Thoth Tarot Destesi Değnek Kartlarının Anlamları

Sosyal medyada paylaş

Aleister Crowley’in Thoth Tarot Takımı

KÜÇÜK ARKANA KARTLARI

DEĞNEK ASI
Başlangıcı içinde Ateş’in öğe­lerinin özünü temsil eder. Alevler Yods’tur. Hayat Ağacı biçiminde düzenlenir. O, Madde içinde ortaya çıkan ilkel Enerji’dir.

DEĞNEK İKİLİSİ
Hakimiyet. Ateş’in ta­kımında Chokmah.
Koç Burcu’nun içinde Mars. Burada iki dorje çatışır.
Dorje, Tibet’e özgü yıkımın simgesidir.
Ama yıkım, yaratıcı sürecin ilk adımı olabilir.

DEĞNEK ÜÇLÜSÜ
Erdem. Binah Ateş’in takımında.
Güneş, Koç Burcu’nun içinde. Değnekler Lotus’un biçimini alır ve ilkel enerjinin kuruluşunu temsil eder.

DEĞNEK DÖRTLÜSÜ
Tamamlanma. Chesed Ateş’in takımında.
Venüs, Koç Burcu’nun içinde. Değnekler, Aries’e kutsal R a m başkanlığındadır ve diğer uçta Venüs’ün güvercinleri. İkilinin orijinal İradesi Üçlü üzerin­den iletilmiştir ve şimdi sağlam bir düzen, yasa, yönetim sistemi içinde yapılanır.

DEĞNEK BEŞLİSİ
Çekişme. Geburah Ateş’in takımında.
Satürn ve Aslan. Bu Değnekler, Baş Usta ya da Caduceus, ikinci Usta ya da Phoenix, üçüncü Usta ya da Lotus’tur.
Beş çift alev, dengeli enerjiyi gösterir.
Bu, salt aktif güçtür.

DEĞNEK ALTILISI;
Zafer. Tipharet Ateş’in takımında.
Jüpiter ve Aslan. Üç Usta’nın üç Değneği hazır düzende. Dokuz alev lambalar gibi yanar. Enerji, onun Dişi’den alınışı ve yansıması diye nitelendirilir.

DEĞNEK YEDiLİSİ.
Değer. Netzach Ateş’in takımında.
Mars, Aslan Burcu’nun içinde. Us­ta’nın Değnekleri arka plana sürülür; önde işlenmemiş kaba bir sopa vardır, alevler dağılmıştır. Bu, başlangıçtaki Enerji’nin bozulmasını ve dengeden ayrılışı gösterir.

DEĞNEK  SEKİZLiSİ. 
Çeviklik. Hod Ateşin takımında,
Merkür, Yay Burcu’nun içinde. Bu kart, lşık’ı temsil eder. Enerjisiyle mad­deyi oluşturan Değnekler, elektriksel ışınlara döndüler. Bu yenilenen Evren’in yukarısında, etkileşim ve bağıntıyı temsil eden Gökkuşağı’dır.
O, aynı zamanda yüksek hızlı enerjiyi de gösterir.

DEĞNEK DOKUZLUSU
Kuvvet. Y e s o d  Ateş’  in takımında,
Ay ve Ok Burcu. Değnekler ok haline geldiler, sayıca sekiz; Asal okun ucun ‘da Ay ve onun yukarısında yönetici güç Güneş  var. Bu. kart, yukarısındaki  Güçler’le ilişkisi içinde Güç’ün sonuna kadar tüm gelişimini verir.

DEĞNEK ONLUSU.
Zulüm. Malkuth Ateş’in takımında. Değnekler, Ateş’in tamamlanmış enerjilerini göstererek çapraz çatılmışlar; ama onlar soyluluk ayrıcalıklarını kaybettiler. Önde, iki dorje kol atmıştır. Bu  kart,  Güç’ün manevi kaynaklarından ayrıldığını gösterir.

Kurs Resmi

İlgili Diğer Yazılar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: