Simya’da Elementlerin Sinerjisi

Sosyal medyada paylaş

Elementlerin sinerjisine baktığımızda, elementler asla tek başına var olmuyorlar. Birbiriyle etkileşim ve iletişim içinde olmaları gerekiyor. Sadece toprak elementinden bir varoluş yaratamazsınız. Her bir varoluş kademesinin, mineral aleminden hayvan alemine kadar her bir element mevcuttur. Tek başlarına var olamıyorlar. 

Normalde çalışma içinde elementlere ayırıyoruz, bu toprak elementi diyoruz, daha çok hava elementi diyoruz. Ama bunlar toprak elementinin daha yüksek olduğunu gösteren bir ifade. Bu sadece toprak elementinden oluşuyor demek değil. Biz sadece anlamak için ayırıyoruz. 

Elementler birbirlerinden ayrı hareket etmiyorlar. Birbirleriyle iletişim ve iş birliği içindeler.

Elementlerin sinerjisini algıladığımızda yaşamın içini ve dışını, evrensel birliktelikleri, evrenin mimarisini algılamaya başlıyoruz. Elementler yaşadığımız şeylerin mimarisini algılamamızı sağlıyor. 

Ateş babanızı aklınıza getiriyor; ateşinizin çıkması baba enerjisi. Eril enerjinin aklınız gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla mimariyi okumaya ve görmeye başlıyoruz.

Ateş, toprak, hava ve su:

Elementlerin sinerjisine bakarken, birbiriyle ilişkisine göre baktığınızda; ateş, toprak, hava ve suyu tekrar şöyle bir küçük şekilde ifade edersek:

Ateşin var olması için odun gerekiyor. Birbiriyle ilişkisine baktığımızda. Aynı zamanda hava gerekiyor. Hava olmayan bir yerde ateş yakamazsınız. Ateş suyun havaya hareket etmesini sağlıyor. Birbiriyle ilişkilerini kavramak çok önemli. Bu da varoluşu okumamızı sağlıyor. Kabın içinde su var, ateş suyun hareketini ve havaya karışmasını sağlıyor. 

Güneş su birikintilerini buharlaştırıyor ve daha sonra onları havaya gönderip oradan tekrar yağmuru yağdırıyor. Bu aslında bir damıtma işlemidir. Yağmur suyu damıtılmış sudur. Doğa kendisi suyu damıtıyor, yukarı doğru çıkarıyor. Soğutup yoğunlaştırıp aşağı doğru indiriyor. Aslında kendisi Simyayı gerçekleştiriyor burada.

Su, ateşten ayrılırsa ve ateşi söndürme yeteneğine sahip;
Ancak toprakla beraber aynı zamanda olunca ateşi söndürme yeteneğine sahipken havayla beraber su ve toprak bu sefer ateşi güçlendirebiliyor. Su ateşi söndürür tam da doğru değil. Su ateşle beraber çalıştığında su havaya karışıyor.
Duygularınız ilahi yolla birleşmeye başlıyor. Su dediğimiz alemin duygular alemi olduğunu düşünürsek; ateş bizim duygularımızı yükseltip onu Kaynak’ın bilgisiyle birleştiriyor. Simya bilinci olarak bakalım, buradan daha iyi algılayabiliyoruz.

Ateşe baktığımızda normalde sizde depresif bir durum varsa –depresif durum sizin ateşinizin azalması anlamına geliyor- ateşin azalması durumu, dokularınızda yavaşlama yaratacak. Hücrelerinizde yavaşlama olacak. Sıvılarınızda yavaşlama yaratacak. Ateş bu yavaşlamayı hızlandıran aynı zamanda tekrar iyileştiren bir yapıda. Depresyondaki birinin ateşe ihtiyacı var. Su ve toprağı çok fazla ağır olduğu için depresyon ve melankoli yaşanıyor genellikle. Depresif insanların ateşi yükseltmek için daha çok harekete ihtiyacı var.

Ateş vücudun sularının kaynamasını sağlar, dolayısıyla terleme yaratıyor. Ateş hava elementini kurutuyor. Ateşi suyla beraber kullandığınızda bedende su daha hızlı bir şekilde deveran ediyor. 

Ateş her şeyi yukarıya doğru gönderiyor. Ateş yukarıya doğru yöne sahiptir. O yüzden bedende ateş elementi fazlaysa reflü gibi sorunlar oluyor.
Reflü nedir? Midedeki sıvının yukarıya doğru çıkması;
Ateşten kaynaklanıyor bu. Ateşi çok fazla çıkıyorsa, çok fazla terliyorsa bu ateş elementinin yüksekliğini gösteriyor. Ateş ısı ve nemim dengesini sağlıyor aynı zamanda, tam bir dengede olduğunda. Ateş kalbin güçlenmesini ve güçlü bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Havaya baktığımızda; hava diğer elementlerin daha esnek olmasını sağlıyor;
Mesela ateş yukarıya doğru çıkarıyor, hareketlendiriyor. Hava diğer elementlere esneklik kazandırıyor. Suyun belirli bir yönde, hareket edebilir yapıya gelmesini sağlıyor. 

Havanın toprağa ulaşmasının tek yolu sudan geçmesidir. Hava elementi toprağa göre uzak bir element, ikisi arasında su var. Havanın toprağa ulaşması için bir duman ya da bulut gerekiyor, tekrar toprağa ulaşması için. Bu açıdan ateş ve su arasındaki ara element hava; ateşi suya taşıyan hava aynı zamanda. 

Hava elementi suya bilgiyi taşıyor. Ledün İlminde belirtmiştim; eğer bir varlık su açısından ne kadar zenginse kozmik mesajlara o kadar açıktır. Bedendeki su oranı ne kadar fazlaysa kozmik enerjilere, titreşimlere ve mesajlara o kadar açıksınız. Kozmik mesajları o kadar fazla alıyoruz suyla bağlantılı olarak.

Hava ve ateş arasında güçlü bir ilişki var;
Çünkü ikisi de eril bir element. İkisi de birbirini besliyor ve güçlendiriyor. Hava sinir ve solunum sistemiyle ilgili. Sinirlerin çalışması için yağlara ihtiyacı var. Bedenin yağları ateşle beraber kurursa, ateş çok fazla olduğunda bedenin sıvıları da kurumaya başlıyor. O zaman sinirler işlev göremiyor, hava sorun oluyor. Birbirlerini tetikliyorlar. Ateş gücü yüksek olan bir kimseye hava elementi bitkisi verirseniz, onu iyice alevlendiriyor.

Bedende hava elementi fazla olduğunda gerilim olmaya başlar;
Düşünce çok fazla olduğundan hava elementi, kuruluk çok fazla olduğundan, dolayısıyla hava elementi çok fazla olduğundan, toprak ve su eksikliği olmaya başlar. Beden kurumaya ve suyu azaltmaya başlıyor. Mevsimsel rahatsızlıklar oluyor. Mevsimsel duygusal bozukluklar oluyor. Mevsim geçişlerinde insanlar duygusal depresyona girerler. Yine bu da hava elementiyle bağlantılı. Hava esneklik kazandıran bir element diğer elementlere.

Suya baktığımızda; toprak ile ateş ve hava arasında su bir arabulucu gibi;
Toprak, ateş ve hava arasında birleştirici yapıya sahip. Sezgilerimizi ve ruhsal mesajlarımızı duygular aracılığıyla bedenimize bağlıyor. 

Ruhsal gelen mesajları, duygular aracılığıyla ya da varlığımızın mesajlarını duygular aracılığıyla bedenimize bağlıyor Su elementi. Biz bir şeyi bedenimizde somut bir şekilde deneyimleyebiliyoruz su elementi sayesinde fiziki bir şekilde. Yani bir enerjiyi fiziki bir şekilde deneyimleyebiliyoruz. Su toprağa nem getiriyor, hareketlendiriyor, toprağa güç veriyor. Akışkanlığa sahip olmasını sağlıyor.

Toprak elementi çok fazla yoğunsa su elementini artırarak toprağa hareket verebilirsiniz. Bu da yöntemlerden biri. Toprak elementi çok yoğun madde tarafı çok yoğun kişi, su elementi tarafına geçirip o katılığı, hareketsizliği, değişime direnci su elementiyle çözebiliriz.

Su hava açısından da faydalı;
Hava kuru olduğu için havayı, kuruluğunu, daha fazla sıvı hale getirerek gerilimi engelliyor. Bedende kuruluk olduğunda gerilimler başlıyor. Kas gerilimleri, sinirlerde bozukluklar başlıyor. Buna en güzel suyla çalışıyoruz.

Göz yaşları kalbin sularını arındırdığı içsel bir yağmur gibidir;
Kalbin sularını arındırmak için, her bir organın da suları var bu arada. Gözyaşları kalbin sularını arındıran bir yağmur gibi bedende oluşturulan. Su ve ateş bize birlikte dans etmeyi gösteriyor.

Yaşamın içerisinde bir yandan ışıkla, bir yandan ışığın ilettiği şeyleri bedenimizde somut bir şekilde, fiziki bir duygu olarak ifade etmeyle beraber ateşle su birbiriyle dans ediyor. Bedende fazla su biriktiğinde tabii ödemler oluyor ya da durgunlaşıp bu sefer toksin birikimine neden oluyor. Tam tersi de olabilir; fazla su bedenden de atılabiliyor. Sürekli akıntılarla bu sefer fazla su bedenden uzaklaşıp bu sefer bedeni yine kurumaya sevk ediyor.

Toprak en sabit element:
Toprak elementine geçersek; toprak olmasaydı hiçbir element fiziki forma giremezdi. Diğer bütün unsurların var olduğu yapı ve temeli oluşturan topraktır. Toprak olduğu için diğer elementler fiziki forma girerler. Hava çok süptil bir element. Toprak en sabit element. 

Su, havayı toprağa alıyor; ateş toprağı gökyüzüne götürüyor. Elementler toprak olmadan bir forma giremiyorlar. Kabın içine girmeyen su sonuçta uzayda dağılıyor. Toprak bütün elementlerin bu alemde forma girmesini sağlıyor. Yani tezahüre girmesini sağlıyor.

Hava toprağı suyla besliyor. Su, toprağın hareketli ve akışkan olmasına izin veriyor. Toprak da yapı ve sınır meydana getiriyor. Ateş de toprağı havaya ulaştırır.

Eter elementine baktığımızda;
Bu ilişkilerin birbiriyle olan ilişkilerinin bütünün sembolize ediyor. Bu elementlerin birbiri ile olan tüm ilişkilerini eter yönetiyor. Eter duruma göre formu yaratmak için bu elementlerin tamamını kullanıyor.

ÖZ’ü ifade etmek için, açığa çıkarmak için bir bitki veya bir insan ile eter aracılığıyla bağlantı kurabilirsiniz.

Kurs Önizlemeleri

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın