Simyada Sayı İlminde Bir 1

Sosyal medyada paylaş

1 Anahtar Kelimeleri: Teklik-vahdet, yaratıcılık, büyük vizyonlar kurma, liderlik, bağımsızlık, özgünlük (benzersiz yaratım) ilerleme, azim, irade gücü, öne çıkma cesareti

İlgili Çakra: Kök ve solar pleksus

Yin Odaklı Haller: Tembellik (atalet), bağımlılık, bencillik, güçsüzlük, sürekli kendini övme, sabit fikirli, taklitçilik.

Yang Odaklı Haller: Zalim, diktatör, gücüyle manipüle eden, etik tanımaz, kavgacı, benmerkezci.

Tavsiyeler:

  • Kalpten yaratma için düşünceyi kalbe indirme: kalp odaklı nefes(görselleştimeyle)
  • Büyük vizyonlar kurmak, hayal kurmak
  • Bağımsızlıkları için tutunmamak
  • “Benim cesaretim değil senin cesaretin olsun Yaradan’ım”
  • Kök ve solar pleksus çalışmaları

Yeni Çağdaki Görevleri

1’ler kendilerini öne çıkaran, ilahi kalbiyle bağlantıda olan insanlar olacaklar. Bu hangi işte olursa olsun, ekonomi de olsa öğretmenlik de yapsa insanları vizyonlarıyla harekete geçiren, yeni yollar açan insanlar olacaklar. Sadece ruhani işler yapacak anlamına gelmiyor.

Kritik Noktaysa

Yaşamda öne çıkmalı, öne çıkmayı öğrenmeli, Yaradan’ın cesaretini kuşanmalı

Sıklıkla 1 Görüyorsak

Sistem “Adım at, öne çık!” diyor.

Saatte sürekli 01:01 görüyorsunuz. Bir masaya oturuyorsunuz toplamı 1 çıkıyor “Haydi öne çık, seni destekliyorum!” diyor.

BİR

Varoluşun ilk rakamı olmasından mütevellit, Yaradan’ın kendini dışarı doğru çıkarması. Varoluştan, 0’dan birin çıkması anlamına geliyor 1. Hiçlikten Yaradan’ın ilk yaratım sürecine başlaması anlamına geliyor. Yaradan’ın kendisini dışarıya doğru projekte ettiği an, yani kün dediği an 1. Teklik, vahdet alemi.

Yaradan kendisini dışarı doğru çıkarırken ilk özelliği yaratma. En önemli kelimelerinden biri yaratıcılık. İki tür yaratım var; zihnimizin bilinciyle yaratmak yani “nefsin, egonun arzularıyla yaratmak”. İkincisi İlahi Kaynak’ın tesirleriyle, kalbi izleyerek yaratma.

1’in en güçlü hali kalpten yaratmaya geçtiği haldir. Eğer 1 yaşam amacınızda ise kalpten yaratma yöntemini öğrenerek ifade etmenizi tavsiye ederim. Bunun için yöntemimiz var, düşünceyi kalbe indirmek. Yani kalp odaklı nefes yapmak. İşimizi yaparken de yaratıcılık anında da kalp nefesi yapmak. Görselleştirme ile gerçekleştirmek.

Yaratıcılığın yanında yaratıcılığı gerçekleştirebilmesi için büyük bir vizyoner olmaya ihtiyacı var. Yani 1’lere hiçbir zaman vizyonlarınızı unutmayın. Büyük vizyonlar kurmayı unutmamalarını tavsiye ediyorum. Yani 1 rakamının vizyonları hep büyük olmalı. Toplumsal bilinçle hayal kurmayı bırakmamalı.

Yaradan’ın düşlediği bir şey vardı: “Ben Dünya’da varlığımı göstereceğim. Bunun için insanı öne çıkaracağım, üzerinden kendi esmalarımı dile getireceğim.” dediğinde bu bir hayaldi aslında. Sonra “Kün!” diyor galaksiler yaratılıyor, gezegenler oluyor, katılaşıyor, sonra insanlar aşağıya iniyor.

Öncelikle bir şeyi oluşturmak için hayal gücünüzün yüksek olması gerekiyor. O yüzden 1’lere tavsiyem şu; vizyonlarını hep yükseğe koyun. Büyük vizyonları olan insanlara lider deniyor.

Lideri bir daha tanımlamak istiyorum. Büyük vizyonlar kurarak o vizyonun arkasından insanları sürükleyen insanlara lider deniyor. Öncüdürler, bir vizyon kuruyorlar, insanlar vizyonlar arkasında toplanıp onla beraber hareket ederler.

Bağımsızlık, öne çıkmak için tek başınalık çok önemli. O yüzden 1’lere genellikle tutunmamayı öğretmemiz gerekiyor. 1’ler maddeye çok daha odaklı olabiliyorlar. Çünkü madde dünyasında çok işleri olabiliyor. Maddeye tutunan insanlar olabiliyorlar. En büyük liderlerin konuşmalarına bakarsanız bağımsızlık kelimesini duyarsınız. Atatürk’ün alt yaşam amacı 1, “Bağımsızlık benim karakterimdir” der. Tam 1 ifadesidir bu.

Bağımsız olduğunuzda gerçekten özgün bir şekilde yaratabilirsiniz. Özgünlük; benzersiz yaratmak anlamına geliyor. Yaratımda her şey eşsiz, taklit yok. 1 de öyle olmalı. Her yarattığını özgün yaratmalı. Özgün, yeni bir şey olmalı 1’in hareketinde.

1 kendini gerçekleştirmek için öne çıkma cesareti taşımalı. Dolayısıyla kök çakra çalışmasının çok olduğunu görüyoruz. 1’ler şunu söyleyin “Benim cesaretim değil, senin cesaretin olsun Yaradan’ım!” diyerek hareket etsinler.

Anahtar kelimelerinde ilerleme, azim var. 1 olumlu olmalı, her durumun içindeki güzelliği görebilmesi çok önemli liderlik yapabilmesi için. Liderler ilk engelde umutsuzluğa kapılsalar hareket edemezlerdi. Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmaya karar verdiğinde, Samsun’a çıktığında “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” diyor. İstanbul Hükümeti rütbelerini iptal ediyor. Sıradan vatandaş olmasını, adımına engel olarak görmüyor.

İrade gücü 1’in özelliklerinden, öncülük. Dolayısıyla 1’lerin bir de solar pleksus çalışması olduğunu ve bu çakralarını güçlendirmeleri gerektiğini görüyorum.

Yin Odaklı Olursa

Tembellik, atalet oluyor. “Ya ne gerek var, ben mi kurtaracağım Dünya’yı?” diyor. “Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dünya’ya dair hayalim yok, vizyonum yok.” diyen 1 görebilirsiniz.

Bağımlılık oluyor aynı zamanda. İnsanlara, maddeye (mal mülk, mevkii, başka insanlara) bağımlılık.

Bencil olabiliyorlar. Cesaret yerine güçsüzlük olabiliyor. Adım atmaktan, öne çıkmaktan korkmak olabiliyor. Sürekli kendini övmek, hiçbir şey yapmayan. Eylemden daha fazla kendini övenler olabiliyorlar. Sabit fikirli olabiliyorlar.

Özgünlük yerine taklit ediyor.

Yin taraf çok fazla açığa çıkarsa diz, ayak ağrıları olabiliyor, hareket edememek kaynaklı. Muhtemelen adım atılmadığı için. Kök çakra sorunları; kabızlık, dolaşım, boşaltım sorunları, adrenallerde sorunlar olabiliyor. 1’lerini bastırdıklarında adrenalleri (yani böbreküstü bezleri) yorulmaya başlıyor.

Yang Odaklı Olursa

Zalim, diktatör olabiliyor. Lider yerine yönetici oluyor. İnsanları gücüyle manipüle ediyor. Etik tanımaz, kavgacı, benmerkezci.

1’in Çakralarla İlişkisi

1’in en fazla çalıştığı yerin kök çakra olduğunu görüyoruz. Cesaret, öne çıkma, kök çakra ile ilgili. Bağımsızlık kök çakra ile ilgili. Çünkü sizi tutan şeyleri bırakmak anlamına geliyor. Tutan şeyleri bırakmadığınızda genellikle kabızlık oluyor. Kök çakra rahatsızlıklarından biri.

1’in daha çok kök çakrada merkezleniyor. Bu 1’in ruhsal olmadığı anlamına gelmiyor, tam tersine 1 aynı zamanda ruhsal alanda da öne çıkmak demek. Hangi alandaysa, ruhsal yolculuğunda da genellikle öne çıkıp içinde olanları dışarı doğru projekte edip aktarmakla alakalı. Rehberliği çok iyidir 1’lerin. Bu açıdan öne çıkıp yeni yollar açarlar 1’ler. 1 olarak gelenler doğal olarak öne çıkma yeteneğine sahipler.

1 Yaşam Amacı Tasarım Tablosunda Nerede?

Ruh güdünüzde ise (ad ve soyadınızdaki sesli harflerin sadeleşmiş hali); vizyon kurmak, büyük düşler üzerine düşünmek, öne çıkmak, yaratıcılık motive eder. Bunlar yapılmazsa yaşam enerjisi düşer.

İfade biçiminde ise (ad ve soyadınızdaki sesli sessiz tüm harflerin sadeleşmiş hali); kendini öne çıkarır, normal dünyada yaptığı işte de 1’in özellikleri çok tezahür eder. Onları daha çok liderler, yöneticiler, öne çıkan insanlar olarak görürüz. Hangi pozisyonda olursa olsun kendini öne çıkaran tarafta olurlar.

İfade biçiminde potansiyelini tam olarak ifade etmemesinin nedeni; aslında yüksek potansiyele sahipken hiç alakası olmayan bir işte çalışmasındandır. 1 olmasına rağmen korkularından dolayı sadece para kazanmak için bir işyerinde çalışıyor. Öncülük potansiyeli var, ruh sıkıştırıyor onu.

Yaşam amacında (Doğum tarihi gün+ay+yıl rakamlarının toplamının sadeleşmiş hali) ise; Düşleri ne kadar Tanrı’nın düşleriyse o kadar yüksek bir sonuç gerçekleştiriyor. Amacı; vahdet bilincini Dünya’ya yaymak. Yaradan’la birleşik bütünleşik bir kalp. Dünya’da kendini dışarıya doğru çıkarmak, insanlara öncülük rehberlik yapmak.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın