Sahasrara Çakra

Sahasra “bin”, ra “taç yaprak” anlamlarına gelir Sanskrit dilinde.  “Bin katı”, “bin misli” olarak ifade edilen çakranın taç yaprakları sayısızdır ama “bin taç yapraklı” olarak bilinir.

“Brahman kapısı“dır, tüm var oluşun bilgisine ulaşabilir. Göksel enerjinin giriş kapısıdır.

Şiva enerjisi buradan bedene akar. Başın tepe noktasındadır.

Saflığı temsil eden “beyaz” renk; maneviyatı temsil eden “mor” renk; bolluğu temsil eden “altın sarısı” renk çakranın tonlarıdır.

Tepe Çakrasının:

Çivit mavi, mor, lacivert. Taç yapraklar ise beyaz.

Elementi: Yoktur, ışık ile temsil edilir.

Duyu Organı: Duyular ötesi algılama, görünmeyenin bilgisi

Amacı: Özün bilgisini kavrayış

Olumsuz duygusu: Körü körüne bağlanma, yanlış inanca saplanma

Gelişim Zamanı: Ergenlik dönemi sonrası yetişkinlik

Ruhsal Gelişim Başladığında: Duyular ötesi algı, zaman, mekân ve bedenden bağımsız, sınırlandırılmamışlık

Çakra dengede olduğunda bilgiyi algılama, kavrama, analiz etme ve hayata geçirme kolaylaşır ya da mümkün olur, zekayı kullanma kapasitesi artar, evrensel işleyiş algılanabilir, bilgelik, ustalık tekamüle dahil olmaya başlar.

Travma ya da karmik sorunları çakranın bilgiyi arayışta baskılanma, yargılanma, bildiğini anlatamama ya da itaat etmek zorunda bırakılma.

Çakranın enerjisi yetersiz olduğunda spiritüel konulara alaycı bakış açısı, öğrenme güçlükleri, uyuşukluk, algının yavaşlaması, zihinsel problemler, alt çakralarda maddeye düşkünlük, aç gözlülük, üstten bakma.

Aşırı yoğun enerji ise spiritüel bağnazlık ve bağımlılık, kör körüne inanç, bedenden kopukluk, dünyadan kopukluk.

Ruhsal ve dünyasal çalışmalarda denge çakrayı şifalandırmaya başlar.

OMKARA – OM SESİ

“AUM “,“OM” Eğer mantra olarak söylenmiyorsa “Omkara” olarak  telaffuz ediliyor. Bir kutsal dizenin mantra olabilmesi için de başında “OM” söylenmesi gerekiyor. “AUM” sesinin ilk açıklandığı yer Mandukya Upanişad ( Mandukyopanisad)’dır.

“A”, fiziksel olan.  “U”, rüya hali.  “M”, derin uyku

Turiya(nokta), sessizlik.

Dört hayat amacı;

  1. Artha; fiziksel ihtiyaç alanı, uyanık hal.
  2. Kama; rüya hali.
  3. Dharma; Derin uyku hali, burada mutluluk var, acı yok.  Duygulardan ve duyulardan arınmış bir hal ama uyanınca acı tekrar var çünkü uyandın ve hayata geri döndün. Dukha (acı) döngüsü.
  1. Turiya, hiçbir değişkenden etkilenmediğin, bedenin hallerinden bağımsız mokşa hali, sessiz ve huzurlu.

Swami Vishwaanashuyananda’nın yorumu ile: 

“AUM” evrenin iç sesi ve ritmidir.

Nokta Sanskrit dilinde “ Turiya” olarak bilinen bilincin dördüncü  halini temsil eder. Bu halde bilinç ne dışarıya ne içeriye ne de ikisine birden akar. Göreceli olan huzura ermiştir. Bu çok sessiz, huzurlu, neşeli hal tüm arayışın sonudur. Bu mutlak (göreceli olmayan) hal diğer üç hali de aydınlatır.

Yarım daire ise “Maya”yı (gerçek olmayan, geçici olan, bilincin tüm geçici halleri) sembolize eder. Noktayı diğer üç kıvrımdan ayırır.

Yani Mayanın illüzyonu bizi mutlak mutluluğun en yüksek halini farkına varmaktan alıkoymaktadır.

Yarım daire üstünden açıktır ve ideal olarak, çizildiğinde ucu noktaya değmez. Bunun asıl anlamı en üst kısmın mayadan pek etkilenmediği anlamı çıkarılabilir. Maya sadece tecelli eden fenomenleri etkiler. Böylece kişi gerçeği ararken tekliği görmesi engellenir. Bu haliyle “AUM” hem tecelli edeni hem etmeyeni, fiziksel olarak algılananı ve ötesini tanımlar.

“AUM”un ses kutsallığı doğasının çok daha ötesinde veya üstünde gözle görülemeyen, duyulamayan, algılanamayan dördün bir hali mevcuttur. Bu hal tarif edilemez. Om söyleyişini izleyen gürültüsüz sessizlik halidir. Farklılaşmış bilincin tüm hallerinin gerçeği bulduğu, sakinleştiği, neşeli ve ikilikten uzak bir haldir.

Kurs Önizlemeleri

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın