Yaşamda Karşımıza Çıkan Sayıların Mesajları

Sosyal medyada paylaş

Yaşamda karşımıza çıkan sayıların verdiği mesajlardan ana başlıklar;

1 rakamı ile karşılaştığınızda; 
Dış dünyaya adım at

2 ile karşılaştığınızda; 2’yi bir et uyum halinde ol iş birliği yap. Bir arkadaşınız ile birliktesiniz diyelim ki Sürekli 2 rakamı görüyorsanız iş birliği yapacağınız bir kişidir belki onunla uyum halinde olmanız gerekir.

3 ile karşılaşıyorsunuz mesela 1212(2+1=3) Kendini ifade et diyor. Sistemin mesajı bu olabilir.

4 ile karşılaşıyorsanız örneğin bir yerde bir sıkışıklık oldu sürecin keyfini çıkar.

5 değişime izin ver.

6 ile karşılaştığınızda;
Hizmet etmenin keyfini çıkar diyor olabilir. Başka birçok mesaj olabilir bunlar ana başlıklar.

7 gördüğümüzde
Sadece analitik bakma, analizle ruhsal tarafına bak, iki tarafı da birleştir. Ruhsal tarafını analiz ile birleştir ve onu oku

8 gördüğünüzde;
Gücünü eline al ya da orada sana bir bolluk kapsısı açıldığını gösteriyor olabilir. Otoritenizi, İradenizi açığa çıkarma fırsatı (88 ya da 888)

9 rakamı ile karşılaştığınızda;
Daha yüksek bir boyuttan bak. Ruhsal boyuta çık öyle izle.

11 ile karşılaştığınızda
Size burası bir aydınlanma fırsatı tam şu ana dikkat et. Şu anda bir aydınlanma fırsatı var.

22 sürekli 22 ‘ler ile karşılaşıyorsunuz
Sistemde büyük bir değişim, yani varlığında büyük bir değişim oluyor. Sistemin yeniden tasarlanıyor. Bilincindeki bir şey tamamen tasarlanıp dönüşüyor mesajını veriyor oluyor

33 ile karşılaştığınızda;
Ben benim haline gel. Dış dünyadaki her şey sensin, ben benim bilincine gel.

Bunlar örnekler. Değişkenlik gösterebilir.

Simya’da Sayı İlmi-Rakamların Anahtar Kelimeleri

Rakamların hiçbiri bir mertebe değil. Öyle bir 1 rakamı ile çalışırsınız ki dünyanın tamamını değiştirecek bir konuda ÖNCÜLÜK, LİDERLİK yaparsınız.

O yüzden işte 1 daha az ruhsaldır. 2 daha çok ruhsaldır gibi tahmin yapmayalım. Her rakamın eşsiz bir titreşim olduğunu hatırlayalım. Yani her rakam eşsiz bir titreşimdir.

Numeroloji Rakamları Anlamak

Hiçbir rakam bir diğerinden üstün değil. 11 rakamı 9’dan daha üşütün, ya da 22 rakamı 8’den daha yüksektir gibi bir şey yok. Öyle bir 7 rakamı gelir ki dünyayı değiştirir. Öyle bir 5 rakamı gelir ki etrafındaki herkesi özgürleştirir.

Sizin buraya ne yapmaya geldiğinizi ifade ediyor. Bunu yaptığınızda zaten dünyaya en büyük mesajınızı veriyorsunuz. Zaten kendi varlığınızı sonsuzlaştırabilirsiniz artık. O yüzden şunu da net bir şekilde ifade edelim ki rakamlar sınırlar değillerdir. Yani diyelim ki sizin tasarım tablonuz 8,2, 3 ,5 rakamlarından oluşuyor. İyide bu beni tanımlıyor mu? Diyeceksiniz beni sınırlayan bir şey gibi düşünebilirsiniz. Sanki hani beni bir kişiliğe sokuyor gibi.
Numeroloji kişilik ile bağlantılı bir ilim değildir. Sizin buraya ruhsal olarak geldiğiniz bilincinizin buraya yapmaya geldiği şeyi bilip kendinizi sınırsızlaştırmaktır.

Yani sizde bu bütün rakamların yetenekleri var. Her birinizde var. 22’ninde, 33’ünde, 11’inde. Ancak bu yaşamda bu bütün yetenekleri bu rakamlar yani, bu yaşama geldiğiniz rakamlar ile açığa çıkarmaya karar vermişsiniz.

Çünkü bu rakamlar ile çalıştığınızda bu bütün rakamların, bilgeliğini ve güçlerini kendinizde açığa çıkarabilirsiniz. O yüzden şöyle değil yani, kendinizi bir sınır olarak görmeyin. Yani numeroloji sizin varlığınızı kutuya koyacak sınırlayacak bir ilim değil, sizi kutudan çıkaracak bir çalışma.

Bunu bir sınır olarak ya da sizi tanımlayan değil, sizin kendinizi bilmenizi sağlayıp, tanımların ötesine geçmenizi sağlayan bir araç olarak görürseniz, daha rahat sayılarla çalışabilirsiniz.

Sayıları okumaya başladığınız zaman zaten göreceksiniz.

1 Rakamı:
Anahtar kelimeleri: Liderlik, bağımsızlık, öncülük
Anahtar kelimeler rakamları okumada oldukça önemli.

Rakamlar sol beyni, analitik tarafı aktive ediyor. Kök çakra adım atmak

Varoluşsal olarak bakarsak 1 rakamına;
Önce sıfır vardı. Sıfırdan sonra geliyor biliyorsunuz 1.
Yani hiçlikten doğan kendini dışarıya doğru iten bir teklik varoluşunu düşünün.
Çünkü 1 aynı zamanda tekliğin rakamı. Vahdetin rakamı.
Yani teklik varoluşun içinden kendisini sıfırın içinden daha doğrusu
hiçliğin içinden dışarıya doğru kendisini projekte ederek;
yani künn diyerek dışarıya doğru var etti.

Dolayısıyla 1’in hareketinin dışarıya doğru olduğunu görüyoruz.
Dışarıya doğru bir hareket. Hareket olarak baktığımızda. Kendini dışarıya doğru projekte etmek.1’in varoluş aşamasındaki işi dışarıya doğru projekte etmek.

1’i bir yerde gördüğünüz zaman ya da 1 ile bir ya da birçok yerde karşılaşıyorsanız size öne çık, öne atıl, dışarıya doğru kendini projekte et mesajı veriyor olabilir.
ÖNE ÇIK anlamına gelebilir.

Mesela sürekli yaşamınızda 1 rakamı ile karşılaşıyorsunuz. ÖNE ATIL, liderliği sadece yöneticilik açısından düşünmeyelim. Liderlik varlığını açığa çıkarmak ve dış dünyada adım atarak öne koymak, aynı ilk varoluşta olduğu gibi sıfırdan kendini dışarıya doğru projekte etmesi gibi. Dolayısıyla 1’i gördüğünüzde öne çıkıyorsunuz. Yani ÖNCÜ OL, öne atıl diyor sistem size. 1’in anlamı bu liderlik, bağımsızlık ve özgürlük.

1 dediğimizde ilk aklımıza gelen şeyler bunlar olacak.

2 Rakamı:
Anahtar kelimeleri: Varoluşun 2.aşaması yani 1 öne çıktı ancak şimdi baktığımız zaman evrende ilk oluşan hidrojen atomu hidrojen periyodik çemberin en başındaki 1.atom, şimdi hidrojen dışında hiçbir şey olmadığını düşünün. Evrende ilk önce sadece hidrojen vardı, hidrojen bulutu dışında hiçbir şey yoktu. Peki iyide nereden çıktı diğer elementler, helyum var şimdi, karbon var berilyum var. Bor var silisyum var, bir sürü element var. Bu elementler nasıl oluştu? Bir elementin kendisi ile bir araya gelip, bağlar oluşturup yeni bir element oluşturmasıyla yani nedir işte elektronlarını paylaştığı;
2 tane hidrojen bir araya geldi elektronlarını paylaştı bu sefer elektron paylaşımı ile helyum atomu oluştu. 2 elektronlu.

Dolayısıyla 2, aynı zamanda varoluşun 2. aşaması olan İŞ BİRLİĞİ. Bir araya gelmek. 2’nin anahtar kelimesi bu. Denge. UYUM. 2 aynı zamanda dualitenin uyumu. 2’liğin uyumu.

2’liğin uyumu ne anlama geliyor. Dans anlamına geliyor mesela.  Takım halinde çalışmak, bir arada çalışmak, bir arada olmak anlamına geliyor. 1 kendini öne doğru çıkarmak iken, 2 dış dünya ile irtibat anlamına geliyor.

1 daha çok kendini öne doğru çıkarırken daha birlik ve ben tarafındayken, 2 daha sen tarafında. Ben ve senin karşıdaki başka bir varoluş seviyesi ile iş birliği anlamına geliyor.

Dolayısıyla iş birliği, denge ve dualite’nin uyum içinde çalışması.
UYUM; 2’nin özelliklerinden 1 tanesi.
2 Sakral çakra birliktelik ilişkiler. Numeroloji ’de 2.ÇAKRA: İş birliği ve Uyum hakkında daha fazla bilgi için Tıklayınız.

3 Rakamı

3.aşama varoluşta bu sefer üçgen ile beraber aynı zamanda varoluşun 3 seviyesi.
Baba oğul kutsal ruh gibi üçlemeleri gösteriyor. Var oluşta kendisini dışarıya doğru proje ettikten sonra 3 unsurun gerçekleşmesi var. Ne o;
Civa, Tuz ve Sülfür, yani Ruh, beden ve zihin diyebiliriz bu da bir üçleme.

Üçleme var oluşun kendini net bir şekilde ifade etmesini gösteriyor yani elementler birleştikten sonra, elementlerin içindeki farklı farklı varoluş seviyeleri oluşuyor katı sıvı gaz gibi mesela
maddenin 3 formu; dolayısıyla farklı formlar oluşturuyor.

Temel anahtar kelimesi İFADE ve YAŞAMA SEVİNCİ.
Bu dünyada var olurken 3 seviyede var olduğunuzda açığa çıkacak şey 3 seviyede de var olabiliyorsanız, fizik seviyesinde, zihin ve ruh seviyesinde, bu 3 seviyede de aynı anda var olabiliyorsanız ortaya çıkan şey yaşama sevincidir. 3’ün anlamı yaşama sevincini ifade etmektir. Yaşama sevinci, ifade gücü.
İfade gücü konuşmada olabilir bu arada, aynı zamanda yazmak veya resim çizmekte olabilir bu da bir ifade etme şekli. İfade ana anahtar kelimesi. 3 Boğaz çakra ile ilgili

4 Rakamı
4 rakamına baktığımızda bir kareyi temsil ediyor, karede bu dünyanın bilinci yani daire daha çok ruhsal bilinci sembolize ederken kare daha çok bu dünyanın bilincini sembolize ediyor. Bu dünyada genellikle evlerimizi katı madde ile bağlantılı kare formunda yapıyoruz. Dolayısıyla 4 bu dünyada düzeni sembolize ediyor. Düzen katı madde içinde bir düzen.

4’ün anahtar kelimeleri; Düzen, Süreç

4 aynı zamanda süreçleri sembolize ediyor;
4’e baktığımız zaman bizim var oluştaki süreçlerimiz ne o mesela; Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Süreçler işte tekamülün süreçleri.
Kalbin 4 odası var mesela aynı zamanda. Yani bir odadan giriyor başka bir odaya geçiyor, kanın deveran süreci bu. Kanın kendini temizleme, tekrar toparlayıp atıkları dışarıya doğru atma süreci. Bu bir süreç. Sürekli bu süreç devam ediyor. Burada 1 düzen var. Süreç geldiği zaman arkasından ne geliyor SABIR.
4’ün anahtar kelimeleri; Sabır, Sebat, SÜREÇ, DÜZEN

Mesela bir şeyler süreç halinde olduğunda diyelim ki biz mesela şeriat makamındayız, 3.boyuttayız, 5.boyuta gelmemiz tabi aşama aşama, basamak basamak oluyor.
3.boyuttan 5.boyuta fırlayabilirsiniz. 5.boyutu tam bedeninizde var etmek bir süreç alıyor. Varlığınızda açığa çıkarmak. Dolayısıyla burada süreçler halinde olan şeylere sabır göstermek, yani süreçlerin keyfini çıkarmak anlamına geliyor.
Yani SÜREÇ ve DÜZEN 4’ün varoluşsal karşılığı.

4 aynı zamanda sınırlı madde anlamına geliyor

Maddenin sınırlayıcılığı, bir kabın sınırlayıcılığı mesela. Ancak sınırlayıcı kabın içinde sınırsızlığı var etmek. Beden sınırlayıcı 1 kap gibi düşünülebilir. Evet ancak burada sınırsızlığı ifade edebilirsiniz. Bedenin sınırlarının farkına varmak, sınırsızlığa ulaşma yollarından 1 tanesi.

Bedeninizin gücünü ve sınırlarının farkına varırsanız onları genişletebilirsiniz. Ne tarafta sınırlarınız zayıfsa bunu genişletebilirsiniz. Sınırları algılamak, sınırların sonsuzlaşması için aynı zamanda önemli bu 1 aşama, 4’ün anahtar kelimeleri bunlar. 4 Kalp Çakra

5 Rakamı

4’ten sonra madde alemi, madde alemindeki işte daha katı alem,
5 değişim ve dönüşüm alemi.

5’in anahtar kelimeleri DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM, SİMYA GİBİ.

5’in anlamı YARATICI ÖZGÜRLÜK mesela.

Önce sınırlar yaratıyorsun sonra sınırlardan özgürleşiyorsun. 4 sınırlar yaratıyor, sınırların içine, kabın içine alıyor,

5 kabın içinden dışarı çıkarıyor.

Dolayısıyla 5 Özgünlük ve Özgürleşme, yani sınırların içindeyken aldığımız kalıplardan özgürleşme anlamına geliyor.

Özgürleşme olduğu için ne oluyor?
Yeni yerler, yeni insanlar sürekli yeni keşifler, hareket, dış dünyaya değişim ve dönüşüm için. Macera seyahat 5’in işi, 5’in burada bunu yapma şekli yani seyahat ederek kendini sürekli mekanın sınırlarından özgürleştiriyor. Çünkü 4’ün mekanı sınırlamasından dışarıya doğru çıkarmak.

5: Değişim, dönüşüm, yaratıcı özgürlük, özgürleşme anlamına geliyor.

6 Rakamı

6’ya geldiğimizde özgürleşme 1 adım sonrasında daha doğrusu bunların hepsini yaratımın süreçleri olarak görelim. 1 adım sonrasında yaratılış ile aşkı getiriyor.

6’nın anahtar kelimeleri; aşk, uyum, yuva ve sorumluluk;

Aşk devreye girdiği zaman devreye, yeni anahtar kelime olarak HİZMET’TE devreye giriyor.

7 Rakamı

Şimdi varoluşun 1 sonraki seviyesinde bu sefer içinde bulunduğumuz aşkın analizi başlıyor. İçinde bulunduğumuz aşkla ilahi kaynak ile ilişkiyi devreye sokmak.

7’nin konusu zihni analiz.
Yani zihin, analitik yetenek ve analitik yetenek ile ruhsallığı birleştiren bir güç.
Analitik güç ve analitik yetenekler. Ve aynı zamanda ANLAYIŞ.

7 Alın Çakra

7’nin ana konularından biri 7 çalışması ANLAYIŞ

8 Rakamı

8‘in yapısal olarak aynı zamanda gücü eline almakla bağlantılı olduğunu görüyoruz. 8‘in mesajı ve anahtar kelimeleri İRADE, GÜÇ OTORİTE, BOLLUK. Daha çok solar pleksus ile alakalı.

Aynı zamanda varoluşsal anlamı sonsuzluk. 8’i yan yatırdığımızda sonsuzluğu ifade ediyor aynı zamanda. Sonsuzluk

8 varoluş seviyesi olarak, varoluşun 8.aşaması, otorite kim olduğunu bilen bir duruşu yaratmak yani kim olduğunu bilmeyi yaratmayı arzu ediyor 8. Kim olduğunu bilen bir duruşu gerçekleştirmek.  Otoritenin anlamı gücü açığa çıkarmak. 8 Solar Pleksus

9 Rakamı

9’un anahtar kelimelerine bakarsak bu RUHSALLIK, İNSANCILLIK, HUMANİZM,
9 Tepe çakra

11 Rakamı

Aydınlanma

22 Rakamı

Usta Tasarımcı

33 Rakamı

Mesih Bilinci. Tanrı bilincinde yaşamak anlamına geliyor. Mesih bir kişi değil bilinç.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

1 Response

  1. Rabia dedi ki:

    Sürekli her yerde 512 rakamını görüyorum. Acaba bir bütün olarak mı ele almalıyım bu sayıları yoksa tek tek 5′ e , 1’e ve 2 rakamının ifadelerine mi bakmaliyim ?

Bir Cevap Yazın