Yükselişin Sembolü Kadüsenin Anlamı Nedir?

Sosyal medyada paylaş

Yılan sembolü Hermes’in asasında var. Ortada bir asa, etrafına sarılmış iki tane yılan. Bu Hermes’in asası. Kadüse Hermes’in asası.

Omurganın tabanında yerleşen İlahi Kaynak’ın ışığının, omurganın iki yanından yukarı doğru kıvrılıp tepeye kadar ulaşması demek. Aydınlanmayı sembolize ediyor. Buna Hintliler şunu derler; omurganın tabanında çöreklenmiş iki yılan olduğundan, bu kişi bilinç olarak yükseldikçe -ki bu yükseliş bizim tekamül merkezlerindeki çalışmalarımız gibi- bir üste ulaşıyor o yılanlar. Biz tekamül olarak tepeye kadar çıktığımızda İlahi Kaynak’ın ışığıyla tekrar birleşmiş ve aydınlanmış oluyoruz.

Bu yılanların adları İda ve Pingala. İda soldaki, Pingala sağdaki yılan. Ortadaki kanala da şuşunna kanalı deniyor. Omurganın etrafında spiral şeklinde dolanır bu iki yılan. Biri varlığımızın dişil ışığını temsil eder, soldaki. Pingala da varlığımızın eril ışığını sembolize eder. Ortadaki kanal da aslında pranik tüp gibidir, şuşunna kanalı. Bedenimizin ortasından geçen kanaldır.

Bizim buradaki tekamülümüzün yolu bu ışığı yukarı doğru çıkarmaktır. Buna Kundalini İlmi denir. Kundalini İlmi, bu ışığı yukarı çıkarmak için yapılan çalışmalar üzerine kuruludur. Biz zaten bu Kundalini İlmi üzerine de çalışıyoruz.

Tekamül merkezlerinde yükselirken aslında omurgadaki iki yılan, iki ışık diyelim; omurganın etrafından dolanarak tepeye doğru çıkar. Bu yolculuk spiral şeklindedir.

Bir çok şeyi simgeler. İlahi Kaynak’ın ışığını sembolize eder. Yukarıya çıkan Rahman ve Rahim ışığı İlahi Kaynak’ın iki yönüdür. Tekin seyrinde bahsettiğim tuz, sülfür ve civayı anlatırken bahsettiğim; aktif ve pasif prensip ya da yin ve yang, Rahman ve Rahim ışığı. Bu iki ışığı sembolize eder.

Aynı zamanda yılan şifanın sembolüdür. Şifa gücünü de sembolize eder. Bir yandan yılan için şunu derler; Şeytanın, karanlık tarafın sembolü gibi görünür. Sürüngen yaratıklar genellikle. Sürüngenlerin biyolojideki ismi reptildir. Sürüngen yaratıklardan insanlar korkarlar, bir yandan da onların negatif varlıklar olduklarını düşünürler.

Bu Dünya’daki hiçbir canlı pozitif ya da negatif değildir. Onların içinde yüksek veya düşük titreşimde olanları vardır. Herhangi bir canlı kendi başına titreşimi negatif ya da pozitif değildir. Nasıl insanların içinde yüksek enerjili insanlar var, ustalar, üstatlar var. Aynı zamanda düşük enerjili insanlar var. Dolayısıyla yılan sembolünden korkar insanlar.

Yılan sembolü yanlış anlaşılmaya müsait bir sembol. Çünkü bize anlatılanlar, ilk Havva’ya elmayı veren bir yılan şeklinde görülmesi gibi. O zamandan beri insanlar yılanlar konusunda genellikle çok iyi şeyler düşünmezler. Yılan şekline girip de verdiği için. Aslında yılanın Şeytan ile bağlantısı yoktur. Belki Şeytan o görevini yapabilmek için ki o da göreviydi. Onun için bir yılanı kullanıyor sadece. Bir yılan bedeninde görünüyor.

Bu gördüğümüz Hermes’in asası. Daha sonra tıp sembolü olarak da kullanılıyor. İbn-i Sina da kullanıyor. Kadim bir sembol.

Aybilge Melek Öztürk
Simyacı Numerolog

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın