Yay Burcu Tarot Kartı

BURÇLARIN TAROT KARTLARI

Major Arkana: Denge ve Değişim Kartı

Yay ile ilişkili olan Tarot kartı 14 numaradır: Denge.
Bu kart, iki kadeh arasındaki akışı ustaca dengeleyen sakin ve odaklanmış bir melek karakterini tasvir eder. İstikrar meleğinin bir ayağı karada ve bir ayağı suda olup, sezgi ile cisimleşme yeteneği arasında uzanan istikrar ve akışkanlık arasında uyumlu bir karışım gösterir.

Denge kartı, Yay’ın doğal olarak genişleyen ve coşkulu ruhsal inancını ve keşfini kullanmaya yardımcı olabilecek, maddi dünyada sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir şeye kazanılan;
iç görüleri bilmeye yardımcı olabilecek ılımlı doğa ve zihniyetten bahseder.

Küçük Arkana

Değnek serisi8, 9 ve 10

Tarot’un Küçük Arkanasında, Değnek Takımı ateş elementi ile ilişkilidir. Burada, ilham ve yaratıcı enerjinin yönetimiyle ilişkili kartlar olan 8, 9 ve 10 asaya atanan Yay’ın üç dekanını görüyoruz. Bu kartlar, en yüksek ideallerimize ruhsal farkındalık, ustalık ve inanç geliştirerek ateşin gücünü kullanmada önemli bir geçişi tasvir ediyor.

Değnek 8’lisi: Merkür Yay’da

Çeviklik. Hod Ateşin takımında, Merkür, Yay Burcunun içinde. Bu kart ışığı temsil eder.
Enerjisiyle maddeyi oluşturan Değnekler, elektriksel ışınlara döndüler. Bu yenilenen evrenin yukarısında, etkileşim ve bağıntıyı temsil eden Gökkuşağıdır. O aynı zamanda yüksek hızlı enerjiyi gösterir.

Değnek 8’lisi, Yay burcunun ilk dekanına veya yüzüne karşılık gelir. Merkür’ün alt imzasını taşır ve Thoth’un Kitabında “Hızlılık” kartı olarak anılır. Bu kart, huzursuz olduğumuzda ve bir projeyi veya arayışı hızlı bir şekilde sona erdirmeye çalıştığımızda ortaya çıkar. Bize yeniyi davet etmeden önce eksiksiz tamamlamanın önemini hatırlatır.

“Hızlılık” kartı aynı zamanda “ateşli enerjinin ve konuşma, ışık ve elektrik fenomenlerinin sübtilizasyonunu” temsil eder. (Thoth’un Kitabı)

Değnek 9’lusu: Ay Yay’da

Kuvvet: Yesod Ateşin takımında, Ay ve Ok Burcu.
Değnekler
ok haline geldiler, sayıca 8; Asal okun ucunda Ay ve onun yukarısında yönetici güç Güneş var. Bu kart, yukarısındaki Güçlerle ilişkisi içinde Güç’ün sonuna kadar tüm gelişimini verir.

Değnek 9’lusu, Yay’ın ikinci dekanına veya yüzüne karşılık gelir. Ayın alt imzasını taşır ve Thoth Kitabında “Güç” kartı olarak anılır. Bu kart bize mevcut zorluklarımıza ve sorunlarımıza duygusal veya öznel olarak tepki vermememizi hatırlatıyor; Duygularımızda kaybolmak muhakememizi bulandırabilir.

“Güç” kartı aynı zamanda “(yaşam) gücünün, üstündeki güçlerle olan ilişkisi ve istikrar olarak değişim olgusunu” da araştırıyor. (Thoth’un Kitabı)

Değnek 10’lusu: Satürn Yay’da
Zulüm. Malkuth Ateş’in takımında. Değnekler, Ateş’in tamamlanmamış enerjilerini göstererek çapraz çatılmışlar; ama onlar soyluluk ayrıcalıklarını kaybettiler. Önde 2 dorje kol atmıştır. Bu kart, Güç’ün manevi kaynaklarından ayrıldığını gösterir.

Değnek 10’lusu, Yay’ın üçüncü dekanına veya yüzüne karşılık gelir. Satürn’ün alt imzasını taşır ve Thoth’un Kitabında “Baskı” kartı olarak anılır. Bu dinamik kart, sürdürebileceğimiz veya yönetebileceğimizden daha fazlasını üstlendiğimizde ortaya çıkar; mevcut sorumluluklarımız konusunda disiplinli olmamızı hatırlatır.

“Baskı” kartı, ateşi potansiyel olarak en yıkıcı yönüyle araştırır, “gücü ruhsal kaynaklarından koparsa, ılımlı bir etki olmaksızın kör bir (yaşam) gücü haline gelmiştir”. Ayrıca burç ve gezegen arasındaki ikiliği ve bunları uyumlu hale getirmenin zorluğunu araştırıyor; “Yay ​​manevi, hızlı, hafif, anlaşılması zor ve aydınlıktır ve Satürn maddi, yavaş, ağır, inatçı ve belirsizdir.” (Thoth’un Kitabı)

Melek Öztürk

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın