Tagged: bilim

Altar İlimleri

Altar, Türkçe ismi ile sunak. Sunak şu demek, Yaradan’a, ilahi sisteme bir şey sunmak için kurduğunuz yapıya deniyor. Bu sözlük anlamı. Altarın daha geniş anlamına baktığımız zaman altar; bir çalışma alanı yaratmak demek. Sizin...

Ledûn, ezoterik-batınî ilimler

Oluşum kökeni, Mutlak Olan her şeyin özü. Mutlak Olan’ın  özü de insanın kaynağıdır. Ledûn, ezoterik-batınî ilimlere giriyor. Ledûn, Rab katından demek. Rab katından bilgiler. Ledûn’un farkı; inisiyatik, herkese verilmeyen bilgiler. Ezoterik ilimlerin içinde gizli...