Yedi 7 Simya Numerolojisi

Anahtar Kelimeleri: İlahi ilim, bilim, zihni analiz, teknik

İlgili Çakra: Kök, alın ve tepe çakra

Yaradan’dan Uzak Haller: Şüpheci, hata araştıran, sert eleştiren, sinirli, kafası karışık, materyalist, sabırsız

Yaradan’dan Daha Uzak Haller: Hilebaz, hırsız, bağımlı

 Tavsiyeler

  • Düşüncelerde Saflaşma
  • Ben Bilmem zikri
  • Fettah Esması / Büyük Resmi Görme
  • Numeroloji, Human Design, Astrosimya
  • Kök, alın ve tepe çakra çalışmaları
  • Sabır, teslimiyet çalışmaları
  • Saflaşma konuları; anlayış, sabır, teslim…
  • Dünya işleriyle ilgilenmek

Yeni Çağdaki Görevleri

Yukarıdaki bilgiyi aşağıya indirmek, ruhsallığı ete kemiğe büründürmek

 Kritik Noktaysa

Tamamen ruhsal tarafa geçip bunu maddeye indirememiş bir taraf var ya da tamamen maddenin derinliklerine inip ruhsal tarafını unutmuş bir taraf var. Bu sefer bildiğini fizik realitede insanların elle tutabileceği hale getir.

 Sıklıkla 7 Görüyorsak

Sadece ruhsal taraftan değil teknik taraftan da bak! Sadece teknik tarafına bakıyorsanız ruhsal tarafına da bak. İç gözleme dön. Bilgiyi sadece deneyimleme, onu fiziki forma da dök.

YEDİ

7 ilahi bir rakamdır. Varoluşta 7’de ne var?  7 gün, 7 seviye, gezegenler, 7 çakra, 7 nefsin mertebesi, 7 cennet, 7 cehennem var. 7’ye geldiğimizde ilmi görüyoruz. Haftanın 7 günü, onların hepsi ilimle verilmiş isimler; Sunday, Güneş günü mesela. Onların hepsinin arkasında ilim var. Çakralar ya da mertebelere baktığımızda da ilmin içine giriyoruz.

7’ler başlangıçta sürekli soruyorlar, kanıtlamaya çalışıyorlar, neden diye soruyorlar, bilime çok fazla ilgi duyuyorlar. Teknik tarafları güçlü olduğu için analitik, bilimsel araştırma tarafları çok güçlü oluyor.

7’nin teknik tarafı çok güçlü, iç gözlem, ruhsallık, inanç, teoriler, araştırma tarafı çok güçlü. 7’yi bir araştırmacı, ilim insanı olarak, felsefeci, psikolog olarak görüyoruz.

7 bir konuyla alakalı bütün verileri topluyor. İkna olması için o konu hakkında tamamen bilgisi olması gerekiyor. O kitaba gidiyor, araştırmalar yapıyor; bir gün analiz ettiğinde sunduğu çok zengin oluyor. Teknik analitik tarafları güçlü.

7’nin de 9’un da anahtar kelimeleri arasında ruhsallık var. 7’lerin ruhsallığının ayakları yere basıyor. Yukarıdaki bilgiyi öyle ifade etmek istiyor ki insanlar elle tutabilsinler. Yükseliş ilmini öğreten ilim insanı oluyorlar; Gregg Braden, Burce Lipton gibi. Lipton moleküler biyoloji üzerine çalışıyor. Braden bilim adamı. İkisi de ruhsallığı anlatıyorlar, ruhsal yöntemler sunuyorlar. Konuşmalarının içinde hep teknik konuları görüyorsunuz. 9’lar ise aziz gibi.

Simya tam bir 7 ilmi. Bir çalışmayı anlatırken arkasındaki ilimleri de aktarıyoruz. Burada sadece meditasyon yapmıyoruz. İnisiyasyon yapıyoruz, içinde ilim var, aynı Hermes’in yaptığı gibi. Hermes ilimle inisiye ediyor, ilimle blokajları kaldırıyor.

7’lerin kanallıkları da güçlüdür, çünkü teknik tarafları konuştuklarında onları kolaylıkla fiziki forma dökebilirler. Kanallığı dile dökmek için teknik tarafı da bilmelisiniz. Bazen bana (Deniz Shiva Oflaz) kanallık gelmeden önce birkaç tane kitap okutuyorlar, video izletiyorlar. Sonra bakıyorum ki kanallık gelecek, orada kullanacağım kelimeler teknik terimler olduğu için, bununla ilgili birkaç kitap gönderiyorlar ondan sonra aktarabiliyorum. 

7’nin bilim ve ilimi birleştirmektir buradaki görevi. Çok iyi filozof, ilim insanları olabiliyorlar. Bu arada Atatürk’te de 7 var, ruh güdüsünde. Atatürk’e bir geometri kitabı yazdıran o rakam. Eski dildeki kavramları Türkçeye çeviriyor. Ama yaşam amacı değil, keyif için yapıyor. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” dedirten 7 rakamıdır. Kişilerin sözlerin de bile görüyorsunuz. 7 rakamı Atatürk’ün ifade biçiminde olsaydı belki bir bilim insanı olarak görebilirdiniz.

Alın ve tepe çakrayla çalışıyor daha çok. Alın çakra zihin ve işleme; analiz alın çakra. Alın ve tepe çakraya çok çalışıyor. Çok analitiklerse ruhsal taraflarını güçlendirsinler. Maddi dünya ile ilgiliyseler; meditasyon, nefes gibi çalışmalara daha fazla odaklanabilirler. Çok ruhsalsalar, Dünya ile çok ilgileri yoksa materyal bilgiye odaklansınlar. Ruhsallığın içindeki ilim tarafına yönlensinler.

Ayrıca kök çakra çalışması tavsiye ediyoruz, yoksa bilgiler havada kalabiliyor. 7’ler Dünyaya tutunmakta zorlanan insanlar olabiliyorlar. Hava tarafları fazla düşünce olabiliyor. Çok fazla ruhsal tarafta olduklarında dünya işleriyle ilgilenmeliler. Fiziki işle uğraşmak, para alım satım, fiziki dünya işleri öneriyoruz.

7 yoluna hizmet ediyorsanız ve özellikle geçmiş yaşamınızda da atalar soyağacı bu konuda geçememişse İlahi Kaynak diyor ki; “Her bilgini aşağıya indir. Senin bilgiyi elle tutulabilir hale getirmen gerekiyor.” Başka bir yaşam belki tamamen uçmuşsun ya da tamamen maddenin dibine gömülmüşsün. Genel olarak böyle durumlarda oluyor 7 konusunda kalmak. Tamamen ruhsal tarafa geçip bunu maddeye indirememiş bir taraf var ya da tamamen maddenin derinliklerine inip ruhsal tarafını unutmuş bir taraf var.

Sistem diyor ki; bu sefer bildiğini fizik realitede insanların elle tutabileceği hale getir. Anlattıklarını elle tutabilsinler. Sol beyin yöntemleri elle tutabilmeyi sağlıyor. 

Rakamlar, sol beynin araçları. Astroloji, Human Design, sol ve sağ beyni birleştiren araçlar. Bunlar Simyada nispeten daha sol beyin yöntemleri, 7’lerin çok sevdiği yöntemler. Bazı Simyacılar numerolojiye çok yakın olmazlar. Astrosimya, Human Design deyince çok heyecanlanmazlar. Bazı Simyacılarımız böyle bir ilimle karşılaştıklarında okumaları derya deniz gibidir.

Madem bu yöntemle sınırsızlığa ulaşıp bu yöntemle insanlığa hizmet ediyoruz, o zaman sözlerimiz uçucu olmasın, elle tutulabilir olsun. Her söylediğimizi elle tutulabilir hale getirelim. Bunun için belki İlahi Yasaları mı karıştırman gerekiyor? 

Kuantum fiziğine girip nasıl oluyoru mu bilmen gerekiyor? Rakamların bilincine girip oradan mı aktarman gerekiyor? Bu senin yolculuğunda köşe taşları. Sonra her bilinç seviyesindeki insana anlatabileceksin. Bununla birlikte onlar söylediklerini kendi bilinçlerinden açabilecek, algılayabilecekler.

7’nin tıkandığı yer, ayrıntılara dalıp bütünü kaçırması. Bilimin ilerleme şekline baktığımızda, determinizmden sonra maddeyi anlamaya o kadar odaklandık ki, bunların hepsinin bütünden geldiğini unuttuk. Şimdi bunları birleştiriyoruz. Bilim ilimle birleşiyor, teknoloji ile ruhsallık birleşiyor. Ayrıntılarla birlikte bütünü görebilmeliler.

Yaradan’dan Uzak Haller

Çok maddeci, “Bilim dışında hiçbir şeye inanmam” diyen bilim insanları olabiliyorlar. Gördüğü dışında hiçbir şeye inanmayan insanlar olabiliyorlar. Çok analitik olabiliyorlar. Başlangıçta meditasyona az kolay girebiliyorlar, sol beyinlerini çok kullandıkları için.

Sürekli şüphe duyup komplo teorileri üretebiliyorlar. Sürekli hata araştırabiliyorlar. Pek çok güzelliğin içinde hata arayabiliyorlar. Sert, çok eleştirebiliyorlar, o yüzden soğukluk olabiliyor.

Karışık düşüncelere sahip olabiliyorlar. Çok okuyup çok fazla bilimle ilgilendikleri için 7’nin tutarsız cümleler kurduğuna şahit olabilirsiniz. O kadar çok bilgi alıyorlar ki onları birleştiremiyorlar, sürekli kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar.

Çok fazla bilim tarafına geçip her şeyi biliyorum tarafına geçebiliyorlar. İnsanlara tepeden bakabiliyorlar. Çok okudukları için diğer insanların bilmediklerini zannediyorlar. Onları cahil gördüklerinden bazen çok sert eleştiri yapabiliyorlar.

Yargılama, sinirlilik, sabırsızlık;
7’ler bilmeyen insanlara sabırsızlar. En önemli çalışması anlayış, diğer insanları anlayabilme. Her insanın farklı basamakta yürüdüğünü anlayabilmek için çalışabilirler. Taptuk’un “Ben Bilmem” zikri tavsiye edilebilir.

Yaradan’dan Daha Uzak Haller

Hiçbir şeye inancı olmayan, inancı olan insanları da döndürmeye çalışan, sürekli Tanrı’nın yokluğunu kanıtlamaya çalışan, agresif, aşırı materyal bakışta insanlar olabiliyorlar. Öğretileri eleştiren, inançlarını eleştiren insanlar olabiliyorlar. Dogmacı olabiliyorlar. Ateist olabiliyorlar başta.

Çok iyi hırsız ve hilekarlar onlardan çıkıyor. Çünkü bu tür işler analitik ağırlıklı. Bu işleri yapan insanların dört beş adım ötesini düşünmesi gerekiyor.

Bağımlılıkları, içki düşkünlükleri olabiliyor.

7 Yaşam Amacı Tasarım Tablosunda Nerede?

Ana yaşam amacındaysa; yukarıdaki bilgiyi ete kemiğe büründürmeye geldiler. Kaynaktan gelen bilgiyi her bilinç seviyesindeki insana anlatabiliyorlar.

Alt yaşam amacındaysa; Kaynaktan gelen bilgiyi Dünyada ete kemiğe büründürerek ana yaşam amaçlarına giden yolu açıyorlar.

İfade biçimi tarafındaysa; teknik tarafları çok güçlü. İç gözlem, ruhsallık, inanç, teoriler, araştırma tarafları çok güçlü. Araştırmacı, ilim insanı olarak, felsefeci olarak görebiliriz. Mühendislik, psikoloji, felsefe meslek seçebileceği alanlardan.

Ruh güdüsündeyse; araştırmayı, konuların teknik taraflarını öğrenmeyi seviyorlar. Ruhsallığa ilgi duyuyorlar.

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın