Numerolojide Karmik Ders Tespiti-Ektiğini Biçen Dna

Numerolojide Karmik Ders Tespiti-Ektiğini Biçen Dna

“Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır”

Karmik ders sayısı tespiti için öncelikle isim ve soy isimdeki harflerin sayısal değerlerine göre hangi çakraya kaç adet harf denk geldiğini buluyoruz. Harf desteği almayan sayıları DNA aracılığıyla atalardan kalan borç veya dengelememiz gereken alanlarımız diye de düşünebiliriz. 

Örneğin; Harf ve sayı tablosundan her harfe karşılık gelen sayılar belirlenir.

Melek   Öztürk
45352  682392
Harf desteği olmayan rakamlar: 1 ve 7 (Bu rakamlar üzerinde kişinin daha çok çalışma yapması gereklidir. Yaşam senaryosun da karşısına çıkan olaylar, durumlar bu rakamlar üzerinden etkili olabilir. Bilinçli bir farkındalıkla bunu aşabilir.)

Yaşam dersi sayısı 1: (Numerolojide harf karşılığı a, j, s, ş)

Kişinin karmik ders sayısı bir ise, birin doğasında ki cesur, Öncü ve korkusuz titreşimlerden yoksunluk vardır diye düşünebiliriz. Bu eksiklikleri tamamlamak adına bir sayısının olumlu frekans çemberindeki nitelikleri edinmek için eyleme geçmek gerekir.

Kişi hayatında öncü ve lider olarak, daha çok sorumluluk ve insiyatif alarak, yalnız başına ve bireysel hareket etmeyi öğrenerek, yeri geldiğinde risk alarak bu dersi tamamlaması gerekir. Bir karmik dersi, tek başına bir şeyler yapabilmeyi, başkalarının moral ve motivasyonla ihtiyaç duymadan, kendi kendini motive eden, düştüğünde kalkıp tekrar başlayabileceğini öğrenmeyi öğretir.

Bir karmik dersinin temel öğretse, sağlam irade ve bireysel gücü kişiye kazandırmak üzeredir. Bir numaranın titreşim eksikliği nedeniyle, liderliğinin tam potansiyeline ulaşamamış ve özgüven yoksunluğundan ötürü kişi çekingen, utangaç ve uysal olabilir. Hayatında etkili kararlar vermeyi, ayağa kalkmayı, kendini tanıtmayı, kendini tanımlamayı öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bir titreşimine sahip olmayan kişi kendini sevmez, bir şeye layık bulmaz. Bu durum korkularını ve endişelerini besleyerek, kişiyi daha da çekingen biri haline getirir ve sonuçta kendi kabuğuna çekilmesine neden olur. 

Bu durum duygusal ilişkilerine de yansır. Kendini açıklama ve bir şeyleri kontrol etme problemi yaşaması ile ipleri tamamen partnerinin eline vermesi ile sonuçlanabilir.

Böylece her zaman eşine, arkadaşına ya da sevgilisine göre yaşamak ve onların istekleri doğrultusunda temellenen bir ilişki sürdürmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bir numaralı karmik dersi olan kişinin olası rahatsızlıkları; kalp, dolaşım sistemi, kan, demir eksikliği, sağa göz, omurga, kuyruk sokumunu, sırt ağrısı, kemiklerde SORUNLAR, bacak, diz, belde ağrı, siyatik, diş problemleri, kalça ve disk kayması görülebilir. Sol kalça, ayak ve bacak; baba ile ilgili problemleri temsil ederken, sağ tarafta anneyle ilgili sorunları temsil eder. Bir, eril nitelikleri temsil ettiğinden erkek üreme bölgelerinde prostat gibi SORUNLAR görülebilir. 

Temel ihtiyaçlar dışında, aşırı yemek yeme, anoreksiya veya blumiya gibi olumsuz yönde beslenme bağımlılığı söz konusu olabilir. Bir rakamının olmadığı durumda, her tür bağımlılığa dikkat etmekte fayda vardır. Ayrıca karmik dersi bir olan kişiler para ve finansal güvenlik konusunda stresi yaşıyor olabilirler.

Yaşam dersi sayısı 2: (Numerolojide harf karşılığı b, t, k)

İki karmik dersine sahip olan kişiler, duygularını harekete geçirerek hayatını dolu dolu, büyük bir şevk ve tutkuyla deneyimlemeye, yaşamın tüm renklerini görüp tatmayı ve kendini yeri geldiğinde duygu denizine teslim edebilmeyi öğrenmek için bu hayattadır. Ayrıca birliktelik kavramını öğrenmek, ilişki kurabilmek, hizmeti, başkalarını dikkate almayı, işbirliğini yaratmak ve tüm bunları yürütmekle de  alakalıdır. 

Bir grup üyesi olabilmek, takım çalışması yapabilmek, tüm karşıtlıkları rağmen çevresindekileri yargısızca dinlemeyi öğrenmek, her şeye ve herkese daha hoşgörülü olabilmek, diğerlerinden yardım ve destek isteyebilmek, başkalarına yardım etmek veya tavsiye vermek bu dersin öğretilerindendir.

İki titreşiminin olmadığı yerde, duygusal olarak dengesizlikler görülebilir. Birine çok bağlanmak, onun sevgisinden asla tatmin olamamak, hep daha fazlasını istemek, kıskanç ya da somurtkan bir partneri olarak hayatındaki kişiyi bunaltabilmek hatta ilişkiye karşı bir  takım takıntılar geliştirebilmek mümkündür. Bu takıntılar kişinin kariyerine, eğitimine, işine ya da bir ebeveynine yöneltme durumu da yine iki titreşiminin eksikliğinde mümkündür.

İki karmik dersinde kişi detay sevgisinden mahrum olmak ve ayrıntıları umursamayan bir yapı verebilir. Ayrıca iki sayısının tanıma yaratıcı enerjidir. İki dişil enerji simgeler.

Bu yüzden tutkulu aşk ve romantik ilişki içinde bir partnere yakın olma dörtlüsü iki sayısının bir parçasıdır. Bu titreşimin yokluğu kişi cinsellikten ve onun beslediği duygulardan uzak tutar. Böylece kopuk ve kısa ilişkilerdense daha uzun ömürlü ilişkiler kurmayı öğrenmesi gerekir. İki sayısının karmik temel derslerinden biri, duygularını açarak, hayatı doya doya yaşamak ve yaptığı tüm eylemlerden korkusuzca zevk almaktır.

Birliktelik ve ilişkiler ile tanımlanan ikinin yokluğu, kişilerin bakım ve sağlık durumlarının sorumluluklarını üstlenme deneyimlerini getirebilir. Annenin bakıma, zihinsel engelli bir evladın ömür boyu sorumluluğunu üstlenme gibi. Uyumlu arkadaşlıkları ve bağ kuran, duygularla oldukça aşırı neşir olan ikinin gerek alkol, kumar ve kişiler gibi dünyevi bağımlılıklara gerekse geçmişe, duygulara karşı olan bağımlılık durumlarına karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Gebeliği simgeleyen iki, doğum yapma güçlüğü ya da hamile kalma ile ilgili sorunları getirebilir. Eğer böyle bir durum varsa artıcı, kuru temizleme kimyasalları ve plastik ev gereçleri gibi geleneksel ev temizlik ürünlerini kişinin yaşamından çıkarması gerekir. 

Mide ve sindirim organlarını yöneten iki, beslenme problemlerini çözmeyi kişilere hatırlatır.  İki yokluğunda kişinin karbonhidratı kısıtlı anlamda tüketmesi gerekir.

Yaşam dersi sayısı 3: (Numerolojide harf karşılığı u,ü,c,ç)

Titreşimin de neşe, iyimserlik ve mutluluk bulunan üç kişide eksik olduğunda karmik dersi, hem bu yaşam enerjisine duyduğu ihtiyacı hem de yaratıcı alanlarındaki hayal gücü, ifade gerektiren yetenekleri keşfetmeyi içerir.

Üçün temel karmik derslerinden biri, kendi içinde besleyip büyüttü korkulardan sıyrılarak hayattan keyif almayı, dilediğince gülmeyi ve eğlenmeyi öğrene bilmektir.  Kişide üç sayısının titreşimi eksikse çok fazla gülmeyen, ciddi bir mizacının olduğu söylenebilir.

Hem kendine hem de hayatına karşı daha az eleştirel yaklaşması için kişiyi zorlayan karmik derse; rahatlamanın ve gevşemenin, daha neşeli ve sevecen olmanın enerjisine davet edilmektir. Yaşadığı güvensizlik ve girdiği ortamlarda kabul görememe korkusu, kişiyi insanlarla bir araya gelmekten ve sosyal çevrelerden uzak tutar ya da yeni bir ortama girmekten alıkoyar. İnsanlarla mümkün olduğunca çok vakit geçirmeli, yaşamı, keyfi, duyguları paylaşmayı, paylaştıkça erişilen mutluluğu kişi deneyimlemelidir. Kısaca hayatın tadını çıkarmak bu kişinin karmik dersidir.

Üç sayısının eksikliği her şeyi çok çabuk bırakan, kolayca sıkılan, başladığı işin sonunu getiremeyen, sorumlulukları konusunda ciddi olmayan, elini taşın altına koymaktan sakınan ve bunların sonucunda çalışmalarından hiçbir şekilde sonuç alamayan keyifsiz, işlevsiz bir kişilik doğurur. Genellikle bu kişilerde düzensizlik meydana gelir. Güven problemi yaşama durumu olası olan bu kişiler, özgüven eksikliği ile yaptıkları işlerde kendi kendilerine kusuru bulan ve kendine karşı çok ağır tenkitlerde bulunan kişiler olarak karşımıza çıkabilirler. Karma ders sayısı üç olan kişiler; her türlü denge, güç ve mutluluğu gerek yaşamlarında gerekse yeteneklerinde göstermek için öncelikle bireysel gücünün farkına varması gerekir.  

İçinde parlamaya hazır olan cevheri itinayla gün yüzüne çıkarmalıdır. Disiplinli çalışma ve iradeye; kararlılık, güven ve azimle konsantrasyonu öğrenmelidir.

Sinir sistemi ile ilişkilendirilen üçün yokluğu, kişisel güçte zayıflık, benliğini dair önemsiz ve depresif hissetmeye dair manevi SORUNLAR şeklinde kişinin hayatında görülebilir. Bu durum kronik yorgunluk yaratabilir. Bu nedenle güneş kişinin en iyi ilacıdır. Dinlenme ve meditasyon her tür tedaviden daha iyi sonuçlar verebilir. Ayrıca en doğal rehberi, manevi yönü, fenni, iç sesi, duyguları ve sezgileridir ki; bu nedenle de kişisel gelişim alanlarına yönlenmesinde fayda vardır.

Sindirim organlarını yöneten üç, yokluğunda yiyecekleri sindirme de veya enerjiye dönüştürme de zorluk getirir. Sindirim bozukluklarını içeren, ülser, reflü, gastrit, mide krampları, şişkinlik, bağırsak problemleri, ishal, kabızlık ve diğer sindirim sorunları rahatsızlıkları görülebilir. Durgun negatif enerjinin yaratıcılığa dönüşmesi ve kelimelerin, ifadenin yapıcı kullanımı ile içsel çatışmalar, korkular ile  yüzleşildiğinde bu sağlık sorunlarının çözüldüğü gözlemlenebilir.

Karmik ders sayısı 4: (Numerolojide harf karşılığı d, m,v)

Kişinin karmik ders sayısı dört ise uygulama, koruma, adanmışlık, güvenilir ve sorumlu olma, verimlilik, şefkat ve kuvvet koşulsuz sevgi gibi yeteneğinden, yönetim ve organizasyon niteliklerinden yoksun olduğunu görebiliriz.

Karne ders sayısı dört kapsamında kök salmak gereklidir. Toprak elementi, dört rakamının eksikliğinde tezahür eden tüm bu olumsuzluklar içinde şifa olur. Bu yüzden ekip biçmek ve toprağa temas etmek oldukça iyi gelir. Düzenli, disiplinli, sabrı elde eden ve odaklanma ile ilgili çalışmayı, çevresindekiler tarafından güvenilir biri olarak kabul görmeyi Ve esnek bir duruş sergileyerek kişi hayatı için temel oluşturmayı, kendisine ve başkalarına hizmet etmenin gerekliliği ne de işaret eder. Karma dersi dört olan kişinin hayatında istikrar içeren temeli ve yönünü bulmak ve ne yapmak istediğine dair net bir duruş sergilemelidir.

Dört titreşiminin yokluğundaki zorluklara baktığımızda kişinin dersi, sorumluluk sahibi olmak ve sorumlulukları ciddiye almaktır. İş veya eğitim hayatındaki karmik derslerinde, elini taşın altına koymaktan hep kaçması, sonunda başarısız olmaktan korktuğu, kendine güvenmediği için adım atmaktan geri durması böylece mutlak başarı fırsatlarını değerlendirememe durumu baş gösterebilir. 

Sorumsuzluk, maddi kazanç açısından da sıkıntılara yol açabilir. Dördün eksikliği, hesabını bilememek, savurgan ya da cimri davranmak gibi zorluklara sebep olacaktır bu yüzden karmik dersi dört olan kişinin parasının nereye gittiğini ne dikkat etmesi ve birikim yapmaya başlaması gerekir.

Göğüs bölgesine belirten dördün yokluğunda, akciğerler, diyafram ve solunum hastalıkları, astım zatürre, bronşit, akciğer ve göğüsle ilgili hastalıklar baş gösterebilir. Ayrıca yüksek tansiyon, kalp ve göğüste baskı, kalp atışlarında düzensizlik veya aşırı hızlı olması gibi kalp rahatsızlıkları da baş gösterebilir. Derin nefes egzersizleri bu kişiler için en büyük şifadır.

Karmik ders sayısı 5: (Numerolojide harf karşılığı e, n, w)

Karmik ders sayısı beş ise iletişim becerilerini geliştirmeye, özgürlüğe, değişime ve yeni tecrübeleri yelken açılmasının gerekliliğini işaret eder. Beş titreşiminin yokluğunda temel derslerden biri, hayatın çeşitli şekillerde sunduğu yenilikleri ve deneyimleri fark ederek onlardan en iyi şekilde yararlanmayı öğrenmenin gereklidir. 

Rutin döngülerden çıkmak, kişinin kalıbını kırması, hayatı dolu dolu ve keyifle yaşamak için eyleme geçmesi, edindiği deneyimlerine göre kendini şekillendirmesi gerekir. Beşin eksikliği yenilik ve değişim cesaretini kişiden mahrum bırakarak, bunun yerine korkularla doldurarak kişinin sıkışıp kalmasına neden olabilir. 

Öncelikle zihinsel esnekliği tecrübe etmesi gerekir. Ayrıca günlük düşüncelerde esnek olma yolunda ilerlemesi bu karmik dersin ilk adımıdır. Beş sayısının titreşim eksikliğinin verdiği en büyük ipucu hayatım monoton bir şekilde yaşamaktır.

Kişi kendi kalıpları içinde kalmaya, yerinde saymaya ve değişim yaratacak şeylerden kaçınmasına sebep olur. Kişinin öğrenmesi gereken konfor bölgesinden çıkmak ve yaşamdaki duran her şeyi harekete geçirmektir. Risk almakla birlikte, macera ve sıra dışı deneyimlerin süreçlerini başlatması gerekir. 

Sosyalleşmek, beş karmik dersinin açılmasının iyi bir yoludur. Yeni çevrelere girmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni ilişkiler kurmak kişiyi iyileştirir. Girdiği çevrelerdeki insanlarla iletişim kurması ve yeni sohbetler içerisinde olması geliştirici olacaktır. Çok çeşitli görüşler, fikirler, kavramlar ve yaşam tarzlarına dahil olmak, sessiz ve can sıkıntısı ile dolu rutin yaşamın yerine hayat dolu olması ve heyecanlı bir şekilde neşeyle dolmasını sağlar.  Bir şeyin yokluğu, işitme ve kulaklar ile denge sorunları getirebilir. Ayrıca boğazlı ilgili rahatsızlıklar boğaz ağrıları, farenjit, tiroid problemleri, bademcik iltihabı, ağız  ile bağlantılı olarak diş sorunları kişide baş gösterebilir. Kolları, elleri, parmakları yöneten beş titreşime olmadığında boyun, omuz, parmak, el, kollarda ağrı ve tutulmalar yaşanabilir.

Bu nedenle hobilere ya da ilham veren, keyifle yapılabilecek faaliyetlere yönelmek, sıkışık enerjiyi rahatlatabilir.

Karmik ders sayısı 6: (Numerolojide harf karşılığı o, ö, f)

Karmik ders sayınız altı ise yaşamınızda sorumluluk almayı, dengenizi oluşturmayı, başkalarına karşı anlayış, sevgi ve hoşgörü sergilemeyi, sezgilerinize güvenmeyi ve bunun neticesinde bilgeliğe açılma ile ilgili derslerinizi deneyimleyerek altı titreşimine pozitife çevirebilirsiniz. Altının yokluğu kişiye dengesini bulmanın temel dersi olduğunu ifade eder. Karmik ders sayısı altı olan kişi endişeli, kuşkucu ya da takıntılı davranışlar sergileyebilir kendisini hayatın içindekilere karşı bir takım kurgular yaparak, korku ve fobi yaratımı halinde bulması mümkündür.

Altı sayısı denge ve sorumluluklarla ilgilidir. Sorumluluk becerisini geliştirmek ve sorumluluk duygusunu oluşturmak kişiden beklenen temel edinimlerin başında gelir. Kişi hayatındaki, yuvasındaki ve işinde ki statülerinin sorumluluklarını almayı bilmeli, hayatın akışında gerçekleşen değişim, dönüşümlerle eylemlerinin yeni yükümlülüklerini üstlenebilmelidir. Bu bilinci geliştirmek için sorumluluğu tamamen kendisine ait olan bir yuva kurmak işe yarayabilir. 

Sorumluluk sahibi olmak aynı zamanda hem başkalarının sorumluluklarını üstlenmek hem de başkalarıyla özgün ve anlamlı ilişkiler kurmak anlamına da gelir.6 sayısının titreşim eksikliğini kişi deneyimliyorsa, aynı zamanda başkalarına karşı sorumluluklarını da yerine getirmiyor demektir. Bir arkadaşa söz verip tutmamak ya da sorumluluğundaki kişilerle ilgili yeterince ilgi, alaka göstermemek olabilir.

Altının eksikliği çok yakın ilişkilerdeki kopuklukları da işaret eder. Ayrılmış ebevyinlerinin olması muhtemeldir, böyle bir çevrede büyümek kişide radikal aile kurumu için temel atmaktan çekinebileceği anlamına gelebilir. Buda aile kurumunun ve ebeveyn olmanın kıymetini anlamak, ilişkilerin temelini sağlamlaştırmak, hatta sorumluluk alarak karşısındakinin omuzlarından yük almayı gerçekleştirmeye hazır hale gelebilme dersi verir. 

Bu noktada önemli olan, kişinin diğer bir karmik dersi olan denge unsuruna dikkat etmesidir. Bu yüzden alma verme dengesine çalışması aşırılıklardan kaçarak, fazla kontrolcü ve mücadeleci olmaktan, kendi ihtiyaçlarını gözardı edecek kadar verici olmaktan korunmalıdır.

Fiziksel sağlık açısından altının yokluğu göz ve baş bölgesine, gözlerin etrafı ve alın olmak üzere basıncı kişiye hissettirir. Bu durum şiddetli baş ağrılarına, migren, baş dönmesi ile birlikte bulanık görme, göz yorgunluğu, göz rahatsızlıkları ve görüş problemlerine yol açabilir. Büyük şehirlerde yaşayanlar bu problemleri daha da fazla hissedebilirler, çünkü kirli hava soluma durumu da altının titreşim eksikliğini tetikler.  Bol bol temiz havada olmak, nefes çalışmaları yapmak kişinin sağlığını da, zihinsel yapısına da fayda sağlayacaktır.

Karmik ders sayısı 7: (Numerolojide harf karşılığı g, p, y)

Yedi maneviyatla alakalı bir rakamdır. Dolayısıyla maneviyat eksikliğinde gelişen olumsuz duygulara depresyona yatkın, sıkılgan ve bunalmış bir ruh hali yedi sayısı eksikliğinde gözlemlenir. Hayal kırıklıkları ve huzursuzluk deneyimleyen bir süreçle birlikte, kişi kendini aldatma ve melankoli gibi güvensizlik çizgisindeki davranışlara yönelim, alkol ve madde kullanımı gibi hususlara eğilimli bir yapı verir. Karmik ders sayısı yedi maddi düzeyi ve dünyevi kaygıları aşarak, manevi dünyayı ve ruhu açmak, derinlerdeki mistik enerjiyi ve psişik yetenekleri açığa çıkartarak bunları kullanabilme dersi verir.

Fiziki dünyanın ötesine bakma, hayatın daha derin anlamlarını keşfetme gerekliliğini işaret eder. Yedi karmik dersi olan biri için temel ders, ilahi ile olan bağlantıyı temsil eden yedi sayısının titreşimlerine sahip olmayan kişiye, bu yetkinlik frekansına kavuşturma temelinde şekillenir. Ruhunun ve varoluşunun farkına varması için hayat kişiyi bu yöne doğru fark ettirecek deneyimler sunabilir.

Yedinin yokluğunda maneviyattan uzak kalma bu sebeple oldukça normaldir. Kişi kendi benliğinden uzak, içindeki gücün enerjisinden bir haber şeklinde hayatına devam eder. Kendini genellikle yalnız hisseder, aynı zamanda da bu fiziki yalnızlığa, kendini çevresindekilerden soyutlayarak yaşamak da eşlik eder. Hayatın içindeki süreçlerde çözüme kavuşturulması gereken şeylere dair bazı SORUNLAR yaşaması muhtemeldir. Geçmiş kavramı ise yine karmik dersi yedi olan kişiler için üzerinde durulması ve çözümlenmesi gereken bir olgudur. 

Duygularını açmayı deneyimledikçe, ifade biçimine geliştirdikçe ve sınırlarını aşmak için kendi kendisiyle çalıştıkça rahatsızlık veren durumlar ortadan kalkmaya başlayacaktır.

Yedi rakama hipofiz bezleri ile ilişkilidir. Hipofiz, hormon üretmek için vücuttaki diğer bezleri sinyaller göndererek vücuttaki bir çok hormonal işlevi düzenleyen ana bir bezdir. Hormon dengesizlikleri yedi eksikliğinde görülebilir. Kas, kemik kütlesini düzenleyen büyüme hormonu da yönetir. Rahatsızlık ya da hastalıklar bu anlamda büyüme ile ilgili de olabilir. Ayrıca nörolojik sistem sorunları, kronik baş ağrıları, ruhsal çalkantılar, depresyon ve zihinsel problemler gözlenebilir. Vejeteryan beslenme depresif ruh haline ve arınmaya yardımcı olacaktır.

Karmik ders sayısı 8: (Numerolojide harf karşılığı h,z)

Karmik ders olarak sekiz maddiyat, para, statü, otorite, güç ve cesaret gibi konularda yetersiz kalan titreşimlerinin güçlendirilmesinin gerekliliğini söyler.

Sekiz titreşiminin yokluğu, içerisinde bulunduğumuz dünyada bir savunma halinde olmanıza neden olabilir. Sekiz rakamını eksikliği aynı zamanda içsel gücünü sağlayamayacağımı, kendine inanmayan, güvenmeyen ve cesaretsiz bir profilde verir. Daha çok maddi konuları hatırlatan sekiz rakama, parasal konularda bazı problemlerle karşılaşılabileceğini işaret eder. 

Tarih dersi sekiz olan kişiler parasının yönetime ve idaresi konusunda zorlanmalar yaşayabilir. Ayrıca sekiz titreşimine sahip olmayan kişi parasal mevzular da zorluklarla karşılaşıp, kendini sıkışmış hissedebilir. Para ile ilgili yaşanan kazanma zorluğunun yanında para ve materyal zenginliği elde tutma ile ilgili problem nerede verebilir. Bu nedenle karmik ders sayısı sekiz olan kişinin bir denge kurmayı öğrenmesi gereklidir. Kişi çok fazla otoriter olma veya tüm otoriteyi başkalarına teslim etme eğiliminde de olabilir.

Kişide aşırı zihin faaliyeti, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunlukla baş etme durumları söz konusu olabilir. Soğuk algınlığı ve nezle açık bir bünyesi vardır.  Kişinin nemli ortamlardan kaçınıp, mümkün olduğunca güneşli ortamlarda vakit geçirmelidir. Kırmızı et tüketimini abartmamalıdır.

Karmik ders sayısı 9: (Numerolojide harf karşılığı ı, i, r)

Karmik ders sayısı dokuz evrensel algı, yardım etme ile alakalı olarak insanları kucaklamak, onlar için düşünmeyi gündeme almak ve yardımlarla insanlara katkı olabilmeyi öğrenmeyi kişiye verir. Geniş bir maneviyat ya ifadesinde kişi bunları deneyimlemeye ve ihtiyaç duyulan anda olması gereken yerde olabilme becerisini geliştirmeyi öğrenecektir. 

Hoşgörü, empati, şefkat gibi duygularına geliştirmek, toleranslı olmayı affetmeyi ve alçakgönüllülüğü deneyimlemek, bencil ve yargılamaya hazır yapıyı kırmak, çevresine ve ailesine karşı daha açık ve kucaklayıcı olmak kişinin en önemli dersleridir.

Dokuz numaranın titreşim eksikliği kişiyi acımasızlık, anlayışsızlık ve diğerlerinin dertlerini umursamayan, kendini beğenmiş bir kişilik verebilir. Bu durum başkaları üzerinde daha az yargılayıcı olmayı öğrenmesine işaret eder. 

Bu eksiklikten kaynaklanan sabırsızlığı ve kibri şifalandırarak, zamanla herkese ve her koşulda kalbini açmayı deniyim diyerek daha geniş bir perspektiften hayata bakmayı deneyimlenmek adına, daha manevi düşünce yapısı kazanmalıdır.

Dokuz sayısı ayrıca tamamlanma ve sonlanmayı da anlatır.9 titreşimine sahip olmamak, kişi her anlamda düzenden, odaktan yoksun, dağınık, tamamlanamayan ve sürüncemede bırakan bir kişilik yapabilir. Kişinin ne istediğine konsantre olması ve yeni bir şeye başlamaktan ziyade yarım kalan her şeyi tamamlamak ve hiçbir şeyi yarım bırakmamak üzerine kendini geliştirmesi gerekir.

Karmik dersi dokuz olan kişinin ilişkileri dahilinde incinme konusunda endişelenmemesi, karşı tarafı her zaman ona eğitecek bir öğretmen statüsünde görerek, en önemlisi de kendisinin de, başkalarının da duygularını özümsemeye ihtiyacı vardır.

Dokuz eksikliğinde yaşanan sağlık problemleri genelde duygusal ve psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Ayrıca bağışıklık sisteminin de iyi korunması gerekebilir.  Hassas bir dokuya sahip olabileceklerinden dolayı bedenleri kolayca morarma çürüme ve yara izlerini açıktır. Kazalara, enfeksiyonlara ve ameliyat gerektiren akut durumlara açık bir yapı verebilir.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın