Simya Fraktalı Kozmik Aile Düzeninin İşleyişi

Sosyal medyada paylaş

Simya sözünün “sim” kısmı element, melek; “Ya” kısmı ise güç üreten araç anlamına gelir. Simler (melekler) besleyen, koruyan, düzelten enerji akışlarıdır. Simya veya kadim bilgelikte Raça Şaştr hattının amacı içimizdeki element gücünün dönüşümünü gerçekleştirip, bizi etkisi altında tutan alçak frekans boyutun, genetik yazılımının frekansını yükselterek gerçek dönüşümü sağlamaktır.

Raça belirli bir taşıyıcı serum, kemik iliği, bilgisayar yazılımı, nötron, nötrino, ay ile dünya arasındaki çekim olarak tanımlanır. Ayrıca kundağnom (ulu yıl, kundalini) sıvısına nötron ile protonun arasındaki çekirdek içi çekimi sağlayan atomik güce de raça denir. Aynı çekim Güneş Sistemi’nde olan, Ay ve diğer gezegenler arasında olduğu gibi evrenin içinde olan galaksiler, sistemler arasında da vardır. Şastr ise yazılım, sözleşme, bilgi, kitapçık, arabulucu, barıştırıcı, uzlaştırıcı anlamındadır.

Simya DNA yazılımını değiştirip dönüştürme bilgeliği;

Raça Şastr veya Simya, belirli bir yazılımı ortaya çıkartabilme, kişinin kaderini ve DNA yazılımını değiştirip dönüştürme bilgeliğidir. Giderek artan güç, devamlı sökmek ve bir elementten farklı daha yüksek içerikli başka bir elementi ortaya çıkarmak için kullanılır.  Bu süreç alçak Gölge frekansını değiştirip, yüksek Arma (Hediye) frekansına geçiş yaparak, daha yüksek frekans yolculuğuna (cevher, öze) doğru devam etmektir. Kadim bilgelikte kendini yenileyen yapı, yeni güç yaratan alt yapı anlamına gelir.

Kendini gerçekleştirme süreci;

Raça’nın amacı DNA’daki belirli bilgeliği ortaya çıkartarak kişinin kaderini daha yüksek boyuta taşımaktır. Elementin gücünü dönüşüme uğratmak, bedende bulunan hava, ateş, su ve toprak elementlerinin frekansını yükselterek Simya çatısı altında bulunan Gen Ailelerinin bilincinin genişlemesini, yükselmesini, alçak frekans boyutundan çıkıp birbirini tanımasını, kabulünü sağlamak ve birliğin içinde evren programını beraber gerçekleştirmek anlamına gelir. Aynı zamanda daha yüksek enerji üreterek bedenin frekansının yükselmesi, şifalanmasıdır. Gölgenin alçak frekansından (Süzülme, Damıtılma, Anlaşma) yukarıya doğru hareketimizle acılardan sıyrılırız; karma etkilenir, yaşam amacı görülür hale gelir. Kendini gerçekleştirme süreci devreye girer. (Birleşme, Özgürleşme ve Güne-Eş olma) Simya, alçak frekans enerjisinin yarattığı acıyı dönüştürerek aslına dönüş yolculuğunu başlatmış olur.

Simya biliminin temelini atan ve onu gizli tutan Hermes’tir;
Hikayesi Atlantis çağının ötesine uzanır. Hermes Trismegest isminin anlamı “üç kere büyük” demektir ve bu öğretinin üçlü doğasını yansıtır. Hermes farklı kültürlerde birçok farklı isimle tanınır. Hanok, Kenan, Sirius, Ahnun, Emoch, Tot, Merlin, Fu Si, Hz. idris bunlardan sadece bir kaçıdır. Hz. Musa’nın da Hermetik bilgeliğin içinde önemli bir yeri vardır. Hermetik bilgiler aynı zaman da Maji bilgileridir. Simya ve Maji felsefedir, insanın bilinç boyutunu yükseltmek için kullanılır.

Simya aşama aşama gücün dönüşümünü anlatır ve yollarını gösterir. Hakiki Simya insanlığın acılarının (alçak frekans boyutlarının) Tanrı niyetiyle uyum içine girerek dönüşmesiyle ilgilidir.

Homeopati simyanın ciddi bir özüdür;

Raça Şastra veya Simya bilgeliğinde esas, öze (asla) verilen sözü anımsamadır. Dönüş yolculuğudur, Gölgeyi fark edip Armanın (Armağanın) ve yaratıcı gücün açığa çıkarılmasıdır. Kendi içimize inmenin amacı, özü, cevheri veya enerji tohumunu harekete geçirmektir. Sanskritçe, Raça Şaştr minerallerden ilaç elde etmektir ve homeopati simyanın ciddi bir özüdür. Homeopati alanında minerallerin özünü kullanarak ilaç yapılır. Buna bitkilerden elde edilen ilaçlar da dahildir.

Diğerlerinden farklı olarak, Simya Fraktalı’nın çatısı altında sekiz Gen Ailesi vardır. Bunun sebebi Bilgelik ve Merhamet fraktalının, Sınav Kimyasal Ailesinin içinde özel bir Sır ailesinin budaklanmış olması ve Simya fraktalının çatısı altına yerleşmesidir.

Simya Fraktalının Gen Aileleri ve Gen anahtarları

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın