Yaşam Amacı Dizaynı-Varoluştaki Bilinç Katmanları

Sosyal medyada paylaş

Numeroloji rakamların dilini okuma ilmidir. Rakamların her biri bir titreşimdir, titreşim seviyeleri vardır. Aynı zamanda varoluştaki bilinç katmanlarıdır. Yaratılışın aşamalarıdır.

1. Kısım: Yaradanın mesajlarını okumaktır. İlahi mekanizma ile iletişim kurma şeklimizdir. Yaşamımızda olayların tekrar etmesinin nedeni mesajı alamamamızdır. Güçlü bir çalışmadır.

2. Kısım: Kim olduğumuzu bilme ilmi. Yaşam amacımızı anlamamızı sağlar. Dünyaya gelme amacımız nedir? Biz buraya neden geldik. Ortak amacımız magnum opusu gerçekleştirmektir. Bunun için hangi yollardan geçeceğiz. Neyi kullanarak magnum opusa ulaşıyoruz. Sayı ilmi yaşam amacımızı bulmamızı sağlar.

Sayı ilmi on iki titreşim seviyesinde çalışır. Bir den başlar çünkü sıfır hiçliktir. İlk yaratımdan önceki boşluğun ifadesidir. Henüz hiçbir şey yokken kadir-i mutlaktır. Hiçbir şeyin olmadığı ama her şeyin potansiyel olarak var olduğu yerdir. Ağacın tohumunu ekmek gibi, ağaç tohumunun içinde ağacın tamamının bilgisinin olması gibi, henüz hiçbir şeyin olmadığı ama potansiyel olarak her şeyin olduğu gibi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 33
A B C D E F G H I      
J K Ç M N O Ğ Q İ      
S T L V W Ö P Z R      
Ş   U     X Y          
    Ü                  

Numorolojide titreşimler birden başlar, dokuza kadar devam eder ancak 11,22 ve 33 sayıları da kullanılır. Toplamda dokuz +3 tanede daha titreşim seviyesi ile on iki titreşim seviyesi ile başlar. İlahi kaynağın bir olduğu yerin kalbin titreşimi on ikidir. On iki titreşim seviyesi tesadüf değildir.

336 numerolojide 3+3+6=12=1+2=3, 14=1+4=5 burda okuma yöntemi şudur; 14’ ü görüyorsak 1 ve 4 üzerinden 5’ e gideriz. 23=2+3=5’ dir burada yola 2 ve 3 üzerinden gideriz.

Örnek: 1972 =1+9+7+2=19=1+9=10=1’ dir. 1972 de verilmek istenen mesaj 1’ dir. Arka arkaya toplayarak buluruz.

443=4+4+3=11 ancak bu 11 sadeleştirmiyoruz çünkü 11 titreşimi numorolojide var.

8293=8+2+9+3=22 toplanmaz. Vermek istediği mesaj 22’dir. Sayı ilminde titreşim seviyelerine çeviririz masajı okuyabilmek için. 22’ ye ulaşmak için dört yöntem gösteriyor. Aşamaları gösterir.  8’ den geç 2’ye var, 2’ den geç 9’ a var, 9’ dan geç 3’ e var ve 22’ ye ulaş diyor. Aşama aşama yöntemi verir.

22 USTA TASARIMCI DEMEKTİR;
Sistem tasarımı demektir. Sistem 22’ yi gösteriyorsa sürekli, yaşamınızda yeni bir sisteme geçme zamanınızdır, yeni bir sistem yaratman gerekiyor mesajını veriyor. Yeni bir sistem yaratmak için önce iradeni açığa çıkar, insanlarla bir araya gel ikiliği kaldır ve gerçek tamam olduğunun bilinciyle kendini ifade et ve 22’ ye ulaş diyor. 8293 örneğin bu sayıların toplamının sadeleşmesi 22’ ye gitme aşamalarını gösteriyor. 8293 rakamının titreşimsel karşılığını bulduk.

11, 22 VE 33’ Ü SADELEŞTİRMİYORUZ.

Saatte sürekli 14:14’ ü görüyorsak sistemin bize verdiği mesaj 1+4=5’ tir.

Saatte sürekli 13:13’ ü görüyorsak sistemin bize verdiği mesaj 1+3=4’ tür. Yolun keyfini çıkar demektir verdiği mesaj.

12:12 =1+2=3 Kendini sevgiyle ifade et. Sevinci gör, yaşama sevinci ile ifade et.

11:11= aydınlanma yolculuğunu unutma hatırla, yaradanın içinde olduğunu hatırla.

22:22= büyük resmi gör, ilahi sistemi gör, buradan çık, daha yukarıdan gör.

16:16=7

Yaşam Amacımızı bulma açısından iki parametremiz var;
İsmimizi ve doğum tarihimizi.  Ruhsal alemde iki şeyi biz seçiyoruz isim ve doğum tarihimiz (bu dünyada ilk nefes aldığımız zaman). Biz ruh olarak yukarıdan buraya hangi amaçla geleceksek bu amaca en uygun tarihi ve zamanlamayı seçiyoruz. En uygun göksel hizalanmayı seçiyoruz.

İsmimizi kendimizi nasıl ifade edeceğimiz ve neyin hangi şeyin bizi daha fazla motive edeceği şekilde seçiyoruz. Dünyaya gelmeden önce ismimizi bir şekilde fısıldıyoruz ve ismimizi alıyoruz. Kim olduğumuzu ifade eden ikinci parametredir ismimiz. İsim ve soyisim. Çift isim ise ikisini de alıyoruz. Doğum saati ileri düzeyde kullanılıyor şu an kullanmayacağız.

Pisagor’ un sayı ilminde kişinin yaşam amacına bakarken dört tane daire çiziyoruz. Buna yaşam amacı dizaynı diyoruz.

İSMİNİZDEN GELEN RAKAMLAR ŞUNLARI GÖSTERİR:

 • İçsel sayı ve kişilik numarası– Yan Kulvar –SESSİZ HARFLER (ismi ve soyadındaki sessiz harfler toplamının sadeleşmesi) Derindeki duygularınız, kalbinizin gerçekten ne istediği.
  Dış görünüşünüzle, kendinizi nasıl ifade ettiğinizi ve başkalarının sizi nasıl tanıdığını anlatır.
 • Ruh Güdüsü Sayısı- İçsel Motivasyon – Ana Kulvar: (ismi ve soyadındaki SESLİ harfler toplamının sadeleşmesi) ünlü harflerin değerlerini ekleyerek  belirlenir. En derin arzularınızı ve hayallerinizi ve gerçekte olmasını  istediğiniz kişiyi tanımlar.
 • Dış dünyaya kendini ifade ediş biçimi, iletişim, meslekler, İfade (Kader sayısı) ve dışa yansıyan kişilik –Fon Kulvar: Başarınızın anahtarıdır. Bütün harflerin toplanması ile elde edilir. (ismi ve soyadındaki TÜMharflerin toplamının sadeleşmesi)
 • Tek sayılar (1,3,5,7,9, 11) ilham kaynağı ve artistiktir.
  Çift sayılar ise (2,4,6,8,22) şekil  yaratmaya yöneliktir.
 • İsmimizin ilk harfi kişiliğimizi oluşturan temel yapı taşıdır. İsminizdeki ilk ünlü insanlara ve durumlara nasıl tepki verdiğinizi gösterir. İlk isminin harflerinin toplamı karşılaştığımız deneyimlerin nasıl karşılayacağımızın cevap anahtarıdır.
 • Ad Soyadın baş harflerinin toplanması ile kişilikte ağır basan etkileri anlatır.

Dairelerin boyutlarının birbirinden farklı olmasının nedeni;

Yaşam amacımızın genelinde ne kadar rol oynuyor onu gösterir. En büyük daire bizim buraya gelme amacımızı gösterir yani yaşam amacımızı. Büyük dairenin içindeki küçük daire alt yaşam amacımızdır.

Örnek: Eğer bir kişinin yaşam amacı 8 ise; bu kişi bu dünyaya titreşimsel olarak sekiz titreşiminin en yüksek düzeyde ifadesi için gelmiş demek oluyor. Sekiz titreşiminin en yüksek ifadesini bu yaşamda getirmeye var etmeye ve dünyaya sekizin bilincini hediye etmeye gelmiş.

Ana Yaşam Amacı: Hayat Yolu doğum tarihinizden bulunur. Hayata geldiğiniz ay, gün ve yılın toplamıdır. Bu değiştiremeyeceğiniz bir şeydir ve kabul etseniz de etmeseniz de uymanız gereken yönü gösterir. Burada uygun olduğunuz meslek için fırsatlarınız (sadece bunlara sahipsinizdir} bulunur; kendi avantajınız için size yararlı insanlar, yerler ve çevre ile karşılaşırsınız. Bu sizin hayatınızın NEREDE sorusunun cevabıdır. Sabit ve hareket ettirilemez olduğundan bu Yolun bize vereceği fırsatlardan iş tipimizi seçerken dikkatli olmalıyız ve uyumu bozacak hiçbir kişisel titreşimin karışmasına imkan vermemeliyiz.

Alt Yaşam Amacı: Yaşam amacımıza giderken kullandığımız ikincil yöntemdir. Biz bu ana yaşam amacını gerçekleştirmek için bir yöntem kullanıyoruz. Ana yaşam amacına giderken kullandığımız yönteme alt yaşam amacı diyoruz.

Dairelerin dışarıya taşmış olmasının hikmeti kişinin kendisini dış dünyaya ifade edişi demektir.

İfade Biçimi: dış dünyada kendimizi ifade ediş biçimimizdir. Genellikle kişilerin %70’ i işlerini buradan seçerler. Dışa vurum doğal kapasiteniz ve yeteneklerinizin toplamıdır. Bu da esas adınızın her bir harfinin titreşimleri nedeniyle en rahat şekilde dışa vurduğudur. Burada yetenekleriniz ve sorumluluklarınız vardır. Burada kendinizi en çok rahat hissedeceğiniz iş tipi gösterilmektedir. Eğer bütün harflerinizin toplamı yani Dışa Vurum Numaranız, Ruh Yolunuz ve doğum tarihiniz birbirleriyle uyumlu ise hayattaki gerçek mesleğinizi seçmekte fazla zorluk çekmeyeceksiniz demektir. Yine de, size hangi “aletlerle” çalışmanız gerektiğini ve sizin için doğal olan Sizi gösterir. Bu nedenledir ki genellikle bu sizin Dışa vurumunuzdan çok uyandırdığınız intihadır, çünkü ne olduğumuzdan çok ne yaptığımızla yargılanırız.

Ruh Güdüsü: Dairesel olarak ifade biçiminden daha küçüktür. Ruh güdüsü kişiyi motive eden hızlandıran canlandıran şeylerdir.

Esas Karakteriniz kalbinizin isteğinin numarasıdır ki aslında bu en çok yapmak istediğinizdir (ya da en iyi yönünüzün sizden yapmasını istediğidir). Hareketlerinizin arkasında yatan motivasyon’dur; çalışma gücünüze kattığınız duygu ve yatkınlıktır, çevrenizdeki varlıklara ve insanlara karşı tavanızdır; muhakemeniz, prensipleriniz ve görüş açımızdır. Bu yaptığınız her harekete ve her düşünceye cevap veren büyük NASIL sorusudur.

Örnek amacımız evreni anlamak yaşam amacımız, insanlar yaşam amacının farkında olmadığından örneğin fiziğe ilgi duyuyor ama matematikten kalıyor bununla uğraşmayın diyorlar ama Einstein ilgisini açığa çıkarabiliyor. Ve diyor ki fizik umurumda değil ben evreni anlamaya çalışıyordum diyor. Ana yaşam amacına giderken kullandığı yönteme alt yaşam amacı diyoruz.

Bir kişiye en yakın olan şey ruh güdüsüdür. Sonra ifade biçiminde ben o yüzden bunu yapıyormuşum der. Alt yaşam amacını okuduğumuzda aaa öyle miymiş der. Ana yaşam amacında yok canım diyecektir. Bir kişi yaşam amacını en son açığa çıkarır. Önce ruh güdüsü, sonra ifade biçimi sonra alt yaşam amacı sonrada ana yaşam amacı gerçekleşir. Bu nedenle numeroloji okurken bu sırayla okumak daha mantıklı olacaktır.

Doğum tarihi ile hesaplanarak bulunan alt yaşam amacı ve ana yaşam amacı değişmez sabittir. Ama ifade biçimi ve ruh güdüsü değişebilir. Soy isim değişmesi ve gelen ruhsal isimler gibi.

Bu rakamlar bir tanımlama değildir. Sen busun sen şusun değildir. Kim olma ilmidir. Yaradana hangi yöntemle ulaştığının ilmidir. Aldığın bir arabayı en iyi şekilde nasıl kullanırsın bilmen gerekir. Yani yoldan gideceksin yaradana doğru bunu bildiğimizde kaynağa ve sonsuzluğa daha çok ulaşırız. Bu ilim bizi tanımlamaz, biz tanımsız varlıklarız. Bizim kim olduğumuzu bize bildirir sayı ilmi.

Kurs Resmi

Kurs Önizlemeleri

You may also like...

3 Responses

 1. 24/01/2022

  […] Kalbin açıldıysa insanlar içgüdüsel olarak oraya bakarlar. Bunu bilinçli olarak yapmıyorlar. […]

 2. 24/01/2022

  […] kişiyi inisiye etmeye başlarsınız. Bu da bariyerleri kaldırmayı sağlar. Aklın dili ile süper bilincin dili aynı değil. Aklın dili kelimeler, süper bilincin dili semboller. Bir sembol yazarsınız 2 saat […]

 3. 28/01/2022

  […] gören teori, onların (doğuşumuzu, ortaya çıkışımızı gösteren) Yükselenle başlayıp, bilinçdışı depoda geldiğimiz ve tekrar çözülerek geri döndüğümüz yeri gösteren12. evle sonlanan […]

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: