Numeroloji Sayısı Yedi – 4.Ders

Merhaba bu online eğitimimizde ücretsiz eğitim al sitesi kullanıcılarına özel ücretsiz Numeroloji eğitim serisine devam ediyoruz. Bu eğitim serisini toplamda 6 derste öğreneceğiz. Bu online ders ücretsiz kurs serinin dördüncü dersidir. 

Serinin üçüncü dersini kaçırdıysanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersi yazının altında bulabilirsiniz. Yazı ücretsiz eğitimler arasında reklamlar yer almaktadır. 

7-YEDİ

Anahtar kelimeleri: zihni analiz, ruhsallık.

9 ve 7 ruhsal rakam, ikisi farklı. 9 aziz gibi. Teknik konularla, arkasındaki bilimle ilgilenmiyor. Oysa 7, ruhsal bilgileri, elle tutulabilir hale getirmek istiyor. 7 altını doldurmadan, somutlaştırmadan inanmıyor.

Yaşamlarının başlangıcında çok analitik olabiliyor. İnsanların zihinlerini çok iyi analiz ederler. İç gözlemleri güçlü, huzur, bilimsel araştırma, ruhsallık, inanç, saflık, erdem.

7’ler, yukarıdaki ruhsallığı aşağıya indirenler olacaklar. Bilim insanları artık laboratuvar ortamında ruhsal çalışmaları kanıtlayabiliyorlar. Bu dönemde bundandır ki ruhsallık güçleniyor. Bir su taneciğine söylediklerimizin şekli ortaya çıkabiliyor.

Simya ilminin numeroloji sayısı 7.
9 ise meditasyon yap, zikir yap rahatla…

7’ler anlayışı geliştirmek için burada. Başka insanların bilinç seviyelerini anlayıp ona göre konuşma becerisine sahipler. Herkese her bilince konuşabilirler.

7’lerin işi; yukarıdaki bilgileri, fiziksel olarak buraya indirecek lugatı, tekniği getirmek, indirmek.

7 rakamı, ifade biçimi tarafında ise iyi psikolog, filozof olabiliyorlar.

Olumsuz: melankolik, hata araştıran, sert eleştiren, mesafeli, soğuk, şüpheci, karışık düşünceli, sinirli.

Başlarda ateist olabiliyorlar.

Yıkıcı: inançsız, hırsız, kandıran, kurnaz, hilekar.

7’ler yeni dünyanın ilim insanları.

Öneri; ruhsallığı yüksek ise tekniğini güçlendirsin. Tekniklerse ruhsallığı unutmasınlar.

Ruhsallığı ve tekniği güçlendirmeleri gerekiyor. 7’ler rehberler, insanlara anlatacaklar, onun için kelimeye dökebilmeliler.

Osho daha çok 9, farkındalıkla ilgili, teslimiyetle.

Deepak Chopra tam 7, doktor.  Kitaplarının girişinde, anlatacağı konuyla ilgili laboratuvar çalışmalarını aktarıyor. Sonra konuya geçiyor.

Ruhsallığın dünya dışı olduğu sanılıyor. Oysa ki görebiliyoruz. Çiçeği sevdiğinde açtığını, güzelleştiğini anneannemiz de biliyor. Ruhsallık gözle görülebilir, elle tutulabilir. Sonuçları vardır, Simya bir ilimdir.

7 ilahi rakam, 7 çakra, 7 gök, 7 katman.

9 gibi aziz bilincinde ruhsallıktansa ilim bilincinde ruhsallık 7’deki.

8- SEKİZ

Anahtar kelimeleri: maddi tatmin, otorite.

Maddiyattan özgürleşmek istiyor. Nihai amacı; zenginlik, bolluk, güç, otorite kavramlarının ne demek olduğunu anlamak. Başlangıçta otoriteyi, insanların üzerinde hakimiyet kurmak zannedenler bulunuyor. Zenginliği saray yapmak, gücü başka insanlardan daha yüksek olmak zannedenler.

Zenginliğin aslında her yerde ve her an var olabileceğini anlamak istiyor. Zenginliğin dışarıdan değil içerden geldiğini anlayana dek.

Otorite; kim olduğunu bilen duruş, baskıcılık değil. Ben buraya ne yapmaya geldiğimi biliyorum duruşu. Başkalarına karşı üstünlük, baskı kurmak değil.

8’ler öyle böyle değil bolluk istiyor. Adım atarken parayı düşünmeyecek kadar. Paradan özgürleşebilmek için zenginliği yaratmak istiyor.

8 ifade gücü tarafında ise; finans, para ile ilgili işleri oluyor. İçteki değeri, gücü, ışığı ne kadar artırırsanız, bolluğunuzda o kadar güçlenir. Bunu anlamak ve anlatmak için buradalar.

Başlangıçta, baskıcı otoriter taraflarını öne çıkarırlar. Asıl algılamaları gereken Yaradan’ın iradesini buraya getirmek.

İdarecilik, organizasyon yetenekleri çok yüksek, pratikler. Güvenilirler, başarı güçleri var.

Olumsuz: zorlama, sert davranış, sadece para için hırs, güç tutkunluğu, dikkatsizlik, muhakeme gücünden yoksunluk.

Yıkıcı: gücü ve parasıyla insanları sömürme, intikam, vicdansızlık.

Numerolojide rakamlar yükseldikçe negatif tarafları da yükseliyor.

8’ler para ve bolluk konusunda sıkıntı çekiyorlarsa bolluk sınıfındaki çalışmaların hepsini öneriyoruz.

9-DOKUZ

Ruhsallık, tamamlanma, hümanizm, insanlığa hizmet, evrensel sevgi, kardeşlik, yardımseverlik, artistik deha, geniş görüşlülük.

Ruhsallığın tekniğiyle ilgilenmiyor, her şeyin birliği, tamamlanma, evrensel kardeşlik ile ilgileniyor. Aslında insanların içlerindeki üstatları açığa çıkarmak için burada. İnsanların içindeki özleri açığa çıkaran rehberler. Ruhsal tarafları çok güçlü.

Kendini dış dünyaya İfade biçimi 9 ise, işlerinde mutlaka ruhsallık oluyor.

9’lar yeni dünyanın ruhsal rehberleri. İnsanların içlerindeki tamamlanmamış yanlarını açığa çıkaran ilahi rehberler. Rehberlikleri güçlü, dini önder olabiliyorlar.

Olumsuz: duygusal, egosantrik, dağınık güçlere sahip, dönek, amaçsız hayal kuran.

Yıkıcı: ahlaksız, kaba saba, insanları dogmaları (katı inançları) peşinde sürüklemeye meyilli, katı inançlarını dış dünyaya aşılayan.

11-ONBİR

Aydınlanma

  • Önce kendi içlerinde aydınlanıp sonra insanlığı aydınlatmak için buradalar.
  • Kaşifler, mucitler, şiirsel oluyorlar. Ruhsal, idealist, yüce, vaiz.
  • Olumsuz: anlayış yoksunu, fanatik, kendini üstün gören.

Güçlü vizyonları var, iki kere 1. Aydınlanma vizyonerliği, liderlikleri çok güçlü.

Çok fazla bilgileri olabiliyor, bundan dolayı insanları aşağılayabiliyorlar. İnsanların kendi isteklerine göre davranmasını istiyorlar.

Yıkıcı: cimri, sefahat düşkünü, rezalet çıkarmaya yatkın, dürüst olmayan, şeytani, kaba saba.

9’un üzerindeki rakamların, evrensel plandan aldıkları görevleri var. İlahi planda yukarıdan aşağıya sistem var. Dünyadaki tekâmül görevini üstlenmiş bir yıldız var: Sirius. Buraya gelen bütün peygamberler, görevlerini oradan alıp geliyorlar. Bu sebeple Sirius, kadim zamanlardan beri ilahi yıldız. Şamanlar Sirius’tan geldiklerini söylerler.

11’ler evrensel bir amaç için buradalar.

22-YİRMİİKİ

Usta tasarımcı

Her konuda güçlerini açığa çıkarma istekleri var. Amaçları; pratik idealizm, uluslararası hedef belirleme, evrensel yücelme, maddenin efendisi olma.

Olumsuz: çabuk yoldan zengin olmak isteyen, büyük konuşan.

Yıkıcı: Kara büyü, evrensel suç

22’ler tüm rakamların ustası olmak için geliyor. 1’in liderliği; 2’nin bir araya getiriciliği; 3’ün yaşama sevinci; 4’ün sabrı, teslimiyeti; 5’in değişim ve dönüşüm gücü; 6’nın aşk ve hizmeti; 7’nin ruhsal bilgileri teknikle birleştirmesi;8’in bolluk ve otorite bilinci; 9’un evrensel kardeşlik ve sevgisi; 11’in aydınlanması.

22, yaşam amacını gerçekleştirmek için bunların hepsine çalışmalı. Büyük rakam, daha fazla çalışma anlamına geliyor. Aynı anda birçok çalışmayı birden yapması gerekiyor.

Yaşam amaçlarını gerçekleştiremezlerse yaşamlarını çok fazla sıkıntıya sokuyorlar. Çok fazla içsel tazzik var. Yoksa yaşamlarında çok fazla olumsuzluk yaşayabiliyorlar.

22’lerin çoğu uluslararası işler yapıyorlar.

Buradaki amaçları sistem tasarımı yapmak. 11 gibi insanların aydınlanmasıyla değil, daha çok sistemleri kurmayla ilgileniyor. Yeni sistem kuruyor.

Yaşam amacı 22, ifade biçimi 8 olan, belki yeni ekonomi sistem, kuruyor. Diğeri yeni müzik akımı başlatıyor.

22’lerin yaşamı kolay olmayabilir, çok fazla sorun yaşayabilirler. Çok fazla çalışma yapmaları gerekebilir. Evrensel suçlar işleyebiliyorlar. Bazen 4 rakamı özelliği gösterebiliyorlar. Kendilerini açığa çıkarmadan önce, düzen, sabır, teslimiyet üzerine çalışmaları gerekebiliyor. Aşırı mükemmeliyetçi olabiliyorlar. Yolda yürüdükçe 22 özelliği gösterebiliyorlar.

33-OTUZÜÇ / MESİH BİLİNCİ

Pisagor Numerolojisi’nde 33 yok. 2013 inisiyasyonu ile birlikte 33 rakamı kullanılmaya başlandı. Sadece ana yaşam amacı bölümünde kullanılıyor.

Negatifi olan bir rakam değil. 33 hedefe ulaşmıştık sayısı. Görevin açılması, aydınlanmanın gerçekleşmesi.

Henüz kendini gerçekleştirmediyse 6 gibi davranır. Ruhsallıkla ilgisi yoksa kişiyi 6 olarak okuyoruz.

Ücretsiz Numeroloji eğitimi beşinci dersi olan Numerolojide Geçmiş Yaşama Bakış kısmını görmek için TIKLAYINIZ..

Melek Öztürk
Remkod-Rehber Eğitim Merkezi

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın