Kozmolojide Doktrinler

Tekabüliyet (Benzeşme) Doktrini– Law of correspondence

Buna Hermes’in Zümrüt Tabletlerinde Law of Correspondence diyor. Correspondence aslında ilişki gibi, daha doğrusu, bir şeyin bir şeye tekabül etmesi anlamına geliyor. Benzeşme gibi aslında. Benzeşme yani tekabüliyet doktrini aslında buradaki yapının tamamını okumanın bir parçası.

Tekabüliyet şu demek; Simyadaki yapıların her birinin, yukarıdaki bir yapıya mutlaka uyduğunu, Dünya’daki yapıların her biri mutlaka yukarıdaki yapıların hepsine uyar. Correspondence ya da tekabüliyet doktrini bunu söylüyor. Yani bir madde mutlaka bu yukarıdaki yapılardan birine daha fazla uyum sağlar.

Tekabüliyet doktrinine göre; Simyadaki tuz Ayurvedadaki kaphaya tekabül eder. Simyadaki civa Ayurvedadaki vataya tekabül eder. Astrolojideki değişkene tekabül eder vata gibi, buna tekabüliyet deniliyor. Tekabüliyet aslında bu yapının tamamının okunması, birbiriyle ilişkisini görmek.

Tekabüliyet bir bitkiyle karşılaştığınızda bu Ateş elementi demek. Ateş elementine tekabül ediyor anlamına geliyor. Bir bitkiye baktığınızda bu Mars bitkisi, tekabüliyet bu. Bir arkadaşınızı gördüğünüzde tam bir Jüpiter insanı. Her şey mutlaka yukarıdaki bir şeyle tekabül eder.

Tekabüliyet doktrininin anayasası aşağıdaki yukarıdaki gibidir;
Tekabüliyetin asıl dayandığı yasa budur. Aşağıdaki bir şey mutlaka yukarıdaki bir şeyle tekabül eder. Örneğin; bir bitki buraya Venüs’ün enerjisini bedenlemek için gelmiştir. Venüs’ün enerjisi ne? Şefkatli, dış dünya ile ilişki içinde olan, iş birliği içinde olan, sevgiyi alan ve veren, aynı zamanda uyumu sağlayan bir gezegen.
O zaman bazı bitkiler vardır, çevrelerindeki bitkiler ile çok güçlü iletişimleri vardır. Yakınındaki bitkilerle iş birliğine girer. Bazı bitkiler görürsünüz ki topraktan aldıkları mineralleri diğer bitkilerle paylaşan bitkiler vardır. Mesela kendi üzerinde başka canlıların yaşamını sağlayan -simbiyotik yaşam deniyor buna- doğada güzel bir şey bu.

Venüs ilişkisi-Karşılıklı iletişim ve işbirliği;
Balinalar üzerinde bazı bakterilerin, kuşların ya da bazı canlı türlerinin yaşamasına izin veriyor. Birbirlerine karşılıklı, onlar balinaların dişlerini temizliyorlar. Öbürü de onun yaşamından yaşam sağlıyor. Birbirleriyle ilişkisi var. İşte bu Venüs ilişkisi. Karşılıklı bir iletişim iş birliği. Bunu yapan bitkiler de var. Ağaç üzerinde yaşayan mantarlara ev sahipliği yapıyor. Mantarlar da ağacı koruyorlar. Buna tekabüliyet deniyor işte. Aşağıdaki bir şeyin yukarıdaki bir yapı ile mutlaka tekabül ettiğini bilmek ve bunu okumaya tekabüliyet deniliyor.

Bir arkadaşınızı görüyorsunuz, tam bir Jüpiteri bedenliyor diyorsunuz. Neden? Sürekli neşeli, coşkulu, sürekli genişleyen, sürekli dışarıya doğru olan, sürekli yeni şeyler yapalım, büyüyelim, gelişelim, daha büyük projeler yapalım diyen bir arkadaşınız var. Jüpiterin enerjisini bu Dünya üzerine bedenliyor.

Satürn enerjisini bedenlemek;
Başka bir arkadaşınız var “Tamam ya çok konuşmayalım, işe bakalım!” Satürn enerjisini bedenliyor. “Duygularda takılmayalım, o işleri geçelim. Biz işimize bakalım. Fiziki formda yaratalım. Napalım, bunlar çok güzel şeyler ama napıyoruz, fiziki dünyada bunun görüntüsü nasıl olacak?” tam Satürn.

Merkür Enerjisi;
Başka bir kişiye bakıyorsunuz “Dur ben bunun üzerine yeni araştırmalar yapacağım. Biraz bunun üzerine bilinçlenmemiz lazım. Kaynakları bulayım bununla ilgili, sizinle paylaşayım.” Tam bir Merkür konuşması bu. Bir kişi yaşamının bir bölümünde Merkür enerjisini çok güçlü kullanıp daha sonrasında Satürn enerjisine de geçebilir. Yaşamların dönemlerinde bunlar olabilir. Bunu okuyabiliriz yine; Merkürden Satürne geçti deriz.

Bir başka kişi Güneşin enerjisini ifade ediyordur;
Mesela sahne sanatlarında çok iyidir. Kendi ışığını parlatmayı çok seviyordur. O zaman Güneşe tekabül ettiğini görüyoruz. İşte tekabüliyet budur. Bu sistem ile sürekli okuma yapmaktır. Bu Dünya üzerindeki her sistemin mutlaka bu sistem içerisinde ya da Kozmoloji içinde bir yerin enerjisini Dünyaya yaydığını ifade eder.

Tekabüliyet yasası;
Aşağıdaki her şey yukarıdaki bir yapının enerjisine tekabül eder mutlaka. Tekabül eder anlamında bir tekabüliyet. Law of correspondence yasası.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın