İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

İnsan doğduğu andan itibaren, çevresiyle iletişim kurmaya çalışır. Gelişen teknoloji bir yandan iletişimi kolaylaştırırken, diğer taraftan karmaşıklaşan dünya ise iletişimi giderek zorlaştırmakta. Bu nedenle günümüzde iletişim, bir insanın teknik olarak bilmesi ve becerilerini iyice geliştirmesi gereken bir araç olmuştu.

Dengeli ve olumlu ilişki kurabilen kişiler duygusal güvenlik içinde oldukları; olayları, durumları gerektiği biçimde yorumlaya bildiklerini ve kendileri kadar çevresindeki insanların gelişimine katkı sağlamaktadır.

İlişki, iki veya daha çok insan arasındaki karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas dayanışma anlamına gelmekte. İlişki uzun süre karşılıklı etkileşimi içermektedir. İletişim, ilişkiyi de içinde barındıran ama daha üst bir şapka olmakla birlikte, ilişki iletişimle başlamakta, iletişimin kesilmesi ile sonlanmaktadır. İki birey arasında ki ilişki dört aşamadan geçerek kurulmakta; İletişim becerisinin niteliklerin şu şekilde özetleyebiliriz.

-Konuşma, yazma, okuma, dinleme ve düşünme ile ilgilidir.

-Sözlü iletişim açısından iletişim becerisi, iyi söyleyiş, sözcük zenginliği, iyi cümleler kurma, uyumlu söz dizimi, gerekli ve uygun sözcüklerin seçimi gibi konuları

-İletişim becerisi örneğin, güzel konuşmak ya da yazmak, bir yetenek olduğu kadar, çalışılarak edinilebilecek bir yetenek İçinde yaşadığımız çevresel, toplumsal ve kültürel ortamın özellikleri de iletişimimizi gerçekleştirmemizde son derece önemli rol oynar. Hepimiz, bireysel ve toplumsal yaşamlarımızı belirli kurallar ve sınırlılıklar içinde sürdürüyoruz. Tüm insanları şu ya da bu şekilde kuşatan bu koşullar, iletişim kurma biçim ve özelliklerini de belirler.

İlişkiler ve Evlilik Danışmanı

Mine Şavk

Kurs Önizlemeleri

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın