Simya’da Sülfür Civa Tuz-3’lü Yapı

Sosyal medyada paylaş

Simya İlminde Kohobasyon
Kaynaşma anlamında. Unsurlar birbirleriyle ilişki kurarak madde yaratımına katkıda bulunuyorlar. Bu unsurlar da aynı zamanda enerjinin çeşitli formlarda görünüşleri.

Ateş ile Hava bir araya geldiğinde sülfür prensibi, bu sefer unsurlardan prensiplere geçiyoruz. Ateş ve Hava sülfürü oluşturuyor; Su ve Toprak tuzu oluşturuyor.
Bu göksel tuz değil artık, fiziki alemdeki tuz.

Hava Su ve aynı zamanda İlahi Kaynak’tan akan enerji civayı oluşturuyor.

Civanın buradaki işlevi bu 2 alem arasında köprü konumunda. Aktif ve Pasif Prensip var. Birbirleriyle titreşim olarak çok uzakta prensipler. Havanın enerjisi Suya akarak, göksel niterden gelen enerji, Havanın enerjisinden Suya akıyor.

Bedendeki su, yersel su diye düşünebilirsiniz. Okyanuslara akıyor aynı zamanda. Civa Rahman prensiple Rahim prensibi birleştiren unsur.

O yüzden Hava ve Suyla birleşerek yapıyor bunu. Bunların sonucunda 5. unsur ortaya çıkıyor o da Eter. 4 unsurun 5.si Eter. Civanın da katılmasıyla beraber civanın hizasında. Yönleri de var bunların. İşte bu Yayılım Doktrini. Göksel enerjinin tüm maddeye nüfus etmesini sağlıyor. Bu göksel enerjinin tüm maddeye nüfus etme yöntemi.

İnsan formunda tuz, sülfür, civa

Bu taraftan düşünürsek; sülfür, civa, tuz.
İnsan üzerinden bakarsak;
Tuzu: Beden, fiziki yapı,
Sülfürü: Ruhun fiziki maddede tezahür etmiş ruh formu;
Civayı da aynı zamanda ilahi, evrensel ruh olarak görüyoruz.

Sülfürü biraz daha zihin olarak görebiliriz. İnsanın oluşturduğu bilinç olarak görebiliriz demiştim. Bilinçaltı olarak görebiliriz. Sülfürü biraz daha burada fiziki form yaratmış ruh olarak ifade ediyoruz. Bütün her şeyi oluşturan ilahi kaynağın ruhu, Rahman ve Rahimi birleştiren ruh.

Mineral formunda tuz, sülfür, civa

Mineral formunda bakarsak; tuz mineralin fiziki formu, kuvars formu, tuz olarak görünüyor. Kuvars formunun içindeki etrafındaki enerjisi, kendine has fıtratı sülfürdür; içindeki Kaynağın görünmez ışığı ve enerjisi, İlahi Kaynağın enerjisi, göksel enerjisi o da civa olarak görüyoruz.

Bitki formunda tuz, sülfür, civa

Bitki alemi açısından bakarsak: bir bitkinin fiziki olan mineral kısmı, içindeki mineraller, bazı bitkiler kalsiyum, bazıları magnezyum içerir, bazıları A, B, C vitamini içerir. Başka proteinler içerir. Bazıları karbon, azot ağırlıklıdır. Bunlara bitkinin tuz kısmı diyoruz. Bitkinin yağ tarafı, sülfür tarafıdır. Bitkinin yağının içinde bitkiye has fıtrat özellikleri vardır her bitkinin. Lavanta yağı, gül yağı birbirinden farklıdır. Farklı fıtrat özellikleri, biri sıcaktır, kurudur, nemlidir biri. Biri ısıtır, biri soğutur.

Bu arada sıcaklık ve soğukluk olarak bakarsak; maddede sıcaklık yukarı doğru harekettir, soğukluk aşağıya doğru harekettir. Sıcaklık yang, soğukluk yin özelliktir. Soğuk mevsimler yin, sıcak mevsimler yang özellikli diye ayırabiliriz.

Bitkinin yağ kısmı sülfür özelliği içerir;
Her bitkide alkol vardır bu arada. Her bitkideki alkolün fıtratları farklı değildir. Alkol daha evrensel bir yapıdır. Bitkinin alkol kısmı da civa kısmı, İlahi Kaynaktan ışığı anlamına geliyor.

İnsan açısından bakarsak: bedeni tuz, zihni sülfür, İlahi Kaynaktan gelen bilincine de civa olarak bakabiliriz. Bedenin yapıları açısından da ayrılabilir;
Ruhsal ağırlıklı bir kişi, Dünya ile çok fazla bağlantısı olmayan bir kişinin aynı zamanda sülfür tarafının çok yoğun olduğunu görürüz.
Bedensel tarafta ağırlıklı, bir Boğa burcu diyelim; bedensel ve Dünya tarafında ağırlıklı. Buna tuz tarafı ağırlıklı diyebiliriz. Yani tuzu, sülfürü ve civayı aynı anda içermesine rağmen her bir kişi bunları farklı oranlarda içerir. Tuzu çok fazladır.

Bazı insanların civa tarafı çok fazladır, yere inemez. Bazı kişileri sülfür tarafı fazladır, zihin tarafı güçlüdür. O yüzden zihnin içinden çıkamaz, fiziki forma getiremez gibi. Bu 3 yapı insanda ve her canlıda bulunuyor. Ama her birinde farklı oranlarda bulunuyor.

Ayurveda açısından üçlü yapı

Ayurveda açısından bakarsak şu 3’lü yapıya; Ayurveda bunlara doshalar diyor.
Sülfür tarafı pita,
civa vata dosha,
tuza da kapha dosha diyor.

Yine Ayurveda da gunalar var;
Guna aynı unsurun, yapının göksel versiyonu. Guna ve dosha üçer tanedir yine. Guna göksel versiyonudur. Rajas, tamas ve sattva diye geçer.
Rajas ateşsi yapı, sülfür, göksel Ateş ve sülfürdür.
Tamas göksel tuzdur. Göksel fiziki formun göksel versiyonudur. Tamas ya da Toprağın bilinci de diyebilirsiniz.
Sattva ikisinin arasındaki civa unsurudur.

Satvik beslenme Nedir?
Rajasın ya da tamasın, Rahman ve Rahminin tam eşit düzeyde, eşit bilinçte kullanımı. Satvik yaşam deniyor. İki unsuru güçlü bir şekilde kullandığınızda aynı güçte kullandığınızda buna satvik yaşam deniyor.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın