İnsan-Bitki ve Taşlarda Elementler

Yayılımda elementler-Kozmoloji

Göksel gücün aktif ve pasif olan taraflarının kendisini iki farklı element ya da unsurla ifade etmesi var. Niter de kendisini iki farklı yönle, unsurla ifade ediyor. Tuz da kendisini iki farklı unsurla ifade ediyor. Niter kendisini ateş ve hava olarak; tuz da kendisini su ve toprak olarak ifade ediyor, göksel tuz. Burada ateş, hava, su, toprak…

Ateş ve havanın eril ya da aktif prensipler
Su ve toprağın pasif prensip, Rahim prensip, Rahim elementler olduğunu biliyoruz.

Şekilleri; Ateş ve Hava yukarı doğru, Havada çizgi var. Su ve Toprak aşağıya doğru, Toprakta çizgi var. Buradan sonra yine aynı şeyi bu sefer daha spesifik alanlarla bölüyoruz. Örneğin; bir şey tuz özellikte, göksel tuzun enerjisini kullanıyor. Form enerjisi, ama su mu toprak mı? Biraz spesifize ediyoruz konuyu. Bu iki enerjiyi birbirinden ayıran şey ne? Birincisi suyun hareketli olması, toprağın daha sabit olması. Toprağın daha katı olması, suyun katılığının biraz daha az olması. Daha az katı.

Oradan da anlıyoruz ki su gruplarının insanları besleme, mesela Yengecin neden insanları beslemek istediğini. Neden? Su beslemekle ilgili.
Suyun Rahimdeki görevi ne? Rahmin kendisini koruması ve aynı zamanda bir şekilde mineralleri ile beslemesi o Rahmin içindeki bulunan canlıyı. Besleme özelliği var.

Toprağın kendi mineral tarafı var aynı zamanda, mineral alemiyle bağlantılı.
Su aynı zamanda hem mineral alemiyle bağlantılı hem de yukarıyla. Çünkü yukarıdaki enerjiyi aşağıya indiren su.

Hava Bilgi-Ateş Bilinç ile bağlantılı;
Hava ile Ateşe baktığımız zaman Ateş bilinç, Hava daha çok bilgi, bilincin içindeki bilgi. Kendi içinde de yine spefize ediyoruz göksel enerjiyi, niter enerjiyi. Bunu yaparken Havanın ne olduğunu gördük; Hava bilgidir. Bilginin aktarıldığı ara yüzdür. Bu ara yüz sayesinde bilgi bir yerden bir yere aktarılır. Ses bir yerden bir yere aktarılır bu ara yüz sayesinde. Hava bilgiyi taşır, nereye? Maddeye, suya taşıyor. Su da toprağa veriliyor aynı zamanda.

İçimizdeki Ateş bilincimiz, Hava zihnimiz;
Böyle bir sistem var. Şunu gördüğümüz zaman aslında ne kadar birbirleriyle içiçe olduğunu görüyoruz. Burada o zaman aynı şekilde yine yaşamdaki her şeyi Ateş, Hava, Su ve Toprak temelinde inceleyebiliriz. Bizim bedenimizde Ateş, Hava, Su ve Toprağın tamamı var mı her birimizde? Var. Su bedenimizin %70’i, Toprak içimizdeki mineraller. Kromundan, kloruna, magnezyum, kalsiyumuna kadar mineraller Toprak kısmımız. Ateş kısmımız bilincimiz, Hava kısmımız zihnimiz. Düşüncelerimiz, kafamıza yerleştirdiğimiz bilgi, Hava.

Hepsi var ama bazı insanlara diyoruz ki tam bir Toprak insanı. Ne demek istiyoruz? Bu adamda Toprak var Ateş yok mu demek istiyoruz? Hayır. Ağırlıklı Toprak anlamına geliyor. Ateş ağırlıklı diyebiliriz. Ben bir Ateş karakteri olabilirim, Aslan ya da Koçumdur ama demek değil ki bende Su yok. Bende Toprak hepsi var, mineraller var. Ama Ateş ağırlıklı kullanıyorum anlamına geliyor.

Bitkilerde Elementler;
Örnek veriyorum; bir bitkiye bakarken bunun Ateş mi Hava mı, Su mu, Toprak mı olduğunu nereden anlarız? Yine aynı şekilde bakıyoruz, morfoloji mesela. Önce bitkinin morfolojisine bakıyoruz. Şekli yani. Bir bitkiye bakıyorsunuz, kırmızı kırmızı, ateşsi, alevsi bir çiçeği var. Çiçeğinden bakarsam Ateş. Köküne bakıyorum, yapraklarına bakıyorum. Yaprakları iğnemsi iğnemsi, yine Ateş simgesi.

Hava elemeti özelliği taşıyan bitkiler;
Mesela uçuşkan, tüysü yapılar. Karahindiba, Hava enerjisidir onlar, havada uçar uzun yerlere. Hindiba türleri, onlar Hava özelliği içeriyor. Köküne bakarsanız Toprak elementi çok fazla. Astrenjan, büzücü etki içeriyor. O yüzden bitkinin kısımları farklı enerjilerde olabilir. Biz karahindibanın kökünü kullanırsak Toprak enerji tarafını kullanıyoruz. Karahindibanın üst kısımlarını kullanıyorsak belki Hava ya da Su kısmını kullanıyoruz.

Kaktüs hangi element özelliğini taşıyor?
Örnek veriyorum; kaktüs bitkisi, baktığınızda dikenli, Ateş özelliği içeriyor. Yukarıya doğru hareketi var, böyle büyüyor büyüyor. Ama bir yandan Ateş ve Havanın çok yoğun olduğu, neden? Yetişme yerine bakıyorsunuz. Bir bitkiyi ya da insanı okurken yine her şeyi okuyoruz, habitat, yetişme yeri. Sıcakta, soğukta, Güneşte yetişiyor, gölgede, kuruda, nemli ortamda yetişiyor. Ona göre izliyoruz elementlerinin nerede olduğunu.

Suyun kenarında yetişen bir bitki, suyu çok fazla tutan bitki. Su elementi olabilir, Su elementini tedavi eden bir bitki de olabilir. Buradan baktığımızda kaktüs mesela kuru, sıcak yerde yetişiyor. Kaktüslerinizi lütfen fazla sulamayın, ölüyorlar, ne kadar az su olursa o kadar iyi. Gövdesinin içinde bakıyorsunuz kaktüs türlerinin. Bayağı su depoluyor. Aloe Vera mesela kaktüs türü. Aynı zamanda soğutucu bir bitki. Siz çöldeki bir bitkiye Ateş diyorsunuz, çünkü Ateş fazla ve kuru, sıcak. Ama Ateşi çözüyor. Biz bitkinin bütününe bakıyoruz; habitatı, morfolojisi, içerindeki.

İnsanda Elementler;
İnsan için de aynı şey geçerli; beden türü. Mesela çakmak çakmak gözleri vardır bazı insanların. Ateştir o. Çakmak gözler. Halk arasında kullandığımız sözcükler tesadüf değil. Ateş çakıyor gözünden anlamına geliyor.

Sert yüz hatları, yang karakteridir. Kişinin bedensel, morfolojik olarak yang karakteri olduğunu, ince sivri burun, çıkık elmacık kemikleri. Bunlar yang özellikleri. Daha yuvarlak hatlar, yuvarlak beden hatları, yuvarlak yüz hatları, daha yuvarlak bir çene ve baş, yin özelliğidir bunlar. Morfolojik olarak yapısal olarak ya da beden türü olarak.

Taşlarda Elementler;
Bir taşa baktığımızda da aynı şey geçerli. Taşlar genel olarak hangisini içeriyor? Toprak elementidir taşlar. Ama taşlar kendi içlerinde Toprak, Ateş, Su ve Hava olarak nitelendirilir. Aquamarin su taşıdır, Havadır aynı zamanda. Çünkü boğaz bölgesiyle de çalışıyor; Hava ve Eterlikleri var. Turkuvaz Hava taşıdır. Akik, özellikle kırmızı Akik Ateş taşıdır. Sarı sitrin Ateş taşıdır. Siyah obsidyen Toprak taşıdır. Siyahlar ve kahverengiler Toprak taşıdır.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın