Yaşam Çiçeği Anlamı-Kutsal Geometri

Sosyal medyada paylaş

Yaşam Çiçeği çok kadim bir form ki zaten birçok farklı, birbirinden habersiz görünen birçok uygarlıkta Yaşam Çiçeğini görüyoruz. Tibet’te, Efes’teki bir tapınağın tabanında var. Mısır’da piramitlerin birinin içinde var. 

Selçuklu ’daki vitraylarda görüyoruz. Kadim birçok uygarlıkta Yaşam Çiçeği sembolünü görüyoruz.

Yaşam Çiçeği aslında buradaki yaratımın doğasını anlatmak için en temel sembol. Bir hücre nasıl oluşuyor nasıl büyüyor’dan DNA’nın dizilimi nasıla kadar, Fibonacci serilerinden Pi ve Fi sayısına kadar, 12’lerin 144 gibi sayısal açıdan İlahi Sistemi işaret eden ya da Göksel İdare Mekanizmasını işaret eden rakamlara kadar içerisinde Evrene dair her şeyi barındırıyor. Çok basit dairelerden oluşan bir şekil olarak görüyoruz. Ancak içindeki gözleri, bütün geometrik şekilleri içinde barındırması, bütün Platon geometrisini içinde barındırması; çizseniz bile, pergeli aldınız çizmeye başladınız enerjisi yayılmaya başlıyor.

Yaşam Çiçeği üzerine yerleştirdiğiniz formun iç yapısını değiştiren bir şey. Bir bardağın altına Yaşam Çiçeği koyduğunuzda bardağa ne koyduysanız, su koyduysanız, suyun içindeki moleküler yapıyı değiştiriyor. Elinizi koyduğunuzda oradan bir enerji akıyor. Çünkü ilahi geometrik şekillerin kendi içinde yaydıkları bir ışık var. 

Şöyle elinizi koyduğunuzda bile o enerji yayılıyor. Tüm hücrelerin, tüm DNA’nın tanıdığı bir enerji bu. Kendi doğal formuna getiriyor her şeyi. Hücrelerin çoğalma şekillerine bakıyorlar, aynı şekilde; önce tek bir daire, sonra ikinci daire geliyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz, aslında Yaşam Çiçeği oluşuyor. Tüm madde böyle oluşuyor. Maddeler kendi içerisinde bir araya gelirken, atomlar kendi içinde bir araya gelirken bu formu kuruyor. Aslında yaratımın formu diyebiliriz.

O yüzden içerisinde Kabala’daki Yaşam Ağacını da barındırıyor. Kabala Sufizmi ile İslam Sufizmi birbirinden ayrı değil. Kabala Sufizmine bakıyorsunuz; onlar sefirotlar diyorlar. Sefirot Ağacı aynı zamanda. Bu ağaç bizim Ledun İlmine baktığımızda ilahi sistemden buraya inişin aşamaları aslında. Biz Mutlak diyoruz, onlar Keter diyorlar. 

Kadir-i Mutlak, teklik alanı. Keter, Tifaret var, bunları Astrosimyada gördük. Bunlar aslında var oluşta insanın aşağıya iniş aşamaları.

Tevrat’ta da var bu çıkış bölümünde, Exodus bölümünde. Kabala mistisizmi de Exodus bölümünden başlar. Cennetten çıkış bölümünden. Kabala Yaşam Ağacındaki formlar yine şuradan başlayarak 10 form, Yaşam Çiçeğinin içinde gizlidir bir şekilde.

Piskes deniyor bunlara. Hem balığın simgesi hem de aynı zamanda gözdür. Dairelerin birbiri içine geçmesinin oluşturduğu şu şekiller var. Bunların her biri gözü sembolize ediyor. RA’nın gözünü sembolize ediyor.

Merkabah ve Davut Yıldızı formunun ne kadar güçlü bir form olduğunu biliyorsunuz. Tüm formları içinde barındıran bir şekil olarak düşünün Yaşam Çiçeğini. Bütün ilahi geometri formlarını gizlenmiş bir şekilde içinde barındıran bir şekil olarak düşünün.

144 bu arada DNA’nın sarmallarının açılmasıyla alakalı bir sayıdır, 12’nin karesi, 144’lü yapılar vardır. 

144’lü formlar vardır Dünya üzerinde. Buna bilinç formları deriz. Dünya üzerinde insanlar bir araya gelirken yine 12’li ve 144’lü form üzerinden bir araya gelirler. DNA da kendisini oluştururken 144’lü bir form şekline oluşturur. Bu tabii Kadim sembolün, sembolden başka bir şey bu, enstrüman. Merkabah gibi bir enstrüman. Bunu da kullanmayı ilerleyen zamanlar içinde öğreneceğiz.

En basit hali ile Yaşam Çiçeği üzerine koyduğunuz bir şeyi kendi orijinal formuna getiriyor. Doğal titreşimle getiriyor. Bunu bir enstrüman olarak çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Fibonacci serisindeki 12 rakamının karesi 144. 144 bin rakamı ışık hızı. Normalde Nordik mil sistemindeki ışık hızıyla da bağlantılı. Işık hızını biz km üzerinden ölçüyoruz. 300 bin km/sn diyoruz. Bunu mil sistemine çevirdiğinizde Norveçli mil sisteminde -Bu arada Norveç çok kadim bilgileri olan, Türkler ile çok bağlantısı olan bir yer. Türkler ile en yakın akrabalar diyebilirim; İrlandalılar, Norveçliler. Kadim Mu’dan geliyorlar aynı Türklerde olduğu gibi. Saniyede 144 bin mil hareket ediyor ışık hızı.

Işığın hızıyla bağlantılı. Işığın kendi hız yapısını, hareketini de ifade ediyor. Yaşam Çiçeğini ciddiye alıp kullanmanızı tavsiye ederim. Giysilerinizde kullanabilirsiniz, tasarım yapan arkadaşlarıma öneriyorum. Çok etkili gerçekten.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın