Tarot İle İlgili Bilgiler

Tarotta 2 kart grubu var. 22 Kart ve diğer kartlar aynı zamanda. Toplam 78 civarı karttan oluşuyor Tarot. İlk 22 kart Büyük Arkana dediğimiz kart grubu. Büyük Arkana ve Küçük Arkana Kartları diye geçiyor.

Büyük Arkana kartları üzerlerinde genellikle rakamlar var. Roma rakamlarıyla yazılıyor genellikle; I kart, II kart… Bunların hepsi bu arada 22 kart, 22 arketipi ifade ediyor. Bu arketipler aslında bilinç türleri, bilincin kodları diyebiliriz. Aynı zamanda insanın, Yaradan’ın esmasını dillendirmesinin türleri diyebiliriz. Bir kişinin yaşam amacı üzerine bakıyorsanız genellikle arketip kartlarını kullanırsınız. Yani kişiyle ilgili büyük mesajları, çerçeve mesajlarını almak için sadece 22 kart içinden birini seçersiniz. Yani büyük resmi görebilmek için Büyük Arkana vardır.

Diyelim ki bir kişiye tek kart ya da 2-3 kart seçeceksiniz. Yaşam amacını görmek, bu yaşamdaki yolunu görme niyetiyle seçiyorsunuz. O zaman Büyük Arkana kartlarını seçmenizi tavsiye ederim.

Küçük Arkana kartları gün içerisindeki, zaman içerisindeki döngüleri görebilmek içindir. Mesela bugünün döngüsü nedir? Bu dönemin döngüsü nedir? Onları görebilmek için Küçük Arkana kartlarını seçersiniz.

Büyük Arkana kartları aslında 0’ı saymazsak 21. 0+21 kart. 0 da fool oluyor, usta, üstat anlamına geliyor. 0 kartı Abdal kartıdır. Sonra 1’den itibaren kartlar sıralanır. 

Kartların her biri aynı zamanda 7 iç gezegenin sembolüdür. Mesela biri Güneş kartıdır, biri Ay kartıdır, biri Mars kartıdır. Onlara göre yorumluyoruz. Güneş kartının ne olduğunu biliyoruz şu anda. Ay ile ilgili kartı biliyoruz. Şimdi Mars kartını göreceğiz.

Aynı zamanda modların temsili. 12 burcun da temsilini de gösteriyor. Toplamda 22 kart var. Bu kartlar bizim içsel yolculuğumuzun büyük resmini gösteriyor diyebilirim. 22 kartın 22 arketip, 22 bilinç arketipi olduğunu ifade ediyorum. Büyük okuma yaparken özellikle büyük resmi görebilmek için ya da yaşam amacına hizalamak Büyük arkana kartlarını kullanıyoruz. 22 kartı seçer, ayırırsınız, oradan çalışırsınız.

İkincisi; günlük enerji bakımında Büyük Arkana kartlarıyla beraber isterseniz Küçük Arkana kartlarını aynı zamanda kullanabilirsiniz. Küçük Arkana kartlarında her bir kart grubu elementler grubudur.

Küçük Arkanada 4 kart grubu var:

 • Değnekler (sopalar ya da asa kartları. Farklı kart gruplarında farklı şekillerde söylenir)
 • Kılıçlar
 • Kupalar
 • Para (Hermes’in kartları açısından bakarsak) Bazı kart gruplarında disklerdir. Toprak kartları aynı zamanda.

Kartlarda kupa, maça, sinek gibi, o kartlar da Tarottan gelir. Orada kupa ası vardır. Kupa ikilisi, 10’a kadar vardır. Vale, kız, papaz vardır. Burada da öyle. Her bir kartta toplamda 12 tane kart var.

Kupa kartları su elementi kartları. Su elementini okursunuz kupa kartlarında. Su kartlarında duygularla ilgili okuma yaparsınız. Ruhun mutlaka duygularla ilgili mesajı vardır. Su kartlarında aynı zamanda geçmiş yaşamla ilgili mesajlar vardır. Yani atalarla, bilinçaltı ile ilgili mesajlar vardır. Su kartı çektiniz, kupa kartlarında okuduğunuz şeyler; atalar üzerine bir mesajdır o mutlaka. Duygularla alakalı mesajdır. Serbest bırakmanız gereken duyguları gösterir. Atalardan gelen inançları gösterir. Geçmişten, aileden gelen inançlarını gösterir. Ay gibi düşünün aynı zamanda su elementi kartlarını.

Kılıç kartlarında hava elementini okursunuz. Özellikle düşünce alemiyle alakalı bir şey okuyacaksınızdır. İnformasyon ya da bilgi ile ilgili okuyacaksınızdır. Hava elementi kartlarında bilgi, bilgelikle alakalı, bilginin akışıyla alakalıdır. Düşünce alemi, bilgi, analitik bilgi, analizle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda iletişimle bağlantılı olduğunu görüyoruz hava elementi kartlarını. Onlar da kılıçlardır. Kılıç çektiğinizde o zaman hava elementine dönüp yorum yapacaksınız. İş tarafına, iletişim tarafına bakacaksınız, bilgiyle, bilgi aktarma, alma ve verme ile alakalı tarafa bakacaksınız.

Değnek kartı çektiysek Ateş elementi üzerine okuma yapacağımızı anlıyoruz. Varlığımızın ışığını dışarıya doğru ne kadar yayıyoruz? Işığımızı, enerjimizi nereye yönlendirdiğimizi anlatır Ateş kartları. Değnek kartı çektiğiniz anda, ruhun mesajı, kişinin enerjisini nereye yönlendirmesi gerektiğini ya da nereye yönlendirdiğini ifade ediyordur. Ateş elementi neydi? Hareketti, ışığın ve enerjinin dışarıya doğru hareketi ve yansıması idi. 

Ateş elementi aynı zamanda Yaradan’ın ışığının fiziki form olarak dışarı projekte edilmesiydi. Ateş elementi kartları aynı zamanda dönüşüme işaret eder. Varlığımızda mutlaka dönüşüm yaratması gereken yani yakıp yeniden dönüştürüp ortaya çıkarmamız gereken bir şeyin olduğunu gösterir. Yaşamımızda muhtemelen dönüşüm isteyen bir yer vardır. Hangi kartı çektiysek ışığımızı oraya doğru yönlendirmemiz gerektiğini, orayı dönüştüren ateşi yakmamızı ifade eder. Yaşamımızın bir tarafında hareket eksikliği varsa yine Ateş kartları karşımıza çıkar. O zaman hareket ve kendimizi dışarıya doğru projekte etmeyi de gösterir. Değnek kartları yang kartlardır.

Diskler de Toprak kartlarıdır. Toprak kartı çektiğinizde Toprak aleminden konuşmaya başlayacaksınız. Toprak elementini çağırırım mesela. Benim Tarot bakma yöntemim şu; hangi kart grubunu çektiysem o elementi çağırıyorum yanıma. Çünkü o elementin konuşması olacak. Siz disk ya da para kartlarını çektiyseniz o zaman Toprak elementiyle çalışacaksınız.

Toprak elementi neydi? Maddi alemle ilgili konular, parasal, maddi konular, Dünya ile olan ilişkimiz. Dünya üzerinde adım atmamız, maddeyi sevmemiz, madde ile ilişkimizi ifade eder. Muhtemelen burada da mesaj şudur; madde ile ilişkini güçlendir. Bolluk ya da para ile bağlantılı, daha doğrusu güvenlikle ilgili konular varsa -kök çakra üzerinden de düşünelim- güvenlikle ilgili konular varsa, güvende hissetmekle ilgili onları özellikle dönüştür. Güvende hissetmiyorsak bütün ihtiyaçlarımızın karşılandığının eminliğiyle hareket etmeyi sembolize ediyor Para kartları.

Kartların içinde özellikle Küçük Arkana kartlarında;

2, 3 ve 4’ler Kardinal kartlardır.

5, 6 ve 7’ler Sabit kartlardır.

8, 9 ve 10’lar Değişken kartlardır.

 • Kupa 2,3,4 kardinal kart. Kupa ne su. Suyun kardinalinin yorumunu yapacağız. Duygularımızı dışarıya doğru projekte etmek ve güzellikler yaratmakla alakalı konuşacağız. Suyun kardinali olduğundan aklımıza Yengeç gelecek. 2,3 ve 4 Yengecin kartlarıdır. Bir kişinin kartlarını açarken Kupa 3 kartını çektiniz. O zaman Yengece bakacaksınız. Aileye, eve, duygulara bakacaksınız, duyguların dışarı doğru aktarımına. Aynı zamanda duyguların önde olmasıyla bağlantılı okuyacaksınız.  Mutlaka Yengeç ile bağlantılı bir döngüsü vardır.
 • Kupa 5,6,7 kartlarından birini seçiyorsanız o zaman Akrebe bakacaksınız. Derin duygular, Akrep ile ilgili konuştuklarımız.
 • Kupa 8,9,10 çekiyorsanız o zaman Balığa bakıyorsunuz.
 • Kılıç 2,3,4 çektiniz; Kılıçlar havaydı, Terazi üzerinden konuşacaksınız. Terazi ilişkilerle bağlantılı demiştim. Aynı zamanda adaletle bağlantılı. Venüs ile bağlantılı olduğu için buraya katıyoruz. İnsan ilişkileri ve sevgiyi aktarmakla bağlantılı.
 • Kılıç 5,6,7’ye baktığımızda Kova kartlarıdır. Kova üzerinden konuşacağız. Toplumsal konular, özgürleşme konusu, Uranüs ile bağlantılı olduğu için özellikle bunu görüyoruz. Kendi inançlarından ve toplumsal inançlardan özgürleşmeyi bildiriyordur.
 • Kılıç 8,9,10 kartlarını çekiyorsak o zaman Havanın değişkeni olan İkizlere bakacağız. Bilgiyi, bilgeliği almaya, aktarmaya bakacağız. İletişime bakacağız aynı zamanda Merkür ile çok fazla bağlantılıdır.
 • Değnekler 2,3,4 Koçun kartlarıdır. Koç varlığından, hiçlikten bir şey çıkarmakla alakalı. Yoktan var etmekle bağlantılı. Senenin başıdır zaten. Muhtemelen kişi yaşamında o anda bir şeyi var etmek için kendini dışarıya projekte etmeli. Kardinal kartıdır çünkü.
 • Değnekler 5,6,7 Aslanın kartları

 • Değnekler 8,9,10 Yayın kartları. Yay burcunun, Ateşin dışarıya doğru ama felsefi değişken Hava karakteriyle beraber bilgiyi toplumsal olarak dışarıya yaymak ve kendini dışarıya doğru projekte edip bu sefer seyahatle, gezmeyle bağlantılı, insanlarla ilişki kurmayla bağlantılı olduğunu göreceğiz.
 • Para 2,3,4 çekersek; Oğlakı okuyacağız. Yaşam ona şunu söylüyor: Büyük vizyonun nedir? Yaşamının zirvesinde arzu ettiği nedir?
 • Para 5,6,7 kartı; sabit. Boğayla bağlantılı. Maddeye tutunmakla alakalı, sabit burç aynı zamanda. Hareketsizlik, yavaşlamak ve durmakla alakalıdır aynı zamanda. Maddi kaynaklarının güçlenmesi için kendini toprağa merkezlemekle ilgilidir. Boğa yaşama merkezlenmek ve köklerini toprağa salmak ister. Boğanın sabit halinin içinde istikrarının getirdiği bolluğu ifade ediyor. Yaşamda kök salarak, daha fazla topraklanarak maddi varlığını genişletebilirsin.
 • Para 8,9, 10 Başak. Ayrıntılara dikkat et, gör. Bütünün içindeki ayrıntıları görmekle bağlantılı.

Kartları kalp çakrası meditasyonu ile kendimize uyumlayabiliyoruz.

İlgili Kursu Görmek İçin Aşağıdaki “Sayılarla Tarot Açılımı” tıklayabilirsiniz.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın