Majör Arkana Kartları

MAJÖR ARKANA KARTLARI
Büyük Arkana Grubu 22 Yirmi İki Kart

SIFIR
O. JOKER
Hava,
Vakum ya da Güçlü Masumiyet.
O, Ateş’in erkek öğesini,
Su’yun dişi öğesini,

Hava’nın kılıcını ve
Toprak’ın parasını tutar.
İlkbaharın Yeşil Adamı,
Keltler’in büyük Delisi,
Daluah ve Parsifal’dir.
Aynı zamanda Zeus, Arrhenothelus, Dionysus Zagreus, Bacchus, Diphues ve
Baphomet’tir.

1.BİR
1. BÜYÜCÜ ya da HOKKABAZ

Bilgelik olan Merkür.
Dünyanın yaratıldığı İrade ve Kelam,
eyleme tüm geçişin akıcı temelini simgeler.
Onun arkasında ve içinden Hindu kavramı Ape, Hanuman vardır.
Mısır karşılığı Thoth her zaman Cynocephalus Ape tarafından izlenir.

2 İKİ
II. BAŞRAHİBE
O,
ebedi bakire İsis’tir ve tekrar Artemis’tir. Bu nedenledir ki, ışığın aydınlık
duvağını takar; ışık olgu gibi değil, ruhun duvağı gibi gösterilir.

 1. ÜÇ
  III. İMPARATORİÇE
  O,
  geleneksel duruşta oturmuştur. Bu duruş doğanın eylemsiz ilkesi tuzu temsil
  eder. Lotus çiçeği, dişiliği ya da pasif gücü simgeler. Entarideki bal arıları,
  simgenin Fransız kökenini öne çıkaran Zambak Çiçeğiyle kıyaslanabilir; kemer
  Zodyak’tır (Burçlar Kuşağı). Pelikan, Büyük Anne ve onun yavrularıyla
  tanımlanabilir. Hayatın sürekliliğini ve doğanın her biçiminde kan birliğinin
  mirasını temsil eder. Beyaz Kartal, gümüşün doğasının Simya Tuzu’nu ve Beyaz
  İksir’ini belirler.

4.DÖRT
IV. İMPARATOR

Bu kart, iki karşıt simgenin anlamı tarafından Yönetim’i ifade eder. Bunlar
yabanılken münzevi ve cesur olan Ram, yumuşak başlı ve yüreksiz olan Lamb’dir.
Aslında, Ram otorite tarafından uysallaştırılmıştır. Duruş, Simyasal Kükürt’ü,
evrenin ateşli öğesini belirtir. Kızıl Kartal, altının doğası olan Simyacıların
Kırmızı İksirinin temsil eder.

5 BEŞ
V. AZİZ

Bu karttaki karşılaştırma Boğa Taurus, onun Hindu eşdeğeri Fil’dir. Dans eden
erkek çocuklu beş köşeli yıldız, bizi 2.000 yıl yönetmiş olan Yaşlı
Sonsuzluk’un yerini alan Horus’un çocuğu Yeni Sonsuzluk’u simgeler. Aziz,
yalnızca 2.000 yılın aralıklarında hareket eder. Dört maske, mikro kozmos ve
makro kozmosu birleştiren Büyük Gizem’de doruğa yükselerek her gizemin
koruyucusudur. Keşişin önündeki şimdi silahlanmış ve militan  Venüs’ü
temsil  eder.  Değnek, birbirlerine geçen halkalarıyla isis,
Osiris ve Horus’un sonsuzluklarını gösterir.

6 ALTI
VI. AŞIKLAR

Özellikle simyasal bu kart yaradılışın simgesidir;
Kılıçlar, aslında yer alan bölünme sürecine dikkat çeker. Kabil ve Habil, Tanrı’nın
kan dökülünceye kadar Havva’ ın çocuklarına kulak vermeyi reddini temsil eder.
Bu, harici imanın simgelenmesi gibi görünüyor. Kanın dökülmesi ve harici
inançlar anlam itibarıyla, Kabilin hemcinsiyle ilişkili olma yetisinde
olduğudur. Bu yönde cinayetin analizi ve sonraki ilişkiyi, çözümlemeyi
simgelemesi itibarıyla kartın anlamı insanlığa bilimi hediye etmesidir.

7 YEDİ
VII.ARABA
Bu
karttaki arabayı yöneten dört Sfenks’i, Boğa, Aslan, Kartal ve İnsan tümüyle on
altı alt öğeye temsil eder. Arabacının işlevi, merkezinde karanlık içinde
aydınlık’ın varlığını simgeleyen ışıldayan kanın olduğu kutsal Kase’yi
taşımaktır.

8 SEKİZ
VIII. ADALET

Bu kart memnun KADIN’ı temsil eder. Bu durum, onun içinde evreni tarttığı
ölçüler tarafından simgelenir. Birinci Alfa. Sonuncu Omega’ya karşı tam olarak
dengelenir. Bu ölçüler, iki “tanıklık”ı temsil eder. Her
“tanıklık” Maya’nın gerçek bir görünüşüdür, doğa Adalet olmadığından
dolayı, biri diğerini bir çelişki süreci tarafından tamamlar -daha doğrusu,
kendi denge süreci “la Justesse” vasıtasıyla. Sonuçta, bu kadın
orijinal Harlequin’dir; vahşi renk ve hareket harmanı için kendini duygunun tüm
olasılıklarının dengesi içinde çözümler.

9 DOKUZ
IX. KEŞİŞ

Bu kartın bağlandığı harf, İbrani Alfabesi’nin tüm diğer harflerinin temeli,
Yod harfidir. Bunun simgeselliği Hayatın Yaratıcısı ve onun temsilcisi
Spermatozoan’dır. Bu nedenledir ki, karta Keşiş adı verilir. Aynı düşünceler
düzeni içinde Keşiş merkezi güneş olan lambayı tutar. Bir yılanın kıvrımlarıyla
sarmalanan Yumurta, Evreni anlatır; bu sırada yılan, Evren’in yaşamı olan
ışığın akıcı özünü ifade eder. Bu kartta Persephone efsanesinin izleri vardır.
Burada Abyss’den dışarıya doğru büyür görülen yılan Değnek, daha aşağıdaki
bölgelerin bir yanından diğer yanına ruhun rehberi olan Merkür’ün Derneği’dir.
Yod harfi “bir el” anlamına gelir ve el çizimin merkezidir.

 1. ON
  X. TALİH

  Bu kartın Jüpiter kurumuna bağlantısı yapılmasıyla Evren sürekli değişim durumu
  içinde temsil edildi. Göksel  olguların
  ortaya çıkışı bunu vurgular. Ortasında, Kader’in kabul edilmiş simgesi on
  çubuklu tekerlek vardır. Tekerleğe bitişik üç şekil, Hindu Sistemi’nde Guna
  terimiyle ifade edilen enerjinin üç biçimini simgeler. Tepede zekayı ve dengeyi
  (Sativas.) temsil eden Sfenks oturur; bir maymuna benzeyen Hermanubis, dur
  durak bilmeyen parlak, kararsız mantık (Rajas) ve dipte yıkımın, uyuşukluğun,
  cahilliğin simgesi sürüngen başlı Typhon (Tamas) vardır. Guna’nın simyasal
  bağlantıları Kükürt, Civa ve Tuzdur.

11.ONBİR
XI. TUTKU
;
Bu kart resmen GÜÇ diye adlandırılır. O, yine de sadece gücü değil, güçlü
uygulanan sevinci içerir. Aslanın yedi başı, sırasıyla bir melek, aziz, şair,
zina yapan kadın, savaşçı, seks düşkünü erkek ve aslan-yılandır. Merkezdeki
şekil kadındır; kendisini yaradılışın tüm güçlerine teslim etmiştir ve Beast’in
(Canavar) sırtına ata biner gibi oturmuştur. O, sol elinde ihtirası temsil eden
onları birleştirici dizginleri, sağ eliyle hava da aşk ve ölümle tutuşmuş
Kupa’yı tutar. Bu Kupa’nın içinde Sonsuzluk ayininin öğeleri karışmıştır. Geri
planda, üzerinde tüm hayatlarının Kutsal Kupa içinde özümsenmesi için,
azizlerin bu serap doğum sancılarının kansız solgun yüzleri vardır.

12.ONİKİ
XII. ASILAN ADAM ya da ÖLEN TANRI
Bu
boğulan ya da asılan adam durumu büyük bir anlam yüzündendir. Bacaklar
çaprazdır; böylece sağ bacak sol bacakla altmış derecelik bir dik açı çizer,
yani eşkenar bir üçgen oluşturur gibi. Bu, üzerine haç eklenmiş bir üçgen
simgesi verir ki, kurtarmak amacıyla ışığın karanlığın içine inişini simgeler.
Tüm fedakarlık fikri doğanın bir yanlış kavramasıdır ve kartın atfedildiği su
öğesi, yanılsamanın ögesidir.

13.ONÜÇ
XIII. ÖLÜM

Ölüm’ün simyasal anlamı, deği­ şim gibi pek fazla yıkım değildir. Böylece biz
bu kartta, sıkıca kuşatılınca her zaman intihara hazır (efs-aneye göre) ama
süregelen varlığına  başka  biçimde
izin  verecek  herhangi bir değişime hazırlanan Akrep’e
sahip oluruz. Bu surette, su üzerine atılan potas­ yum ateşlenir ve kökten
hidroksil içerir. Burada temsil edilen balık ve yılan, tarikatlar içinde
diriliş ve reenkarnasyon doktrinleri­ nin öğrettiği ibadetin konuları oldular.
Mer­ kezdeki şekil Ölüm Dansı’nı gerçekleştirir (iskelet ve tırpanının ikisi de
Satürn’e özgü şekillerdir) ve başına Osiris’in tacını giyer. Satürn’ün etkisi,
Ölüm’ün olumsuz görünüşünde, sıradan doğa değişimlerinin ortadan kaldırmadığı
şu zorunlu yapıtlar gibi ifade edilir. Olumlu ve yaratıcı taraf, tırpanın
savruluşu içinde oluşup yeni hayatları sim­ geleyen, hava kabarcıkJarıyla
görülür. Kartın en yüce görünümü, katı cevher yukarısında yücelmeyi tems.il
eden Kartal’dır.

14.ONDÖRT
XIV. SANAT önceden ÖLÇÜLÜLÜK denirdi

Simyanın en yüksek başarısı değişimi etkilemek, nesneleri nitelikleri, renkleri
ve böylece, karşıtları halinde dönüştürmekti. Böylece, bu kartta kızıl aslan
beyaz, ak kartal kızıl hale geldi. Ana şekil resim içinde, Kart Vl’deki Aşıkların
olduğu siyah ve beyaz kişilikler şimdi aralarında değişip bir çift cinsiyetli
şekilde kaynaştı.

Bu, Kraliyet Evliliğinin tamama erdirilişidir.
Gökkuşağı, çürümeden dolayı çok renkli ışıkların dışarıya yükseldiği atmosferle
simyasal sürecin içindeki bir başka aşamayı simgeler. Çürümenin kendisi de
kazanı üzerine tünemiş kuzgunla gösterilir. Tüm simya sanatının tamamına
erdirilmesi, onun VISITA INTERIORA TERREA RECTIFICANDO INVENIES OCCULTEM
LAPIDEM (Dünyanın merkezini ziyaret et, gizemli taşı orada bulacaksın)
yazıtıyla şanlı biçimde ilan edilir. Dünyanın merkezini ziyaret et vaazı
Çalışma’nın ilk formülünün (en yüksek düzeyde) tekrarlanmasıdır. Önemli sözcük
RECTIFICANDO (düzeltme), Gerçek irade yolunda yeni yaşam cevherine doğru
yönelmeyi içerir.

15 ONBEŞ
XV. ŞEYTAN
Burada
geleneksel Keçi biçiminde temsil edilir. Keçi tarikatı, sonuç için hiçbir saygı
olmaksızın kayıtsız yaradılışı temsil eder. Keçi’nin arkasında, Gökler’i
karışık fantastik biçimlerde işleyerek, yaradılışın ateşli maddi enerjisini her
zaman Mars gezegeni üzerinde işaretleyen Hayat Ağacı durur.

Saydam kökler, içinde her yöne kaynaşan ve sıçrayan
sapan görülür. Tepedeki halkalardan biri Satürn’ün ya da Mısırlıların eşek
başlı tanrısı Set’in halesidir. Boynuzların sarmal biçimi yüce ve ücra işlerin
bir ipucudur. Zoroastar, Tanrı’yı “bir sarmal güce sahip olma” gibi
tarif eder.

16.ONALTI
XVI. KULE

(Lanetli Kale’nin Kulesi) ya da TANRl’NIN EVİ.
Bu kart, “ağız” anlamına gelen, İbrani Pe harfiyle nitelendirildi.
İki olgu öne süren bu kart, birinde en kaba biçimin de salt yıkımdır; eski
kurgu Sonsuzluk ‘un şimşek, alevler ve savaş aletleri tarafından yıkımı. Diğer
sunuşsa, Shiva’nın tarikatıyla çizilir. Kartın tepesinde Shiva’nın Gözü
görünür. Buna göre, kart kusursuzluğu temsil eder; örgütlü yaşamın
hapishanesinden azatla yok etmenin kusursuzluğu. Beyaz güvercin ve yılan
kadınsı ve erkeksi dürtüleri temsil eder.
Schopenhauer’in dilinde, “Yaşama İradesi ve Ölme iradesi:’

17.ONYEDİ
XVII. YILDIZ

Bu karttaki her enerji biçimi sarmaldır; mevcut Sonsuzluk’un bekleyişi;
“ölen tanrı” Osiris’in selefi taç giyen ve fetih yapan Çocuk’u
Horus’unki. Yola çıkan Sonsuzluk
aşağıdaki kupadan dışarıya çıkan yatay enerji şekilleriyle gösterilir.
Bu şekiller, yeni terkedilmiş Euclide geometrisi için dikili durur. Tanrıça
resmi, bir çevrili Cennet alanının olgusu gibi alınabilir.

18.ONSEKİZ
XVIII. AY

Bu kart, dehşetin saf olmayan evresini temsil eder; ışık yeniden doğmadan
baştan uca geçilmesi zorunda olunan gizli karanlık. Ay bundan dolaydır ki
gezegenlerin hem alt, hem de üst düzeyde katılan evrenselidir.  Kartın dibinde,  gecenin karanlığı boyunca  Güneş’i taşıyan Kutsal Böcek hareket eder.

Yukarıdaki Ay’ın şeytan peyzajıdır. Kanın boyadığı
bir akıntı ya da Pıhtı yolu, iki çorak dağ arasında uzanır. Tepelerde karanlık
uğursuz kuleler vardır. Eşiğin üzerinde
çakal kafalı tanrı Anubis, iki şeklinde, yolda düşenleri yiyip bitirmek
üzere ayaklarında bekleyen çakallarla durur.

19.ONDOKUZ
XIX. GÜNEŞ;

Kart Işık, Hayat ve Aşk Lordu, yeni Sonsuzluk Lordunu ve insan ırkının tam azat
edilişini temsil eder. Yeşil tümsek, verimli toprağı betimler, ama duvarların
varlığı yeni Sonsuzluk’un denetimden yoksun olduğu anlamına gelmediğini
gösterir.
ikiz çocuklar duvarın dışında dans ederken temsil edilir; çünkü onlar insanlık
tarihinde yeni evreyi, günah ve ölüm gibi fikirlerin dayattığı kısıtlamalardan
tam özgürlük evresini simgeler.

20.YİRMİ
XX. DİRİLİŞ, MELEK ya da SON HÜKÜM

Kart, Gece’nin bedeni çevre ölçüsüdür, yıldız tanrıça sınırsız olanakları
temsil eder. O, eşi Hadit ebedi enerji için ayakta dururken ateş dünyasını
çevreler. Ortada, Yeni Sonsuzluk ‘un vücut bulması, yine güneşe özgü tanrı
çocuklar Horus oturur. Uzatılmış ve boş olan sol el, bize tanrının yaşlı Evreni
yok ettiğini, ama bunun yenisini biçimlendirmekte çok genç olduğunu anımsatır.
Kartın dibinde, ona atfedilen İbrani harfi Şin görünür. Üç Yod, Yeni Sonsuzluk’un
Cevheri’ni paylaşmaya yükselen üç insan şekli tarafından işgal edilir.

21 YİRMİBİR
XXI. EVREN

Bu kart, Tau harfine atfedilir. İlk kart Jokerle birlikte °Cevher”
anlamında Ath sözcüğü hecelenir. Böylece, tüm gerçek bu iki kartın başlangıç ve
son olduğu dizilerde içerilir. Tau harfi, sürekli kendi kendini yenileyen
değişim tarafından uzayın ve zamanın üstünlüğüne uygulanabilen dört kat bir
uzantıyı simgeler. Harf dahası, gezegenlerin en yavaşı Satürn’le ilişkilendirilir
ve bu hesaba göre Dünya’nın cevherine ortak edilir.

Satürn yaşlı tanrı, bereket tanrısıdır. Hayat Ağacı
üzerinde Tau harfinin varlığı değişim ve istikrar arasında bir denge haline
işaret eder. Kart üzerindeki kabartma bu nedenle Büyük Çalışmanın tamamlanışını
simgeler.

Evren görüntüsü bir bakiredir; Tetragram maton’un son
harfi. O, Büyük sarmal biçimli Yılan’la ya da Güneş’le dans ederken temsil
edilir. On simgeyle çevrilidir. Onun etrafında, Zodyak’ın (burçlar kuşağı)
beşlisi için yetmiş iki halka.dan oluşan bir elips vardır.

Kartın köşelerinde, kurulmuş Evren’i gösteren dört
Kerubim (melek yüzlü) bulunur. Merkezde, yalnızca saf kalplilerce görül bilen
Hayat Ağacı’nı başlatan Hayat Çarkı vardır. Kartın aşağı bölümündeki, rahmetli
J.W.N. Sullivan’ın tanınmış kimya öğeleri haritasıdır.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın