Numeroloji Karakteristik Özellikleri ve Meslekler

Numeroloji Karakteristik Özellikleri ve Meslekler

Numeroloji ’de Sayıların Karakteristik özellikleri:
1. Liderlik, bağımsızlık, önder olma, baş at olma, önde olma, özgürlük,
1=ben demek, ben’i ortaya koyma. Esas amacı liderlik. Vizyon sahibi olma, vizyonerliktir. Bir vizyonun arkasına insanları toplamak ve sürüklemek.

Negatif Yönleri: Diktatörlük, zalim, bencil, kavgacı, yıkıcı, kendini beğenmiş, tembel, bencil.

Meslekler: mucit, lider, yönetici, müdür, vali, general, kaptan, kurum başkanı.

1’ler her şeyi alıp satabilir, avukat ya da yazar olabilirler, eğer yaratıcı yöne saparlarsa modacı ya da tasarımcı olabilir, kendi fikirlerini sürdürebilmek için bağımsız kalmakta ısrarcıdırlar.

2. 2=sen demek. İşbirliği, takım çalışması, bir araya gelme, sevgi, ahenk, uyum, hizmet, ritim, başkalarına değer vermek, iletişim, ilişkiye vesile olmak, takım kurucu, bir araya getirmek.

Negatif Yönleri: İkilemde, kararsız kalan, utangaç, duygusuz, aciz görme kendini, yıkıcı, sıkıcı, tatminsiz, sahte, hasta ruhlu, yalancı

Meslekler: Diplomat, devlet adamı, politikacı, psikolog, öğrenci, öğretmen, sekreter, büro çalışanı, istatistikçi, derleyici, detaylar üzerinde çalışan, ev hizmetçisi, artist, dansçı ya da şarkısı, telepat ya da medyum.

Bütün 2’ler başkaları ile uyum içinde çalıştıkları ortamlara uyum sağlar, lider değil takipçidirler, doğuştan uyum ve barışı kendinde barındırdığı için iyi diplomat olurlar, Her şeyde ritim ve uyum aramaları nedeniyle iyi dansçı ve müzisyen olurlar, detaycıdırlar.

3. Biz demek. Yaşama sevinci ve gücü farklı şekillerde ifade etmek, artistik ifade, yüksek iletişim gücü, ama aynı zamanda konuşma konusunda çok sıkıntı çekiyor olabilir, ilham, yetenek, hayal gücü, yazma, tiyatro, şarkı söylemek, konuşmacılık.

Negatif Yönleri: Ayran gönüllü, yüzeysel, gururlu, kibirli, abartılı, inatçı, kıskanç, hoşgörüsüz, kaygılı, dedikoducu, önem vermeme, züppelik, boş konuşma.

Meslekler: Kelimelerin sanatçısı, şarkıcı, yazar, şair, tiyatro yazarı, aktör, enstrüman virtüözü, eleştirmen ders vererek ya da yazarak, eğlendirici sahnede kulüpte ya da toplum içinde, din adamı ya da misyoner, kuyumcu, şapkacı, dekoratör, modacı. Etkileyici ve yaratıcı fikirlere sahiptirler, sunum yetenekleri güçlüdür, Neşeli ve dekoratif mesleklerde rahat hissederler.

Zihinsel 3 yazmaya yönelir, duygusal 3 oyunculuk ve şarkı söylemeye, en uçarı olanı ise topluma ve süslemeciliğe yönelir.

4. Pratiklik, düzen, teslimiyet, sabır, sebat, hizmet, ekonomi, güven, değerlilik. Basamaklar halinde gider yaşamı. En büyük dersi sabrı öğrenmektir. Sabrın tahammül etmek olmadığını, durumu kabul ederek yolun ve sürecin keyfini çıkarmak olduğunu anlamalıdır.

Negatif Yönleri: Düzen takıntısı, sabit fikirli, kaba saba, dar görüşlü, değişime kapalı, şiddet eğilimli, dogmacı.

Meslekler: Teknik işlerin anlatıcısı, ekonomist, teknisyen, istatistikçi, profesör ya da eğitmen, organizatör, idareci ya da satın alıcı, bilim insanı, muhasebeci, yetenekli bir zanaatkar, hekim ya da cerrah, kimyager, elektrikçi, inşaatçı, botanikçi, müzisyen. Maddi alanlarda başarılıdırlar. Yüksek zihinsel fikirlere sahip olanlar yazarlığı ya da eğitmenliği seçer. Kadınlar arasında rutin el işi ve ev işi ile uğraşanlar vardır.

5. Değişim dönüşüme izin vermek, yapıcı özgürlük, seyahat, macera, yenilik, keşifler. Yeni insanlar, yeni yerler tanıma.

Negatif Yönleri: Engellenmeye çalışılırsa, özgürlüğü elinden alınırsa içki, uyuşturucu bağımlılığı, sorumsuzluk, sürüncemede bırakmak, dikkatsiz, tutarsız, çapkın, dikkatsizlik, öfkeli olur, patlar, sansasyonel, zevksiz, başkasının özgürlüğünü kısıtlamaya kalkar.

Meslekler: Senatör, sivil hizmet subayı, sivil lider, avukat, dedektif, gizli servis şefi, yazar ya da editör, aktör, animatör, sahne konuşmacısı, tiyatro eleştirmeni, müdürü ya da yönetmeni, gezgin satıcı, profesyonel kurye, madenci ya da elektrik uzmanı, bilimsel mucit.

Bütün 5’ler her şey herkes içindir görüşündedir. Her yaklaşım şeklini anladıkları için çok iyi satıcı olurlar, sevilirler ve hoş karşılanırlar, insanlarla iletişim içinde oldukları işlerde başarılı olurlar, bir büroya kapatılmak onları bitirir, konuşma ve hareket özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. Seyyah olarak doğmuşlardır.

6. Aşk, uyum, yuva, sorumluluk, düzen, hizmet. İlahi aşka ulaşmak ister. İhtiyaçtan doğmayan ilişki. İki insanın da tam olarak bir araya gelmesi ve tamlığı paylaşması. Doktorlar, hemşireler, hizmet sektörü, şifacılar.

Başkalarının sorumluluğunu kendi üzerine alabilir, hizmetçiye dönüşebilir, hizmetçi olmadan hizmet etmek. Tek yaşam sorumluluğu insanın kendinedir. Sorumluluğu öğrenmesi gerek. Bütün insanlığı aile olarak görmeyi amaçlar.

Negatif Yönleri: Kuruntu, endişe, telaş, yanlış yönlendirilmiş sempati, idealler, her işe karışma, aile içinde despot.

Meslekler: Sanatçı, tiyatrocu, oyuncu ya da müzisyen, fizikçi ya da eğitimli bir hemşire, hastane şefi, sosyal yardım uzmanı, bir kurumun insan kaynakları müdürü, öğretmen ya da yazar, otel idarecisi, restoran ya da kafe işletmecisi, yiyecek ve ev eşyası satıcısı, annenin yardımcısı, profesyonel koruma görevlisi, kozmik baba ya da anne.

Bütün 6’lar sorumluluk ve güven gerektiren bir görev isterler, düzenler, uyum verir ve uyarlarlar, yuva ile bağlantılı görevlerde, kurumlarda, sivil eğitsel ya da mali konuları iyileştirecek projelerde başarılıdırlar. Yaşlıların bakımı, gençlerin eğitimi ve toplumun tümünün geliştirilmesi ile ilgilidirler.

7. Kaynaktan gelen bilgiyi buraya getirmek için, iki dünyayı birleştirmek için varlar. Farklı düşünce yapılarını anlayabilirler. Analitik düşünebilmek, algılayabilmek ve anlatabilmektir amaçları. Bir mühendise de, bir matematikçiye de ruhsallığı anlatabilmelidir. Ruhsallık için çok önemli bir sayı.

Zihnin işleyişini ve çalışma sistemini anlamaya çalışır. Teknikle birleştirilmiş bir ruhsallık. Kaynaktan gelen bilgiyi elle tutulur hale getirmek, insanların anlayabileceği şekle sokmak amacıdır.

İki dünyayı bir araya getirmek için vardır 7’ler. Zihni çok iyi analiz ederler.

Rehber, öğretmen, psikolog, filozof. Teknik taraflarını geliştirirlerse daha rahat anlatabilirler.

Negatif Yönleri: İnançsız, inatçı, pesimist, şüpheci, melankolik. Köktencilik tarafı var: ateist ya da dinci olmak, iki uç, içki düşkünlüğü.

Meslekler: Yasa yapıcı, yargıç, avukat, bilim insanı, madenci, elektrik uzmanı, banker ya da borsacı, uzman muhasebeci, uzman dokumacı ya da saat yapımcısı, mucit, yazar, editör, üniversite dekanı ya da müdürü, din adamı, bahçıvan, astronom, büyücü, şaman, din, seremoniler ve kilise müziği üzerine otorite.

Bütün 7’ler kalkıştıkları her dışa vurum yönteminde son sözü söylerler, çünkü mükemmeliyetçidirler ve kesinlikle emin olmadan konuşmazlar. Yöneticiliğe dair her işi mekanik kısmına dalmadığı sürece yapabilirler. Düşünür ve bilgedir.

8. Bolluk, güç, irade, otorite, maddi tatmin. Bolluk çalışması yapmak için buradalar. Fiziksel dünyada da bolluğu sağlamak istiyorlar. Hayatında bolluğu ne kadar izleyebildiğinle, tanıklık edebildiğinle alakalı. Bolluktan özgürleşecek kadar bolluğa sahip olmak gereklidir, ancak o zaman esas bolluktan özgürleşebiliriz. Bankadaki paranın hesabını düşünmeyecek kadar, bir işe girişirken ekonomik kaygı olmaksızın, bolluğun ruhundan sonsuz şekilde geleceğini bilerek girebilecek kadar bolluk bilinci ve realitesi içinde olmaktır amaç. Parayı önemsemeyerek bolluktan özgürleşemezsin. Para senin Yaradan’ın bolluğunu yansıttığın bir araçtır.

Özgür olmak için bolluk içinde olmak gerekir. Bolluktan özgürleşmek, bolluğu düşünmeyecek kadar bir bolluk hissine sahip çıkmaktır. Ruhsallıkla bolluğu birleştirmek için buradadırlar. Materyal dünyanın bir yansımamız olduğunu dünyaya göstermek için buradalar. Buradaki her şey, ruhsal alemin yansımasıdır.

Diğer bir ana konusu: otoritedir. Negatif yönde baskıcı ve diktatör olabilir. Ama esas otorite, yaşama karşı kendini bilen bir duruştur. Ben neden buradayım, ne yapıyorum, amacım nediri bilmektir otorite. Ruhun asıl halini yansıtmaktır. Gerçekten kendin olduğun zaman bütün varoluş saygı duyar. Kendinden eminlik. Diğer ana konusu: Güç ve irade. Fizik güce önem verebilirler. Başta gücü sevgiyle kullanmayı öğrenmeliler. Kaynağın iradesine ulaşmak amaç, kendi egondan ve gücünden sıyrılıp kaynağın iradesinin ve gücünün tecellisine teslim olmak, ancak o zaman dağları yerinden oynatabilir ama bir çiçeğe bile zarar vermez. Külli iradeye ulaşmak. 8’ler çok iyi organizasyon yaparlar. Kendine güven.

Negatif Yönleri: Otorite, baskı kurmak ya da yaşama karşı kendini baskılamak, Sömürü, intikam, diktatörlük, para hırsı, tanınma arzusu, sabırsızlık, boşa harcanan enerji, güç tutkunluğu, vicdansızlık.

Meslekler: Maliyeci, borsacı, yönetmen, idareci, önemli bir ticaret adamı, gemi ve demiryolu inşaatçısı, sahibi, üretici, büyük boyutlarda satış ve alış yapan kişi, şirket başkanı, danışmanı, yenilikçisi, gazete idarecisi, ticaret konusunda uzman, denizci, ulaştırmacı, sanat hamisi (uygulama alanında), yardım toplantılarının düzenleyicisi. Büyük iş 8’lerin sloganıdır, Hayatın büyük maddi konuları söz konusu olduğunda çok başarılıdırlar. Geniş görüşlülüğünü devam ettirdiği sürece kazanır ve sınır tanımaz.

9. İnsanlara evrensel sevgiyi tanıtmak, içimizdeki üstadı açığa çıkarmak için varlar. Hümanistlik. Ruhsallık ve tamamlanma sayısı. Evrensel sevgi, birlik, insanlığa hizmet, cömertlik, geniş görüş, tamlığa saygı, kardeşlik, adalet. Aziz gibi olurlar eğer ruhsal olurlarsa. Ruhsal olurlarsa Aziz gibi olurlar.

Negatif Yönleri: Çok duygusal, egosantrik, çok fazla alana dağılma ve dağınık olma riski var. Kaba, dönek, bohem, amaçsız, ahlaksız, acı konuşma.

Meslekler: Sanatçı, sanatın her dalında. Öğretmen, deva bulucu, vaiz, reformcu, yazar, bestekar, sanat hamisi (estetik alanda), yargıç, ceza avukatı, danışman, doktor, cerrah, insancıl. 9’lar duygularını her şekilde özgürce ifade eder, hayatın ilham, iyilik ve insani anlayışın şart bölümlerinde başarılı olur.

11, 22 ve 33’ler yani çift rakamlar buraya bir görevle gelirler.

11. Aydınlanma ve aydınlatma için buradalar. Aydınlanma, hafız, vaizlik, mucit, ilahi sanat, kendinden daha öte bir anlam düşünme. Öncelikle kendilerinin aydınlanmaları gerekiyor. Kendinden daha yüce bir yapıyı düşünürler, tüm evreni düşünerek hareket ederler, insanları aydınlatmayı amaçlarlar, eğer uyanmışlarsa ve aydınlanmışlarsa.

Negatif Yönleri: Amaçsız, cimri, uyuşuk, tembel, anlayış eksikliği, fanatik, kendini üstün görme, sefahat düşkünü, kaba, şeytani, hasta.

Meslekler: Gezici vaiz, bakan, reformcu, refah içinde çalışan kişi. Psikolojik analizci, psikolog, filozof, öğretmen, dini yazar, yardım toplamak için çalışan kişi, yüce hareketlerin lideri, aktör, kaşif, mucit. İdeallerini ortaya koymak isterler, kendi ışıklarını yakalayabildiklerinde mutlu olurlar, iş hayatına uyum sağlayamazlar.

22. Usta tasarımcı, güç, her konuda güç. Uluslararası, evrensel düzeyde hedef belirleme. Maddenin efendisi evrensel sistemler için. Daha yeni sistemler kurar. Bütün rakamların bilgeliğine sahip olması gerekiyor.

Negatif Yönleri: Evrensel düzeyde baktığı için her şeye, negatif tarafı da epey tehlikeli. Evrensel suç, kara büyü, aşağılık kompleksi, yabancılaşma dünyaya karşı, isteksiz. Çabuk yoldan zengin olma isteği.

Meslekler: İnşaatçı, gemici, büyük boyutlarda alıcı, öğretmen, yazar, pratik reformcu, lider, yönetici, vali, devlet adamı, dünya işlerinin idarecisi, toplum işleri ve menfaatler organizatörü, kamu yararına çalışan kişi.

Yeni sahalar açar ve onlara ulaşmayı sağlayan yollar inşa eder, uluslararası haberleşmeyi sağlar ve bunu kontrol eder, inşa ederken güzelleştirir.

33. Mesih’in ışığı, Mesih bilinci. Yaradan’ın yansıması olan, ben benim bilinci. Barıştırıcı, birleştirici ışık. Dünyaya barışı getirmek için varlar. 33 aktive olana kadar 6’yı yaşarlar.

Karmik Bilgi: Karmik borç ya çalışmış başaramamış ya o konuyu hiç çalışmamış, ya da çalışmış ama kötüye kullanmış. x çalışmış xx çalışmış başarmış xxx çalışmış, başarmış, ustalaşmış

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin