye çıkmasıdır.
 • Cezalandırılması değil iyileştirilmesi gereken ve mümkün olan yapılardır.
 • Duygular doğal ve gereklidir, ancak onların dürtüsüyle hareket etmek ve davranışa dönüştürmek tercihtir.

Anahtarlar: Farkındalık ve İrade

5 E L E M E N T  V E  D U Y G U   D Ö N Ü Ş Ü M Ü

 • Doğadaki birçok mekanizmada olduğu gibi, duygular da (uzun süreli) baskılanamaz veya yok edilemez. Zararlı ve tehlikeli olgular değil, yaşamın sürmesi adına gerekli ve faydalı olgulardır.
 • Zararlı veya tehlikeli olan miktar ve ifade yöntemi bakımından dengesini ve işlevini yitirmiş duygulardır.
 • Bu noktada yapılması gereken, bu dengesizlikleri yaşayan duygu veya duygu eşlerinin dönüştürülmesidir.
 • Çin Tıbbı ve Çin Kozmolojisinde bu dönüşümün belirli bir yönü vardır ve 5 Element Döngüleriyle sembolize edilir.

5 E L E M E N T  V E K İ Ş İ L İ K

 • Herkeste 5 Element ’in her biri aktif olsa da, genelde en az ikisi daha  baskındır.
 • Kişilerin beden yapısı, yüz yapısı, yaşam tercihler, beslenmesi gibi unsurlardan hangi elementlerin daha baskın olduğu tespit edilebilir.
 • Kişinin, baskın elementlerini bilmesi, davranışsal ve sağlık ilişkili eğilimlerini bilerek önlem ve tedavi süreçlerinde daha isabetli hareket etmesini sağlar.

E L E M E N T L E R V E    D U Y G U L A R

 • Ağaç: +Nezaket / -Öfke
 • Ateş: +Neşe /-Hayal Kırıklığı
 • Toprak: +Güven /-Endişe
 • Metal: +Cesaret /-Keder
 • Su: +Şefkat /-Korku

S A Ğ L A M K A F A  S A Ğ L A M  V Ü C U T T A  B U L U N U R

Her türlü zihinsel, duygusal ve ruhsal olgunlaşma, sürdürülebilir olmak için sağlık bir bedene muhtaçtır. Sağlıklı bir beden için beslenme ve genel yaşam tarzına ek olarak vücut sistemlerini uyaracak, düzenleyecek ve güçlendirecek egzersizler hayati öneme sahiptir.

Bu anlamda birçok faydası gözlemlenmiş ve kanıtlanmış Qigong/Tai Chi çalışmaları çok özel ve etkilidir.

Q İ G O N G ’ U N  B A Z I  FAY DA L A R I

 • Kasları gevşetir
 • Güç kazandırır
 • Organları güçlendirir
 • Solunumu yavaşlatır
 • Sinirleri güçlendirir
 • Kemik yoğunluğunu artırır
 • Eklem sakatlanmalarını önler
 • Bağ dokuları güçlendirir
 • Sakatlanmalarda iyileşmeyi hızlandırır
 • Stresi azaltır
 • Duyguları dengeler
 • Dolaşımı hızlandırır
 • Kas spazmlarını önler
 • Acıyı azaltır
 • Kalp atış hızını düşürür
 • Kan basıncını düşürür
 • Astımlı hastalara iyi gelir
 • Bronşitin iyileşme sürecini hızlandırır
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir
 • Migren ağrılarını azaltır
 • Kalp krizi ve felç ihtimallerini azaltır
 • Duruş bozukluklarını düzeltir
 • İyi ve sağlıklı bir duruş kazandırır
 • Esnekliği artırır
 • Dengeyi artırır
 • Hafızayı güçlendirir
 • Sindirime katkıda bulunur
 • Böbrek fonksiyonlarını destekler

Ana Kaynak: Huangdi Neijing / Sarı İmparatorun Tıp Klasiği (Inner Canon of the  Yellow Emperor)

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın