Meditasyon: Zihinsel Dengenin Sağlanması ve Pozitif Enerji Akışı

Meditasyon: Zihinsel Dengenin Sağlanması ve Pozitif Enerji Akışı

Meditasyon: Grup içinde yapılan uygulamalar içinde dahi olsa, meditasyon kişiye özel deneyim taşır.

Zihnimizle olumlu ve bilinçli bir ilişki geliştirmeyi öğrenmek kendimize verebileceğimiz büyük bir armağandır. Zihinle olumlu iletişim gerçek sağlık ve mutluluğun temelini oluştururken, meditasyon zihin ve katmanları arasında derin yolculuk yapmamızı sağlar.

Meditasyon büyük ve küçük ben arasında kurulan bir köprü, taşıyıcı araçtır. Gerçeklik olarak gördüğümüz, her görülenin arkasındaki gerçekliği görmemizi sağlayan bilinç halimizin algı ve davranışlarımızın değişimidir. Sonlu ve sonsuz arasında derin bağ kurulurken, bireyi fizik-duygu-zihin ve ruhsal olarak dengeler, merkezler, hizalar.

Meditasyon fayfdaları:
Meditasyon, zihin dalgalarını kontrol ve dönüştürmeye yardımcı olan güçlü bir uygulamadır. Ruhun ışığının akışına izin verir.

Meditasyon herkes içindir. Zihin ve beden’e verilmiş olan mirası, Öz duyarlılığı yükseltir. Meditasyon kendimiz ve zihin arasında zihin ve beden arasında iletişim sağlar.

Meditasyon pratiğinde kullanılan mantra-ses bilimi dilin damağa değmesi ile, otonom sinir sistemi, ilk beyin ve limbik sistem ile iletişime geçer.

Meditasyon pratiğinde kullanılan mudra (parmak yogası) beyin organı üzerinde çalışır. Enerji transformasyonu sağlanır, elemantar denge kurulur.

Meditasyon:

  • Nötr zihni geliştirir.
  • Sonlu ve sonsuz olan gerçeklik bağlantımızı kurar. Ruhun berraklığı ile algılatır.
  • Kaliteli yaşamın duyarlılığını, içsel huzur, denge ve dinginlik verir.
  • Sezgi ve kavramayı geliştirir, doğal sezgisel farkındalık sağlar.
  • Stres sorunlu durumlarda çözümleme getirir.
  • Kişilik ve davranışlarımızdan sorumlu ön beyni geliştirir.

“Meditatif zihin Nötr Zihindir;
Ve kaderiniz etrafında koşar. Kaderinizi belirlemede 3 davranış vardır. Karma’nın yasaları, aksiyon ve reaksiyon içinde manyetik alanınızı yerküreye uyumlayarak beleşçi bir hayat akışı,
yada yaşamınızı manyetik alanınız etrafında yaratıcı, meditatif ve gözalıcı olan bir nötr zihin ile. Bu yolu çok iyi yapabilirsiniz.”
Yogi Bhajan

Meditasyon ve 3 Fonksiyonel Zihin hali:
Meditasyon zihnin nötr haline ulaşmamızı sağlar. Negatif, pozitif ve nötr olarak adlandırılan 3 fonksiyonel zihin hali vardır.

Kundalini Yoga meditasyon uygulamasında kullanılan teknikler, her 3 zihnin kademesini geliştirir ve nihai olarak nötr zihne ulaşmamızı sağlar. Nötr zihin sıfır noktasıdır. Olanın ve herşeyin gözlemcisi olan yargısız zihin halidir.

Negatif Zihin:
Tepki meydana getiren tepkili ve koruyucudur. Olayların içindeki tehlikeyi ve acıyı görür. Tehlike anındaki yok edici ve yıkıcı durumlardan korur.

Pozitif Zihin:
Negatif zihnin genişlemiş halidir. Olaylar karşısında nasıl fayda sağlayabileceğimizin potansiyelini, geliştirdiğimiz pozitif zihinle sağlarız. Deneyimlerimizden nasıl, en yapıcı, hoşnut, olumlu sonuç alabilirizi düşünür, risk alır ve aktiftir. (Karın çakrası-Ateş nefesi)

Nötr Zihin:
Gerçekleri ve olayları herhangi bir taraf tutmadan ve yargı koymadan ifade eder, tanımlar.
Negatif ve pozitif zihni gözlemleyerek, gönderdikleri mesaj ve düşünceleri filtre edip alarak en yüksek faydayı sağlayacak durum olarak değerlendirir. 2 zihnin hareketliliğinin durumunu denetler.
Amaç ve gerçekliği herhangi bir duygu ya da etki altında kalmadan muhakeme eder.

Bazı kişilerin negatif bazı kişilerin pozitif zihni gelişmiştir. Ya da her 3 zihnin dengelenmeye ihtiyacı vardır. Bazen 3 zihin uyum ve denge içinde olabilir. Bu aydınlanmış zihindir, esnek, yaratıcı ve eşsiz tekliği getirir.

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin