Afrodit (Venüs) ve Güzellik Tanrıçası Miti

Afrodit (Venüs) ve Güzellik Tanrıçası Miti

KOÇ VE MARS’IN MİTOLOJİSİ

 • ARES
 • ZEUS, METİS, ATHENA
 • JASON VE ALTIN POST
 • MARS VE SAVAŞÇI

ARKETİPLER

 • Savaşçı, koruyucu
 • Öncü
 • Gözüpek
 • Hayatta kalan

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Mars

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Ares

MİTOLOJİK SİMGESİ: Akbaba

Mitolojide Mars (Ares) , Zeus ile Hera’nın oğludur ve Savaş Tanrısıdır .

Cesaret ve hayatta kalışı anlatır.

Ares’in Otus ve Epialtes ile mücadelesi. (Cesaret)

Mars’ın Rhea’dan olan çocukları Remus ve Romulus’u korumak adına dişi bir kurdu görevlendirmesi. (Roma Şehri’nin kuruluş miti)

Mars ve Venüs’ün gizli ilişkisi ve Venüs’ün eşi Vulcanus’un bu ilişkiyi öğrenmesi.

BOĞA VE VENÜS’ÜN MİTOLOJİSİ

 • AFRODİT & İŞTAR
 • İŞTAR VE GILGAMIŞ
 • ZEUS’UN AŞKI VE EUROPA
 • AFRODİT VE YARIM DENİZ KABUĞU
 • KRAL MİNOS VE MİNOTAUR
 • MİDAS VE ALTIN DÜNYASI

BOĞA VE VENÜS’ÜN MİTOLOJİSİN’DE
ARKETİPLER:

 • Toprak Ana
 • Müzisyen
 • Sessiz İnsan

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Venüs

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Afrodit (Venüs)

MİTOLOJİK SİMGESİ: Kuğu, Serçe, Güvercin

Mitolojide Venüs (Afrodit), babası Uranüs’ün denize dağılan kanından oluşup deniz köpüklerinden doğmuştur.

 • Aşk, Tutku ve Güzellik Tanrıçasıdır.
 • Okyanus’un yeşil köpüklerinden gelen ve yarım bir deniz kabuğu içinde büyüyen güzeller güzeli Venüs (Afrodit)
 • Venüs’ün görevi evlilik değil, Aşkı başlatmaktır.
 • Sümer Mitolojisinde İştar , Aşk ve Şehvet Tanrıçasıydı ve Roma Mitolojisindeki Afrodit’e karşılık gelirdi .
 • Zeus’un Europa’yı elde etmesi için Venüs, Cupid’i (Aşk Tanrısı) gönderir. 
 • Kral Midas ve her şeyi altına dönüştüren servet hırsı. (Midas’ın Kulakları)

İKİZLER VE MERKÜR’ÜN MİTOLOJİSİ

 • HERMES
 • CASTOR VE POLLUS
 • HELEN VE CLYTEMNESTRA
 • HERMES, TANRILARIN HABERCİSİ

İKİZLER VE MERKÜR’ÜN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER

 • Şahit
 • Öğretmen
 • Hikayeci
 • Gazeteci

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Merkür

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Hermes (Merkür) Thot

MİTOLOJİK SİMGESİ: Yılanlı, kanatlı asâ

İKİZLER VE MERKÜR’ÜN MİTOLOJİSİ

Mitolojide Merkür (Hermes), Zeus (Jüpiter) ve Maia’nın (Karanlık Gökyüzünün Tanrıçası) oğludur.

Hermes, Hatiplerin, Tüccarların ve Hırsızların Tanrısıdır.

Ölenlerin ruhlarının elçisi ve yol gösterenidir.

Karanlık mağaradan çıkarak kendine kaplumbağa kabuğundan lir ve ağaç dallarından sandalet yapan zeki, eğlenceli ve ustalıkla konuşan Hermes, Tanrılara ilk kez kurban eti yediren kahramandı.

Altın kanatlı sandaletleri ve babası Zeus’tan aldığı miğferi ile üç dünya içinde (üst ,orta ve alt) gezinme hakkına sahip olan ve böylece bilgi taşıyan tek Tanrıydı .

Castor ve Pollux hikayesinde birbirine çok bağlı olan bu iki kardeş, Tanrı Zeus’un merhameti ile yılın yarısını gökyüzünde ve diğer yarısını da ölümlüler diyarında geçirirler.

YENGEÇ VE AY’IN MİTOLOJİSİ

 • HERKÜL VE HİDRA
 • DEMETER VE PERSEFONE
 • OİDİPUS’UN HİKAYESİ

YENGEÇ VE AY’IN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER

 • Anne
 • Tedavici
 • Görülmez İnsan

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Ay

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Demeter – Ceres

MİTOLOJİK SİMGESİ: Buğday başağı, Haşhaş

Mitolojide Demeter , Zeus’un kız kardeşidir . Tarımın, yaşamın yenilenmesinin Tanrıçasıdır.

Herkül ve Hidra’nın savaşında Tanrıça Hera’nın Hidra’ya yardım istediği yengeç; mitolojik olarak koruma ve bağlılığı simgeler.

Tanrıça Demeter, kızı Persefone’yi Yeraltı Tanrısı Hades’in elinden kurtarmak için büyük bir kararlılık, bağlılık ve sevgi gösterir.

Laius ve Jocasta’nın onlardan uzakta büyüyen oğulları Odip’in babasını bilmeden öldürerek, annesi Jocasta ile evlenmesi ve bu acı kehanetin gerçekleşmesi.

ASLAN VE GÜNEŞ’İN MİTOLOJİSİ

 • APOLLO & HELİOS
 • HERKÜL’ÜN 12 GÖREVİ
 • GÜNEŞE ÇOK YAKIN UÇAN GENÇ ADAM, İKARUS

ASLAN VE GÜNEŞ’İN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER:

 • Kral
 • Kraliçe
 • Oyuncu
 • Çocuk
 • Soytarı

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Güneş

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Apollo (Helios)

MİTOLOJİK SİMGESİ: Defne, yay, lir, yunus, karga

Mitolojide Apollo, Zeus’un oğludur. Yunan Güneş Tanrısı Helios ise Hyperion ve Theia’nın oğludur. Işık, Kehanet ve Gerçeğin Tanrısı’dır .

Matematik, Şiir ve Müziği yönlendirir.

İyileştirme ve ilacı yönetir.

Apollo ve dev piton arasındaki mücadeleyi kazanan Apollo, tapınağını Delphi’de kurar. Tapınak girişinde aşırılık yoktur ve kendini bil yazar. ( Kahramanlık )

Güneş Tanrısı Helios, düny ada olup biten her şeyi ışığı ile aydınlatır ve görünür kılardı. (Afrodit’in Ares’le ilişkisini ve Persefone’yi Hades’in kaçırdığını ayan etmişti.)

Herkül’ün Nemean Aslanını öldürüp onun derisinden kendine kıyafet yaparak, aslanın cesaretini içselleştirmesi de bir kahramanlık miti olarak bu burçta anlatılır .

BAŞAK VE MERKÜR’ÜN MİTOLOJİSİ

 • ASTRAEA & İSİS
 • HABERCİLERİN TANRISI, HERMES

BAŞAK VE MERKÜR’ÜN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER:

 • Hizmetkâr
 • Kurban
 • Mükemmeliyetçi
 • Analist

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Merkür

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Astraea (Adalet ve Masumiyet Tanrıçası) İsis ( Sağlık ve Bilgelik Tanrıçası)

Mitolojide Astraea , Zeus ile Themis’in (Adalet Tanrıçası) kızıdır .

Mısır Mitolojisinde İsis , Tanrı Nut ile Geb’in kızı ve Osiris’in eşidir.

İsis aynı zamanda Horus’un da annesidir.

Tabiata bereket sunan Yeryüzü Tanrıçasıdır.

Astraea, bekaret ve masumiyetin simgesidir. Ayrıca hasat dönemi ile de yakından ilişkilidir.

Mısır Mitolojisinde İsis, kutsal annelikle ilişkilendirilmiş; doğa ve büyünün koruyucusu sayılan Yeryüzü ve Yağmur Tanrıçası olarak anlatılmıştır.

Başak burcu, Merkür’ün şifa ve sağlık bilgisi özelliklerini almıştır.

Mısır Mitolojisinde Thot da tıpkı Merkür (Hermes) gibi Bilgelik Tanrısı olarak adlandırılmıştır.

Yunan Mitolojisinde Merkür, Afrodit ile birleştirilmiş ve bebeğe Hermafrodit adı verilmiştir.      (Çift cinsiyetli)

TERAZİ VE VENÜS’ÜN MİTOLOJİSİ

 • VULKAN, VENÜS VE MARS
 • PARİS’İN YARGISI
 • EROS VE PSYCHE

TERAZİ VE VENÜS’ÜN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER:

 • Sevgili
 • Sanatçı
 • Arabulucu

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Venüs

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Afrodit (Venüs) Psyche

MİTOLOJİK SİMGESİ: Kuğu, Serçe,Güvercin

Mitolojide Venüs (Afrodit), babası Uranüs’ün (Gök Tanrısı) denizlere bulaşan kanından can bulup, dalgaların köpüklerinde gelişerek eşsiz güzellikteki bir istiridye kabuğundan doğar.

Salt güzelliğin ve estetiğin vücut bulmuş halidir.

Venüs, Vulkan ile evli iken zıtların çekimi olarak güçlü ve çekici Mars ile bir birliktelik yaşamaya başlar ve bu birlikteliği kocası Vulkan öğrenir, onları yakalar. (Tutkulu Aşk)

Eros’a gözü kapalı halde âşık olan Psyche bir gün Eros’un gerçek yüzünü görür ve O’nun annesi olan Afrodit’in çetin sınavı ile karşı karşıya kalır.

Bir düğün sırasında Tanrıça Hera, Afrodit ve Athena arasında olan mücadele ve sonrasında gelişen Paris ile Afrodit aşkı, Truva Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.

AKREP VE PLÜTON’UN MİTOLOJİSİ

 • HADES
 • PERSEFONE VE HADES
 • GILGAMIŞ’IN MACERALARI
 • AKREP’İN SEMBOLÜ OLAN YILANLAR

AKREP VE PLÜTON’UN MİTOLOJİSİNDE
ARKETİPLER

 • Dedektif
 • Büyücü
 • Hipnozcu

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Mars ve Pluto

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Hades (Pluto)

MİTOLOJİK SİMGESİ: Bolluk boynuzu, Görünmez Miğfer

Hades, Zeus’un kardeşi ve ölülerin zindancısıdır.

Toprağın derinliğindeki zenginliğin sahibidir.

Zeus ve Demeter’in tek kız çocukları olan Persefone, Yeraltı Tanrısı ve amcası Hades tarafından kaçırılır ve anne Demeter kızını geri getirebilmek adına Hades ile çetin bir mücadeleye girer. (Zalim tutku)

Sümer Kralı Gılgamış, iki aslan (Aslan Burcu), bir boğa (Boğa Burcu) ve korkutucu Akrepler (Akrep Burcu) eşliğinde karanlık tünellerden geçerek hayatın anlamına ulaşır .

Akrep burcunun sembolü olarak hayatın ve ölümün sırlarını saklayan yılanlar da ilgili mitoslarda anlatılmaktadır.

YAY VE JÜPİTER’İN MİTOLOJİSİ

 • ZEUS
 • CHİRO
 • YAY VE JÜPİTER’İN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER

 • Gezgin
 • Öğrenci
 • Filozof

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Jüpiter

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Zeus

MİTOLOJİK SİMGESİ: Kalkan, Asâ, Taht, Yıldırım, Meşe, Kartal

Hükümdar ve babadır.

Göğe ve bütün atmosfer olaylarına hükmeder.

Diğer bütün Tanrılardan üstündür.

Zeus (Jüpiter) mitolojide Diu-Pater (Manevi Baba) olarak adlandırılır.

Manevi aydınlanmanın Tanrısıdır.

Zeus kanun yapıcıdır.

Evliliği, aileyi ve çocukları korur.

Yarı insan yarı at olan bilge öğretmen Chiron, Herkül tarafından yaralanır ama kendisini tedavi edemez. Zeus tarafından zincire vurulan Prometheus’un özgürlüğüne kavuşması için de kendi ölümsüzlüğünden vazgeçer ve gökyüzünde bir takım yıldızı olarak onurlandırılır.

OĞLAK VE SATÜRN’ÜN MİTOLOJİSİ

 • KRONOS
 • PAN VE TYPHON
 • ZİRAAT TANRISI SATÜRN
 • CRONUS VE KARISI RHEA

OĞLAK VE SATÜRN’ÜN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER:

 • Münzevi
 • Baba
 • Başbakan

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Satürn

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Cronus (Satürn)

MİTOLOJİK SİMGESİ: Orak biçimli Asâ, Kum Saati

Kronos (Cronus) Zamanın Efendisi olan Tanrıdır.

Babil mitolojisinde Tanrı Enki (Ea) bedeninin yarısı oğlak yarısı balık olan bir Tanrıydı.
Dicle ve Fırat Nehri’nin güç kaynağıydı.

Tanrı Enki bilge bir öğreticiydi.

Kronos, çocukları tarafından öldürüleceğine dair bir kehanet üzerine Rhea’dan doğan bütün çocuklarını yer. Ne var ki Rhea, doğurduğu çocuğu (Zeus) saklayarak eşine kaya dolu bir örtüyü yedirir. Daha sonra oğlu Zeus ise babasının içkisine bir zehir koyarak yediği tüm kardeşlerini kusturur ve özgür olmalarını sağlar.Böylece Olimpos’un yeni Tanrısı olur. (Babasına karşı zafer kazanan Titan)

Hermes’in oğlu Pan kırların, satirlerin ve çobanların Tanrısıdır. Üst tarafı oğlak, alt tarafı balık şeklindedir. Elinde yedi kamışlı bir müzik aleti olan sirinks ile (fülüt) şarkılar söyler.

Satürn Roma Mitolojisinde Ziraat Tanrısı olarak geçer.

KOVA VE URANÜS’ÜN MİTOLOJİSİ

 • OURANOS
 • ÜÇ TEPEGÖZ (KİKLOPS)
 • CRONUS BABASINA KARŞI KOYAR
 • GANYMEDE
 • YAŞAM SEMBOLÜ NİL
 • ENKIDU
 • ZÜLKİFİL’İN KİTABI

KOVA VE URANÜS’ÜN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER

 • Dahi
 • Devrimci
 • Doğrucu
 • Bilim Adamı
 • Sürgün

YÖNETİCİ GEZEGENİ : Satürn & Uranüs

MİTOLOJİK KARŞILIĞI : Uranüs

Aether (nefes) ile Hamera (gün), geceden yani hiçlikten (nyx) doğmuşlardı. Birleştiklerinde gün, nefes ile kutsandı ve Tanrısal Bilinç vücut buldu. İşte Göklerin ilk çocuğu olan Uranüs böyle doğdu.

Uranüs Varlığın İdrâkidir.  Gaia (Toprak) ile çiftleşip ondan çocuklar doğurmuştur. (üç tane yüz kollu dev, üç tane tepegöz ve on iki Titan )

Üç Tepegöz (Kiklops) yaratıcı demir işçileridir ve bu yaratıcı yönleri ile de ukala ve inatçıdırlar.

Cronus babası Uranüs’e karşı gelir ve Onun erkeklik organını keserek denize atar. İşte bu denizlere karışan kanlardan da güzeller güzeli Afrodit doğar!. (Denizlere yayılan yaratıcılık)

Mısır Mitolojisinde Nil nehri, Kova sembolünde su akıtan adam ile birlikte anılır.

Babil hikâyesi olan Gılgamış Destanı’nda ölümsüzlük iksiri yapmak için bitkiler toplayan Gılgamış’ın aslan, boğa ve akrepler ile olan mücadelesi sonrası kozmik test sınavından başarı ile geçmiş ve kova ile birlikte büyük sabit çapraz tamamlanmıştır.

BALIK VE NEPTÜN’ÜN MİTOLOJİSİ

 • ZEUS, HADES, POSEİDON KURA ÇEKİMİ
 • NEPTÜN VE SANATÇILAR
 • ODİSE
 • ATİNA’NIN KURULUŞU
 • VENÜS VE CUPİD

BALIK VE NEPTÜN’ÜN MİTOLOJİSİNDE

ARKETİPLER:

 • Mistik
 • Hayalci
 • Şair
 • Pandomimci

YÖNETİCİ GEZEGENİ: Jüpiter & Neptün

MİTOLOJİK KARŞILIĞI: Neptün (Poseidon)

MİTOLOJİK SİMGELERİ: Üç Dişli Yaba, At, Balık

Neptün (Poseidon) Zeus’un kardeşi, Denizlerin Tanrısıdır.

Pınarları fışkırtan, atları ve boğaları evcilleştiren O’dur.

Zeus gökleri, Hades yeraltı dünyasını ve Poseidon da dünyanın tüm sularını yönetiyordu.

Neptün, sanatçıları koruyan Tanrıydı.

Poseidon ve Odise arasındaki mücadelede Poseidon, Odise’ye zor zamanlar yaşatmıştı. Ne var ki Odise’nin kararlılığı Balık burcunun kişiliğini yansıtıyordu.

Venüs ve Cupid, ateş saçan canavardan kaçmak için denize girerler. Ne var ki girmeden önce ayrılmamak için birbirlerini iple bağlar ve suya girer girmez de iki balığa dönüşürler. İşte bu yüce aşk, Tanrılar tarafından gökyüzünde Balık Takım Yıldızı olarak onurlandırılmıştır.         

 • Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz
  Kuklacı felek usta, kuklalar da biz
  Oyuna çıkıyoruz birer, ikişer;
  Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz…
 • Bizler bu kâinatın zirvesi ve amacıyız
 • Bizler en güzeliyiz fanilerin baş tacıyız
 • Kâinatın boynundaki altın kolyenin
 • Hiç şüphesiz en kıymetli en değerli taşıyız

Ömer HAYYAM

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin