Numeroloji ve Hamsa: 2021’in Sembolik Anlamını Keşfedin

Numeroloji ve Hamsa: 2021’in Sembolik Anlamını Keşfedin

Hayat ağacına göre 2021, hayatımızdaki fazlalıkları kesmemiz, yüklerden hafiflememiz, düzenlememiz, azaltmamız, ortadan kaldırmamız ve olumsuzluklarımızı dönüştürmemiz gereken bir yıl.

İbranicede 5 rakamı, silahlanma ve silah kelimesi ile aynı kökü paylaşan hamesh olarak adlandırılır. Arapça ’da 5, bazılarınıza tanıdık gelecek olan hamsa olarak adlandırılır. Bu Fatima’nın eli (İslam) ve Meryem’in elidir (Musevilik).

Muhtemelen daha önce görmüşsünüzdür; beş parmaklı avuç içi yukarı ve aşağı bakar, genellikle ortada bir göz bulunur. Kötülüğü ve olumsuzluğu dönüştürmek için tasarlanmış bir sembol olan apotropaik bir işarettir.

Tıpkı uluslararası dur hareketi gibi bizi savunması için cepheye gönderilen koruyucudur ve çoğu kez dava uğruna ölür.

Hamsa’nın tek tanrılı dinlerden önce geldiğini ve Fenike tanrıçası Tanit ile ilişkilendirilebileceğini gösteren arkeolojik kanıtlar vardır; bu köyü ruhları yaradanın ışığına çevirmek için eli kullanılan Fenike Kartaca kolonisinin baş tanrısıdır.

5 rakamı bir savaş rakamıdır. Davut’un Goliath’la karşılaştığında kendisini bir sapan ve 5 kaya ile silahlandırdığı söylenir.VE Hristiyan bilgisinde İsa’nın çarmıhta ölmesi için 5 yara aldığı açıklanır.

Theemojis dijital hiyerogliflerimiz ayrıca bekle ve dur anlamına gelen bir resme sahiptir; bu avuç içi yukarı ve ileri dönük bakan yayvan bir eldir.

Gördüğünüz gibi savaşçılar farklı şekildedirler ve 2021’de sizde kendinizi savunmak, sizin için önemli olan şey için dirençlerinize ve nefsinize karşı savaşmak durumunda kalabilirsiniz.

Japonların Pearl Harbor’a saldırdığı yıl olan 1941’de inşa edilen Pentagon, ABD Savunma bakanlığının karargahıdır. Pentagon 5 kenarlı geometrik şeklin adını almıştır.

5 çizgi, 5 farklı 108 derecelik açı ile Numerolojide 9 birbirine bağlıdır;

Ve bunların tümü birlikte 540 dereceyi Numerolojide 9 oluşturur.
Buradaki Numerolojik gizli mesajı görebilirsiniz;
Bir 5 olarak bir savaşçı, bir asker olarak üzerinizde gezinen bir ölüm, dönüşüm (Ermiş) olduğunu kabul edebiliriz.

Birçok insan en iyi savunmanın iyi bir saldırı olduğuna inanıyor ve 5 rakamı da saldırganlığını ve şiddet eğilimini yanlışlıkla da olsa buradan alıyor.

Saf 5 frekansı tıpkı hamsa gibi negatifliği ortadan kaldırmak içindir, onu oluşturmak değil. Gereksiz çatışmalardan kaçınmak istiyorsak bunu 2021’de hepimiz hatırlamalıyız. Ek olarak Sun Tzu’nun Savaş Sanatı adlı eserindeki şu sözlerini hatırlayalım.

«En büyük zafer, savaş gerektirmeyen zaferdir.»

Pentagram, pentagonun 5 noktasının birleştirilmesiyle oluşturulur. Ancak bir sorun var. Pentagram yukarı doğru bakarsa koruma ve tezahürün sembolüdür.

Bununla birlikte pentagram aşağıya doğru baktığında, ona inanacak kadar talihsiz olanlar için korkuyu temsil eder. Gördüğünüz gibi kutsal geometride 5 yukarı ve aşağı gidebilir, iyi veya kötü olabilir, kararlılığı veya istikrarsızlığı destekleyebilir.

Çin’de 5 köşeli yıldı«Wu Xing» olarak adlandırılır;
Ve elementlerin 5 aşamasını temsil eder; ateşten toprağa, metale, suya ve ahşaba akarlar. 5 rakamı, akışı temsil eder ve statik olması değil, daha ziyade eyleme ve değişime izin ermesi amaçlanmıştır.

Simyada elementler var etmeyi ve yaratmayı temsil ediyor. 4 element ve elementleri yaratan ruh, eter. Bu da pentagram yıldız ile sembolize ediliyor.

5’in değişim ve dönüşümü, kendi yolunu aydınlatan, başkalarının yoluna ışık tutan ermişliği getiriyor.

5 ve 9 un alakası var. 5 kendini bulmak için seyahat ediyor.
9= Ermiş, Hermes’i (5) temsil eder
9 tamamlanmış bir ermiş, dervişin rehberlik için seyahati. Deniz feneri misali. Yani daha çok tasavvufta ermişler sürekli seyahat ederler ya bunun gibi.

Numeroloji, sayıların sadece saymak için değil, aynı zamanda hikâye anlatmak içinde kullanılması gerektiğini öne sürer. Bu fikir, birçok dilde sayılar ve hikayeler için kullanılan kelimelerin belli bir kök veya etimoloji paylaşması gerçekliğiyle desteklenir. 2020 yılı için Numerolojik sayı 4’tür ve Çin’de ölümle ilişkilendirilen bir sayıdır. Ve gerçekten gezegenimiz her kıtaya yayılan ölümcül bir virüsün kurbanı oldu.

Numeroloji ’de 2021 toplamı 5e (2+0+2+1=5) denk gelir;
Ve
 sayılardan anlayan herkes bilir ki 5 rakamı biraz endişe vericidir. Çünkü 5 istikrarsızlık, savaş ve çatışmayı ifade eder.

2021= DEĞİŞİME DİRENÇ
Nerede değişime direniyorsak orada sınanıyoruz. Bırakın, serbest bırakın, tutunmayın diyor sistem. Değişime İzin verin.

Değişim rüzgarları içinde sörf yapmak bu keyifle. Keyif almak rahim bizim dişil alanımızı güçlendirip dünya ile olan bağımızı köklerimizi.

Rüzgârı karşımıza alırsak direnirsek, esnek olmayan yapı bizi zorlayabilir.

Kendimize soralım en fazla değişime nerede direniyorum?
Yük olan, saf olmayan gereksiz ve faydası olmayan duygulardan özgürleşmek kalbi bir tüy gibi hafifletir. Ayrımcılık, eleştiri, tartışma yaratan deneyimleyen Sahte kimliklerimizi serbest bırakmak ile bir adım atabiliriz. Onurlandırmak, teşekkür etmek ve şükür hali sürecin keyfini çıkararak kolaylıkla geçirmemize katkı sağlar.

HER SAYI BİR Hikâye ANLATIR;

Sayıların hikayesi:

1, var olan her şeydir ve kendi bütünlüğünde tekliği bulur. 1, 1’in kim olduğunu bilmiyordu ve bu birliğin dışında bir referans noktası olmadığından kendisi üzerine yansıyamıyordu. Bu nedenle 1, kendisinden çekilerek boşluktan bir yer yarattı;

Budistlerin Sunyata ve Kabalistlerin de Ain dedikleri şey budur;
Bu boşluk 1 için bir üzüntü kaynağıydı çünkü burayı kimseyle paylaşamıyordu. Ancak sonunda 1 bu boşluğa bir ayna yansıttı; bu, onun kendisini görmesine ve kendisine yansımasına yardımcı olacak bir şeydi. Ve işte şimdi, aynada kendine bakan bir 1 vardı ve bu sahneyi görmeye gelen biri artık iki tane 1 görecekti.

1’in kendisine yansıması 2 olmuştu. O anda 2 rakamı oluşmuştu. Hikâyeyi anlatmanın bir başka yolu ’da 1’in birliğin cinsiyetinin olmamasıdır, ancak 2 oluştuğunda, 1 şimdi erkek, 2’de dişi olmuştu.

1 ve2, birbirlerine âşık oldular. Ve yakında bir çocukları oldu; 3 adında bir yaratılış. Genç anne babalar olan 1 ve 2 böylece düşük faizle uygun bir ipotek çektiler, bir bilinç sıçraması yaptılar ve 1 ev satın aldılar. Ev kare şeklindeydi, kare bir arsa üzerinde duruyordu ve aylık ödemeler az değildi. Böylece 4 yaratıldı. 4, sorumlulukları, taahhütleri ve zorlukları temsil eder. Ancak banka, genç çifte, evlerinin sigortasını yaptırmalarını, aksi takdirde kredilerinin iptal edeceğini söyledi, bu nedenle 1 ve 2, hırsızlıktan, yangından ve tehlikelerden korumak için etrafına bir çit ördüler.

Hatta ön ve arka bahçeyi koruması ve devriye gezmesi için bir Alman Çoban Köpeği bile edindiler. Tüm bu koruyucular, çitler, alarm sistemi, kameralar 5 rakamı ile temsil edilmektedir. Cinco adını verdikleri köpek, istilacı bir çakal çetesinden evi savunurken ne yazık ki öldü.

6 rakamı fedakarlığı, Mesih bilincini, özverili kalbi temsil eder;

1 ve 2 ve genç 3, Cincoyu bahçeye gömdüler ve üstünde 6 rakamı olan bir yazıt diktiler, çünkü 6, fedakarlığı, Mesih bilincini, özverili bir şekilde hareket eden kalbi temsil eder.

Mezarın yanına bir ağaç diktiler ve köpeğin çürümüş bedeni ağacı dölledi. Diktikleri meyve ağacı sonunda bir kök ve filiz ağına dönüştü ve bu da yavaş yavaş yıllar içinde evin etrafında bir orman yarattı; böylece doğayı, müziği ve sanatı temsil eden 7 yaratıldı.

1 ve 2 çok geçmeden ormanda çok fazla meyve ve kendi tüketimleri için mantar ve otlar olduğunu fark ettiler ve bu nedenle kasabada bir çiftçi pazarı açmaya karar verdiler, hatta komşularınıda ürünlerini satmaları için ticarete teşvik ettiler;
İşte böylece ticareti, kelimeleri, mantığı ve birbirine bağlılığı temsil eden 8 hayata geçmiş oldu. Ve uzun mutlu yılların ardından 3 numara ikiz aşkını aramaya gittikten ve tatillerde kendi küçük 3’leriyle ziyarete geldikten çok sonra- 1 ve 2 artık çok yaşlı ancak bilgeydiler ve sonunda ölerek köpekleri Cinco’nun yanına gömüldüler. Böylece sayıların sonuncusu olan 9, ölümden doğmuştur.

Ancak her şey döngüseldir. Ve 10 ki 9’dan sonra gelir – 1’e indirgenir. Ve çok geçmeden bir yerde birisi hamile kaldı ve yeni bir 1’i doğurdu.

Elbette bu gerçekleşmemiş gerçek bir hikayedir. Ancak yine de Numerolojinin bazı yönlerini ve arketiplerin rakamlarla olan ilişkisini gösteriyor.

5 rakamı neden kolay değildir?

1-9 arasındaki skalayı düşünürseniz 5 rakamı tam ortadadır, 1’e doğuma ve 9’a ölüme aynı mesafededir.

5 rakamı, 1 ile 9 arasındaki çekişmenin ortasına hapsolmuştur; başlangıç ve son, iç ve dış veya herhangi bir muhalefet, ikilik arasındadır.

5, kararsız bir sayıdır, çünkü bir tüy yada hafif bir rüzgarla bile kolaylıkla devrilebilir. 1 ve 9’un kardeş olduğunu düşünürseniz. Elbette 5 o kafası karışmış ortanca çocuktur. Ve ben de bir ortanca çocuk olduğumdan, bunun yarattığı sorunun doğruluğuna bizzat tanık oldum ne burada ne oradasın, ne ilksin nede sonuncu.

Melek Öztürk
Eğitmen ve Danışman
Simyacı Numerolog
Kaynak: Gahl.E.Sasson (2021 Astrolojisi)

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin