Yaşam Enerjisi ve Madde: Görünmeyen Alemden Etki

Yaşam Enerjisi ve Madde: Görünmeyen Alemden Etki

YA DA KAYNAKTAN GELEN ENERJİLER, TESİRLER, SU ELEMENTİ VASITASIYLA MADDEYE ETKİ EDİYORLAR. Kaynaktan gelen ışık, su vasıtasıyla toprağa iletiliyor. Bir cisim, madde, su açısından ne kadar yoğunsa astrolojik etkilere o kadar açıktır. Kaynaktan gelen etkileri o oranda fazla alır.

Yağmur yağınca bilgi iniyor.

İnsanın bedeni %70 sudur. Mineral, bitki, hayvan alemi içinde kozmik etkileri en fazla alan insandır. Kozmik etkiler su elementi vasıtasıyla insana etki ediyor.

Bedendeki su miktarını artırırsanız kozmik etkileri saha fazla alırsınız.

Gezegensel etkiler, Merkür’ün Venüs’ün ışıkları, Yaradan’dan gelen ışık, su aracılığıyla bedene aktarılıyor. Önce suya sonra bedene aktarıyor enerjisini. Kaynaktan gelen tesirler, su aracılığıyla bedene iner.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, Yaradan’ın bizimle iletişim kurmasının, tesir etmesinin, bilgileri aktarmasının yollarından.

3 alem içinde en az su elementini mineraller içeriyor. Dolayısıyla astrolojik etkilere en az açık olanlar onlar. Metallerden sadece civa (sıvı metal) astrolojik etkileri direkt alan elementtir. Kozmik etkileri direkt alan element civa. Katı metaller etkileri yoğun almazlar. Civanın farkı, sıvı olması.

Soludukça hem hava hem de su yoluyla kozmik etkileri alıyoruz.

Kişi Dünya ile daha fazla bağlantı kurmak istiyorsa, su ve toprakla çalışmalı.

Aktif /Düşünce, Rahman, Yaşam; Pasif/Duygu, Rahim, Madde.

İlk 3’ü yayılma; 4’ten itibaren ayrışma süreci başlıyor, burası Allah, burası Mutlak. Bölünmeden önceki Teklik.

Yaşam Enerjisi

Madde, görünür kılınan görünmezlikten kaynaklanıyor. Yani aslında görünmez alemden gelen görünür özelliği var maddenin içinde.

Madde; görünür alem yani zahir anlamına geliyor. Tezahür etmiş. Görünür alemdeki her şeyin kökü görnünmez alemdedir. Hem görünür hem görünmez, işte o yüzden Allah kelimesi çok fazla şey barındırıyor. Var, yok!

Yaşam enerjisi – Al –Var

Madde enerjisi – La – Yok

Al     la     h

Var   Yok 

Al- yukarıdan aşağı iner, niter

La – tuz- madde

+ Kaynağın ışığı anlamına geliyor.

Mutlak’ın yayılmasından sonra açığa çıkan ilk vahdet boyutu, teklik boyutu. Tek olan, henüz bölünmemiş olan Allah’tır. Sonra Al ve La olarak ikiye bölünür, Rahman Rahim.

Kurs Önizlemeleri

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin