Merkaba Nedir?

  • Mer: ışık
  • Ka: Zihin
  • Ba: Beden
  • H: söylerken çıkan ses

Işık bedenimizin geometrik formuna merkabah denir.

İç içe geçmiş iki üçgen prizmanın oluşturduğu şekildir. Alt prizma dişil yani rahim prizma, üst prizma eril yani rahim prizma. Alt üç çakra rahim tarafımız, üst üç çakra rahman tarafımız ve bu iki prizma kalp vasıtasıyla birbirine yaklaşıp birleştiğinde ve iç içe geçtiğinde merkabah şekli oluşuyor. Kadınlarda alt prizmanın ucu önde, erkeklerde üst prizmanın ucu öndedir. Rengi altındır ve altından altın ışık yayılır.

Kuran’da adı geçen yıldız, Tarık yıldızı, o göğü delen yıldızdır, sen onu nereden bileceksin der. Ancak ilim sahibi olanların anlayabileceği bir şeydir demek aslında sen onu nereden bileceksin.

Merkaba Ulaşım Aracı

Merkabah ulaşım aracıdır, ruhsal ya da bedensel olarak her yerde olmayı ve seyahat etmeyi sağlar. Bedenimizin ışık aracı. Ortasından da pranik tüp geçiyor. Normal dönüş hızı kalp atışımızın hızında. Işık hızına çıktığında da fiziksel olarak bir yerden başka bir yere seyahat edebiliyoruz. Ama bunu yapmıyoruz, bu ustalık gerektiriyor çünkü, tekrar bir araya getiremeyebilirsiniz kendinizi.

Çok güçlü bir dönüştürücüdür bu çalışma. Kendi hayatınızda, varlığınızda, evinizde, iş yerinizde, ya da üzerinde döndüğünüz yerde büyük dönüşümler olur. Gerçekler açığa çıkıyor, gizli haller açığa çıkıyor ve hızlı ve güçlü bir şekilde şifalanıyor.

Merkabamızın içinde olduğumuzu görüyoruz, oturuyorsak üst prizmanın tabanında oturuyoruz. Alt prizmanın tabanı da bizim timüs bölgemiz hizasında. Eşit nefesler almaya başlıyoruz. Ve normalde merkabamız kalbimizin hızında döner. Ve sola doğru döndürdüğümüzde içinde bulunduğumuz halin ya da durumun dönüşümü için, sağa doğru döndüğümüzde de içinde bulunduğumuz hali güçlendirir. Biz bu çalışmada sola doğru döneceğiz dönüşüm için.

Nefes Meditasyonu

Nefeslerimizi eşitleyip meditasyonel hale geçtikten sonra, merkabamızın normal hızından iki kat daha hızlı döndüğüne odaklanıyoruz. Ve sonra 4 kat hıza çıkarıyoruz. 8 kat hıza çıkarıyoruz. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ve kademe kademe yükseliyoruz. Önce 64’teyken kendi üzerimizde dönüyoruz ve yükselip apartman ya da neredeysek o mekanın üst kısmına yükseliyoruz, 128’e çıkınca bulunduğumuz bölgenin üzerine ve şehrin üzerine, 256’da ülkenin üzerine ve 512 bulunduğumuz kıtanın üzerine ve en son 1024’te dünyanın üzerine çıkıyoruz.

Sonra aynı şekilde hızımızı yavaş yavaş düşürerek aynı sırayla bedenimize kadar iniyoruz ve merkabamızı yine kalp hızımızda dönerken görüyoruz. 

Kurs Önizlemeleri

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın