Simya ve Boyutlar: Mineral, Bitki ve Hayvan Alemi

Simya ve Boyutlar: Mineral, Bitki ve Hayvan Alemi

Simya, sözlük anlamı olarak metali (fiziksel bedeni) altına (ilahi bedene) dönüştürme sürecidir. Beden ilahi bir bedene dönüştüğünde dünya cennete dönüşür. Bolluk, huzur sonsuzdur. Şükür hali daimdir. Mucizeler normalleşir. Elini koyduğun yere şifa akar. İnsan dünyaya Yaradan’ın lütfunun tecellisidir. Onun bütün özelliklerinin bedenlenmiş halidir.

Simyada amaç ruhsal alemleri fiziksel aleme indirebilmektir. Etrafınızda dönüştürdüğünüz şeyler ruhsallığınızın göstergesidir. Simyacıyı simyacı yapan, ruhsallığını fiziksel hale, ete kemiğe büründürme yeteneğidir. Bu aynı zamanda topraklama yöntemlerinden biridir.

Çekil Aradan Görünsün Yaradan

Simyanın hikayesi Hz.Adem ile başlamıştır. Ledun ilminin temelini Her şey Tekten – Mutlak Güçten Gelir oluşturmaktadır. Mutlak güç fiziksel alemde daire olarak sembolize edilir. Bu daire dış dünyaya varlığı oluşturmak için kendini fotonlar ve fononlar olarak projekte etmiştir.

İlk önce sadece içinde her şeyi bulunduran Kaynak vardı. Tıpkı bütün ağacın bilgisini içinde barındıran ve kocaman bir ağaç oluşmasını sağlayan küçücük bir tohum gibi.

Kaynaktan çıkan fotonlar ve fononlar (ışık ve ses – Kün/Ol/Ohm) ruhsal alanın fiziksel alemde görünür kılınmasını sağladı. Bu bir süreç olarak gerçekleşmiştir. Bir simyacı bu süreci bilmeli ve bütün çalışmalarına temel yapmalıdır.

Ego: Kendini dış dünyadan ayrı gören varlık, ayrım bilinci, bölünmüş benliktir.
Ego, kendini fiziksel bedende ifade etmene yardımcı olur. Ne zaman yönetimi ele alır, o zaman sorun haline gelir. Çünkü ego/nefis bütünü göremez. Ego, kibir değildir. Kibir, kendini üstün görmedir. Kibir bir duygu iken, ego kendini fiziksel olarak ifade etmeni sağlayan bir mekanizmadır/araçtır.

Nefsini Bilenlerden Ol, Silenlerden Olma (Şems)

3.Boyut = Şeriat Makamı (Ego’nun Yarattıkları)

 • Temel özelliği egodur.
 • Madde odaklıdır. 5 duyunun algıladıklarına göre yaşayan ve bunları gerçeklik kabul edendir.
 • Ayrım/Bölünmüş Benlik/Dualite vardır. İyi/kökü, aydınlık/karanlık gibi kutuplar yaratıp bunları savaştırır. Kutuplarla yaşar. Biri olmadan diğerini anlayamayacağını düşünür.
 • Kıyaslar. Ego hayatta her şeyi kıyaslar. 5.boyuttaki ben değerliyim yaklaşımı bu boyutta ben ondan daha değerliyim yaklaşımına dönüşür.
 • Etki tepki yasasına göre yaşar.
 • Savaş ve çatışma vardır. Dünyanın kendi dışında olduğunu düşündüğünden var olma savaşı içindedir. Kurban bilinci hakimdir.
 • Kendini sınırlı hisseder.
 • Dış dünyayı yargılar. Vesvese, kuruntu, yargı, öfke vardır.
 • Mücadele, Rekabet vardır.
 • Kader / alın yazısı değişmez.
 • İbadet şekilseldir, maddeye, sayıya odaklıdır. İbadeti görevi, ödevi tamamlamak ve borç ödemek mantığıyla yapılmaktadır.

4.Boyut = Tarikat Makamı

 • Bu boyut, 3.boyutun bir üst versiyonudur. Ara boyuttur.
 • Soru sorma başlar. Sorular, içseldir. Ben kimim?, Ne yapıyorum?, Ben bunu neden yaşadım?
 • Soru sorulduğunda sistem cevap verir yaklaşımı fark edilmeye başlar.
  • Çalışması: Bundan daha iyi ne olabilir?
 • Ayrım, savaş, çatışma, yargılama gibi 3.boyuttaki her şey devam eder ama artık içe de bakmaya başlamıştır. Artık soru sormaya başladığı için bunlar azalacaktır.
 • Neden-sonuç yasasına göre yaşamaya başlar. Yaşadığım her şeyin bir nedeni var? Neden değişirse sonuç değişir.
 • Yargılama azalır. Çünkü yargıladığında yargılandığını fark eder.
 • Yargılandığınız Şeyle Yargılanacaksınız (Hz. İsa)
 • Yargıladığınız Şeyi Yaşamadan Ölmezsiniz (Hz. Muhammet)
 • Kişinin ruhsal yola girdiği yerdir.
 • Yaradanı arama / anlama yoluna giriş başlar. İbadette yöntem aynıdır ama amaç değişmiştir.
 • Kader anlayışı, ektiklerimi biçiyorum şekline dönüşmüştür. Ektiklerim değişirse biçtiklerim de değişir fikri ekilmiştir.

5.Boyut = Hakikat Makamı (El-en Hak, Fena-Fillah)

 • Vahdet makamı. Teklik bilinci. Her şey 1’den gelir. Her şey O’nun ifadesidir.
 • Temel boyuttur.
 • Dışarısı ve içerisi birdir.
 • Ayrım bilinci kalkar. Bu boyuttaki kimliği kullanman gereken yerlerde ego devreye girer diğer anlarda susar. Ego ihtiyaç halinde ortaya çıkar. Kimliğini kullanmak kendini onurlandırmaktır.
 • Ortaya koyduğun özellikler, bilgiler Yaradan’dan gelir sadece senin üzerinden ifade edilir anlayışı yerleşmiştir. Kıyas varsa, kendini diğerlerinden daha üstün görüyor bu özelliklerin sadece sana lütfedildiğini düşünüyorsan burada kibir vardır dolayısıyla 3.boyut hakimdir. Ama bu kendinde olan her şeyin diğer insanlarda da olduğunu ve senin sadece O’nun ifadesinin aracılarından biri olduğunu kabul ediyorsan bu 5. Boyut bilincidir.
  • Ben Benim Bilinci
  • Çalışma: “Bu Benim” çalışması
 • 5 duyu organının dışına çıktığında Ben Ben’imi deneyimlemiş bu hale geçmiş oluyorsun.
 • Kader anlayışı, yazan da oynayan da Ben’im haline dönüşür.
 • Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri
 • Çatışma, savaş, ayrım, dualite yoktur. Negatif kavramı, titreşimi düşük olgu haline dönüşür. İyilik/kötülük yoktur. Kötülük; iyilikten uzak, karanlık; ışıktan uzak, korku; sevgiden uzak,
 • Bedenin sınırı yoktur. Kerametler/mucizeler/tecelliler açığa çıkar.
 • Bu boyut Hz. İnsanın başladığı boyuttur. Mucizelerin gerçekleştiği yerdir.

Simya ve yapılan her çalışma iç ve dış dünyayı dönüştürür.

Boyutlar

Evrende yaratılan bütün alemler Yaradan’ın bir özelliğinin temsilidir. Bunun için simya bütün alemler ile ilişki içindedir.

1.Boyut Mineral Alemi: Taşlar, kristaller, katı elementler – katı alem özetle. Bu alemin bilgiyi kaydettiğini, simyada varlıkların canlı/cansız olarak ayrılmadığı, taşlar ve kristalleri uyumlayarak çalışılır.

2.Boyut Bitkiler Alemi: Bitki aleminin uzmanlık alanı ışığın kullanımıdır (bakınız fotosentez J). Işığı alıp foton ve fononları okuyup forma dönüştürürler. Bu özelliklerinden dolayı Yaradan’ın ışığını indirmek için bitki aleminin bir üyesi olan, badem ağacından yapılan asa aracı olarak kullanılır. Asa, Yaradan’ın ışığını temsil eder.
Ayrıca simyanın bitki simyası alanından (spagirix) alanında iksirler yapılır.

3.Boyut Hayvanlar Alemi: Hayvanlar alemi alt dünya ile üst dünya arasında bağlantı sağlarlar. Simyacı bu iki dünya arasında bağlantı kurarken hayvanların desteğini alır. Hayvan gruplarının çoğu gezegen ve galaksilerden geldikleri için onlarla bağlantıya geçmemize yardımcı olurlar.

Kurs Önizlemeleri

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin