Uranüs Özellikleri

Yakın tarihte keşfedilmiş ilk gök cismi.

ANAHTAR KELİME: İLKLER

Kolektif bir etkiye sahiptir. Uranüs’ün Doğası:

Uranüs sistem ve düzene karşı, bir sistem ve düzen karşıtı. 1781 yılında keşfedildi. Keşfedilmesi ile beraber astroloji daha çok sorgulanmaya başlandı. Kova burcunun yöneticisi ilan ettiler. Kova burcunun bazı özelliklerini Uranüs’e uyulması için değiştirdiler, yücelttiler vs. Ortaya çıkması ile beraber garip birçok şey açığa çıktı. Bir sistem ve düzen karşıtı olması bunu açıklıyor.

Aynı zamanda hatalar, mantıksızlıklar, tuhaflıklar ve geçici değişikliklerle ilintilidir. Bunların hepsi Uranüs ♅ ile aktarılan anahtar kelimeler.

Bir anarşisti görüyoruz karşımızda, ultra bağımsız her türlü sistemin dışında ve mantık dışı davranışlarla birlikte popüler konularla da ilgilidir.

Uranüs Rengi Turkuaz

Ayrıca ilkler ile alakalıdır.

Mesela Hiroşima patlamasında Uranüs bağlantısını görürsünüz. Burada Uranüs ile ilgili bilinen yanlış bir şey var mesela ani değişikliğin oluşmasında arkada gelişen, işleyen bir şey var. Mars ile bağlantısında örneğin bir anda olan kaza gibi.

Bir anda pat diye olmuyor. Diyelim ki savaş çıktı. Her taraf bir kızıştı, mesela 1.dünya savaşı bir tane sırp çocuğun vurulmasıyla bu bahane edilerek çıktı. Arkasında bir sürü argüman, işleyen şeyler var. Bir anda çıkmaz. 1.dünya savaşı bir anda mı çıktı, Yani Uranüs ile beraber başka göstergelere de bakmak gerekiyor. Her şey aniden oldu diye Uranüs’e bağlamamak gerek. Aniden oluyor ancak arkasında başka şeylerde var. Uranüs ile beraber başka göstergelere de bakmak gerekiyor.

Uranüs tamamıyla marjinal, sıra dışı, özgürlük düşüncesi, ben ayrıyım, ben bağımsızım demek.

Tüm tanrı ve tanrıçaların ilki. Haliyle ilkleri sembolize ediyor.

Mesela Dünya üzerine atılan ilk atom bombası Uranüs Mars kavuşuyordu.

Sentezlenen ilk ürünlerde, ilk keşiflerde onu görebiliyoruz İlklere örnek verecek olursak mesela ilk aya adım atıldığında Uranüs ay ile kavuşuyordu. İlklere örnek veriyoruz. Öte yandan Jüpiter ♃ gibi mantıkdışı yüceltmeye sahip Uranüs. Fanatiklerde bunu görebiliriz.

Uranüs bazen iyi bir şeyin yüceltilmesini de gösteriyor;
Kraldan çok kralcılık tanımı Uranüse girer daha çok. İnanılmaz yüksek bir enerji ile ilintili olduğunu görüyoruz. Yükseltilmiş deli enerji ipleri koparıcı enerji.

“Ben herkesten farklıyım sanrısı” Uranüs’e aittir
Kötü kullanılan Uranüs egoyu yükselttiğini görüyoruz. “Ben farklıyım, benim düşüncelerim başka” gibi egoyu yükseltiyor bu da kötü kullanılan bir Uranüs etkisi diyebiliriz. Böyle bir sanrıda insanlarda çıkabiliyor.

İyi kullanılan Uranüs sıradışı, çok farklı, kendine has, özgün bir giyim tarzı kılık kıyafet ortaya çıkabiliyor. Stili mesela, özgün işler, farklı sıra dışı bir başarı. Ve gerçekten baktığınızda Uranüs sıra dışı.

Sözsel “ben ben ben “yerine orijinal kendin has işlerin hakkıyla yapıldığını kişinin eserleriyle farklı bir konuma geldiğini ve yüceltildiğini görüyoruz. Uranüs gerçekten sıra dışıdır. Ama bazen bu sıra dışılık onu toplum dışına da itebilir dışlanabilir.

Çünkü her konuda farklı sıra dışı olduğunu ispatlamaya çalışan, her konuda muhalif olduğu yerde çevresinde hiç kimse böyle insanları istemez, toplum pek istemeyebilir.

Ve genel olarak Uranüs yanılgılar ile alakalı.

Uranüs ♅ yanlış kararlar, etki altında kalmakla değişen düşüncelerle ilgili de olabilir. Uranüs yanılgıdır. Uranüs evet değişim ama geçici değişim. Fos haberler.

Mesela fos, içi boş haberler bunların hepsi Uranüs ile alakalıdır.

Uranüs aynı zamanda pişmanlıktır;
bunu anahtar kelime olarak yazın, sonra kendi haritalarınıza baktığınızda neyin pişmanlığını yaşamışsınız onu daha iyi anlarsınız.

Anahtar kelime PİŞMANLIKTIR. 

Düzgün kullanılan Uranüs’te kişi sınırlarını bilir;
Ve onları aşmaya çalışır. Kötü kullanımda kendini gözünde çok büyüttüğünü anlatacak olaylar serisine neden olacak ve sonra da ne olacak pişman olacağı kararlar alabilir. O yüzden pişmanlıkla ilintilidir. Bu nedir mesela kişisel arzulara karşı Venüs bunun etkisini anlamamız açısından; geçici arzular, geçici arzuların esiri olmak ve bir anda karar vermek, başka bileşenler ile beraber örneğin cinsiyet değiştirmek Uranüs ile bağlantılı olan şeyler.

Mesela baktığımızda Marsta öfkeyi görüyoruz değil mi? Ani öfke patlaması. Mesela Mars öfkeyi anlatır. Ani olaylarla ilgili değildir. Diğer gök cisimlerinin neden oldukları olayların patlak vermesinin kişiselleştirilmiş halidir. Ancak Satürn de ise zamana yaymak ve planlı. Uranüs ♅ geldiğinde ise ne yapıyor? olay patlak verir, öfkeli birisi planını uygular ve bombayı patlatır. Yani ani olan bir şey var mı hayır yok. Dışarıdan bakıldığında ani olaydır ama arka planında onun arkasında girift bir bağ vardır. Yani Uranüs ♅ sayesinde diğer gökcisimlerinin farkına varırız. Klasik gökcisimlerinin aslına baktığımızda önemini anlarız.

Ultra bağımsızlık özelliği olduğu için bağlantı kurduğu gök cisim ile sistemin dışına,  topluluk dışına itici nitelikler özellik ile donatır.

Mesela kişinin haritasında Uranüs Mars bağlantısı;
Bu kişi destek, yardım ihtiyacı hissetmeden bağımsız bir şekilde hareket etmek istiyor. Mars ♂ neydi hareket, güdüler, öfke,

Uranüs ♅ ne; anahtar kelimeleri birleştiriyoruz, Mars ♂ ile bağlantı kurduğunda kimseye ihtiyacım yok der

Mesela Güneş ☀; yardım olmaksızın her şeyi idrak edebilirim diyor. Bağımsız bir kişiyim diyor.

Örneğin Venüs ile Uranüs bağlantısı gördüğümüzde;

Venüs neydi aşk, ikili ilişkiler vs…Buradada ilişkiyi kurmakta zorlanıyor kişi mesela bir ilişkiyi sürdürmekte zorlanıyor.

Venüs ♀ ile bağlantı kurduğunda bağlılık gerektiren bir ilişki kurmaktan ziyade daha özgür ilişkilere açık olur. Bir ilişkiyi sürdürmekte, kalıcı olmasında zorlanıyor çünkü neden? Bağımsızlık, özgürlük anlayışı var ya da mesela sıra dışı bir ilişki anlayışı geliştiriyor. Ya da bağlanma korkusu olabilir, bağlanmak istemiyor çünkü.

Venüs ♀ Uranüs ♅ bağlantısında bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Bağlılık gerektiren ilişkilerden ziyade bağımsız bir ilişki çeşidine açık olmak olarak söyleyebiliriz.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın